အသံုးမ်ားတဲ့ စကားလံုးေတြထဲမွာ ကံဆိုတဲ့စကားလံုးပါ၀င္ပါတယ္။ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ လူတစ္ခ်ိုဳ႕ ဟာ ကံေပါ့ေလ လို႕ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ကံ ကံ၏အက်ိဳးေပါ့ေလလို႕ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ကံကိုပါမလာဘူးလို႕ေျပာသူေတြလဲ
ရွိၾကပါတယ္။ ဆိုးရြားတဲ့အေျခအေနေတြနဲ႕ ေတြ႕ၾကံဳရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာေတာ့ ကံဆိုးလိုက္တာလို႕ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ အခြင့္ အေရးေတြရၿပီး မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ ပစၥည္းဥစၥာေတြရရွိခ်ိန္မွာေတာ့ ကံေကာင္းလိုက္တာလို႕ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ကံ ဆိုတဲ့
စကားလံုးေလးဟာ အလြန္ေသးငယ္ေပမဲ့ ဒီစကားလံုးကို ဘယ္လိုနဲ႕ ဘယ္ေလာက္နားလည္သလဲဆိုတာကေတာ့ လူသားအေပၚမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကအလြန္ႀကီးပါတယ္။ နားလည္မႈလြဲမွားတဲ့လူေတြတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ လူပ်င္းေတြျဖစ္လာပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕၊ကလည္း
ဘ၀မွာ ဦးတည္ခ်က္ေပ်ာက္ၿပီး ေရာ့တိေရာ့ရဲနဲ႕ ဇြဲလံုးလမရွိေသူေတြျဖစ္လာၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိုဳ႕ကလည္း ဘယ္အရာမဆို အလကားလိုခ်င္ၿပီး၊ အခြင့္အေရးကိုသာေစာင့္သူေတြျဖစ္လာပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလာဘ္စားသူေတြျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ကံရဲ႕အေၾကာင္းကို
ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္သူေတြဟာ မဆံု႕မနစ္ေသာ ဇြဲလံုးလရွိသူေတြျဖစ္လာပါတယ္။ ေရရွည္မွာ ေအာင္ျမင္သူေတြျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကံဆိုတဲ့ စကားလံုးအေၾကာင္းကို  ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္လိုလာပါတယ္။ ကံဆိုတာကိုအဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႕ေျပာရင္ စကားလံုးေတြအမ်ားႀကီးရွိေပမဲ့ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ Karma , Destiny နဲဲ႕ Luck ဆိုၿပီး သံုးမ်ိဳးေျပာႏိုင္ပါတယ္။

Karma ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ Oxford Dictionary မွာသြင္းထားၿပီးျဖစ္တဲ့စကားလံုုးျဖစ္ပါတယ္။ အသံထြက္က ကာမဂုဏ္ကိုဆိုတဲ့ ကာမ နဲ႕နဲနဲဆင္ေနေတာ့မမွားဖို႕ေတာ့လိုပါတယ္။ Karma ဆိုတဲ့စကားလံုးကို ့Hindu နဲ႕ Buddhist ေတြအသံုးျပဳတဲ့စကားလံုးျဖစ္ပါတယ္။
action & reactiion သေဘာကိုေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ သက္ေရာက္မႈတိုင္းမွာ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈရွိတယ္လုိ႕ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းရွိလို႕ အက်ိဳးျဖစ္လာတယ္လို႕ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႕ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၵာနဲ႕ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုတ္အားျဖင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳက်င့္လုပ္ေဆာင္မိခဲ့အေၾကာင္းမ်ားအားလံုးဟာ မိမိထံသို႕ အက်ိဳးမ်ားအျဖစ္နဲ႕ တန္ျပန္ သက္ေရာက္တယ္ဆိုတဲ့အယူအဆပဲျဖစ္ပါတယ္။ action & reaction ဆိုတဲ့သေဘာကို ယေန႕ေခတ္သိပၸံပညာရွင္မ်ားကလည္း
ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီး၊ လက္ခံယံုၾကည္ပါတယ္။ Hindu ေတြနဲ႕ Buddhist ေတြယံုၾကည္တာကေတာ့ ဒီလို အေၾကာင္းမ်ားက အက်ိဳးကိုျဖစ္ေစတဲ့ေနရာမွာ ဒီဘ၀မွာ လက္ငင္း အက်ိဳးေပးတာေတြရွိတယ္။ ဒီဘ၀မွာပဲ နည္းနည္းၾကာမွ အက်ိဳးေပးတတ္တာေတြရွိတယ္။ ေနာင္ဘ၀
ေတြမွာမွ အက်ိဳးေပးတတ္တယ္လို႕ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ယခုဘ၀မွာ ရရွိေနတဲ့ အေျခအေနေတြဟာ ယခင္ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာက ျပဳလာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္းယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ဒါေတြဟာ Karma ရဲ႕သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးက Destiny ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအဘိဓာန္အရ Destiny ကို ကံ၊ ၾကမၼာ လို႕ပဲဘာသာျပန္ပါတယ္။ ဒီ Destiny ကိုေတာ့ထာ၀ရဘုရားကို ယံုၾကည္တဲ့ဘာသာေရးမ်ားကိုု ကိုးကြယ္သူေတြသံုးတာမ်ားပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ လူသားေတြမွာ ပါလာၿပီးျဖစ္တဲ့၊
လူသားေတြစြမ္းရည္နဲ႕ မေက်ာ္လႊားႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနမ်ိုဳးကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံမွာ အင္ပါယာ ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ နပိုလီယန္ ဘိုနာဘတ္ ( August 15th, 1769 to May 5th, 1821) ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ နပိုလီယန္ကို ေကာ္္ဆီကန္ကြၽန္းမွာ ေမြးခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္
တပ္မေတာ္မွာ သာမန္အေျမာင္တပ္သားေလးအေနနဲ႕ ဘ၀ကိုစခဲ့ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ျပင္းထန္ၿပီး ႀကိဳဳးစားလြန္းတဲ့ အတြက္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္ေရးေရာ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဦးစီးႏိုင္သူျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉ ရာစုႏွစ္ ဥေရာပတစ္ခြင္လံုးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေတြ
အားလံုးလိုလိုမွာနပိုလီယန္ရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈရွိပါတယ္။ သူအင္အားေတာင့္တင္းလာခ်ိန္မွာ ရုရွားႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတိုက္ပြဲမွာ သူ႐ံႈးပါတယ္။ သူ႕ကို Elba လို႕ေခၚတဲ့ကြၽန္းမွာ အက်ဥ္းခ်ထားခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ဒီကြၽန္းက ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီီး၊ အင္အားျပန္
လည္ တည္ေဆာက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါတိုက္ပြဲ၀င္ျပန္ပါတယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ ေတာ့ အဂၤလိပ္ေတြနဲ႕တိုက္တဲ့ Waterloo တိုက္ပြဲမွာ ထပ္႐ံႈးပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့အဂၤလပ္ေတြက Saint Helena ကြၽန္းမွာ အက်ဥ္းခ်ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကြၽန္းမွာ ပဲေသပါတယ္။ သမိုင္း
ပညာရွင္ေတြက နပိုလီယန္ဟာ အစာအိမ္ကင္ဆာနဲ႕ ေသတယ္ဆိုပါတယ္။တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အာဆင္းနစ္လို႕ေခၚတဲ့အဆိပ္ခပ္သတ္ခဲ့တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ သူေသခါနီးမွာ သူ႕ဇနီးအတြက္ လည္ဆြဲ Locket ေလးတစ္လံုးေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီ Locket ေလးထဲ့မွာစကားလံုးေလး
တစ္လံုးေရးထားပါတယ္။ ဒီစကားလံုုးေလးကေတာ့ Destiny ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ငါဟာဘယ္ေလာက္ပဲႀကိဳးစားႀကိဳးစား ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒီေလာက္ပဲရမယ္လို႕ ဆိုသြားတာပါပဲ။

ေနာက္ကံေကာင္းျခင္းလို႕ လူသံုးမ်ားတဲ့ Luck ဆိုတာတစ္ခုရွိပါတယ္။ Luck ဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္ကေတာ့ The power that make you good ျဖစ္ပါတယ္။ အနက္ကေတာ့ မိမိကို ေကာင္းျခင္းျဖစ္ေစတဲ အင္အားလို႕ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ကံေကာင္းပါေစတို႕လိုဆုေတာင္း
တဲ့ကိစၥမ်ိဳးမွာ သံုးပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မိမိက ကံ ဆိုတဲ့အသံုးအႏႈံး သံုးလိုက္တဲ့အခ်ိန္တိုင္း၊ Karma ကိုသံုးတာလား၊ Destiny ကိုသံုးတာလား၊ Luck ကိုသံုးတာလားဆိုတာ ခြဲခြဲျခားျခားသိရန္လိုပါတယ္။ လူူသားေတြဟာ ဘယ္ေလာက္အသက္ရွင္ခြင့္ရမယ္ဆိုတာမသိေပမဲ့ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေန
ေတြကေန ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစာေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႕ျဖစ္ေနတာေတြဟာအတိတ္ကံသိုသာ ယိုးမယ္ခ်ေနမယ္ဆိုရင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြယုတ္ေလွ်ာ့သြားပါလိမ့္မယ္။ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြမရွိရင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ဘ၀ တစ္ခုကိုမရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး၊
လူသားေတြဘယ္အခ်ိန္မွာေသမယ္၊ ဘယ္လိုမ်ိဳးလူ႕ဘ၀ကေနထြက္ခြာသြားရမယ္ဆိုတာကို ဘယ္သူမွမသိႏိုင္ပါဘူး။ ဒါကေတာ့ လူသားေတြအႀကီးမားဆံုး ပေဟဠိပါပဲ။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့သူေတြမွာ အျပစ္ကင္းမဲ့ၿပီးအလိုအေလွ်ာက္ခ်မ္းသာလာသူေတြရွိတယ္။
မိမိရဲ႕ ကိုယ္စြမ္းအား၊ ဥာဏ္စြမ္းအားနဲ႕ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာသူမ်ားရွိတယ္။ တစ္ခ်ိုဳ႕ ခ်မ္းသာလာသူမ်ားကေတာ့အက်င့္စာရိတၱ ေဖါက္ျပန္ၿပီး၊ ကလိမ္ကက်စ္ေတြနဲ႕ ေခတ္ပ်က္သူ ေဌးေတြ၊ ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္သူေတြျဖစ္တယ္။ ဒီလိုခ်မ္းသာမႈမ်ိဳးဟာ အတိတ္ကကံေကာင္း
လို႕မဟုတ္ဘူး၊ တာ၀န္ကင္းမဲ့မႈေတြျဖစ္တယ္။ ေလာဘေတြျဖစ္တယ္။ လူသားေတြမွာဘယ္လို Destiny မ်ိဳးလည္းဆိုတာလည္းမသိႏိုင္တဲ့အတြက္ လူသားေတြဟာ ရွင္သန္ခြင့္ရတဲ့အခ်ိန္အတြင္း မိမိ၏ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးရာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိရဲ႕ လူအသိုင္းအ၀ိုင္းရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ေသာ္လည္းေကာင္း မဆံုမနစ္ေသာ ဇြဲ၊ လံုးလ မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးထြက္ သက္အထိက်ိဳးစားသြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေရးသားအပ္ပါတယ္။

About asiamasters

Khin Maung Lwin has written 78 post in this Website..

I'm interested to change for the better of Myanmar people. I value income, knowledge, strength, technology and humanity.

   Send article as PDF