အရင္တပါတ္က … habit, custom, practice, သုံးမ်ိဳးခြဲႀကည္႕ျပီးျပီမုိ႕ ေျဖခ်င္သူမ်ားေျဖႀကည္႕ဖုိ႕ …..အတုိဘဲေျဖပါ .. H or C or P ေပါ႕

1. It is now a common practice/custom to allow calculators in maths lessons.
2. Parents need more control over their children’s viewing habits/practice.
3. In accordance with Muslim custom/habit, he was buried within hours of his death.
4. It is sometimes difficult to keep local habits/customs alive in a global age.
5. We hope to end the habit/practice of employing children to work in the mines.

ကဲဥိးေႏွာက္စားေနအု့းမယ္ … ေတာ္ေလာက္ပါျပီ …. ေျပာင္းလဲလာေတာ႕မယ္႕ ေခတ္ႀကိးအတြက္ျပင္ဆင္ထားႀကပါလား။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.