အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ၊ ေဆာင္သမ္တန္ျမိဳ႕အနီးရွိေတာ တန္းတြင္ လမ္းသြားလမ္းလာတစ္ဦးက က်ားျဖဴတစ္ေကာင္ကိုေတြ႔ခဲ႔ျပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ သို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ႔ရာ ရဲ႕တပ္ဖြဲ႔မွ တိရစၦာန္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို အကူအညီေတာင္းျပီး ဟယ္လီေကာ႔ပတာ အသံုးျပဴကာ ၾကည္႔ရူျခင္းမ်ား ျပဳခဲ႔ရသည္။ ေဂါက္ကြင္းအနီးမွ အားကစားသမားမ်ားက ကစားမႈကို ရပ္တန္႔ကာ ေဘးကင္းရာသို႔ ထြက္ေျပးခဲ႔ၾကသည္။ ထိုသတင္းသည္ ေဒးလီးေမးလ္ကဲ႔သို႔ သတင္းစာတုိက္မ်ားကို ပ်ံႏွံသြားခဲ႔သည္။ ထိုစဥ္ ရဲ႕ အရာရွိႏွစ္ဦးက လက္နက္အျပည္႔အစံုျဖစ္ေစာင္႔ၾကည္႔ ခဲ႔ရာ က်ားျဖဴတစ္ေကာင္ကိုေတြ႔ရွိခဲ႔သည္။ ထို႔သို႔ ေတြ႔ရွိျပီး စြမ္းအင္းျမင္႔ ကင္မရာကို သံုးျပီး ေလ႔လာခဲ႔ရာ တံု႕ျပန္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႔ခဲ႔ရာသည္။ ထိုအေျခအေနေၾကာင္႔ က်ားျဖဴရွိရာ အနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္စိစစ္ေတာ႔မွ ကေလးကစားစရာ အရုပ္ကို က်ားအစစ္ႏွင္႔ တူေအာင္အရႊယ္အေနအထားပါ လက္ရာေျမာက္စြာ ျပဳလုပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ကသည္။ ရဲ႕တပ္ဖြဲ႔မွာ ထုိက်ားျဖဴအရုပ္ေၾကာင္႔ တန္ဖိုးရွိေသာ အခ်ိန္မ်ားႏွင္႔ စြမ္းအားမ်ား အက်ိဳးမဲ႔ကုန္ဆို႔ခဲ႔ရေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အျပဳအမႈဟုသိရသည္။

About z @

@ z has written 37 post in this Website..