အေမရိကျပည္ေထာင္စုမွာ..(တရား၀င္စာရင္းအရ) ျမန္မာ ၁သိန္းေက်ာ္ေနထိုင္ပါသည္။
ေအာက္မွဇယားၾကည့္ပါ..။
စာရင္းသည္ ျပိးခဲ့ေသာႏွစ္၂၀၁၀က သန္းေကာင္စာရင္း ေကာက္ယူထားခ်က္အရျဖစ္ျပီး အစိုးရမွတရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားေသာစာရင္းျဖစ္သည္။
အေမရိကႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိလူဦးေရမွာ312,397,089 ေယာက္.. ၃၁၂သန္းေက်ာ္ရွိသည္။

STATE Burmese (including Two or more race)
ALABAMA (AL) 146
ALASKA (AK) 30
ARIZONA 2,675
ARKANSAS 53
CALIFORNIA (CA) 17,978
COLORADO (CO) 1,822
CONNECTICUT (CT) 763
DELAWARE (DE) 51
DISTRICT OF COLUMBIA 134
FLORIDA 2,578
GEORGIA 2,646
HAWAII (HI) 281
IDAHO 399
ILLINOIS 2,950
INDIANA 7,868
IOWA 1,260
KANSAS (KS) 1,204
KENTUCKY 1,524
LOUISIANA 270
MAINE 65
MARYLAND 3,450
MASSACHUSETTS 1,072
MICHIGAN 1,856
MINNESOTA 3,763
MISSISSIPPI 37
MISSOURI 842
MONTANA 14
NEBRASKA (NE) 2,250
NEVADA 349
NEW HAMPSHIRE 67
NEW JERSEY 1,197
NEW MEXICO 89
NEW YORK 12,174
NORTH CAROLINA (NC) 3,779
NORTH DAKOTA 28
OHIO 1,356
OKLAHOMA 1,146
OREGON 977
PENNSYLVANIA (PA) 1,822
RHODE ISLAND 108
SOUTH CAROLINA 425
SOUTH DAKOTA 669
TENNESSEE 1,324
TEXAS 10,451
UTAH 1,090
VERMONT 126
VIRGINIA 1,668
WASHINGTON 2,058
WEST VIRGINIA 109
WISCONSIN 1,197
WYOMING (WY) 10
Grand Total 100,200

http://www.census.gov/

kai

About kai

Kai has written 952 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.