လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ကဆို ျမန္မာျပည္ဂီတေလာက ကို ၀င္ေရာက္မည့္ အဆိုေတာ္ အသစ္မ်ားသည္ ပရိုဂ်ဴဆာ ရ ရင္ရ၊ မရရင္လည္း ကိုယ့္ေငြကို စိုက္ ထုတ္ၿပီး အေခြတစ္ေခြဖန္တီး ၿပီးေစ်းကြက္ထဲျဖန္႔ရသည္။ ထိုအေခြသည္ပရိသတ္ က ႏွစ္သက္ၾကၿပီ ဆိုလွ်င္ေတာ့ ထို အဆိုေတာ္ ေပါက္ ၿပီ၊ ေအာင္ ျမင္ ၿပီ ဟုေျပာလို႕ ရသည္။ ထိုအခါထိုအဆိုေတာ္ လည္း စတိတ္ရႈိးဆိုရ ၊ေနာက္အေခြအတြက္ ပရုိဂ်ဴဆာတို႕ က လည္း ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ေအာင္ကမ္းလွမ္း ခံရၿပီး ၀င္ေငြ ကအစ အစအစ အရာရာအဆင္ေျပသြားၾကသည္။

ထိုသို႕စီးဆင္းလွ်က္ရွိေသာဂီတေလာက သည္ 2006 ခုႏွစ္ 2007 ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အေျခ အေန တမ်ိဳးေျပာင္းလဲ လာ သည္။ နည္းပညာထြန္းကားလာသည္ႏွင့္ အမွ် ကူးေခြမ်ားလည္းေပၚထြက္လာသည္။ဥပေဒ ရွိေပမဲ့ ထိေရာက္စြာမဟန္႔ တားႏိုင္ ၊ စားသံုးသူဘက္ကလည္းအခ်ိဳးအစားမ်ားစြာသက္သာပီး အရည္အေသြးတူညီေသာကူးေခြမ်ားသာ အားေပးခဲ့ၾကသည္။ကူးေခြအားေပးျခင္းသည့္ မိမိ၏အက်င့္သိကၡာကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုေသာအေတြးအေခၚအယူအဆလည္းမရွိေခ်၊လံုေလာက္ေအာင္ ပညာေပး တင္းက်ပ္ေသာ အေျခအေနလည္း မျဖစ္ခဲ့ သျဖင့္ ခိုးကူးေခြမ်ားေရာင္းခ် ၀ယ္ယူမႈ အားေကာင္းလာပီး မူရင္းထုတ္လုပ္သူမ်ား ဆံုး႐ံႈးနစ္လာၾကသည္။

မူရင္း သီခ်င္းေခြ မ်ားေရာင္းအား က်လာၿပီး ေနာက္ထပ္အေခြ သစ္မ်ားထပ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ပရိုဂ်ဴဆာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားလက္တြန္႔ လာၾကသည္။ထိုအခါ အဆိုေတာ္ သစ္မ်ားသီခ်င္းအေခြအသစ္မ်ား ထုတ္ႏိုင္ရန္ အခက္ခဲရွိလာ သလို ရွိရင္းစြဲ  အဆိုမ်ားကလည္း ပရိသတ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္မပ်က္ေစရန္ အေခြသစ္ ထြက္ဖို႕အခက္အခါျဖစ္လာၾကသည္။ ထိုအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ အဆိုေတာ္မ်ားက ပရိုဂ်ဴဆာ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ညႈိႏႈိင္းေစ်း ျဖင့္အတြဲေခြမ်ားစြာထြက္ရွိလာရာ အတြဲေခြေခတ္တစ္ေခတ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုအတြဲေခြမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာသစ္အဆိုေတာ္ မ်ားစြာကိုႀကိဳၾကား ႀကိဳၾကားထည့္သြင္းလာရာ တကိုယ္ေတာ္ အေခြမထြက္ပဲ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာေသာအဆိုရွင္ ေျမာက္မ်ားစြာေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။

ထိုသို႕ အဆိုေတာ္ရွင္အသစ္မ်ားစြာက လည္း တကိုယ္ေတာ္ အေခြ မထြက္ႏိုင္ပဲ အတြဲေခြ ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ သီဆိုျခင္း ျဖင့္ ခိုးကူးသမားမ်ားက လည္း အဆိုေတာ္ တစ္ဦးျခင္းစီ၏ လက္ေရြးစင္ အေခြမ်ား အျဖစ္ ေရာင္းခ်ကာ ၀င္ေငြလမ္း ေျဖာင့္လာခဲ့သည္။ထို႕ေနာက္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက လည္းအေခြမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ျဖင့္ အေရာင္း ျမင့္ တင္ ကာ ေရာင္းခ်လာၾကသလို ေစ်းႏႈန္း ကို လည္းခိုးကူးေစ်း နီးပါး ခ်ထားေပးၿပီး တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္လာသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း အရည္အေသြး သင့္တင့္ ၿပီး တြက္ေျခကိုက္ေသာ DVD စက္ မ်ား brand ေပါင္းစံုျဖင့္၀င္ေရာက္လာရာ ေတာ ေရာ ၿမိဳ႕ ပါ အလႊာေပါင္းစံုမွ လူတန္းစားအသီသီး ၏ အိမ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳလာၾကသည္။ ထိုအခါ ထိုအခြင့္အေရးကို အသံုးခ် ကာ ခိုးကူးသမားမ်ားသည္ တပတ္ အတြင္း ထြက္ရွိေသာ အေခြမ်ား ၊ အဆိုေတာ္ ႀကီးမ်ားထြက္ရွိခဲ့ ေသာအေခြမ်ား ေပါင္းခ်ဳပ္ကာ DVD  ျဖင့္ အသြင္ေျပာင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္း တဆတပိုး ခ်ိဳသာစြာေရာင္းခ်လာရာ ပရိုဂ်ဴဆာမ်ားဘက္မွ လက္ေျမွာက္ အရႈံးေပးလာရသည္။

ထိုအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ အဆိုေတာ္မ်ားဘက္က သီခ်င္းေခြထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီး အနည္းအက်င္းေလာက္သာ အရႈံးခံၿပီးထုတ္လုပ္ခဲ့ရသည္။ အႏုပညာအရ ေအာင္ျမင္ၿပီး ပရိသတ္ အားေပးေသာ္လည္း ေငြေၾကးအရေအာင္ ျမင္မႈ မရခဲ့ေခ်။ ထိုအခါအဆိုေတာ္ မ်ားသည္ စတိတ္ရႈိးလိုက္လံ သီဆိုျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးရွာေဖြလာၾက၏။ ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္သာ စတိတ္ရႈိးပြဲအမ်ားစု ျပဳလုပ္ရာမွ အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားတြင္ ပါ ခပ္စိတ္စိတ္ ျပဳလုပ္လာ ၾကၿပီး ပြဲစီစဥ္သူ ဟူေသာ စီးပြားေရး ျပဳလုပ္သူမ်ားေပၚထြန္း လာၾကသည္။ထို႕ျပင္ ယခင္က မလုပ္ဘူးေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ပါ ဇာတ္ပြဲမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ စတိရႈိးထည့္သြင္းလာၿပီး ဇာတ္ပြဲ တခ်ိဳ႕ တြင္ပါ ညေၾကးယူကာသီဆိုလာၾကသည္။

ထိုေနရာတြင္ ပြဲစီစဥ္ သူမ်ား ထင္ရွားလာ ၾက ၿပီး ယခင္ က အဆိုေတာ္ သစ္ မ်ားသည္ ပရိုဂ်ဴဆာ မ်ားကို အားကိုးလာရာမွ ယခုအခါ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားကို လာကိုးလာရ၏။ အခ်ိဳ႕ေသာ အဆိုေတာ္ သစ္ မ်ား သည္ သီဆိုေၾကးတျပားတခ်ပ္မွ မရ ပဲ ႏွစ္ေပါက္ ေအာင္ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားအား ကိုယ့္ေငြကိုစိုက္ ကိုယ့္စရိတ္ကို ခံကာ သီဆိုလာၾကသည္။ ထိုမွတဆင့္ ပရိသတ္မ်ားရရွိၿပီး ေအာင္ျမင္လာသူမ်ား လည္းရွိခဲ့သည္။ထို႕ေၾကာင့္ အေခြမထြက္ပဲ သီခ်င္းမ်ားသီဆိုၿပီး လႈပ္ရွားလာၾက သူမ်ားကို underground အဖြဲ႕မ်ားဟုေခၚဆိုၾကသည္။

အမ်ားအားျဖင့္လူငယ္တီး၀ိုင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ hip hop အဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္သည္။ ထိုမွ တဖန္ လူငယ္ မ်ားအၾကားအင္တာနက္ အသံုးျပဳ မ်ားျပား လာျခင္းႏွင့္ အတူ digital media မ်ား၊mp3 free download site မ်ား၊ forward mail မ်ားမွ တဆင့္ သီးခ်င္း အေခြမထြက္ရေသးေသာ သီ ခ်င္း အသစ္ မ်ားစြာ ေပၚ ထြက္လာရ သည္။ ထိုသီခ်င္းမ်ားထဲ မွ အခ်ိဳ႕ေသာ သီခ်င္းမ်ားစြာသည္ လူငယ္ ထု အတြင္းပ်ံႏွံ ေရာက္ ရွိသြားၿပီး ေအာင္ ျမင္ လာၾကသည္။ ထိုအခါ အဆိုေတာ္ သစ္မ်ားသည္ သစ္ခ်င္းေခြ တစ္ ေခြမွ မထြက္ပဲ ေအာင္ ျမင္ ေသာ အဆိုေတာ္ မ်ားအျဖစ္ စတိရႈိးမ်ားစြာတြင္ ပရိသတ္ ရလာသည္။ပြဲစီစဥ္သူမ်ားကလည္း ေငြေၾကးေပးကာ ေခၚယူလာၾကသည္။ ထိုအခ်က္ကို အခြင့္အေရး ယူ ကာ အဆိုေတာ္ မ်ားစြာသည္ တစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြထြက္ရွိေရးထက္ သီခ်င္းမ်ားမ်ား ေအာင္ျမင္လာေစရန္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ကိုအသံုးခ်ကာ ထိုးေဖာက္လာၾကသည္။အမွန္ တကယ္လည္း အဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္ တကိုယ္ေတာ္ အေခြထြက္ရွိျခင္းထက္ စတိရႈိးမ်ားမ်ားတြင္ ဆို ႏိုင္ ပါ မွ အဆင္ေျပႏိုင္သည္မဟုတ္ပါလား……..။

About Dream28

dream 28 has written 2 post in this Website..

   Send article as PDF