သင့္ရဲ႕ကုိယ္ေရး အက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ သင့္အလုပ္ရည္မွန္းခ်က္ထက္ပို၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသည္။ “အလုပ္အကိုင္ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အလုပ္ကုိဗဟုိျပဳ၍၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ အလုပ္ရွာသူအတြက္ ဗဟုိခ်က္ျဖစ္သည္”။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္သည္ သင့္အေတြ႕အၾကံဳ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ျခံဳငံုေဖာ္ျပေသာ ၀ါက်အားျဖင့္ (၁) ေၾကာင္း၊ (၂) ေၾကာင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အရည္အေသြးျပည့္၀ၿပီး အျခားအလုပ္ ေလွ်ာက္သူမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားၿပီး (ပုိေတာ္တဲ့) ေလွ်ာက္ထားသူျဖစ္ေၾကာင္း ဒီအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္က သိသာထင္ရွားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Highlighting Your Achievements (သင့္ေအာင္ျမင္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကုိ သိသာထင္ရွားပါေစ)

– တစ္ခါတစ္ရံမွာ အလုပ္ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုတည္းဟာ ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိဘဲကန္႔သတ္ထားသလုိ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။
– ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းဟာလည္း သင့္ရဲ႕ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ အလုပ္ေတြကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ဖို႔ရန္ သိပ္ကုိ တို

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 943 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

   Send article as PDF