ကၽြန္ေတာ္ ေလ႔လာထားမိသေလာက္ sale ႏွင့္ marketing တို႔ ဧ။္ မတူညီမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျပည့္စံုေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ပိုမိုနားလည္သူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။

SALE                              သည္ ကုန္ပစၥည္းကို အာရံုစူးစိုက္ၿပီး တိုက္ရိုက္ အေရာင္းအေတြ႕အႀကံဳကို အားကိုးအားထားျပဳသည္။

MARKETING           သည္ Customer မ်ားဧ။္ လိုအပ္ခ်က္ကို အာရံုစူးစိုက္ၿပီး ေစ်းကြက္သုေတသန ကို အားကိုးအားထားျပဳသည္။

SALE                              သည္ လက္၀ယ္ရွိ ကုန္ပစၥည္းကို ေစ်းကြက္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္။

MARKETING           သည္ Customer မ်ား လိုအပ္ေသာ၊ ဆႏၵရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေလ႔လာသုေတသနျပဳ၍ ေစ်းကြက္တင္ရန္ႀကိဳးပမ္းသည္။

SALE                              သည္ ၀ယ္သူတစ္ဦးခ်င္းစီကိုနားလည္ရန္ႀကိဳးစားရသည္။

MARKETING           သည္ ၀ယ္သူတစ္ဦးခ်င္းစီကို ဗဟိုမျပဳပဲ ေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးကို နားလည္ရန္ႀကိဳးစားရသည္။

SALE                              သည္ Customer မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေရာင္းခ်ျခင္းကို အခ်ိန္ေပးေဆာင္ရြက္ရသည္။

MARKETING           သည္ Plan ေရးဆြဲျခင္း၊ အစီအစဥ္ ျပဳျခင္းတို႔ကို အခ်ိန္ေပးေဆာင္ရြက္ရသည္။

SALE                              သည္ ေရတို အတြက္ျဖစ္သည္။

MARKETING           သည္ ေရရွည္အတြက္ ျဖစ္သည္။

SALE                              သည္ မိမိထုတ္ကုန္ ယေန႔ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းအားျမင့္မားေရးကို ဦးတည္စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သည္။

MARKETING           သည္ အနာဂါတ္ ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းကြက္ေ၀စုမ်ားမ်ားရရွိေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သည္။

SALE                              သည္ မိမိ ကုန္ပစၥည္းကို ေဖါက္သည္မ်ားထံ ေရာင္းခ်သည္။

MARKETING           သည္ မိမိကုန္ပစၥည္းကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဖါက္သည္ထံ အသိေပးရသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္သမွ် ကို တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိုင္းေဆြးေႏြးေပးၾကပါဦး….။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

black chaw

About black chaw

black chaw has written 332 post in this Website..