၊ဒီေဆာင္းပါးမွာအပိုင္းေတြခြဲတင္ထားတယ္၊
၁၊ေဖ့ဘုက္ပရိသတ္တို႕ရဲ့ဖတ္႐ႉၾကိမ္ေပါင္း အခ်က္အလက္ အေျချပဇယားကို၎၊
၂၊ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ပိုးလမ္းမၾကီးဆက္စပ္မႈအေၾကာင္းဗီဒီယိုကို၎၊
၃၊IFC၊ရဲ့ျမစ္ဆံုေရကာတာအၾကံျပဳခ်က္အစီရင္ခံစာကို၎၊၊
၄၊သင္ခန္းစာဗဟုသုတရႏိုင္စရာဗီဒီယိုေတြကို၎၊
၊ထင္ျမင္ခ်က္ေတြနဲ႕အတူတင္ျပထားပါတယ္

 ၊ျမစ္ဆုံေရကာတာဆက္လုပ္ဖို႕လိုလားတဲ့အပိုင္း။

၂၀၁၈ ၊ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ကေထာက္ခံမဲ(၊ၾကိဳက္မဲ)(၄၆၉၀၆၂) ၊ကိုရရွိခဲ့တယ္၊

တခ်ိန္တုန္းက၊ျမစ္ဆုံေရကာတာဆက္ မလုပ္ဖို႕ဆန္႕က်င္တဲ့အပိုင္း၊


၊ဦးထြန္းလြင္တို႕က(၂၀၈၈၇၂)ကန္႕ကြက္မဲကိုရရွိခဲ့တယ္၊

၊အၾကမ္းဖ်ဥ္းႏိႈင္းရမယ္ဆိုရင္၊၂၀၁၈ ၊ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊မွာၾကိဳက္မဲကကန္႕ကြက္မဲ
ထက္(၂.၂၅ဆ)သာလြန္ခဲ့ပါျပီ၊

ခုတခါ၊၂၀၁၉၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃၊က်ျပန္ေတာ့ေထာက္ခံမဲ(ၾကိဳက္မဲ)က (၅၃၂,၄၆၆)၊အထိအံ့မခန္း
တိုးတက္လာျပန္လို႕(၂.၅၅ဆ)၂ဆခြဲေက်ာ္၊ျဖစ္လာတယ္၊ဦးေရတိုး႐ံုမက ၊အဆရဲ့”၊တမတ္”၊ႏွုန္းကို
၊ေတာင္တက္လိုက္ေသးတယ္၊

၀၁၉၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ၊မွာဆိုရင္၊ၾကိဳက္မဲ(၅၃၃,၇၂၄)အထိတက္ျမဲတက္ေနပါတယ္၊

ဒီမိုကေရစီအရဆိုရင္၊တစ္မဲသာ႐ံုနဲ႕အႏိုင္ယူႏိုင္ပါျပီ၊
(၂.၅၅ျပန္)၊ဆိုေတာ့အျပတ္အသတ္ႏိုင္တယ္လို႕ေျပာလို႕ရပါတယ္၊

တက္ႂကြႏိုးၾကားတဲ့၊ျပည္သူလူထုတို႕ကႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္ေဆာင္တို႕ရဲ့ဆႏၵနဲ႕အေျမာ္အျမင္ကိုေထာက္ကူ
၊ပံ့ပိုးေပါင္းစပ္လိုက္ရင္၊အလုပ္လုပ္ရလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕သြားမွာပါ၊

၊ျမစ္ဆံုအမွားနဲ႕အမွန္ေဆာင္းပါးဖတ္ၾကိမ္(၁၄သန္း)ေက်ာ္လာျပီ၊

၊ဦးၾကင္ဥရဲ့ဝင္ကစြပ္ကဗ်ာလို၊မၾကံုစဖူး၊ျမင္ဖူးမွယံုစဖြယ္၊
၊ေဖ့ဘုက္/၊ျမန္မာေဂဇက္စာ႐ႉပရိသတ္တို႕က၊သန္းနဲ႕ခ်ီျပီးစဥ္ဆက္မျပတ္ဖတ္ၾကသည္၊၊
၊ျဖစ္ရပ္မွန္အမွန္တရားကိုသိလိုၾကသည္၊
၊တိုင္းျပည္အက်ိဳးရွိမရွိကိုသိလိုၾကသည္၊
အမွန္တရားအတိုင္းစီရင္ေစလိုၾကသည္၊
တ႐ုပ္၊ယိုးဒယား၊၊စင္ကာပူတို႕လိုတိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးလိုၾကသည္၊
၊ဆင္းရဲတြင္းေခတ္ေနာက္က်တာကေန၊ရုန္းကန္ထြက္လိုသည္၊
၊အေျခအျမစ္မရွိတဲ့နားၾကားသတင္း၊ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ၊ကိုးကားခ်က္မရွိတဲ့
၊လုပ္ၾကံသတင္းေတြကိုခြါျပစ္လိုၾကသည္၊
ဆန္႕က်င္ဘက္အာေဘာ္နဲ႕စူးစမ္းခ်က္ေတြကိုၾကားနာလိုၾကသည္၊

၊ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ၊မွာဆိုရင္ ၁၄,၀၃၆,၇၄၇၊
၊ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ၊မွာဆိုရင္ ၁၄,၀၈၇,၉၀၉၊

၊ျမစ္ဆံုေဆာင္းပါးဖတ္ၾကိမ္ရွိၾကျပီး၊

(။ၾကိဳက္လက္မေထာင္ၾကိမ္)တာလဲ(၅.၃၆သိန္း)ေက်ာ္လာျပီ၊


မွတ္ခ်က္ျပဳသူေတြကလဲတစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္လာျပီ၊
တျခားေနရာမွာထက္ဖတ္ၾကိမ္၊မွတ္ခ်က္ျပဳၾကိမ္၊ရွယာေဝငွၾကိမ္မ်ားတယ္၊၊ေထာက္ခံၾကတဲ့႐ုပ္ပံုနဲ႕မွတ္ခ်က္ေတြလဲေတာ္ေတာ္မ်ားလာတယ္၊ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊

၊ကန္႕ကြက္တဲ့အပိုင္းကမိမိတို႕ရဲ့ကန္႕ကြက္ပံုေတြကိုေဖာင္းပြေအာင္၊အရင္လိုဘဲ၊
လူတဦးကတခါတင္ရင္ ၊တပံုႏွစ္ပံုအစား၅ပုံ၁၀ပံုလိုက္တင္တယ္၊
၊ၾကိဳက္မဲထက္၊ကန္႕ကြက္မဲေတြကနဲေနတာကို မသမာနည္းနဲ႕
၊အၾကံအဖန္လုပ္လိုၾကတယ္၊

 

၊ေရွ႕ေဆာင္းပါး# ၈၁ ကိုညႊန္းပါရန္
၊ေဖ့ဘုက္ကမွတ္ခ်က္နဲ႕ပုံေတြမွာျမစ္ဆံုေရကာတာကို
၊ဆက္မလုပ္ဖို႕ပါသလို၊ဆက္လုပ္ဖို႕လဲပါဝင္ပါတယ္၊

၊ၾကိဳက္လို႕လက္မေထာင္တဲ့အပိုင္းကရွင္းပါတယ္၊ဆက္လုပ္ဖို႕
၊ေထာက္ခံတာပါ၊

၊ကန္႕ကြက္တဲ့ပံုနဲ႕မွတ္ခ်က္ေတြအနက္ေဖာင္းပြေအာင္အခါခါ
တမင္တင္ဒါလဲရွိပါတယ္၊

၊သို႕ပင္ျငားကည္း၊အၾကမ္းသိရေအာင္၊မွတ္ခ်က္ျပဳတဲ့အပိုင္း
၊အလုံးစုံကို၊ကန္႕ကြက္မဲထဲမွာဘဲ၊ယာယီသြတ္သြင္းလိုက္တယ္၊
၊ဒီလိုနဲ႕ေအာက္ပါေထာက္ခံမဲ၊ကန္႕ကြက္မဲအခ်ိဳးအဆ
အေျချပဇယားကိုရလာပါတယ္၊

 

၊၊စင္ကာပူ ၊Channelခ်န္နယ္သတင္းမွသတင္းေထာက္ Anthony ၊အန္တိုနီက
၊ပိုးလမ္း မ ၊ၾကီးအေၾကာင္းကိုသတင္းလိုက္ယူဖို႕အတြက္၊
တ႐ုပ္ႏိုင္ငံ၊ျမန္မာ၊လာအို၊ယိုးဒယား၊ကေမ႓ာဒီယားႏိုင္ငံေတြကို
၊သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့တယ္၊
Anthony ၊အန္တိုနီကယိုးဒယားမွာၾကီးခဲ့ေပမဲ့၊သူ႕မိဘေတြကျမန္မာႏြယ္ဖြား၊
၊ျမန္မာျပည္ေပါက္ေတြပါ၊
၊၊ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္ေတြမွာစိတ္ဝင္စားစရာေတြ၊၊ေရကာတာ
အေၾကာင္းေတြပါဝင္ျပီး၊အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းကိုေရြးႏုတ္တင္ျပထားပါတယ္၊အလုပ္အခြင့္အေရးေတြရမယ္လို႕အေကာင္းဖက္ကျမင္ပါတယ္
——–


အလားတူစြာ၊ျမစ္ဆံုမွာလဲ ကခ်င္ေဒသခံအတြက္စီမံေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႕အထူးလိုအပ္ပါတယ္၊
၊၊ညီကိုေမာင္ႏွမလို၊ကိုယ္ခ်င္းစာနာျပီးၾကည့္ေပးရင္၊ျပသနာေတြေတာ္ေတာ္ရွင္းသြားမွာပါ၊
၊ေျဖရွင္းလို႕ရပါတယ္၊


၊ ၊သူ႕အက်ိဳးေဆာင္ရင္း၊ကိုယ့္အက်ိဳးလဲေအာင္မွာပါ။
၊သူလဲငတ္၊ကိုယ္လဲငတ္၊သူနဲနဲဘဲရ၊ကိုယ္နဲနဲဘဲရေနမဲ့အစား၊


၊သူလဲမ်ားမ်ားစားစားရ၊ကိုယ္လဲမ်ားမ်ားစားစားရမွာပါ၊

၊ညွိႏိႈင္းႏိုင္ရန္.၊ယူအင္၊တ႐ုပ္ႏိုင္ငံအပိုင္:၊ဝိုင္းဝန္း ၊ကူညီႏိုင္ဖို႕စဥ္းစားေပးသင့္ပါတယ္၊

၊ေဒသခံအတြက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈလုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ျပသနာမရွိပါ၊

(၊အရင္အစိုးရကေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘူးလို႕ဆိုပါတယ္)

၊ဒီကခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကိုေဆာက္လုပ္တဲ့အျပင္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့
ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္လိုအပ္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္က၊လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊
စက္မႈစက္႐ံုအၾကီးစားနဲ႕အေသးစားေတြ၊အေဆာက္အအုံေတြကိုလဲ၊
၊က်ေနာ္တို႕ရဲ့အဖြဲ႕ကပါဝင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္၊၊ေလးေလးလံလံမခံႏိုင္ေတာ့တဲ့အင္းဝတံတားအေဟာင္း၊

ရတနာပံု(တ႐ုပ္ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး)အသစ္တံတားကေတာ့
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး အေလးအပင္းအဆေ
ပါင္းမ်ားစြာကိုခံႏိုင္ရည္ရွိတယ္


၊တ႐ုပ္ႏိုင္ငံကတည္ေဆာက္ေပ:တဲ့ရတနာပံုဧရာဝတီသံမဏိတံတားၾကီးက
အေလးခ်ိန္အားျဖင့္၉၆၀၀တန္ခ်ိန္ရွိတယ္၊၎တံတားရဲ့အစိတ္အပိုင္းသံမဏိထည္ေတြကို
တ႐ုပ္ႏိုင္ငံကေနျမန္မာႏိုင္ငံ၊ဧရာဝတီျမစ္ဝေဒသအထိအရင္သယ္ေဆာင္လာရတယ္၊
၊ထိုမွတဆင့္မႏၲေလး၊စစ္ကိုင္းဘက္ကိုေရာက္ေအာင္၊ခက္ခက္ခဲခဲသယ္ယူပို႕ေဆာင္လာရတယ္၊
၊ေခါင္မိုးကရိန္းနဲ႕ဧရာမတံတားအစိတ္အပိုင္းေတြကိုတပိုင္းစီ၊စြဲတင္၊ခ်ိတ္ဆက္တယ္၊
၊ဒီနည္းစံနစ္ဟာ တ႐ုပ္ႏိုင္ငံကတီထြင္လိုက္တဲ့တံတားေဆာက္လုပ္ေရးနည္းသစ္ျဖစ္ကာ
၊တ႐ုပ္ျပည္ပမွာဆိုရင္၊ျမန္မာႏိုင္ငံကရတနာပံုတံတားမွာဘဲဦးဦးျဖားျဖားအသုံးျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္၊

၊ရတနာပံုတံတားအပါအဝင္၊လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအလုံးစံုေကာင္းလာလို႕စီးပြါးေရးတြင္က်ယ္
၊ေျမေတြအိမ္ေတြတန္ဘိုးတက္လာတယ္၊၊
၊ဦးျမင့္ေဆြကမိမိရဲ့၊ေျမေတြေရာင္းျပီး၊အျမတ္ေငြေတြနဲ႕စက္ယက္ကန္းစင္ေတြေထာင္တယ္၊
၊ဒီလိုနဲ႕ခ်မ္းသာလာတာကကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္လို႕လဲ၊ဦးျမင့္ေဆြကပိုးလမ္းမၾကီးကိုလိႈက္လဲစြာ ၊ၾကိဳဆိုတယ္၊
၊အဆင္ေျပတယ္လို႕ေထာက္ခံအားေပးတယ္၊၊အရင္ကစီးခ်င္ရာစီး၊ေရးၾကီးခ်င္ရာၾကီး၊ေျမကမ္းပါးတိုက္စားခ်င္ရာတိုက္စားသြားတဲ့
၊ဒုတၳဝါတီ(၊ျမစ္ငယ္)၊ျမစ္ဟာ၊ရဲရြာေရကာတာေၾကာင့္ယဥ္ပါးသြားတယ္လို႕
၊သဘာဝအဖြဲ႕အစည္း၊တည္ေထာင္သူ၊ဦးေမာင္ေမာင္ဦးကေျပာဆို၊
၊ေရကာတာေဆာက္ရင္ေကာမယ္ေရၾကီးမယ္ေျပာတဲ့ဆရာၾကီးတို႕နဲ႕တျခားစီ၊
၊ဇီးေစ့နဲ႕ျမင့္မိုရ္ေတာင္တျခားစီပါလား၊
၊ရဲရြာေရကာတာမွ႐ႈခင္းမ်ား
၊မတိမ္ေကာမခမ္းေျခာက္၊သာယာစိုေျပလ်က္ပါ

၊ေဒသခံအက်ိဳးနဲ႕စပ္လ်ဥ္းျပီး၊ရဲရြာေရကာတာအရာရွိကေျပာတယ္၊
အနီးတဝိႈက္ေနေဒသခံတို႕က
၊မီးရတယ္၊
တခါတခါရြာေရလႊမ္းတတ္တာကင္းရွင္းသြားတယ္၊
၊ဆည္ေရရလို႕စိုက္ပ်ိဳးေရးလဲေအာင္ျမင္တယ္၊

။ပတ္ဝန္းက်င္သဘာဝကသာယာျမဲသာယာလွပါတယ္ ၊ေရေတြမေကာပါ
၊ေရစီးကလဲသန္တယ္၊၊မႏၲေလးကေက်ာက္ေသြးသမား၊ေက်ာက္ကုန္သယ္၊ေက်ာက္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ
ကေတာ္ေတာ္”အဆင္ေျပတယ္”လို႕ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠဌကေျပာတယ္၊
တ႐ုပ္ေက်ာက္ကုန္သယ္တို႕ရဲ့ဝယ္အားကိုအားကိုးရတယ္၊
(၊အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကေက်ာက္စိမ္းအစားစိန္ေတြကိုပိုၾကိဳက္ၾကတယ္၊)၊ေက်ာက္စိမ္းအစအနအႂကြင္းအက်န္ေတြလိုက္ေကာက္ရင္း၊
၊ေျမျပိဳျပီးပိေသတာမၾကာမၾကာပါ။
းဗီဒီယိုအဆိုတ႐ုပ္အစိုးရလဲတာဝန္ရွိေၾကာင္းေျပာတာကသိပ္ေတာ့
သဘာဝမက်ပါ၊ျမန္မာအစိုးရကဒီလိုဝင္စြက္တာကိုလက္ခံပါ့မလား?
၊ဗီဒီယိုကေတာ္ေတာ္ေကာင္းေပမဲ့ဒီတေနရာကနဲနဲလြတ္ေနတယ္၊
ဥပမာ၊တ႐ုပ္ႏိုင္ငံကဘိန္းေရာင္းသမားဆိုရင္ေသဒဏ္ဘဲ၊ေဆး႐ႉသူ
၊ဆိုရင္ေဆးျဖတ္ဖို႕ေထာင္ထဲသြင္းျပစ္တယ္၊ဗီဒီအိုကဖားကန္႕မွာဘိန္းစြဲတာကိုသုံးသပ္ရာမွာဟိုႏိုင္ငံဒီႏိုင္ငံ
၊လိုက္တာဝန္ေပးတာကလြဲပံုရတယ္၊

အေနာက္ႏိုင္ငံယူေကနဲ႕အေပါင္းပါ(စုစုေပါင္းရွစ္ႏိုင္ငံ)တို႕ကိုလက္ညိႈးထိုးဖို႕
မလိုဘူးလား?၊ရဲရြာေရကာတာမွ႐ႈခင္းမ်ား
၊မတိမ္ေကာမခမ္းေျခာက္၊သာယာစိုေျပျပီးေရစီးလ်က္ပါအေနာက္ႏိုင္ငံေတြကေရကာတာရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကိုအေစာပိုင္းက
၊တည္ေဆာက္ခဲတယ္၊
၊ဖြံ႕ျဖိဳးစႏိုင္ငံေသးကေနာက္က်စြာေရကာတာတလုံးတေလလုပ္လာတာကို
NGO/CSO၊အင္ဂ်ီအိုေတြကတင္းၾကပ္တဲ့ေပၾကိဳးနဲ႕တိုင္းလာၾကတယ္၊

ICOLD ၊ကမ႓ာ့၊ေရကာတာအသင္းၾကီးရဲ့၂၀၁၁ထုတ္
၊တင္းၾကပ္စည္းမ်ဥ္း၊အမွတ္စဥ္#၁၂၀၊နဲ႕အညီ၊
၊လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေနတာကိုေတာင္ NGO/CSO ၊ေတြက
အျပစ္ေျပာေနေသးတယ္၊

၊၊သူမ်ားကိုဒီလိုလိုက္ေဝဖန္ေနမဲ့အစား၊၂၀၁၁၊မတိုင္မီ၊ကိုယ့္ဆရာ့ဆရာႏိုင္ငံ
အေနာက္ႏိုင္ငံကတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့။ေပမမွီေရကာတာေဟာင္းေသာင္းခ်ီေတြ
၊ကိုကိုယ္ကဘဲ ၊ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ႂကြေရာက္စီစစ္ဖို႕မလိုဘူးလား?
၊စီစစ္လို႕ေကာျပီးျပီလား?


၊ ၊ေသဒဏ္ေပးတာလား၊ကယ္တင္တာလား?

လွ်ပ္စစ္ထုတ္၊ေရကာတာကို၊ဆက္လုပ္ဖို႕လုပ္ခြင့္ျပဳရင္၊
၊လူေတြကိုေသဒဏ္Death Sentence
၊ေပးတာဘဲလို႕ေအာ္ၾကတယ္

၊သူတို႕ကိုေျပာလိုတာက၊၊၊၊
၊အေပၚကရဲရြာေရကာတာပံုေတြကိုေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ပါ၊
။စိမ္းလန္းဆိုေျပျပီးလူအေသအေပ်ာက္ခုထိမရွိပါ
၊ေရၾကီးေရလႊမ္းတာလဲမရွိေတာ့ပါ၊

၊ေရကာတာမလုပ္ခင္က၊ေရၾကီးေရလႊမ္းတာက
၊ရဲရြာေရကာတာေဆာက္ျပီးေနာက္ပိုင္းမွာေရၾကီး၊တာေရလြမ္းတာမရွိေတာ့ပါ၊

၊ေသဒဏ္ခတ္တယ္ဆိုမဲ့အစား၊ဘုရားသခင္ကေစာင့္ေရွာက္ကယ္တင္ျခင္းလို႕ဆိုရမလား၊ပါ?

၊ရင့္သီးစကားမေျပာခင္ေရကာတာအေၾကာင္းအရင္ေလ့လာပါအုန္း?

——–

၊ေရကာတာမလုပ္ခင္ကေရစားတာ၊၊ေရၾကီးတတ္တာကိုခုေနေကာင္း
၊ေကာင္းထိန္းႏိုင္ျပီ၊၊
အီရန္၊ဂ်ပန္၊ယူေက၊ဆြစ္၊ဩစေတလ်ားႏိုင္ငံတို႕ကိုလဲေမးပါ။

က်ေနာ့အျမင္
၊ေဒသခံကခ်င္ျပည္နယ္ဖြံ႕ျဖိဳးဖို႕ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္ေဆာင္ကေဆာင္ရြက္ေပးမွာပါ၊
၊ဒီလိုရင့္သီးတဲ့စကားလုံးမသုံးသင့္ပါ၊သီးခံပါ၊စကားထိုင္ေျပာတာကအေကာင္းဆုံး၊
၊အရင္ထိုင္ေျပာၾကည့္ပါ၊

———-

ကိုယ့္အတြက္ေပၾကိဳးတမ်ိဳး
၊ေကာင္းကင္ညစ္ညမ္းမႈကိုအႏွစ္၃၀၀ေလာက္ၾကိဳက္သလိုလုပ္ညစ္ညမ္းေစ
၊ခဲ့ျပီးမွ။ေနာက္တက္လာတဲ့အိႏၵိယနဲ႕တ႐ုပ္စသည္တို႕ကိုကိုင္ၾကတယ္၊
၊ဖြံ႕ျဖိဳးစႏိုင္ငံေတြကျပန္လဲလက္ညိႈးထိုးေထာက္ျပေတာ့မွ၊အႏွစ္၃၀နဲ႕ေစ်းတည့္သြားၾကတယ္၊
၊ President George Bush Jr ၊အငယ္က.Kyoto Protocol ၊မွထြက္ခဲ့တယ္၊.President Trump ၊
ကလဲ.Paris Agreement ၊မွထြက္ခဲ့တာကိုဒီအင္ဂ်ီအိုေတြကႏွုတ္ဆိတ္ေနတယ္၊

လုပ္ခ်င္ရာလုပ္

ဒါေတြကိုၾကည့္ရင္မွန္ကန္မွ်တတယ္လို႕မဟုတ္ပါ၊ကိုယ့္ႏိုင္ငံအက်ိဳးကိုဦးစားေပးျပီးလုပ္ၾကတာပါဘဲ၊
NGO/CSO ၊ကဘာဘဲေအာ္ေအာ္၊ IFC ၊ကဘာဘဲအၾကံေပးေပး၊
၊ကိုယ္နဲ႕အပ္စပ္သလား၊ကိုယ့္အက်ိဳးထိခိုက္သလားလို႕၊
၊စဥ္းစားရမွာပါ၊မီးရမွအလုပ္ျဖစ္ျပီး၊အလုပ္လက္မဲ့ျပသနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္မွာပါ၊

ဘိန္းစစ္ပြဲ

တခ်ိန္ကအေနာက္ႏိုင္ငံ၇ႏိုင္ငံနဲ႕ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႕ကတ႐ုပ္ႏိုင္ငံကိုဝိုင္းတိုက္ခိုက္ျပီး၊
၊မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးလူသတ္ဒျမတိုက္အဆမတန္ေလ်ာ္ေၾကးဒဏ္ခတ္ခဲ့တယ္၊
၊ဘိန္းသြင္းခဲ့တယ္၊ခုထိဘယ္တႏိုင္ငံကမွေတာင္းပန္တာမရွိေသးပါ၊

၊ျမန္မာအပါအဝင္အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြကိုလဲဘိန္းသြင္းျပီး
၊နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံေတြသူေဌးႏိုင္ငံေတြျဖစ္လာၾကလို႕၊ဘယ္ကလာေတာင္းပန္မွာလဲ?

အားလုံးရပ္

၊ေရကာတာလုပ္မွတိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးမွာကိုေရကာတာအားလုံးရပ္၊ဧရာဝတီ၊၊သံလြင္၊
၊စစ္ေတာင္း၊ခ်င္းတြင္း၊၊၊၊စတဲ့အခရာျမစ္အလုံးစံုမွာေရကာတာမလုပ္ဖို႕.၊အိုင္အက္စီ၊ေဆာင္းပါး

အၾကံေပးတာက၊တဘက္လြန္၊အစြန္းေရာက္ေနမလား?လြန္လြန္းမေနဘူးလား၊တက္သစ္စႏိုင္ငံ
၊ကိုအညႊန္႕ခ်ိဳးတာနဲ႕ခပ္ဆင္ဆင္၊

အေမရိကန္တကၠသိုလ္၂ခုနဲ႕တျခားစီ

IFC၊အစီရင္ခံစာရဲ့အဓိကအၾကံျပဳခ်က္ကေရကာတာအၾကီးမလုပ္ဖို႕၊
၊အေသးအလတ္နဲ႕တျခားမွာလုပ္ဖို႕၊
၊ဒီအေသးအလတ္ေတြကထြက္မဲ့လွ်ပ္စစ္တယူနစ္ကုန္က်စရိတ္ကႏွစ္ဆ
၊ၾကီးတာကို”၊ဖုံးဖိခ်န္ထားေျပာမသြား”၊ပါ၊

အေမရိကန္တကၠသိုလ္၂ခုနဲ႕အိုင္းအက္စီတို႕ကတျခားစီ
၊အေမရိကန္တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုကစာတမ္းႏွစ္ခုထြက္လာျပီ၊ျမစ္ဆံုေရကာတာၾကီး၊
၊တို႕ထက္အေသးအလတ္စားေရကာတာတို႕က၊သဘာဝဝန္းက်င္ကိုပိုမိုျပီးညစ္ညမ္းေစမယ္ေနာ္၊
၊ Oregon ၊နဲ႕Yale ၊စာတမ္းအေၾကာင္းကိုေဆာင္းပါး#၅၇နဲ႕#၇၂မွာပါတယ္၊

အိုင္းအက္စီနဲ႕တျခားစီ

၊အိႏၵိယဝန္ၾကီး၊ပါကစၥတန္ေကာမရွင္လူၾကီး၊တို႕က၊တကဲ့စက္မႈနဲ႕ေဆာက္လုပ္ေရး
၊အဂၤ်င္နီယာၾကီးကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္ေတြပါ၊ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးမွာလုပ္သက္ဝါရင့္
၊တဲ့အျပင္ဘာသာရပ္ပညာအားျဖင့္လဲပိုျပီးသက္ဆိုင္ပါတယ္၊
၊မိုးေလဝသပညာရွင္မဟုတ္ပါ၊
၊အိႏၵိယရာထူးဝန္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ကလူမွန္ေနရာမွန္ေရြးခ်ယ္တာကမွန္ကန္လို႕ျဖစ္မွာပါ၊

၊အိုင္းအက္စီနဲ႕မစၥတာဂ်ိဳရွီ
၊ ၊ကြၽမ္းက်င္သူေရကာတာစြမ္းအားဌာနကမစၥတာဂ်ိဳစီကေရကာတာကြန္ဖရန္႕ကိုတက္ခဲ့တယ္၊
၊သူတင္လိုက္တဲ့စာတမ္းကစိတ္ဝင္စားစရာပါ၊၂၀၀၇ကတင္ေပမဲ့ခုေနကျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္အင္မတန္
၊ေကာင္းတဲ့သင္ခန္းစာေတြကိုရယူႏိုင္ပါတယ္၊အိုင္းအက္စီအစီရင္ခံစာနဲ႕တျခားစီပါ၊

၊သူတင္တာက
“၊ေရကာတာအေသးစားရဲ့အားနဲခ်က္ေျခာက္ခ်က္”၊ဆိုတဲ့စာတမ္းပါဘဲ၊၎စာတမ္းကိုအေသ
အခ်ာေလ့လာဖို႕ေကာင္းတယ္

၊ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths – LVII

IFC၊အိုင္းအက္စီအၾကံျပဳတဲ့အတိုင္းမဟုတ္မမွန္ပါ၊
၊. ၊အေမရိကန္ Oregon ၊တကၠသိုလ္သုေတတီတို႕ကအၾကီးေရကာတာကပိုေကာင္းတယ္၊
၊၊ပိုေတာင့္တင္းၾကံ့ခိုင္တယ္၊၊
၊. ၊လွ်ပ္စစ္အတြက္သဘာဝဝန္းက်င္အတြက္ပိုသန္႕ရွင္းေစတယ္၊အညစ္အေၾကးပို
၊သက္သာေစတယ္လို႕ေျပာ၊
၊ေဆာင္းပါး# ၅၇ကိုညႊန္းပါရန္

A recent study suggests that small dams may have a greater impact on rivers than large dams, as they divert more water away from rivers, according to a press release from the American Geophysical Union.
Researchers from Oregon State University studied China’s Nu River, which is home to a variety of dams in the river main stem and its tributaries. In total, 31 small dams were evaluated and compared to four large dams in the main river stem.
The research team compared dam impacts to habitat loss, river channel lengths, land affected and landslide risks among 14 total factors. They found small dams had a greater negative impact in nine out of 14 categories.
Small dams, used to divert water to hydropower stations, had some of the most profound impacts on rivers. Many diminished water supplies downstream.
Image: A small hydropower plant in Fugong County discharges water from a tributary into the main channel of the Nu River. (Credit: Kelly Kibler)

Oregon University
အျပင္ Yale University ၊တကၠသိုလ္သုေတတီေတြကလဲဒီတိုင္းဆိုပါတယ္၊ေဆာင္းပါး#၇၂ကိုညြန္း၊
ေရကာတာအေသးကအၾကီးထက္ပိုညစ္ညမ္းေစတယ္၊လွ်ပ္စစ္တယူနစ္
၊ကုန္းက်စရိတ္၂ဆၾကီးတယ္၊မီတာ၊ေစ်းႏွုန္းနဲနဲတက္မွာနဲ႕ဆႏၵေတြျပၾကတယ္မဟုတ္လား?

…………၊အိႏၵိယကသာဓကကိုျပမယ္၊
(၊ျမစ္ဆံုေရကာတာအစား၊ေရကာတာအေသးစားေတြနဲ႕အစားထိုးတာမ်ိဳးမလုပ္မိဘို႕ပါ) သူမ်ားရဲ့အမွားကကိုယ့္အတြက္တန္ဘိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့သခၤဏ္းစာ
၂၀၁၄ဩဂုတ္၄ရက္ေန႕ထုတ္
၊နံမယ္ၾကီးYale ၊တကၠသိုလ္ရဲ့ပညာေပးစာေဆာင္မွေကာက္ႏုတ္သည္၊
၊ေရကာတာအေသးစားတိုးေဆာက္လို႕ဒုကၡေရာက္
As Small Hydropower Expands, So Does Caution on Its Impacts
Small hydropower projects have the potential to bring electricity to millions of people now living off the grid. But experts warn that planners must carefully consider the cumulative effects of constructing too many small dams in a single watershed.
By Dave Levitan • August 4, 2014
http://e360.yale.edu/features/as_small_hydropower_expands_so_does_caution_on_its_impacts
အိႏၵိၵိယေျမာက္ပိုင္းဟိမဝႏၲာေတာင္ၾကားက”၊ဥတၱရခန္”ျပည္နယ္သစ္မွာလူ၁၀သန္းေနထိုင္ၾကျပီး
၊လယ္လုပ္ၾကတယ္၊အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာလွ်ပ္စစ္မီး၊အားမရၾကသူေပါင္းသန္း၄၀၀အနက္မွဒီျပည္နယ္သားေတြ
၊လဲ၊,ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါတယ္၊
အရြယ္အစား၊ထုထည္ပမာဏေသးလို႕ေရကာတာအေသးေတြကအၾကီးေတြလိုမေတာင့္တင္း၊
မၾကံ့ခိုင္ႏိုင္၊မိုးၾကီးခ်ိန္မွာေတာင္ေပၚကဒလေဟာစီးဆင္းလာတဲ့မိုးေရေတြေၾကာင့္ပ်က္စီးတယ္၊
၂၅MW ေအာက္အေသးေတြေတာ္ေတာ္ပါတယ္၊အၾကီးေတြဘာမွမျဖစ္ပါ၊

http://undefined


========================

high risk၊ဆိုတာဘာကိုေျပာတာလဲ?အတိုင္းအတာအခ်က္အလက္
၊အတြက္အခ်က္၊မပါ ၊ပါ၊မေတြ႕ပါ၊

ငလ်င္တို႕ေရၾကီးတာတို႕ကိုေရွ႕ေဆာင္းပါးေတြမွာအေသးစိတ္ရွင္းျပီးပါျပီ၊
၊ႏွုန္းေျမေတြတင္တာကိုမၾကာမၾကာေရလႊတ္ေပါက္ေတြကလႊတ္ေပးႏိုင္တယ္၊

၊ေသာင္ရွင္းသေဘၤာလို. ၊ေရစုတ္စက္နဲ႕စုတ္ျပစ္လို႕ရတယ္၊

။သီဟိုရ္၊ဖီလစ္ပိုင္မွာသဲေတြစုတ္တင္သလိုထုတ္ျပစ္လို႕ရတယ္၊

၊လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ဖို႕ေရေတြလႊတ္ရစျမဲျဖစ္လို႕ေရေတြနဲ႕စီးဆင္းပါသြားတာေန႕စဥ္တမွ်ပါ၊
၊လႊတ္တဲ့ေရကာတာေရလႊတ္ေပါက္ေတြကိုေနာက္ပိုင္းလုပ္ေရကာတာတို႕မွာခပ္ႏွိမ့္ႏွိမ့္ခ်ပစ္လို႕
၊သဲႏႊန္ေတြပိုျပီးထုတ္ျပစ္ႏိုင္တယ္။
၊မၾကာမၾကာလဲစက္နဲ႕စုတ္ျပီးထုတ္ျပစ္လို႕ရႏိုင္မယ္(ပံုေတြၾကည့္ပါ၊)

အေမရိကားမွာမိႈလိုေပါက္ေရကာတာက်ေတာ့.High Risk ၊ဟိုင္ရစ္လို႕ဘာလို႕သြားမေျပာလဲ?
၊ျမန္မာျပည္ကအခရာျမစ္ေတြမွာမလုပ္ရဆိုရင္ဘာက်န္ေတာ့မွာလဲ?အ႐ိုးဘဲကိုက္ဖို႕ဘဲရွိေတာ့တယ္၊
၊ေရႊဒဂၤါးကိုဖယ္ရွားျပီးခဲမူးေစ့ဘဲရမယ္ဆိုျပီးစကားအလိမ္မာေျပာအၾကံေပးတတ္ပါေပတယ္

၊သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ကိုမညစ္ညမ္းရေအာင္၊ေရအားမွလွ်ပ္စစ္ထုတ္နည္းက
အေကာင္းဆုံး
၊ဥပမာ ၊မီးေသြးနဲ႕ဆိုရင္မီးခိုးေတြအေငြ႕ေတြကပတ္ဝန္းက်င္ကိုညစ္ညမ္းေစတယ္၊
၊ေရအားကအသစ္တဖန္အလိုအေလ်ာက္ျဖည့္တင္းလာတယ္
၊မီးေသြးကသုံးျပီးရင္ကုန္ခမ္းသြားတယ္၊

ဘုရားေပးတဲ့”၊ေရႊျဖဴၸ”(၊ေရအား) အေမြအနစ္ကိုတန္ဘိုးမထားစြန္႕ပယ္(သို႕)၊ေလ်ာ့ခ်ရေအာင္
၊ျဖားေယာင္းတတ္ပါေပတယ္၊
၊.Biodiversity ၊မွာအနည္းငယ္ထိခိုက္တာကိုထိန္းေက်ာင္းဖို႕နည္းလမ္းေကာင္းေတြ၊မွ်ေပး၊ဝိုင္းရွာေပးမဲ့အစား
တခ်ိန္လုံးမေကာင္းေျပာတတ္ပါေပတယ္၊


http://myanmargazette.net/224177h

၊၉၀%
၊၉၀%၊တ႐ုပ္ကိုေပးရတယ္လို႕၊အျမဲေျပာတယ္၊
၊နားမလည္တဲ့ပရိသတ္ကိုနားေယာင္ေအာင္တမင္လုပ္တာပါ၊
၊၉၀%၊ကိုအခမဲ့ယူတာမွမဟုတ္တာ၊ပိုက္စံေပးျပီးဝယ္ရတာကိုမေျပာဘဲ”၊ထိန္ခ်န္တယ္”၊
၊အမွန္မွာ၊ျမန္မာကသာ”၉၀%အျမတ္ခြဲတမ္း”အမ်ားဆုံးရတယ္၊
၊ေအာက္ပါေဆာင္းပါး#၇၇အလယ္ပိုင္းကိုညႊန္းပါရန္၊

s. The 6000MW dam, backed by State Power Investment Corporation (SPIC, then known as China Power Investment Corporation), was supposed to send 90pc

….http://myanmargazette.net/235475

https://www.mmtimes.com/news/ifc-report-recommends-alternatives-high-risk-myitsone.html

၊ၾကာပါျပီ

၊နီေပါႏိုင္ငံကအေပၚစီးကိုင္ဂ်ီးထူလြန္းလို႕တ႐ုပ္ေရကာတာတဖြဲ႕
၊ကလက္ေျမႇာတ္ထြက္ခြါသြားခဲ့ရတယ္၊အလုပ္မစခင္ကေပါ့၊
၊လုပ္ေပးမဲ့လူေတြမေတြ႕ေတာ့အဲဒီတ႐ုပ္ေရကာတာအဖြဲ႕ကိုသြားျပန္ေခၚ
၊ျပီးလုပ္ရတယ္၊

The report proposes cascade development — multiple dams on certain rivers, allowing other rivers to be left intact. It also makes clear recommendations that dams on mainstem rivers such as the Ayeyarwady – where Myitsone is located – and Thanlwin are high risk for Myanmar through their impacts on the ecosystems on which the populations ???????downstream depend.

Hence, Myitsone, Mongton and the other dams should be avoided because of their negative downstream impacts, and development of new hydropower should focus on other opportunities and prioritise those in river sub-basins with lower environmental values.?????

The assessment found that the Myitsone dam is “not considered to be consistent with sustainable hydropower principles.” It said the hydropower project would lead to severe impact on the river system processes. ????

The dam would disconnect and regulate flows from 11.6pc of the Ayeyarwady basin area that contributes an estimated 42pc of the total basin discharge, flowing from the Mali Hka (27pc) and N’mai Hka (15pc) rivers, and would substantially reduce basin sediment load.????? 17 us u’s

The report warned that proceeding with five large planned dams on mainstems, including the Ayeyarwady, Chindwin and Thanlwin, Mekong and the lower Sittaung, ranging between 1200 MW and 7000 MW, would “completely alter the river system’s hydrologic, sediment transport, and geomorphic functioning. The cumulative impacts of these projects would cut river connectivity, alter the flow regime and trap sediment at a basin scale, and affect regional coastal and marine ecosystems.” see above???

“It is recommended that all larger scale and higher impact projects are not developed in High zone subbasins [where Myitsone is located], but smaller scale, lower impact projects are considered where these projects can be developed within watersheds without unduly degrading key natural resources and socio-economic value. Such projects can play a prominent role in supplying reliable and affordable off-grid and grid-connected renewable energy to communities, utilising local natural resources,” the SEA concluded.

restarting the construction and warned that suspension would “drive down investor confidence”. any takers ???e.g. Nepal

Myitsone ………. was supposed to send 90pc ????????of its electricity to China’s Yunnan Province.

===============

U Win Myo Thu from Ecodev emphasised the key question, “Does Myanmar has alternative hydropower resources other than the most criticised ones like Myitsone or Thanlwin?” The answer, he said, is a clear yes.

Just by tapping into hydropower from low and medium risk zones alone, as defined by the SEA, would result in more than 12,000 MW produced. “Since our electricity demand by 2030 would be around 15-18,000MW, at the average GDP growth of 8pc p.a, the amount of electricity generation from that low/ medium risk zones are pretty sufficient, combining with other energy mix such as solar and gas,” he explained.

“As long as we get electricity from the areas where the social and environmental adverse impacts are minimal or manageable, why do we need to bother about building big, controversial dams?” U Win Myo Thu said, arguing that ecological loss alone by the dam would far exceed US$800 million – the amount Chinese investors are seeking for compensation in relation to the termination. ……..see article # 64

Positive agenda for hydropower

F developing sufficient hydropower for the country’s energy demand in the least harmful way. ……

“ Myanmar’s hydropower potential is a major asset for the country which should be developed, particularly as alternatives such as coal-fired power stations will be environmentally harmful, gas is currently insufficient, and solar and wind, while offering some opportunities, are insufficient,” she observed. ……..

Oregon University 

အျပင္ Yale University ၊တကၠသိုလ္သုေတတီေတြကလဲဒီတိုင္းဆိုပါတယ္၊ေဆာင္းပါး#၇၂ကိုညြန္း၊
ေရကာတာအေသးကအၾကီးထက္ပိုညစ္ညမ္းေစတယ္၊လွ်ပ္စစ္တယူနစ္
၊ကုန္းက်စရိတ္၂ဆၾကီးတယ္

…..develop Myanmar’s hydropower future in a sustainable way, consistent with the Myanmar Sustainable Development Plan.

“China, as a major foreign investor in Myanmar, could support the government in building this trust by simply giving up pushing for a restart of the Myitsone project. As compensation it should be given priority in getting contracts to build some of the smaller dams that the SEA recommends as a sustainable way of generating hydropower,” he said……………..who cares? Western investor cares??? Wishful thinking!!

Smooth talk, No substance!!!

By doing so, Beijing would help itself to attain status as an investor that is welcomed by the public in Myanmar.

IFCအစီရင္ခံစာကိုေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားရင္ဒီလိုအေျဖထြက္မယ္လို႕ခန္႕မွန္းရတယ္၊
၊တဘက္သားကိုေခၚလာျပီးတဝက္ေလာက္လုပ္ျပီးစီးမွအမ်ိဳးမ်ိဳးထေျပာ၊ကေလးကလားႏိုင္
၊တာကိုၾကည့္ျပီးဘယ္ႏိုင္ငံအဖြဲ႕ကမွလာရင္းမွာမဟုတ္ပါ၊
၊ဟိုဟာေလးဒီဟာေလးေပးလုပ္မယ္လို႕ေျပာေတာင္မွခပ္လွန္႕လွန္႕နဲ႕ဆိုေတာ့လုပ္ေပးမဲ့လူေတြကခပ္ရွားရွား၊
၊ေအးေအးေနတာေကာင္းသား၊ရွိတာေလး၊ေငြထပ္ကုန္လူပင္ပန္းအခ်ိန္လဲကုန္မယ္ဆိုရင္သူသူငါငါကထြက္ေျပးၾကမွာပါဘဲ၊

“As long as we get electricity from the areas where the social and environmental adverse impacts are minimal or manageable, why do we need to bother about building big, controversial dams?” U Win Myo Thu said, arguing that ecological loss alone by the dam would far exceed US$800 million – the amount Chinese investors are seeking for compensation in relation to the termination.

ဦးဝင္းမ်ိဳးသူရဲ့အဆို

ဦးဝင္းမ်ိဳးသူကိုအေသးစိတ္ေခ်ပျပီးပါျပီ၊ေအာက္ပါေဆာင္းပါး# ၆၄ကိုၾကည့္ပါရန္
ကုန္က်စရိတ္၂ဆၾကီးတယ္၊လြယ္လြယ္မေျပာသင့္ပါ၊လူေတြမတတ္ႏိုင္ပါ

၊လွ်ပ္စစ္ကိုအျခားနည္းနဲ႕လုံလံုေလာက္ေလာက္ရမယ္၊ျမစ္ဆုံတို႕လိုပိုလ်ံမွာကဘာလုပ္
၊မွာလဲ?ဆိုတာကေနာင္အေရး/စီးပြါးေရးမျမင္တတ္တာပါ၊
၊ေရနံမဝယ္ရဘဲ”၊လွ်ပ္စစ္သုံး”၊ကားေခတ္ေရာက္လာျပီေလဆရာေလးရဲ့၊ႏိုင္ငံျခားမွေစ်းၾကီး
၊ေပးဝယ္အုန္းမွာလား?
၊ယိုးဒယားကိုဓာက္ေငြ႕ေရာင္းတာကုန္ခန္းရင္၊ယိုးဒယားကလွ်ပ္စစ္ထုတ္ဖို႕ဓာက္ေငြ႕မရွိေတာ့ရင္
၊ျမစ္ဆံုေရကာတာအၾကီးဆီကလွ်ပ္စစ္ေတြေရာင္းလို႕ရတယ္၊ေဒၚလာသန္းခ်ီရမွာေပါ့ဆရာေလးရယ္၊

https://www.youtube.com/watch?v=QZNMx0-g-ucChina’s Farmers Take to the Sky


၊ဒရုန္းယာဥ္နဲ႕ဓာတ္ေျမဩဇာေဆးျဖန္း


26,939 views

https://www.youtube.com/watch?v=Qmla9NLFBvU

Bloomberg
Published on Apr 7, 2017
SUBSCRIBE 1.3M
On southern China’s Hainan Island, agricultural drones are used to spray pesticides over crops. The Chinese government has encouraged farmers to move from manual labor to automated farming. (video by Vicky Feng, Robin Fall)

တ႐ုပ္ႏိုင္ငံဆီလာျပီးစိုက္ပ်ိဳးေရးပညာဆည္းပူးၾက

What drives China’s innovation?
122,365 views

New China TV
Published on Aug 24, 2018
SUBSCRIBE 341K
From Quantum-enabled satellite “Micius” to spacecraft “Shenzhou,” from high-speed rail to the world’s largest radio telescope FAST…
China is emerging as a science and technology powerhouse. How did China come this far when just a few decades ago the nation was barely featured in the world science rankings? Find out in this mini-documentary –China+: China innovates. #ChinaPlus


The Rise of China

China’s Economic Miracle | The RISE of CHINA Mini-Documentary | Episode 1 – KJ
Published on Sep 11, 2017
SUBSCRIBE 50K
The Rise of China Mini-Documentary | Episode 1 | China’s Economic Miracle
Two centuries ago, Napoleon warned, “Let China sleep: when she wakes, she will shake the world.”
The rise of China will undoubtedly be one of the great dramas of the twenty-first century. China’s extraordinary economic growth and active diplomacy are already transforming East Asia, and future decades will see even greater increases in Chinese power and influence.
In this episode we will look only at the sheer size of China today. We will then look at it’s threats, challenges and confrontations with America in future episodes.

https://www.youtube.com/watch?v=p1HOefwLyhY


၊ျမန္မာအလယ္ပိုင္းမွာသဲကႏၲာရတမွ်ေခ်ာက္ေသြ႕ပူျပင္းျပီးစိုက္ပ်ိဳးေရးသိပ္လဲ
မေအာင္ျမင္ေၾကာင္းအမ်ားအသိပါဘဲ၊

၊ေအာက္ပါဗီဒီရိုေတြကိုေလ့လာျပီးတ႐ုပ္ႏိုင္ငံမွနည္းပညာသင္ယူသင့္ေၾကာင္းပါ၊


၊အသီးအေစ့မရကတဲ့ေျမ႐ိုင္းေျမလြတ္မွာေရတြင္းေဖာက္သစ္ပင္စိုက္

၊ဂိုဘီသဲကႏၲၲာရကဝါးျမိဳသြားခဲ့တဲ့ေျမေတြကိုျပန္လဲရယူဖို႕ၾကိဳးစားေန on Oct 1, 2015
Subscribe 523K
The oases of Xinjiang in northwest China are as precious as they are rare, in a landscape dominated by lifeless deserts and mountains. But dwindling water supplies due to growing population and urbanization have put them under threat. Now, many parts of Xinjiang are taking steps to reclaim the land from the desert. Han Peng travels to Altay and sends this report.

၊”၊စိုင္းဟန္ဘ” အရပ္မွာလူေတြက ၊ဖန္တီးတဲ့ကမ႓ာ့အၾကီးဆုံးသစ္ေတာ


၊ျမန္မာအလယ္ပိုင္းမွာသဲကႏၲာရတမွ်ေခ်ာက္ေသြ႕ပူျပင္းျပီးစိုက္ပ်ိဳးေရးသိပ္လဲ
မေအာင္ျမင္ေၾကာင္းအမ်ားအသိပါဘဲ၊

၊ေအာက္ပါဗီဒီရိုေတြကိုေလ့လာျပီးတ႐ုပ္ႏိုင္ငံမွနည္းပညာသင္ယူသင့္ေၾကာင္းပါ၊၊သဲကႏၲာရမွာသစ္ပင္ငါးေသာင္းစိုက္ခဲ့ၾကတဲ့လင္မယား
သဲကႏၲာရမျပန္႕ပြါးလာေအာင္အစိမ္းေရာင္အုတ္နံရံကတားစီးႏိုင္မလား?


၊နင္ရွာေဒသကသဲကႏၲာရကိုသစ္သီးအပင္ထြက္ရာအရပ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲ

၊သဲမွေရႊျဖစ္ေအာင္ေျပာင္း


Published on Apr 11, 2013

Subscribe 123
Rechsand (仁创科技集团), a Chinese company, has developed some technologies that turn sand into industrial and agricultural use, with significant benefits for combating desertification. The video was shown at a side event during the 2nd Scientific Conference of UNCCD in Bonn on 11 April 2013. Copyright of the video belongs to Rechsand. Company URL: http://www.rechsand.com/english/CGTN

သဲကႏၲာရမွာဆန္စပါးစိုက္

Published on Apr 1, 2016

Subscribe 524K
Deserts account for more than 12 percent of China’s land base and aren’t known for being the best spots to grow crops. But Teng Fei and his company decided to take a chance anyway and try to turn some of Inner Mongolia’s arid acreage into productive rice paddies.
၊တ႐ုပ္ႏိုင္ငံတိဘက္ျပည္နယ္မွစင္ဂ်န္ျပည္နယ္ထိ၊၁၀၀၀ကီလိုမီတာ(၆၂၀မိုင္)ရွည္တဲ့
၊ေျမေအာက္ေရပိုက္လိုင္းလုပ္ဖို႕စမ္းသပ္၊
၊ရန္ကုန္၊ျမစ္ၾကီးနားေလယာဥ္အကြာအေဝး၉၅၂ကီလိုမီတာ၊၅၉၂မိုင္ေဝး၊ဒီအကြာအေဝးထက္၄၈မိုင္ေဝး
၊ရန္ကုန္ေရႊမန္းက၅၆၄ကီလိုမီတာ၃၅၀မိုင္ေဝး၊ဒီအကြာအေဝးထက္၁.၇၇အဆေဝး၊၊ဂိုဘီ၊သဲကႏၲၲာရက “၊ဝါးျမိဳ” ၊သြားခဲ့တဲ့ေျမေတြကိုျပန္လဲရယူဖို႕ၾကိဳးစားေန


https://www.youtube.com/watch?v=eRzHa3I4eOQChina transforms it’s second biggest desert into a fertile oasis
75,285 view

တ႐ုပ္ႏိုင္ငံကဒုတိယအၾကီးဆုံးသဲကႏၲာရကိုစိုက္ပ်ိဳးေရးေျမအျဖစ္ေျပာင္း

AP Archive
Published on Jul 21, 2015

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF