က်ိဳက္ထီးရုိးေစတီသည္ က်ိဳက္ထုိနယ္ရိွ အေရွ႕ရုိးမေတာင္တန္း အ၀င္အပါျဖစ္ေသာ ေပါင္းေလာင္းေတာင္ေပၚမွာ

တည္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တန္ခုိးႀကီးတဲ့ ေစတီတစ္ဆူျဖစ္ပါတယ္။ က်ိဳက္ထီးရုိးေစတီကုိ အစဲြျပဳၿပီး

ေစတီတည္ရိွတဲ့ေတာင္ကုိလည္း က်ိဳက္ထီးရုိးေတာင္လို႔ ေခၚၾကတယ္။၊ က်ိဳက္ထီးရုိးေစတီတည္ရွိရာ ေတာင္ထြတ္မွာ

ပင္လယ္ျပင္မွ ေပ ၃၆၀၀ ခန္႔ ျမင့္ပါတယ္။ က်ိဳက္ထီးရုိးေစတီ တည္ေနပုံမွာ အံ့ၾသဖြယ္ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္။

ႀကီးမားမတ္ေစာက္တဲ့ ေက်ာက္ေဆာင္တစ္ခုရဲ႕အစြန္းမွာ လုံးပတ္ ေပ ၅၀ ခန္႔ရိွေသာ ဦးေခါင္းပုံသ႑ာန္

ေက်ာက္လုံးႀကီး တစ္ခုက ျပဳတ္လုတည္းကာတင္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေက်ာက္တုံးႀကီးေပၚတြင္မွ—ဥာဏ္ေတာ္

၁၅ ေပခန္႔ ျမင့္ေသာ ေစတီေတာ္ကုိ တည္ထားတာေတြ႕ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေစတီတည္ရွိရာ ေက်ာက္ေဆာင္ႏွင့္

ရင္ျပင္ေတာ္ကုိ ေခ်ာက္တစ္ခုျခားေနၿပီး သံတံတားငယ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္၊ ေစတီတည္ထားရာ

ေက်ာက္တုံးႀကီးဟာ လူတစ္ေယာက္ တြန္းလုိက္ရုံႏွင့္ လႈပ္ရွားသြားတာေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ထုိေက်ာက္တုံးကုိ

တြန္းၿပီေအာက္ခံေက်ာက္အၾကားကို အပ္ျခည္ႀကိဳးသြင္းျပီး ဆဲြယူႏုိင္လို႕ရတယ္။ ဗုဒၶဥာဏရေသ့သည္ ဆံေတာ္ဓာတ္ ၃

ဆူကုိ မေပ်ာက္မပ်က္ရေအာင္ သူရဲ႕ဆံက်စ္အတြင္း႔ စည္းေႏွာင္ ထားခဲ့တယ္တဲ့။ ေနာက္ႏွစ္ကာလ

အတန္ၾကာလတ္ေသာ္ အနာေရာဂါ ႏွိပ္စက္သျဖင့္ ရေသ့ႀကီးဟာ အင္း ငါကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ္ ဒီဆံေတာ္ဓာတ္ ၃ ဆူကုိ

မည္သုိ႔မည္ပုံ ထားခဲ့ရပါမည္နည္းဟု ေတြးေတာ ပူပန္ျခင္း ျဖစ္မိခဲ့တယ္တဲ့။၊ ထုိအခါ သိၾကားမင္းက လူ႕ျပည္ကို

ဆင္းသက္လာၿပီ။ ရေသ့ႀကီးရဲ႕ ဆနအတုိင္း ရေသ့ႀကီးဦးေခါင္းႏွင့္တူတဲ့ ေက်ာက္တုံးကုိ ရွာေဖြၿပီး ေက်ာက္တုံးထဲကုိ

သန္လ်က္ႏွင့္ထြင္း၊ ဆံေတာ္တစ္ဆူကုိ ဌာပနာခဲ့တာတဲ့၊ ထုိ ေက်ာက္တုံးေပၚမွာ တည္ထားေသာေစတီကုိ

မြန္ဘာသာအားျဖင့္ က်ိဳက္အိသိရုိး ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရေသ့ရြက္ေသာဘုရားဟု ေခၚတြင္ေစတယ္၊ ေနာင္ကာလ

ၾကာလတ္ေသာ္ က်ိဳက္အိ သိရုိးမွ က်ိဳက္ထီးရုိးဟု စကားေရြ႕ေလ်ာလာခဲ့တာ ဆိုဘဲ၊ အဲ က်န္ဆံေတာ္ ၂ ဆူကုိလည္း

သိၾကားမင္းက ဒုိးခလြန္ေတာင္ႏွင့္ ကုသိနာရုံေတာင္မ်ားမွာ အသီးအသီး ဌာပနာေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သမုိင္းမ်ားတြင္

ဆုိသည္၊ ထုိေစတီမ်ားမွာ ေကလာသႏွင့္ ကုသိနာရုံဟု ထင္ရွားပါတယ္၊ က်ိဳက္ထီးရုိးရင္ျပင္ေတာ္မွ ျမင္ရတဲ့

ရႈေမွ်ာ္ခင္းမွာ အလြန္သာယာပါတယ္၊ ၾကည္ႏူးဖို႔လည္း ေကာင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ အေနာက္ဖက္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္

စစ္ေတာင္းျမစ္ကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီ ပဲခူးေရႊေမာ္ေဓာ ေစတီေတာ္ကို ဖူးျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ က်ိဳက္ထီးရုိးေစတီေတာ္ေပၚတက္ဖို႔

လမ္း ၂ လမ္းရွိေတြ႕ရပါတယ္၊ တစ္လမ္းက စစ္ေတာင္းရြာမွ တက္ရတဲ့လမ္းျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္လမ္းကေတာ့

က်ိဳက္ထုိျမိဳ႔ကေန ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းျဖင့္ ၉ မုိင္ခန္႔ေ၀းတဲ့ ကင္မြန္းစခန္းခမွ တက္ရတဲ့လမ္း ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒုတိယလမ္းမွာ

ဘုရားဖူးအမ်ား အသုံးျပဳတဲ့လမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကင္မြန္းစခန္းမွ က်ိဳက္ထီးရုိး ရင္ျပင္ေတာ္အထိ ၇ မုိင္ခဲြခန္႔ရွိၿပီး

စခန္းေပါင္း ၂၇ ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္သြားရပါတယ္။ က်ိဳက္ထီးရုိးပဲြေတာ္အခ်ိန္မွာ ႏွစ္စဥ္ တပုိ႔တဲြလကေန တန္ခူးလအထိ

က်င္းပပါတယ္။ ပဲြေတာ္အခ်ိန္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အရပ္ရပ္က ေထာင္ေသာင္းမကေသာ ဘုရားဖူးမ်ား လာေရာက္ၾကတာကို

ေတြ႕ရွိရပါတယ္။၊ ဘုရားသို႔တက္ရာ လမ္းတစ္ေလ်ာက္မွာ ဘုရားဖူးမ်ား နားေနတည္းခိုရန္ ေရေျမာင္ကေလး။ ေရႊရင္ဆုိ႔၊

ကင္ျပြမ္းပင္၊ ေရေျမာင္းႀကီး၊ ဘုိးျပန္ေတာင္၊ စုိင္တေမာ့ အစရွိတဲ့ စခန္းမ်ား၊႔ ေစ်းဆုိင္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရတယ္။

ကင္းမြန္းစခန္းမွာဆိုရင္ ဘုိးဘုိးႀကီးနတ္ႏွင့္ ဟုံးနတ္စင္မ်ား ရွိၿပီး လမ္းခရီးမွာ ေမွ်ာ္ေတာ္ေယာင္ေစတီ၊ လြမ္းေစတီ၊

ေက်ာက္သမာန္ ေစတီငယ္မ်ားႏွင့္ ေရႊနန္းက်င္နတ္၊ ပန္တင္နတ္ စေသာ နတ္ကြန္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရလိမ့္မယ္၊

အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူႏွင့္ အုိမင္းမစြမ္းသူတုိ႕ကေတာ့ အထမ္းပုခက္မ်ားစီးၿပီး တက္ၾကတာကို ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။

တခ်ဳိ႕ၾကေတာ့ ပိုက္ဆံရွိလို႔ တက္ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားဖူးမ်ားဟာ က်ိဳက္ထီးရုိးဘုရားကတစ္ဆင့္

မုဆုိးဘုရား။ ဖားဘုရား၊ နဂါးဘုရားမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ၄ မုိင္ေလာက္ေ၀းတဲ့ ေက်ာက္ထပ္ႀကီးဘုရားကိုလည္

သြားလို႔ရတယ္။ က်ိဳက္ထီးရုိးရင္ျပင္ေပၚမွာ ဘုိးဘုိးႀကီး နတ္ရုပ္ႏွင့္ က်ိဳက္ထီးရုိး ဘုရားေျမာက္ဘက္မွာေတာ့

က်ီးကန္းပါးစပ္လို႔လည္းေခၚ ေက်ာက္ဂူေနရာတို႔မွာလည္း သြားၿပီး ဆုေတာင္းဓိ႒ာန္ျပဳၿပီး အေမြးနံ႔သာ ပက္ျဖန္းၿပီး

ပုိက္ဆံပစ္ထည့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လို႔ ရတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အင္း ေလွ်ာက္သြားရရင္ေတာ့ သြားရမဲ့ေနရာေတြက

အမ်ားႀကီးပဲ ေပ်ာ္စရာလည္း ေကာင္း၊ ၾကည္ႏူးစရာလည္း အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ယမင္းလည္း ၂ ေခါက္ဘဲ

ေရာက္ဖူးပါေသးတယ္။ ပထမတစ္ေခါက္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို အဆင္မေျပပါဘူး။ လျပည့္ေန႔လည္း ျဖစ္၊

လူေတြကလည္းအရမ္းမ်ားေတာ့ တည္းခိုခန္းကေန သိပ္ၿပီး မလည္ျဖစ္ပါဘူး။ မိသားစုနဲ႔သြားတာဆိုေတာ့လည္း

ေပ်ာ္တာပါဘဲ။ အဲ ေနာက္တစ္ေခါက္က်ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ သြားရတာဆိုေတာ့ ပိုၿပီး ေပ်ာ္တာေပါ့။ ၿပီးေတာ့

မွတ္မွတ္ရရ ႏွစ္သစ္အကူးမွာ သြားျဖစ္ခဲ့တာေလ။ ႏွစ္သစ္အကူးကို ေတာင္ေပၚမွာ က်င္းပခဲ့ရတာဆိုေတာ့ ေပ်ာ္ဖို႔

အရမ္းေကာင္းတယ္။ တစ္ညလုံး မအိပ္ျဖစ္ခဲ့ဘူး။ မနက္ၾကေတာ့လည္း ပန္းကပ္၊ ဆီမီးကပ္နဲ႔ဆိုေတာ့ ၿပီးေတာ့

ေရႊသကၤန္းကပ္ဖို႔ ၾကေတာ့ ပါလာတဲ့ ေယာက္်ားေလးသူငယ္ခ်င္းကို သြားကပ္ခိုင္းရတယ္။ အင္း အဲဒီမွာ အေတြးတစ္ခု

ေခါင္းထဲေရာက္လာတယ္။ ဘာလို႔ ေယာက္်ားေလး မျဖစ္ခဲ့ရတာလဲလို႔ေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း ေရာက္ေနတဲ့ဘ၀ကိုလည္း

စိတ္ပ်က္လို႔ ေတြးမိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ က်င့္ၾကံႏုိင္ရင္ တစ္ေန႔ေတာ့ ေအာင္ျမင္မွာပဲလို႔ စိတ္ကို

ေျဖသိမ့္ခဲ့တယ္ေလ။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း တစ္ႏွစ္ တစ္ေခါက္ေတာ့ မွန္မွန္သြားႏိုင္ရင္ ေကာင္းမယ္လို႔ စိတ္ကူးရွိခဲ့တယ္။

မိတ္ေဆြတို႔ေကာ ေရာက္ခဲ့ၿပီးၾကၿပီေပါ့ေနာ္။ ဒီတစ္ခါသြားရင္ ေျပာဦးေနာ္။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 943 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

   Send article as PDF