ျမန္မာျပည္တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္း သမၼတၾကီးျဖစ္လာသူမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏၃၁ေယာက္ေျမာက္သမၼတၾကီးHerbert Hooverျဖစ္ပါသည္။
သမၼတၾကီးHerbert Hooverအား ၾသဂုတ္လ၁၀ရက္၊၁၈၇၄ခုႏွစ္တြင္Iowa Stateတြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။အစ္ကိုၾကီး၁ေယာက္ႏွင္႔ညီမငယ္၁ေယာက္ရွိသည္။ငယ္စဥ္ကပင္ မိဘမ်ားကြယ္လြန္သြားေသာေၾကာင္႔ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင္႔ၾကီးျပင္းခဲ႔ရသူျဖစ္သည္။
San Franciscoျမိဳ႔ေတာင္ဖက္မိုင္၃၀ခန္႔အကြာရွိ Stanford Universityစတင္ဖြင္႔လွစ္စဥ္ ပထမဆံုးေသာေက်ာင္းသားအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ႔သည္။ဘူမိေဗဒႏွင္႔အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ျဖင့္ဘြဲ ့ကို ၁၈၉၅ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ႔သည္။သူႏွင္႔ Standford Universityေက်ာင္းေနဖက္ Lau Menryႏွင္႔ ၁၈၉၉တြင္လက္ထပ္ခဲ႔သည္။ၾသစေၾတးလ်၊တရုတ္စေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ထိုသို႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း တရုတ္ရာဇ၀င္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံနမၼတူျမိဳ႔အနီးရွိေဘာ္တြင္း(ေငြတြင္း)အေၾကာင္းကို သိရွိလာခဲ႔သည္ဆိုပါသည္။
အဂၤလိပ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ထားေသာထိုစဥ္ကျမန္မာႏိုင္ငံ၊ရန္ကုန္မွတဆင္႔၊မႏၱေလးသို႔လည္းေကာင္း၊မႏၱေလးမွမိုင္၁၅၀ခန္႔ေ၀းေသာနမတူျမိဳ႔သို႔လည္းေကာင္း ျမင္းမ်ားျဖင္႔သြားေရာက္ခဲ႔သည္။
ေဘာ္တြင္းသို႔ေရာက္ေသာအခါ ဟိုးယခင္တရုတ္တို႔စြန္႔ပစ္ထားခဲ႔ေသာ ေဘာ္တြင္းေဟာင္းမ်ားကိုျမင္ခဲ႔ရသည္ဆိုသည္။
တရုတ္တို႔သည္ အဆိုပါေဘာ္တြင္းမ်ားအားစြန္႔ပစ္သြားရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ေဒသတြင္းပန္းေသးတရုတ္တို႔ဆူပူပုန္ကန္ျခင္း၊ထိုစဥ္ကတရုတ္တို႔၏သတၳဳတူးေဖာ္ေရးႏွင္႔သန္႔စင္မႈနည္းပညာ
ခ်ိဳ႔တဲ႔မႈေၾကာင္႔ စီးပြားေရးတြက္ေခ်မကိုက္ျဖစ္လာျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ပင္ျဖစ္သည္။သို႔ရာတြင္ Stanford UniversityမွFirst Batchျဖင္႔ေက်ာင္းဆင္းလာေသာHerbert Hooverအတြက္မွာကား စီးပြား
ျဖစ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရႏ္အတြက္ အခြင္႔ေကာင္း၊အေျခအေနေကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
သူပထမဆံုးရင္ဆိုင္ရေသာျပသနာမွာ သတၳဳတြင္းေဟာင္းမ်ားထဲတြင္သားေပါက္ေနေသာက်ားမိသားစုမ်ားကိုရွင္းလင္းေရးျဖစ္သည္။သူသည္ သတၳဳတြင္းေဟာင္းအဦးသစ္ပင္ေပၚတြင္
လင္႔စင္ထိုးျပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာေအာင္ေစာင္႔ေနခဲ႔ရသည္။တေန႔က်ားထြက္လာေသာအခါ ရိုင္ဖယ္ေသနတ္ျဖင္႔ပစ္သတ္ခဲ႔ျပီး သတၳဳတြင္းေဟာင္းမ်ားအား ေခတ္မီစနစ္တ
က်လုပ္ေဆာင္ျပဳျပင္ခဲ႔ရာ ထိုစဥ္က ကမၻာ႔အၾကီးဆံုးေဘာ္မိုင္း(ေငြသတၳဳတြင္းၾကိး)ျဖစ္လာခဲ႔သည္။Hooverသည္လည္း သန္းၾကြယ္သေဌးၾကီးျဖစ္လာခဲ႔သည္။ျမန္မာျပည္မွာတင္မဟုတ္ ကမၻာတ၀ွမ္းေက်ာ္ၾကားသူတဦးျဖစ္လာသည္။
Hooverသည္ ေနရာမ်ိဳးစံု၊ဘ၀မ်ိဳးစံုၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ရျပီး Satand Ford Universityမွသင္ယူခဲ႔ေသာပညာ၊ျမန္မာျပည္တြင္ရွာေဖြခဲ႔ေသာ ဥစၥာဓန ႏွင္႔ လုပ္ငန္းအသီးသီးမွရခဲ႔ေသာအေတြ႔အၾကံဳတို႔ကို အေျခခံျပီးႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲေျခစံုပစ္၀င္ခဲ႔ရာ ၁၉၂၈တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၃၁ေယာက္ေျမာက္သမၼတျဖစ္လာခဲ႔သည္။
သမၼတၾကီးHooverအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ၾကီးစြာေသာအခက္အခဲၾကံဳခဲ႔ရသည္။ယင္းအခက္အခဲမွလြတ္ေျမာက္ရန္ Hooverသည္ stimulateစီမံကိန္းမ်ားစြာ
ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ရာ Arizona Stateႏွင္႔Nevada Stateအစပ္ရွိ ကမၻာ႔အၾကီးဆံုေရကာတာၾကီးလည္းပါ၀င္ခဲ႔သည္။အဆိုပါေရကာတာၾကီးကို သမၼတၾကီးHooverအားဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင္႔ Hoover Damဟုယေန႔တိုင္ေခၚဆိုေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
ေနစၾက၀ဠာထဲရွိ ျဂိဳလ္သိမ္ျဂိဳလ္မႊား(Astroid)တခုအားလည္းသမၼတၾကီးကိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္  Hoover၏အမည္ကိုေပးခဲ႔သည္။
သမၼတၾကီးHooverသည္ စီးပြားေရးအခက္အခဲမွလြတ္ေျမာက္ေစရန္ႏွင္႔ အစားအေသာက္မျပတ္လတ္ေစရန္အစားအစာမ်ားအား သိုမွီးထိန္းခ်ဳပ္ျဖန္႔ခ်ိေပးသည္။ေနာင္အခါ
တြင္ အစားအေသာက္မ်ားအားထိန္းခ်ဳပ္သိုမွီးသည္ဟူေသာစကားကို Hooveriseလုပ္သည္ဟု ဗန္းစကားအျဖစ္ေျပာလာၾကသည္။
သမတၾကီးHooverသည္ တကၠသိုလ္မ်ားစြာမွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔ေပါင္း၇၅ခုကို ရရွိခဲ႔ျပီး ေအာက္တိုဘာ၂၀၊၁၉၆၄တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ႔သည္။

ဦးျမင္႔ေ၀(ABCD-SF)

မွတ္ခ်က္။  ။ မႏၱေလးေဂဇက္ မတ္လ ၂၀၁၀ ထုတ္တြင္ေဖၚျပျပီးျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ အလည္လာသူျမန္မာမ်ား လတ္စ္ေဗးဂတ္စ္ျမိဳ ့အနီးရွိ (ကယ္လီဖုိးနီးယားကိုေရေပးလွ်ပ္စစ္ေ၀ေနေသာ) ဟူးဗားေရကာတာၾကီးကို သိၾက၊ သြားလည္ၾကဖူးပါလိမ့္မည္။
ထိုမွ်နာမယ္ၾကီးလွေသာ ေရကာတာ၏အမည္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ထူးျခားစြာ ဆက္စပ္မႈရွိေနသည္ကို ေျပာျပႏို္င္ၾကပါေစရန္ျဖစ္ပါသည္။
မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွနး္မသိ..ျမန္မာျပည္နမၼတူေဘာ္တြင္းအေၾကာင္းေရးထားေသာ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းႏွင့္ ၀ိကီတြင္ျပထားေသာ သမၼတၾကီးအေၾကာင္းတြင္ ေဖၚျပထားျခင္းမရွိပါ။
ပိုမိုအေသးစိတ္သိလိုသူမ်ား ေအာက္ပါပီဒီအက္ဖ္ဖိုင္ကို ေဒါင္းလုပ္ယူ ဖတ္သင့္ပါသည္။
hhoover

ျမန္မာျပည္တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္း သမၼတၾကီးျဖစ္လာသူမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္
စု၏၃၁ေယာက္ေျမာက္သမၼတၾကီးHerbert Hooverျဖစ္ပါသည္။
သမၼတၾကီးHerbert Hooverအား ၾသဂုတ္လ၁၀ရက္၊၁၈၇၄ခုႏွစ္တြင္Iowa Stateတြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။အစ္ကိုၾကီး၁
ေယာက္ႏွင္႔ညီမငယ္၁ေယာက္ရွိသည္။ငယ္
စဥ္ကပင္ မိဘမ်ားကြယ္လြန္သြားေသာေၾကာင္႔ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင္႔ၾကီးျပင္းခဲ႔ရသူျဖစ္သည္။
San Franciscoျမိဳ႔ေတာင္ဖက္မိုင္၃၀ခန္႔အကြာရွိ Stanford Universityစတင္ဖြင္႔လွစ္စဥ္ ပထမဆံုးေသာေက်ာင္းသားအျဖစ္ တက္
ေရာက္ခဲ႔သည္။ဘူမိေဗဒႏွင္႔အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ျဖင့္ဘြဲ ့ကို ၁၈၉၅ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ႔သည္။သူႏွင္႔ Standford Universityေက်ာင္းေနဖက္ Lau Menryႏွင္႔
၁၈၉၉တြင္လက္ထပ္ခဲ႔သည္။ၾသစေၾတးလ်၊
တရုတ္စေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ထိုသို႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
ရင္း တရုတ္ရာဇ၀င္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံနမၼတူျမိဳ႔အနီးရွိေဘာ္တြင္း(ေငြတြင္း)အေၾကာင္းကို သိရွိလာခဲ႔သည္ဆိုပါသည္။
အဂၤလိပ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ထားေသာထိုစဥ္ကျမန္မာႏိုင္ငံ၊ရန္ကုန္မွတဆင္႔၊မႏၱေလးသို႔လည္းေကာင္း၊
မႏၱေလးမွမိုင္၁၅၀ခန္႔ေ၀းေသာနမတူျမိဳ႔သို႔
လည္းေကာင္း ျမင္းမ်ားျဖင္႔သြားေရာက္ခဲ႔သည္။
ေဘာ္တြင္းသို႔ေရာက္ေသာအခါ ဟိုးယခင္
တရုတ္တို႔စြန္႔ပစ္ထားခဲ႔ေသာ ေဘာ္တြင္းေဟာင္းမ်ားကိုျမင္ခဲ႔ရသည္ဆိုသည္။
တရုတ္တို႔သည္ အဆိုပါေဘာ္တြင္းမ်ားအား
စြန္႔ပစ္သြားရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ေဒသတြင္းပန္း
ေသးတရုတ္တို႔ဆူပူပုန္ကန္ျခင္း၊ထိုစဥ္ကတရုတ္တို႔၏သတၳဳတူးေဖာ္ေရးႏွင္႔သန္႔စင္မႈနည္းပညာ
ခ်ိဳ႔တဲ႔မႈေၾကာင္႔ စီးပြားေရးတြက္ေခ်မကိုက္ျဖစ္လာျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ပင္ျဖစ္သည္။သို႔ရာတြင္ Stanford UniversityမွFirst Batchျဖင္႔ေက်ာင္းဆင္းလာ
ေသာHerbert Hooverအတြက္မွာကား စီးပြား
ျဖစ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရႏ္အတြက္ အခြင္႔ေကာင္း၊အေျခအေနေကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
သူပထမဆံုးရင္ဆိုင္ရေသာျပသနာမွာ သတၳဳ
တြင္းေဟာင္းမ်ားထဲတြင္သားေပါက္ေနေသာ
က်ားမိသားစုမ်ားကိုရွင္းလင္းေရးျဖစ္သည္။သူသည္ သတၳဳတြင္းေဟာင္းအဦးသစ္ပင္ေပၚတြင္
လင္႔စင္ထိုးျပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာ
ေအာင္ေစာင္႔ေနခဲ႔ရသည္။တေန႔က်ားထြက္လာေသာအခါ ရိုင္ဖယ္ေသနတ္ျဖင္႔ပစ္သတ္ခဲ႔ျပီး သတၳဳတြင္းေဟာင္းမ်ားအား ေခတ္မီစနစ္တ
က်လုပ္ေဆာင္ျပဳျပင္ခဲ႔ရာ ထိုစဥ္က ကမၻာ႔အၾကီးဆံုးေဘာ္မိုင္း(ေငြသတၳဳတြင္းၾကိး)ျဖစ္လာခဲ႔သည္။Hooverသည္လည္း သန္းၾကြယ္သေဌးၾကီးျဖစ္လာခဲ႔သည္။ျမန္မာျပည္မွာတင္မဟုတ္ ကမၻာတ၀ွမ္းေက်ာ္ၾကားသူတဦးျဖစ္လာသည္။
Hooverသည္ ေနရာမ်ိဳးစံု၊ဘ၀မ်ိဳးစံုၾကံဳ
ေတြ႔ခဲ႔ရျပီး Satand Ford Universityမွသင္ယူခဲ႔ေသာပညာ၊ျမန္မာျပည္တြင္ရွာေဖြခဲ႔ေသာ ဥစၥာဓန ႏွင္႔ လုပ္ငန္းအသီးသီးမွရခဲ႔ေသာအေတြ႔အၾကံဳတို႔ကို အေျခခံျပီးႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲေျခစံုပစ္
၀င္ခဲ႔ရာ ၁၉၂၈တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၃၁ေယာက္ေျမာက္သမၼတျဖစ္လာခဲ႔သည္။
သမၼတၾကီးHooverအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ အေမရိ
ကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ၾကီးစြာေသာအခက္အခဲၾကံဳခဲ႔ရသည္။ယင္းအခက္အခဲမွလြတ္ေျမာက္
ရန္ Hooverသည္ stimulateစီမံကိန္းမ်ားစြာ
ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ရာ Arizona Stateႏွင္႔Nevada Stateအစပ္ရွိ ကမၻာ႔အၾကီးဆံုေရကာတာၾကီးလည္းပါ၀င္ခဲ႔သည္။အဆိုပါေရကာတာၾကီးကို သမၼတၾကီးHooverအားဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင္႔
Hoover Damဟုယေန႔တိုင္ေခၚဆိုေနၾကဆဲ
ျဖစ္သည္။
ေနစၾက၀ဠာထဲရွိ ျဂိဳလ္သိမ္ျဂိဳလ္မႊား
(Astroid)တခုအားလည္းသမၼတၾကီးကိုဂုဏ္ျပဳ
ေသာအားျဖင့္  Hoover၏အမည္ကိုေပးခဲ႔သည္။
သမၼတၾကီးHooverသည္ စီးပြားေရးအခက္
အခဲမွလြတ္ေျမာက္ေစရန္ႏွင္႔ အစားအ
ေသာက္မျပတ္လတ္ေစရန္အစားအစာမ်ားအား သိုမွီးထိန္းခ်ဳပ္ျဖန္႔ခ်ိေပးသည္။ေနာင္အခါ
တြင္ အစားအေသာက္မ်ားအားထိန္းခ်ဳပ္သိုမွီး
သည္ဟူေသာစကားကို Hooveriseလုပ္သည္ဟု ဗန္းစကားအျဖစ္ေျပာလာၾကသည္။
သမတၾကီးHooverသည္ တကၠသိုလ္မ်ားစြာမွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔ေပါင္း၇၅ခုကို ရရွိခဲ႔ျပီး ေအာက္တိုဘာ၂၀၊၁၉၆၄တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ႔သည္။
ဦးျမင္႔ေ၀(ABCD-SF)

kai

About kai

Kai has written 994 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF