က်န္ ႏိုင္ငံ တကာ ျပ ခမ္း ေတြ ကို ထပ္ ျဖည့္ထား တယ္ ။ ရွန္ဟိုင္း(Shanghai) ရွီး အန္း(XiAn) ျပ ခမ္း

ရွန္ဟိုင္း(Shanghai) ရွီး အန္း(XiAn) ျပ ခမ္း

ရွန္ဟိုင္း(Shanghai) ရွီး အန္း(XiAn) ျပ ခမ္း

ရွန္ဟိုင္း(Shanghai) ရွီး အန္း(XiAn) ျပ ခမ္း

ကေနဒါ ျပ ခမ္း

အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျပ ခမ္း

အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျပ ခမ္း

ခ်ီလီ ႏိုင္ငံျပ ခမ္း

ခ်ီလီ  ႏိုင္ငံျပခမ္း

ခ်ီလီ ႏိုင္ငံျပခမ္း

ခ်ီလီ ႏိုင္ငံျပခမ္း

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျပခမ္း

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျပခမ္း

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျပခမ္း

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျပခမ္း

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျပခမ္း

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျပခမ္း

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျပခမ္း

အင္ဂလန္ ႏိုင္ငံ ျပခမ္း

အင္ဂလန္ ႏိုင္ငံ ျပခမ္း

ျပ ခမ္း ဆိုေပမဲ့ open-space ျဖစ္ ေန လို႕ မသိ ပဲေက်ာ္ သြား ေသး တယ္ ။

အင္ဂလန္ ႏိုင္ငံ ျပခမ္း

အင္ဂလန္ ႏိုင္ငံ ျပခမ္း

အင္ဂလန္ ႏိုင္ငံ ျပခမ္း

အင္ဂလန္ ႏိုင္ငံ ျပခမ္း

အင္ဂလန္ ႏိုင္ငံ ျပခမ္း

စ ပိန္ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

 

ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

စင္ကပူ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

စင္ကပူ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

စင္ကပူ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

စင္ကပူ ႏိုင္ငံ ျပ ခန္း

watch?v=pBagl8k1N48&feature=related

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taipei_International_Flora_Exposition

Taipei_International_Flora_Exposition

 

About zoe

has written 41 post in this Website..

   Send article as PDF