(ျပဳစုသူ – ဆရာဦးေက်ာ္ျမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖြဲ႔)

DOOMS_DAY၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာပ်က္ေသာေန႕ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းကို  ၾကည့္ျဖစ္ခဲ့သည္။ လူအမ်ားကိုးကြယ္ၾကသည့္ ဘာသာႀကီးတစ္ခု၏အယူအျမင္မ်ားကို အေျခခံၿပီးရိုက္ကူးထားေသာ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ျဖစ္သည္။ ကမၻာလည္ပတ္မႈ ေႏွးေကြးသြားရာမွ ငလ်င္ႀကီးမ်ားလႈပ္ျခင္း၊ ရာသီဥတု အႀကီးအက်ယ္ေဖါက္ျပန္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု ပ်က္သုဥ္းလႈနီးပါး ျဖစ္သြားရေသာ္လည္း ဘာသာတရားကိုၾကည္ညိဳသူလူတစ္စု အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့ပံုကို ဇာတ္လမ္းဆင္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
၂၁ ရာစုႏွစ္ သိပၸံပညာရွင္အခ်ိဳ႕ကလည္း နီဘီရူးအမည္ရွိ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုး ကမၻာဆီသို႕ ဦးတည္လာေနသျဖင့္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မိကာ ကမၻာပ်က္သြားႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ပလူပ်ံေအာင္ ေဖၚျပေနၾကသည္။ နာဆာအဖြဲ႕ႀကီးက ထိုအဆိုမ်ား လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအက်ိဳးမ်ားႏွင့္တကြ ရွင္းျပထားခ်က္ကိုလည္း ဖတ္ရႈလိုက္ရသည္။

မိမိအေနျဖင့္ ကမၻာပ်က္ႏိုင္သည့္အေၾကာင္းမ်ားကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ေသာအခါ အဓိကအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားေသာနည္းလမ္းတို႕ကို ေတြ႕ျမင္မိသည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးအေနျဖင့္ အာကာသႀကီးအတြင္း တည္ရွိေနၾကေသာ ေန လ ၿဂိဳဟ္ နကၡတ္ တာရာ စသည့္ အာကာသ၀တၳဳမ်ား ေရြ႕လ်ား လွည့္ပတ္ သြားလာေနမႈတြင္ ဟန္ခ်က္ပ်က္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ညီညြတ္ေပါင္းဆံုလာျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာပ်က္သြားႏိုင္သည္။
ဒုတိယတစ္မ်ိဳးအေနျဖင့္ ကမၻာေျမႀကီးကို မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ လူသားတို႕၏ မိုက္မဲစြာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားႀကီးလာလွ်င္လည္း ကမၻာပ်က္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၿခံဳငံုၿပီးေျပာရလွ်င္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ကမၻာပ်က္ျခင္းႏွင့္ လူလုပ္ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ကမၻာပ်က္ျခင္းတို႕ ျဖစ္ၾကသည္။
အာကာသဟင္းလင္းျပင္အတြင္း တည္ရွိေနၾကေသာ သက္ရွိသက္မဲ့အရာအားလံုး မတည္မၿမဲ ေဖါက္ျပန္ပ်က္စီးေလ့ ရွိသည္မွာ သဘာ၀နိယာမတရားျဖစ္သည္။ ျဖစ္တည္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းတရားမ်ား ညီညြတ္စြာေပါင္းဆံုမိေသာအခါ ျဖစ္တည္လာၾကၿပီး အခ်ိန္ကာလ၏အတိုက္အစားခံရျခင္း၊ အပ ပေယာဂ၏ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းတို႕ ရွိလာသည့္အခါ ေဖါက္ျပန္ပ်က္စီးၾကရသည္။
မိမိေလ့လာတတ္ေျမာက္ထားေသာ နကၡတ္ေဗဒင္ရႈေထာင့္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာပ်က္ႏိုင္ မပ်က္ႏိုင္ကို သံုးသပ္တင္ျပလိုပါသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၄ ) ရက္ႏွင့္ (၅) ရက္ေန႕အတြင္း အေရွ႕တိုင္းနကၡတ္ေဗဒင္နည္းစနစ္အရ တြက္ခ်က္ရာတြင္ ၿဂိဳဟ္ႀကီးရွစ္လံုး မကာရရာသီအတြင္း ရပ္တည္ပူးယွဥ္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုကာလမတိုင္မီက ထိုေခတ္ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ား အၾကားတြင္ ၿဂိဳဟ္ႀကီးရွစ္လံုး ပူးယွဥ္မႈေၾကာင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာပ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္ကို ၾကားသိခဲ့ရသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ကား ကမၻာပ်က္ဖို႕ေ၀းစြ၊ ရာသီဥတု ေဖါက္ျပန္မႈ ႀကီးႀကီးမားမားပင္ မရွိခဲ့ပါ။ ၁၉၆၂ ခု၊ မတ္လ (၂ ) ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ၿဂိဳဟ္ႀကီးရွစ္လံုး ပူးယွဥ္မႈေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပၿပီး ထြက္ေပါက္ေတြ႕သြားၾကသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကဲ့သို႕ ထူးျခားေသာ ၿဂိဳဟ္ပူးယွဥ္မႈမ်ိဳး မေတြ႕ရပါ။ ပုံမွန္ အပူးအယွဥ္ အျမင္မ်ားကိုသာ ေတြ႕ရသည္။ ေနအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ၿဂိဳဟ္လံုးအႀကီးဆံုး၊ ျဒဗ္ဆြဲအားအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ႀကီး ၂၀၁၂ခု ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ မိႆရာသီ၌ ရပ္တည္ေနၿပီး ေမလကုန္ခန္႕တြင္ ၿပိႆရာသီသို႕ ေျပာင္းေရြ႕ရပ္တည္မည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ၿဂိဳဟ္လံုးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ စေနၿဂိဳဟ္က ၂၀၁၂ တစ္ႏွစ္လံုး တူရာသီ၌ ရပ္တည္ၿပီး ၾကာသာပေတးၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပထမႏွစ္၀က္တြင္ အျပန္အလွန္ အျမင္ရွိေနလိမ့္မည္။
အေရွ႕တိုင္းနကၡတ္ေဗဒင္ပညာရပ္တြင္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ႀကီးသည္ အတိေသာမၿဂိဳဟ္၊ ကယ္တင္ရွင္ၿဂိဳဟ္၊ ေကာင္းက်ိဳးအမ်ားဆံုး ေပးတတ္ေသာၿဂိဳဟ္အျဖစ္ ယူဆထားသည္။ စေနၿဂိဳဟ္ကိုမူကား အတိပါပၿဂိဳဟ္၊ ႏွိပ္စက္ဖ်က္ဆီး တတ္ေသာၿဂိဳဟ္၊ ဆိုးျပစ္အေပးတတ္ဆံုးၿဂိဳဟ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ အျပဳၿဂိဳဟ္ႏွင့္ အဖ်က္ၿဂိဳဟ္တို႕ အားၿပိဳင္လြန္ဆြဲ ေနၾကရာတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ စေနၿဂိဳဟ္က ဥစ္အား၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္က မိတ္အားသာရသျဖင့္ အဖ်က္အားက အနည္းငယ္သာသလို ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။
သိပၸံပညာရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္လည္း ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ႀကီးသည္ ကမၻာၿဂိဳဟ္အတြက္ ကယ္တင္ရွင္ပင္ျဖစ္သည္။

ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၀င္ေရာက္လာေသာ ၾကယ္တံခြန္အပိုင္းအစမ်ား၊ ဥကၠာခဲမ်ား စသည္တို႕ကို ျဒဗ္ဆြဲအား အမ်ားဆံုးျဖင့္ ဆြဲယူသြားတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာႏွင့္တကြ အျခားေသာၿဂိဳဟ္ငယ္ကေလးမ်ား အႏၱရာယ္နည္းပါးသြားရသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္၀န္းက်င္ခန္႕က ရွဴးမိတ္ကာလဲဗီးအမည္ရေသာ ၾကယ္တံခြန္မွ အပိုင္းအစမ်ား ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ကို ၀င္ေရာက္တိုက္မိခဲ့ဖူးသည္။ ခံႏိုင္ရည္ရွိသျဖင့္ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဟန္ခ်က္ပ်က္ျပားမႈ မရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

သို႕အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ကမၻာပ်က္ႏိုင္ေျခ ေဗဒင္နိမိတ္မေတြ႕ရပါ။ လူလုပ္ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ကား မွန္းဆရန္ အလြန္ခက္ခဲလွသည္။ လူ႕စိတ္သည္ ေမ်ာက္စိတ္ႏွင့္တူသည္။ အလြန္တရာ အေျပာင္းအလဲ ျမန္လွသည္။ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၊ ကမၻာဖ်က္လက္နက္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူသားေခါင္းေဆာင္မ်ား မိုက္မိုက္မဲမဲ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္မွမဟုတ္၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းပင္ ကမၻာပ်က္မည့္အႏၱရာယ္ ရွိေနပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။
(ဆရာဦးေက်ာ္ျမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေ၀ဒသုေတသနအဖြဲ႔)

မွတ္ခ်က္။  ။ ယခုတေလာ ေခတ္စားေနေသာ ၂၀၁၂ အတြက္ ဗမာ့ေဗဒင္နကၡတ္ပညာရွင္တဦး၏ အျမင္ျဖစ္သည္။

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF