က်ေနာ့္အျမင္ပါေလ

လတ္တေလာေတာ့ ဘာသာေရးေတြေဟာ့ေနတာပဲ
က်ေနာ္က ဗုဒၶဘာသာပါ ဒါေပမဲ့ ေအသီးရစ္ဘက္ပိုယိမ္းမယ္ေတာ့ထင္ပါတယ္
ဗုဒၶဘညသာကို ကိုးကြယ္စရာဘာသာေရးဆိုတာထက္ လိုက္နာက်င့္သံုူရမည့္ Life style တခုလို႔ျမင္ပါတယ္
ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္က နိဗၺန္ေပါ့ေနာ
သြားရမယ့္ လမ္းစဥ္က ဒါန သီလ ဘာဝနာေပါ့

ဒါန
လႈတန္းတာေပါ့
တပါးသူလိုအပ္ေနတဲ့အရာကို ထိုသူအဆင္ေျပပါေစ ဆိုတဲ့ေစတနာနဲ႔
အဲဒီမွာ အေၾကာင္း အက်ိဳးတရားကဝင္လာေရာ
လွဴတမ္းရတဲ့ အက်ိဳးေၾကာင့္ ဘလာဘလာဘလာေပါ့ေလ
အက်ိဳးေပးမွာက ညီမွ်ျခင္းရွိျပန္တယ္
အလွဴခံသူ x လွဴဖြယ္ပစၥည္း x ေစတနာသဒၵါတရား = အက်ိဳးေပး
အလွဴခံသူျမင့္ျမတ္ေလေလ အက်ိဳးေပးေကာင္းေလေလ
လွဴဖြယ္ပစၥည္း စင္ၾကယ္ေလေလ အက်ိဳးေပးေကာင္းေလေလ
ေစတနာသဒၵါေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေလေလ အက်ိဳးေပးေကာင္းေလေလေပါ့

ျမန္မာေတြအလွဴအတန္းရက္ေရာတယ္ေျပာပါတယ္ ကမၻာမွာပထမတန္းပဲ
တပါးသူလိုအပ္ေနတဲ့အရာကို ထိုသူအဆင္ေျပပါေစဆိုတဲ့ မွန္ကန္တဲ့ေစတနာ နဲ႔လွဴတာမ်ားလား
ကိုယ္ျပန္ရမဲ့ အက်ိဳးေပးကိုလိုခ်င္လို႔လွဴတာမ်ားလား
ကိုယ့္အက်ိဳးေပးကိုၾကည့္လွဴတာပဲမ်ားပါတယ္

အက်ိဳးေပးဆိုရာမွာလဲ
အလွဴခံသူရဲ႕ျမင့္ျမတ္မႈရယ္
လွဴဖြယ္ပစၥည္းစင္ၾကယ္မႈရယ္
ေစတနာသဒၵါတရားရယ္ ဘယ္ဟာအေလးထားလဲ
အလွဴခံသူေလာက္ အေလးထားတာမ်ားပါတယ္
လွဴဖြယ္ပစၥည္းစင္ၾကယ္မႈဆိုတာ လံုးဝအေလးမထား
ေစတနာမမွန္

အိုဘယ့္ဗုဒၶဘာသာေရႊျမန္မာ

ဆက္ရန္…

About nicolus agral

nicolus agral has written 61 post in this Website..

Although I am a paladin , I work in the name of the common people.

   Send article as PDF