IMG-20140901-WA0014စင္စစ္လူသည္အသားစားသတၱဝါမဟုတ္ေပ။ အသားစားသတၱဝါတုိ႔တြင္ အစြယ္ႏွင့္ရွည္ လ်ားခၽြန္ထက္ေသာေျခသည္းလက္သည္းတုိ႔
ပါရွိသည္။ သားေကာင္ဖမ္းသည့္အခါတြင္မွ ထုတ္သုံးေလ့ရွိသျဖင့္သာမာန္အား ျဖင့္မျမင္ႏုိင္၊ မေတြ႕ႏုိင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ျမန္မာစကား၌ ေၾကာင္လက္သည္းဝွက္ဟု ခုိင္းႏႈိင္းေလ့ရွိၾကသည္။ ေရကုိေသာက္ သည့္အခါတြင္လည္း လွ်ာျဖင့္ ပလက္ပလက္ျမည္ေအာင္လွ်က္ ေသာက္တတ္၏။ အစာေဟာင္း အိမ္၌ အသားငါးတုိ႔အလြန္ အပုပ္ျမန္ တက္သျဖင့္ အစာေဟာင္းျမန္ျမန္စြန္႔ထုတ္ပစ္ႏုိင္ရန္လုိအပ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္အသားငါးသတၱဝါတို႔၌ အူသည္အလွ်ားတိုရသည္။အခန္းတစ္ခုထဲ၌ လိေမၼာ္သီးတစ္ျခင္းပုပ္ေနလွ်င္ မသိသာေသာ္လည္း ၾကြက္တစ္ေကာင္ေသေနပါက မေနႏုိင္မထုိင္ႏုိင္ေအာင္ အနံ႔ဆုိးလွသည္။ အသီးအႏွံသည္ သားငါးတုိ႔ကဲ့သုိ ႔အပုပ္ မျမန္ေသာေၾကာင့္ သီးႏွံစားသတၱဝါ တုိ႔၏ အူအကန္႔သည္ ရွားလ်ားသည္။
ထုိအခ်က္တုိ႔ကုိႏႈိင္းယွဥ္၍ ေလ့လာၾကည့္မည္ဆုိပါက လူသည္ အသားစားသတၱဝါ အမ်ဳိးအစား၌ မပါဝင္ေၾကာင္း ေပၚလြင္သိသာပါသည္။ လူ၏အူမွာလည္း မထင္မွတ္ေလာက္ ေအာင္ ရွည္လ်ားလွပါေပသည္။
သုိ႔ေသာ္လူတုိ႔သည္ အမဲသားငါးတုိ႔ကုိေန႔စဥ္လုိလို တရႈိက္မက္မက္စား ေသာက္ေနၾကေပသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၇၈ခုႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔က ျမန္မာျပည္တြင္ လူသားကုိလူကျပန္၍စား ေသာက္ေနခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္သည္ရွိခဲ့ဖူး၏။ ျဖစ္ရပ္မွန္ေသာ္လည္း ယေန႔အသက္ေလး ဆယ္အရြယ္ရွိသူမ်ားပင္ ေကာင္းစြာသိမိလုိက္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဥကၠ လာပၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁)ေက်ာင္းဝုိင္းရွိ သီရိမဂၤလာကန္ေပၚေက်ာင္း၌ ဦးလာဘဟူေသာသကၤန္း ဝတ္တစ္ဦးရွိခဲ႔ဖူးသည္။ သူ႔၌မယားပါ သမီး(၁)ေယာက္ႏွင့္ မယားပါသား(၂) ေယာက္ရွိခဲ့ဖူး၏။ မယားပါသမီးျဖစ္သူ မသႏၲာမင္း (၁၈)ႏွစ္(အမည္လႊဲ)က ရန္ကုန္ -ေမာ္လၿမိဳင္ရထားျဖင့္ ေမွာင္ခုိကုန္ကူးသည္။ မယားပါသား(၂)ေယာက္ ကုိလည္း ကုိရင္ဝတ္ေပး ထားသည္။
ဒုစရုိက္သမားအခ်ဳိ႕ကျပင္ပ၌ ခုိးဆုိးႏႈိက္အမႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကၿပီး ဦးလာဘေက်ာင္း အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခုိလႈံခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔အတြက္က ထုိေက်ာင္းသည္ လြတ္ေျမာက္ရာ နယ္ေျမျဖစ္ေနသည္။ ရဲက ဦးလာဘေက်ာင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္မရွာေဖြရဲ ဝင္မဖမ္းရဲ၊
ထုိအလစ္သုတ္သမားမ်ားကုိ ဦးလာဘက အရက္ဝိုင္း၊ ဖဲဝိုင္းတုိ႔ျဖင့္ ေကာင္းစြာဧည့္ခံ ထားသည္။ ထုိေၾကာင့္ ထုိသီရိမဂၤလာကံေပၚေက်ာင္းသည္ ဒုစရုိက္ရိပ္ၿမံဳျဖစ္ေနခဲ့၏။ ထုိရိပ္ၿမံဳ၌ ခုံလုံလာၾကေသာ ငမုိက္သားတုိ႔သည္ ဦးလာဘအလြန္ႀကိဳက္ေသာ ဟင္းလ်ာမ်ား ျဖစ္ကုန္ၾက၏။
ေက်ာင္းနားပတ္ဝန္းက်င္၌ ကေလးအခ်ဳိ႕ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားတတ္ျခင္းေၾကာင့္ မိဘမ်ားကသကၤာမကင္း ျဖစ္ၾကသည္။ ရပ္ကြက္မွသတိထားေစာင့္ၾကည့္သည့္အခါ ေက်ာင္းတြင္း၌ ဒုစရုိက္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနသည္ဟု ယူဆလာၾကၿပီး တုိင္ၾကသည္။ တုိင္စာမ်ားတိုင္စာ
ဌာနသုိ႔ မၾကာမၾကာေရာက္လာေသာ္လည္း အမည္မေဖာ္ေသာ ပစ္စာတုိင္စာမ်ားသာၿဖစ္ေနသၿဖင္႔ ဖတ္ၿပီးအမႈ၌သာတြဲထားခဲ႔
ရသည္။အမည္ေဖၚၿပတိုင္ႀကားၿခင္း မရွိေသာ တိုင္စာမ်ားကုိ အေရးမယူရဟူေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကရွိသျဖင့္ ဖုိင္၌တုိင္စာစာရြက္တုိ႔ထူသထက္သာပုိ၍ထူလာ၏။
ရဲပင္ဝင္မရွာရဲေသာေက်ာင္းတြင္းမွတင္းကုိ တုိင္သူတုိ႔ဖက္မွ မည္သုိ႔မည္ပုံသတင္းရသြားၾကသည္မသိ။ ဦးလာဘက ကေလးေတြဖမ္းၿပီး သတ္စားေနသည္ ဟုပင္ တဆင့္ထပ္၍တုိင္ၾကားလာၾကျပန္သည္။ ထုံးစံအတုိင္းပင္ ပစ္စာတုိင္စာ အဆင့္တြင္သာရွိေန၏။ ထုိအခ်ိန္က သံဃာအဖြဲ႔အစည္းအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတုိ႔၊ ဝတ္နည္းဓမၼကံမႈခင္းမ်ား ေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ေရးဆုိင္ရာဥပေဒတုိ႔၊ သံဃာအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္တုိ႔ အခုလုိ မေပၚေပါက္ေသး ေသာကာလျဖစ္၍ ဘုန္းႀကီးေတြဘာလုပ္လုပ္ ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္။
သို႔ေသာ္သည္အခါမွာျဖင့္ဦးလာဘဇာတာညိႈးပါၿပီ။ ဆရာဝန္တစ္ဦးကအမည္ေဖာ္ျပ၍တုိင္သည္။ ကေလးမိဘတစ္ဦးကလည္း သူ႔သားဦးလာဘ ေက်ာင္းနားတြင္ ေပ်ာက္သြားသျဖင့္မိဘအမည္ေဖာ္ျပ၍ တုိင္ လာပါေတာ့သည္။ ထုိအခါက်မွ လုိအပ္သည္ မ်ားကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ကြင္းဆင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္တကြ ျပန္လည္တင္ျပပါဟူေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ တုိင္းျပည္သူ႔ေကာင္စီဥကၠ႒ထံမွရရွိသည္။ ဦးလာဘကုိရုံးသုိ႔ ေခၚယူစစ္ေဆးၿပီး သူ၏ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ ကတ္ဆက္တိပ္ေခြျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ လား…လား…. ဦးလာဘ ကလည္း ေပါ႔ေပါ႔လူမဟုတ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေကာ္မီတီဝင္လည္းျဖစ္ေနေသး၏။
သူသည္ကေလး၊လူႀကီး စုစုေပါင္းတစ္ဆယ့္ႏွစ္ဦးအသားကုိစားခဲ့၏။သူကုိရင္ဝတ္ေပးထားေသာ ကေလး(၂) ေယာက္လဲ လူသားကုိစားၾက
သည္ဆုိ၏။သူ၏သားေကာင္မ်ားမွာေက်ာင္းနားသုိ႔မေယာင္မလည္ ေရာက္လာၾကေသာ ကေလးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျပင္ပ၌ခါးပုိက္ႏိႈက္ အလစ္သုတ္ၿပီး ေက်ာင္းထဲဝင္ေရွာင္ေနၾကေသာ ခုိးဆုိးႏႈိက္ဒုစရုိက္သမားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ထုိသူမ်ားမူးမူးရူးရူးျဖင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ေခါင္းကုိရဲဒင္းျဖင့္ထုၿပီး ဟင္းလ်ာအျဖစ္ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ေနျခင္းျဖစ္၏။ ထုိအေျခအေနမဲ့တုိ႔ လူျမင္ကြင္း၌ေပ်ာက္ေန ေသာ္လည္း မည္သူကမွ်အေရးတယူ လူေပ်ာက္မတုိင္ခဲ့၍လည္း ဦးလာဘအတြက္ ဟင္းလ်ာေစ်းကြက္မိေနျခင္းျဖစ္သည္။
လူ လူခ်င္းပင္ လူ၏အသားကုိႏွစ္သက္စြာစားေနေသာ ဦးလာဘသည္ သူ႔အတြက္ ဘာမွ်မထူးဆန္းသလုိ ဘာမွ်ထူးထူးဆန္းဆန္း
လုပ္သည္မဟုတ္သလုိ တည္တည္ျငိမ္ၿငိမ္ပင္အစစ္ခံခဲ့သည္။
သူ႕ကုိစစ္ေဆး ေမးေနစဥ္အခုိက္ “ အင္း….သူ႔ကုိတုိ႔ကသာေခၚစစ္ေနတာ၊ သူကတုိ႔ေတြကုိၾကည့္ၿပီး သေရမ်ားက်ေနမလားမသိ ” ဟု စာေရးသူေတြးမိေသး၏။ ဘာေၾကာင့္ လူသားစားတာလဲဟူေသာေမးခြန္းကုိ ေပါရိႆရေဆးထုိးထားလုိ႔စားရတာ ဟု ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပင္ သူကေျဖသြားသည္။
ဦးလာဘကုိ ေသဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ေသာ္လည္း ထုိကာလက ေသဒဏ္ဆုိသည္မွာ ေထာင္အႏွစ္(၂၀)သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္၏
အစဥ္အလာအတုိင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ရရွိၿပီး ျပစ္ဒဏ္မွလြတ္ ေျမာက္သြားေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိကာလက ဦးလာဘေထာင္ကလြတ္လာၿပီး ဒုိ႔ၿမိဳ႕ဒုိ႔ရြာ ဘယ္ေတာဘယ္ေတာင္မွာေရာက္ေနတယ္ဟု ေကာလာဟလ စကားၾကားရုံႏွင့္ပင္ ကေလးေရာလူႀကီးပါေၾကာက္ၾကသည္။ အသြားအလာ ဆင္ျခင္ႀကသည္။ စာေရးသူရန္ကုန္တုိင္း၌ ေနာက္ဆုံးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေသာကိစၥမွာ အင္းစိန္ေထာင္ရွိဦးလာဘကုိ သကၤန္းခၽြတ္လူဝတ္လဲဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည္။
စင္စစ္လူသည္ အသားစားသတၱဝါအမ်ဳိးအစား၌မပါ။ ထုိလကၡဏာ မ်ားလည္းမရွိ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိလူသားသည္ အျခားတိရိစၧာန္အသားမ်ားကုိသာမက ဇာတ္တူသားကုိပင္စားခဲ့ေလၿပီ။

မွတ္ခ်က္။  ။ ျမန္မာ့ဂဇက္ ဇူလိုင္၂၀၁၆ထုတ္တြင္ ပံုႏွိပ္ေဖၚျပျပီးျဖစ္သည္။

kai

About kai

Kai has written 1003 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF