ကၾကာခဏဆိုသလို သင့္အမ်ဳိးသားက သူ႕ ကြန္ပ်ဴတာကို အသံုးျပဳေနပါသလား? သူ ကြန္ပ်ဴတာကို အသံုးျပဳေနခ်ိန္တြင္ သူ ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို အလြန္ကာကြယ္ေနတာနဲ႕ သံသယရွိတဲ့ အျပဳအမူမ်ဳိး လုပ္ေနပါသလား? သင့္ အမ်ဳိးသားက ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္မွာ သူက အလြန္ သီျခား ဆန္ေနပါသလား? သူက အလုပ္နည္းနည္းပါးပါး လုပ္႐ုံေလာက္နဲ႕ သို႕မဟုတ္ ၾကံဳရာေလးေတြ ၾကည့္ေနတယ္ဆိုတာကို သူ အျမဲတမ္း ေျပာေနပါသလား? သူ ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို သင္ မျမင္ရေအာင္ ကြန္ပ်ဴတာအနားကို သင္ေရာက္သြားတဲ့ အခ်ိန္တိုင္း သင့္ အမ်ဳိးသားက သူ႕ ၀င္ဒိုး ( Window ) အားလံုးကို ပိတ္လုိက္ပါသလား? ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ သင့္ အမ်ဳိးသား ဘာၾကည့္ေနတယ္ဆိုတာကို သင္ သိခ်င္ပါသလား?

သူတို႕ အမ်ဳိးသားမ်ားက ေန႕နဲ႕ ည အခ်ိန္တိုင္းလိုလိုမွာ ကြန္ပ်ဴတာကို မနားတမ္း သံုးလာတဲ့ အခါ ဇနီးသည္ အမ်ားစုက သံသယ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ အရာရာတိုင္းရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ အင္တာနက္ကို သံုးျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ေန႕စဥ္ ဘ၀ေတြမွာ အသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။ အဲဒီေပၚတြင္ သင္ စဥ္းစားႏိုင္တဲ့ အရာမွန္သမွ် ရွိေနတာေၾကာင့္ သူတို႕ သိသာမူကို မည္သူမဆို သိခ်င္လာၾကပါတယ္။ သူ႕ ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ သင့္အမ်ဳိးသား လုပ္ေနမယ့္ အဆံုးမရွိတဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ အမ်ဳိးသား က ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ ဘာၾကည့္ေနသလဲဆိုတာ မည္သည့္ ဇနီးမဆို သိခ်င္ၾကမွာ ပါပဲ။

သင့္ အမ်ဳိးသားက ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ ဘာၾကည့္ေနသလဲဆိုတာ ထုတ္ေဖာ္ဖို႕ ၾကိဳးစားႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္း အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။ သူမတို႕ သံသယမ်ားရဲ႕ အေစာပိုင္း အဆင့္ရွိေနတဲ့ ဇနီးသည္ အမ်ားစု ေတြက ေရွးက်တဲ့ နည္းစနစ္ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါတယ္။ ဒီနည္းစနစ္မွာ လက္ေတြ႕ နည္းအရ သူမတို႕ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာအနီးကို သြားျပီး ကြန္ပ်ဴတာကို ၾကည့္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမတို႕က ရွာေဖြေရး သမိုင္းေတြ ( Browsing History ) ၊ အီးေမး အေကာင့္ေတြ ( Email Account ) ၊ မရင္းႏွီးတဲ့ ၀က္ဆိုက္ေတြ၊ မလုပ္သင့္တဲ့ အရာေတြကို သူမတို႕ အမ်ဳိးသား လုပ္ဖို႕ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အရာမွန္သမွ်ကို ရွာေဖြပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ဒီနည္းစနစ္က အက်ိဳးရွိေစဖုိ႕ ခက္ခဲပါတယ္။ ဇနီးသည္ အမ်ားစုက မည္သည့္ သတင္းအခ်က္ကိုမွ ရွာေဖြ မေတြ႕ ရွိပါဘူး။ သင္ကို မျမင္ေတြ႕ ေစခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္း အရာေတြက္ သင့္ အမ်ိဳးသားက ဖ်က္ပစ္ေကာင္း ဖ်က္ပစ္ပါလိမ့္မယ္။ သို႕မဟုတ္ သူ႕ ေျခရာမ်ားကိုလည္း ေကာင္းေကာင္း ဖြက္ထားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္ အမ်ဳိးသား ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ ဘာၾကည့္ေနသလဲဆိုတာ အမွန္တကယ္ ထုတ္ေဖာ္ ျပႏိုင္မယ့္ ပိုျပီး ေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု ရွိပါတယ္။

အမွန္တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ပိုျပီး အက်ိဳးရွိေစတဲ့ နည္းလမ္းတစ္လမ္း ရွိပါတယ္။ အေျဖကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳမူကို ထုတ္ေဖာ္တဲ့ ေဆာ့၀ဲ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာ့၀ဲက သင့္အမ်ဳိးသားရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္မူမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ၾကည့္ဖို႕ သင္အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ သင့္အမ်ဳိးသားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေသးအမႊားကိုေတာင္ ဒီေဆာ့၀ဲက မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။ သင့္ အမ်ဳိးသား ၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ၀က္ဆိုဒ္မ်ား၊ သူပို႕ ခဲ့တဲ့ အီးေမးမ်ား၊ သူလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဂူးဂဲလ္ ရွာေဖြေရးမ်ား ( Google Search ) ကို နာမည္ေပးျပီး ဒီေဆာ့၀ဲ နဲ႕ မွတ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ကုိယ္ပိုင္ အားလပ္ခ်ိန္ေတြမ်ာ မည္သည့္ အေ၀းထိန္း ကြန္ပ်ဴတာကေန သင္ၾကည့္လို႕ ရေအာင္ သတင္းအခ်က္အားလံုးကို သင့္ ကိုယ္ပိုင္ အေကာင့္ထဲ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ အမ်ဳိးသားက သူ႕ ကြ်န္ပ်ဴတာ ေနာက္ေၾကာင္းေတြကို ဖ်က္ပစ္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ သင္က ဒီေဆာ့၀ဲနဲ႕ ၾကည့္ႏိုင္ပါေသးတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ သင့္ အမ်ဳိးသား ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ သိေအာင္ ၾကိဳးစားဖို႕ သင့္အမ်ဳိးသားရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာထဲကို ခိုး၀င္စရာ မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။ အေ၀းထိန္း ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးကေန ယခု သင္ အလြယ္တကူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ အမ်ဳိးသားနဲ႕ ျဖစ္ေစမယ့္ အႏ ၱရယ္လည္း မရွိေတာ့ ပါဘူး။

အေကာင္းဆံုး ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္တဲ့ ေဆာ့၀ဲအတြက္ နဲ႕ သင့္ အမ်ဳိးသား ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ သိေစဖို႕ အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္တို႕ ၀က္ဆိုဒ္ကို ၀င္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒီမွာ အမွန္တရားကို ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။

http://www.catchcheating.net/ways _to_catch_your_husband_cheating_online.html

( ၀န္ခံခ်က္။ ။ စာေရးဆရာ Verny L ရဲ႕ ေဆာင္းပါး What is My Husband Looking at on the Computer? ကို ျမန္မာ ဘာသာသို႕ ျပန္ဆိုပါတယ္။ )

About ေမာင္လင္းငယ္

Zaw Lin has written 83 post in this Website..