၁။ ၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန ့ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္းႏွင့္ ပက္သက္၍ စာတမ္းဖတ္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းစာတမ္းဖတ္ပြဲအား ဝန္ႀကီးဌာနအသီးအသီးမွ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ သက္ဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားတက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၂။ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းေျပာၾကားခ်က္အရ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္းဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု ဖြဲ ့စည္းၿပီးေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ထုိ ့အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာဥပေဒ (The Enviromental Law or The Enviromental Protection Act -2011 ) လည္းေရဆြဲေနေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာမွီ ေပါ္ေပါက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဒါ့ေၾကာင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သစ္ေတာဌာန ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းထြန္းကုိ အထူးခ်ီးက်ဴးပါတယ္။ ဒီဌာနကုိဖြဲ ့သင့္တာၾကာပါၿပီ။ အရင္တုန္းက အစုိးရအဆက္ဆက္ေတြ မလုပ္ဘူးေသးတဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္တဲ့အတြက္ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအစုိးရကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ေနာင္လာမဲ့အနာဂတ္မွာလည္း ယခုထက္ပုိမုိ နား, ပါတဲ့ အစုိးရျဖစ္ပါေစ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့ေတြ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာရွိပါတယ္။ သူတုိ ့က အန္ဂ်ီအုိေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ ့ေတြက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္ပကေန သူတုိ ့စိတ္ဝင္စားတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥေတြကုိ လုပ္ေနပါတယ္။ သူတုိ ့မွာ က်ြမ္းက်င္မႈအတက္ပညာရွိတယ္။ ႏုိင္ငံတကာနဲ ့အဆက္အသြယ္ေကာင္းေကာင္းေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒီအဖြဲ ့ေတြကုိ ျပည္တြင္းမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

ဥပမာ ခ်င္းမုိင္အေျခစုိက္ Earth Rights International (ERI)၊ Salween Watch နဲ ့ Burma Rivers Network တုိ ့လိုအဖြဲ ့မ်ဳိးေတြဟာ တုိင္းျပည္ရဲ ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တဲ့ေနရာမွာ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ အဖြဲ ့မ်ဳိးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလုိအဖြဲ ့မ်ဳိးေတြကုိ တုိင္းျပည္ထဲမွာ တရားဝင္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ အစုိးရက ဖိတ္ၾကားေစခ်င္ပါတယ္။

About phone_kyaw

Phone Kyaw has written 157 post in this Website..