အတိတ္၊ပစၥဳပန္ ႏွင့္ အနာဂါတ္ (၁)   – ဒုကၡသည္ဟုဆိုႁက၇ာ၀ယ္

ေမာင္မိုးညိုတို႕ငယ္စဥ္က လူႂကီးမိဘမ်ားေႁပာေလ႕ ရႇိေသာ ‘ဒုကၡေရာက္မႇာမေႂကာက္ဘူးလား’ ‘ဒုကၡိတႁဖစ္သြားခ်င္လား’ ဟူေသာစကားကိုသတိရမိသည္။ ေလာကဓံတရားရႇစ္ပါးတြင္ တပါးအပါအ၀င္ႁဖစ္ေသာ ‘ဒုကၡ’ကိုကြင္းေရႇာင္ႏိုင္ရန္လူတိုင္းႂကိဳးစားႂကသည္ခ်ည္႕ပင္။ ႁခိမ္းေႁခာက္စကားဘဲဆိုဆို ဒုကၡေရာက္မႇာေတာ႕ သေကာင္႕သားသမီးအားလံုးက ေ၀းေ၀းေရႇာင္ႂကသည္။ လူ႕သဘာ၀ကား ဆန္းသားပင္။ အမႇားကိုမႇားမႇန္းသိလ်က္ႏႇင္႕ ႂကဴးလြန္ႁမဲလမ္းမႇားကိုလိုက္ႁမဲ လိုက္ဆဲ မိုက္ႂကႁမဓမၼတာ။ ဗုဒျြေဂါတမ၏ ေဟာႁပခ်က္တခု၌ “အသိကိုသတိႏႇင္႕ထိမ္းေႂကာင္းႂကရန္” ဆိုဆံုးမထားသည္။ သတိေတြထားေနရင္းကပင္ ဒုကၡႏႇင္႕ေ၀းေတာ႕ ဒုကၡ၏အရသာကိုအေမ႕ႂကီးေမ႕ကာ အမႇားေနာက္ကိုေကာက္ေကာက္ပါေအာင္လိုက္မိႂကႁပန္သည္။ သို႕အတြက္လည္း ‘သံသရာ’ ဟူေသာေ၀ါဟာရက ေလာကအလည္မႇာေနရာယူေနသည္မဟုတ္ပါေလာ။ မည္သို႕ဆိုေစ စာဖတ္သူအားလံုးနားလည္ႂကသည္ ကေတာ႕ ဒုကၡႏႇင္႕ေ၀းႏိုင္ေလ ဘ၀ေအးခ်မ္းေလပင္။ သို႕ေႂကာင္႕လည္း ဗုဒျြ၏ “သစၥာေလးပါးတရား” မႇတစ္ပါးႁဖစ္ေသာ “ဒုကၡသစၥာ” သည္သံသရာကိုႂကင္လည္ရႁခင္း၏ မေဖါက္မႁပန္မႇန္ကန္ေသာ ပရမတ္အႁဖစ္ ဓမၼစကၠပ၀တၲနတရားဦးတြင္ညြႇန္ႁပခဲ႕ေလသည္။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္သည္လည္း လူသားတို႕၏မိုက္မဲမႇုအားလံုးအတြက္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ကားစင္တက္ကာလူသားအားလံုးအတြက္ ဒုကၡ၀န္ကိုခံစားသြားေပးခဲ႕ေလသည္။
ယခုေရးလိုသည္႕အေႂကာင္းကား ဒုကၡကိုမီးထြန္းမရႇာရဘဲ ဒုကၡဟူေသာပညတ္ႏႇင္႕အတူဖြားသန္႕စင္လာေသာ ‘ဒုကၡသည္’ မ်ားအေႂကာင္းပင္တည္း။ စာေရးသူေလ႕လာသိရႇိရသေလာက္ လက္ရႇိႁမန္မာအစိုးရ၏ တရစပ္တုိက္ခိုက္ေမာင္းႏႇင္ထုတ္မႇုေႂကာင္႕ ႁမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ ေရာက္ရႇိေနႂကေသာႁမန္မာတိုင္းရင္းသားဦးေရကား တသိန္းခဲြနီးပါးပင္ရႇိေနေပႁပီ။ မိမိတို႕ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေမြးဖြားေနထိုင္ႂကီးႁပင္းခဲ႕ေသာ ေနရင္းေႁမကို ‘ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ႁဖိဳးေရး’ ဟူေသာ ဗန္းႁပစကားလံုးမ်ိဳးစံုတို႕ႁဖင္႕ လက္နက္အင္အားသံုး ေမာင္းထုတ္ႁခင္းကိုေန႕ညမႁပတ္ခံစားေနႂကရသည္။ ယင္းလူႂကီးကကေလးေယာက္်ားမိမၼ တို႕သည္ကား ‘ဒုကၡသည္’ ဟူေသာဘြဲ႕ထူးကို ဆိုင္းမဆင္႕ဘံုမဆင့္ရသြားႂကေလသည္။ ေရႇ႕ေလွ်ာက္လည္းရေနဦးမည္႕ပံုပင္။ ကုလသမဂၢ၊ လူမႇုေရးအဖြဲ႕မ်ားႏႇင္႕
ႏိုင္ငံတကာကနည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ရံပံုေငြေႁမာက္အမ်ားသံုး၍ႁပႆနာကိုေႁဖရႇင္းေပး ေနသည္႕ႂကားမႇပင္ ဒုကၡသည္ဦးေရကားတေန႕တႁခားႂကီးထြားလာေနသည္။ လက္ရႇိအေႁခအေနကိုႂကည္႕ပါက ‘ဆင္႕ပါး
စပ္ႏႇမ္းပက္’သည့္ႏႇယ္႕ပင္။ ႏိုင္ငံတကာကလက္ခံႏိုင္ေသာဦးေရႏႇင္႕ နယ္စပ္တေလ်ႇာက္ရႇိ တိုးပြားလာေသာဦးေရကိုႏႇိုင္းယႇဥ္ႂကည္႕ပါ။ သည္ႂကားထဲ ‘ခါေတာ္မႇီ’ဒုကၡသည္ ေတြလည္းမႇိုလိုေပါက္လာသည္။ လြန္ခဲ႕ေသာငါးႏႇစ္ခန္႕ကႁပည္ေတာ္ႁပန္စဥ္ ေလာေလာလတ္လတ္ ‘အနားယူ’လိုက္ရေသာရာထူးႂကီးႂကီးတပ္အရာရႇိႂကီးတဦးက သူ႕သားအေမရိကားလာခြင္႕ရေရးအတြက္‘ဘယ္ေလာက္ကုန္ကုန္(က်ပ္ေငြမဟုတ္ေဒၚလာေငြႁဖင္႕) ေမာင္မိုးညိုအားေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္အကူအညီေတာင္းျခင္းခံခဲ႕ရဘူးပါသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚလက္သန္ေႁပာင္ရာတြင္နာမည္ႂကီးခဲ႕ႁပီး ႁပည္တြင္းရဲ႕အားႁပည္တြင္းမႇာရႇိသည္ဟူေသာလက္သံုးစတားကို ေရလဲႏႇင္႕ေႁပာခဲ႕ေသာ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ႂကီး
၏စကားကိုအံ႕ေႂသာစြာေငးေမာႂကည္႕မိပါသည္။ အေမရိကန္ေကာင္စူလိတ္ေရႇ႕တြင္လည္း ေဒၚလာထုပ္ကိုထမ္းလ်က္ ဗီဇာေမႇ်ာ္ေသာေခတ္၏သားသမီးပိ်ဳမ်ားကိုလည္းေတြ႕ခဲ႕ရပါသည္။ ယခင္ ‘အိုက္တိုးပေဂးဆန္’ ေခတ္မကုန္႕တကုန္မႇာတင္ ဘန္ေကာက္သြားလုပ္ကိုင္ရေသာေခတ္ကိုႁဖတ္ေႂကာ္တက္ကာ ‘စင္ကာပူ’ ‘မေလးရႇား’ ႏႇင္႕ ထို႕ထက္အလြန္တတ္ႏိုင္ႂကသူမ်ားကား ဥေရာပသာမက အေမရိကားထိပင္လႇမ္းႂကကုန္၏။ သို႕ဆိုလ်င္ ထိုင္းနယ္စပ္တေလႇ်ာက္မႇိုလိုေပါက္လာေသာ ဒုကၡသည္စခန္းတို႕တြင္ ေရမေရာေသာဒုကၡသည္အႁပင္ေဖၚႁပခဲ႕ေသာ’ခါေတာ္မႇီ’မ်ားေနရာယူလာႂကသည္မႇာမဆန္းႁပီ။ သို႕ႏႇင္႕ပင္ ဒုကၡသည္ႁဖစ္ရသည္မႇာ ဒုလႅဘတရားႂကီးႁဖစ္မႇန္းမသိႁဖစ္သြားရေတာ႕သည္။ ဒုကၡသည္စါရင္းေပါက္ရန္ လက္ခ်ိဳးေရတြက္ႂကသူေတြတိုးလာသည္။ ဆန္းေသာ္လည္းအႁမဲမရိုးႏိုင္ေသာအႁဖစ္မဟုတ္ပါလား။ အမႇန္ေတာ႕ ဒုကၡသည္တို႕၏ဘ၀သည္ ထင္သေလာက္မလြယ္လႇပါ။
ဤေနရာတြင္ ‘ဒုကၡသည္’ ဟူေသာေ၀ါဟာရအေပၚစာေရးသူႁမင္ေသာေလ႕လာမိသေလာက္
အဓိပၸါယ္ကိုေႁပာလိုပါသည္။ မည္သူကမည္သည္႕အခ်ိန္ကတည္းက အဓိပၸါယ္ဖြင္႕လိုက္သည္မသိပါ။ ႁမန္မာစာအဖြဲ႕မႇ ၁၉၉၃ ခုႏႇစ္ထုတ္ ႁမန္မာအဂၤလိပ္အဘိဓါန္ တြင္ refugee (victims of disaster) ဟုတိုက္ရိုက္ဘာသာႁပန္ခဲ႕သည္။ refugee  ဟူေသာေ၀ါဟာရကMarriam-Webster’s dictionary တြင္ones those flee the country ဟုဆိုႁပန္သည္။ troubled people/people with trouble    ဟူ၍ဘယ္ေနရာတြင္မႇမႁပန္ဆိုထားပါ။ မိမိေနရင္းႏိုင္ငံမႇအေႂကာင္းမ်ိဳးစံုႁပဳ၍ေႁပာင္းေရႇြ႕လာႂကသူမ်ားတြင္ အသက္ေဘးမႇလြတ္ရာေႁပးလာႂကသူမ်ား refugee  ကို ‘ဒုကၡသည္’ဟုအမည္ေပးႁခင္းကားမႇားယြင္းေသာ ဘာသာႁပန္မႇု (defining refugee as ‘dokka-kha-the’ is a misnomer) အႁဖစ္ေမာင္မိုးညိဳ ဆိုႁခင္ပါသည္။
ယင္းတို႕မႇာေနရင္းအရပ္မႇအင္အားသံုးေႁပာင္းေရႇြ႕ခံရ၍အႁခားႏိုင္ငံတခုတြင္မ်က္ႏႇာငယ္စြာတရားမ၀င္ပံုးေအာင္းေနထိုင္ေနရသည္႕အထဲ ‘ဒုကၡသည္’ ဟူေသာေသရာပါအမည္ေပး
ႁခင္းကိုဒုတိယမၸိခံႂကရႁပန္ပါသည္။ ၀မ္းနည္းဘြယ္ေကာင္းေပစြ။ ရုတ္တရက္ႂကည္႕လ်င္မႇန္သလိုထင္ရေသာ္လည္းဘဲ “ေနရင္းအရပ္မႇေႁပာင္းေရြႇ႕လာႂကသူ” ဟုဆိုလ်င္လံုေလာက္ႁပီထင္ပါသည္။
ေမာင္မိုးညိဳတို႕ငယ္စဥ္ကႁမန္မာစာအဖြဲ႕မႇ ေ၀ါဟာရအဘိဓါန္က်မ္းတခုထုတ္ရန္ (ထိုစဥ္အခါကအစိုးရ) “လမ္းစဥ္ပါတီ” မႇ ရဟန္းရႇင္လူအေပါင္းကိုမိမိတို႕လက္လႇမ္းမႇီရာ ေ၀ါဟာရမ်ားေပးအို႕ရန္ဖိတ္ေခၚခဲ႕ဘူးပါသည္။ သတင္းစာမႇတဆင္႕ေခၚယူေသာဖိတ္ေခၚခ်က္ကို ေမာင္မိုးညိဳအပါအ၀င္ အေတာ္မ်ားမ်ားက အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းေပးပို႕ခဲ႕ႂကပါသည္။ သို႕ေသာ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ရႇိရႇိသမႇ် အဂၤလိပ္အေခၚအေ၀ၚအပါအ၀င္ႏိုင္ငံႁခားအမည္မ်ားအားလံုးကို “ႁမန္မာမႇုႁပဳ”ရမည္ဟူေသာ တလမ္းသြားႏိုင္ငံေရး၀ါဒစတင္သတ္မႇတ္ အေကာင္အထည္ေဖၚေသာအခါ၊ မူလရႇိရင္းစြဲအေခၚအေ၀ၚမ်ား (ဥပမာ-Scott Marketမႇသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈး၊Campbell လမ္းမႇသည္ ကင္း၀န္မင္းႂကီးလမ္း၊ ထိုမ်ႇမကIrrawaddy မႇသည္ Ayeyarwaddyအထိႁဖစ္လာသည္။ ယခုဆိုလ်င္ ေရႇြႁပည္သာ၊လႇိုင္သာယာသာမက “ေနႁပည္ေတာ္” ဟူ၍ပင္ႁမိဳ႕ႂကီးေတြႁဖစ္လာသည္။ ေတာ္လႇမ္းေရးေကာင္စီလက္ထက္မႇစ၍ လမ္းစဥ္ပါဆီေခတ္မႇသည္ယင္းအမည္ေႁပာင္းသမုတ္ပြဲကားေတာေရာႁမိဳ႕ပါမက်န္ ေႁပာင္းလိုက္ႂကသည္မႇာ ယခုဆိုလ်င္ႏိုင္ငံ႕သမိုင္းတြင္ အေရးႂကီးအခ်က္အခ်ာကိစၥမ်ားကို ကမၻာကတင္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္႕ႏိုင္ငံသားမ်ားကပင္မ်က္ေခ်ႁပတ္ေနႁပီမဟုတ္ပါေလာ။ ယခုလက္ရႇိစစ္အစိုးရလက္ထက္ယင္းအမည္ေႁပာင္းကိစၥကို ‘အမ်ိဳးသားေရးကိစၥ’ ဟူေသာမ်က္ႏႇာဖံုးစြပ္၍အရႇိန္အဟုန္ႏႇင္႕ပင္လုပ္ေနေပႁပီ။ ႁမိဳ႕ေဟာင္းပုဂံႁမိဳ႕၊ေရြႇတိဂံုေစတီတို႕ဆိုလ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႂကီးမ်ား၏အမည္မ်ား၏အလုအယက္ေနရာယူမႇု၊ေႁပာင္းလဲမႇုမ်ားေႂကာင္႕ သမိုင္း၀င္မူရင္းလက္ရာမ်ားမႇာ ရႇာေဖြရပင္ခက္ေနေပႁပီ။ ေပးထားေသာအမည္မ်ားကႏိုင္ငံကိုေခတ္ေနာက္သို႕အရႇိန္အဟုန္ႏႇင္႕ဆြဲေခၚေနေပႁပီ။ အတင္းအက်ပ္ဘာသာႁပန္မႇုမ်ားကိုရပ္တန္းကရပ္ႂကဘို႕လိုႁပီဟုေမာင္မိုးညိဳေမတၲာရပ္ခံခ်င္ပါသည္။
Refugee ကို Refugee ဟုသာေခၚေ၀ၚသံုးစြဲႁပီးသံုးစြဲႂကတိုင္းလည္း ‘ဒုကၡသည္’ ဟူေသာအႁမင္ကိုေဖ်ာက္ႂကဘို႕လိုပါသည္။ ထြက္ေႁပးလာႂကတိုင္းဒုကၡသည္ဟုေခၚရလ်င္ ႁပည္ပေရာက္အားလံုး ဒုကၡသည္အမည္နာမသမုတ္ႁခင္းခံရမည္ႁဖစ္သည္။ မည္သည္႕နည္းႏႇင္႕ေရာက္လာႂကသည္ႁဖစ္ေစ ကြ်န္
ေတာ္တို႕အားလံုးေရႂကည္ရာႁမက္ႏုရာရႇာေဖြလာႂကသူခ်ည္႕ႁဖစ္ႂကပါသည္။ အိေႁနၵရရေႁပာင္းလာႂကသူမ်ားႏႇင္႕နယ္စပ္မႇထြက္ေႁပးေရႇာင္တိမ္းလာႂကသူသာကြာပါသည္။ “ေနရင္းအရပ္မႇေႁပာင္းေရြႇ႕လာႂကသူမ်ား” အႁဖစ္သာႁမင္ႏိုင္ႂကရန္၊ဆက္ဆံႂကရန္လိုပါသည္။ ဒုကၡကိုဘ၀ခရီးေဖၚလုပ္ခိုင္းႁခင္းမႇာမတရားေသာပညတ္ႁဖစ္ေနပါသည္။ အထူးသႁဖင္႕အေမရိကားကဲ႕သို႕လြတ္လပ္မႇုအႁပည္႕အ၀ရိႇေသာႏိုင္ငံေရာက္ခါမႇ ၄င္းတို႕အေပၚယင္းပညတ္မ်ိဳးကိုမထားမိရန္ပို၍အေရးႂကီးေနပါသည္။ လြတ္လပ္မႇုအခြင္႕အလမ္း
ကိုအႁခားသူမ်ားနည္းတူခံစားခြင္႕ရႇိႂကေစရန္လမ္းဖြင္႕ေပးႁခင္း၊ အားေပးကူညီႁခင္းမ်ားရႇိသင္႕သည္မဟုတ္ပါေလာ။ သို႕အတြက္ေမာင္မိုးညိုတို႕အားလံုးက Refugee ကို Refugee ဟုသာေခၚေ၀ၚသံုးစြဲႁပီး ‘ေနရင္းအရပ္မႇေႁပာင္းေရႇြ႕လာႂကသူႁမန္မာမိသားစုအသစ္မ်ား”အႁဖစ္လက္ကမ္းႂကိဳဆိုႂကလ်င္ သူတို႕ဘယ္ေလာက္၀မ္းသာလိုက္ႂကမည္နည္း။

မႇတ္သားရသေလာက္ႁမန္မာ Refugee မ်ားအႁဖစ္ထိုင္းႁမန္မာနယ္စပ္တေလ်ာက္ တာခ်ီလိတ္၊ႁမ၀တီႏႇင္႕ေကာ႕ေသာင္းေဒသတြင္ ၁၉၈၄ခုႏႇစ္ဦးပိုင္းေလာက္ကစတင္ေတြ႕ရပါသည္။ တိုင္းရင္းသား
ရႇမ္း၊ကရင္၊ကရင္နီေခၚကယား ႏႇင္႕မြန္လူမ်ိဳးစုႂကီးမ်ားကိုေတြ႕ရပါသည္။ TBBC (Thai-Burmese Border Consortium)ေခၚ ထိုင္းႁမန္မာနယ္စပ္ Refugee ေထာက္ပံ႕ေရးစီမံမႇုအဖဲြ႕ႂကီး၏ ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ေအာက္တိုဘာလစာရင္းဇယားအရ လူဦးေရ တသိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ရႇိမည္ဟုယူဆရပါသည္။ မေလးရႇားႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏိုင္ငံမဲ႕ခ်င္းတိုင္းရင္းသား(၆ရ၈၀၀)ခန္႕ရႇိမည္ဟု Chin Refugees Committee (CRC)  က ဆိုပါသည္။ ထြက္ေႁပးလာႂကေသာ Refugee မ်ားကိုစခန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံစံုမႇလူမႇုေရးသက္သက္အဖြဲ႕အစည္းစံုကေနထိုင္ေရး၊ရိကၡာ၊ေဆး၀ါး၊ပညာေရးကအစတတ္ႏိုင္သေလာက္
ကူညီေထာက္ပံ႕ႂကပါသည္။ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႂကီးရံုး(UNHCR)ႏွင့္ International Organization of Migrant (IOM)  စီမံႂကီးႂကပ္မႇုႁဖင္႕ တတိယႏိုင္ငံမ်ား၏ေခၚယူႏိုင္မႇုအေပၚမူတည္လ်က္ႏႇစ္စဥ္ဗီဇာမ်ားထုတ္ေပးလာသည္မႇာ ၁၉၈၅ ခုႏႇစ္ေလာက္ကတည္းကပင္ႁဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႁပည္ေထာင္စုအစိုးရကလက္
ရႇိႁမန္မာႏိုင္ငံေရးအေႁခအေနေႂကာင္႕ ၂၀၀ရႏႇစ္လည္ပိုင္းမႇစတင္ဲႁပီး အဓိကဦးစားေပးအဆင္႕သတ္မႇတ္ကာေခၚယူခဲ႕သည္မႇာ Refugee ဦးေရ (၉ရရ၆)ဦးရႇိခဲ႕၍ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္တြင္ (၁၂၈၅၂)ဦးရႇိခဲ႕ပါသည္။ ယင္းမတိုင္မႇီႏႇစ္မ်ားကဆိုလ်င္ (၁၀၀၀) ပါတ္၀န္းက်င္သာရႇိပါသည္။ (ႏႇစ္အလိုက္ Refugee ေရာက္ရႇိမႇုႏႇင္႕ႁပည္နယ္အလိုက္လက္ခံႏိုင္မႇုအေႁခအေနပူးတြဲပါဇယားကိုႂကည္႕ပါ။)

Refugee မ်ားႏႇင္႕ပါတ္သက္၍စာေရးသူႁဖတ္သန္းခဲ႕ရေသာအေတြ႕အႂကံဳမ်ားကိုတိုတိုတုပ္အႂကံႁပဳေဖါက္သည္ခ်ရလ်င္ –
• မိသားစုမ်ားကိုရင္းရင္းႏႇီးႏႇီးႏႇင္႕မႇန္မႇန္ေတြ႕ဆံုရန္လိုအပ္ပါသည္။
• ယင္းတိုကိုကူညီရာတြင္ေငြေႂကးစရိတ္ကုန္ႂကစရာအေႂကာင္းမရႇိုပါ။ ကိုယ္ကူညီႏိုင္ေသာေငြေႂကးအတိုင္းအတာ၊ ၄င္းတို႕ကုန္က်ခံႏိုင္ေသာအင္အားထက္ေက်ာ္လြန္၍ကုန္က်ေစေသာေငြေႂကး၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမႁဖစ္ပါေစႏႇင္႕။ ေစတနာ႕၀န္ထမ္းစိတ္ႏႇင္႕ကူညီေနသည္ကိုအမႇတ္ရပါ။
• ပံုမႇန္အခိ်န္ေပးႏိုင္ရန္အထူးလိုပါသည္။ သူတို႕လိုအပ္ခ်က္သည္အခ်ိန္အခါမေရြးႁဖစ္ႏိုင္သည္ကိုသတိခ်ပ္ပါ။
• မိမိ၏မိသားစုကဲ႕သို႕သေဘာထားႏိုင္ဘို႕လိုပါသည္။
• စိတ္ရႇည္သည္းခံႏိုင္ေရးသည္အဓိကအေရးႂကီးပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႇုကြာဟမႇုကိုအသိအမႇတ္ႁပဳရပါမည္။ သူတို႕၏ပင္ကိုရိုးသားစိတ္ကိုအမႇတ္ရပါ။ ေႁပာဆိုဆက္ဆံေနထိုင္မႇုတခုတည္းကိုႂကည္႕ႁပီးမႇတ္ခ်က္မခ်မိရန္၊ အႁပစ္မႁမင္ရန္အထူးအေရးႂကီးပါသည္။
• သူတို႕၏ဘ၀ကိုနားလည္ေအာင္အရင္ေလ႕လာႁပီးသူတို႕ေႁပာခ်င္တာေတြကိုနားေထာင္မိဘို႕အေရးႂကီးပါသည္။ ကိုယ္ႁဖစ္ခ်င္တာကို
ဇြတ္အတင္းမတိုက္တြန္းမိဘို႕အေရးႂကီးပါသည္။ ႁပန္လႇန္ႁငင္းခံုႁခင္း၊ မိမိသာသိသည္ဟူေသာ ‘ငါ’တေကာေကာေသာစိတ္ေဖ်ာက္ဖို႕လိုပါသည္။
• ကေလးလူငယ္မ်ား အဂၤလိပ္လိုေႁပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္ေရးသည္အဓိကဦးစားေပးကိစၥႁဖစ္ပါသည္။ တေန႕တြင္သူတို႕ကႁပင္ပႏႇင္႕ဆက္သြယ္ရာတြင္မိသားစုကိုဦးေဆာင္ႏိုင္ႂကမည္႕သူမ်ားပင္။
• သူတို႕ထံမႇတုန္႕ႁပန္မႇု၊ေက်းဇူးဆပ္မႇုကိုေမႇ်ာ္လင္႕ေသာဆက္ဆံမႇုမႁဖစ္ပါေစႏႇင္႕။ မိမိေဆာင္ရြက္ေပးရသည္ဟူေသာအေႂကာင္းကိုအေခ်ခံ၍ အႁမတ္မထုတ္ရန္၊နာမည္ေကာင္းယူဘို႕မႂကိဳးစားမိရန္၊ထင္ေပၚေက်ာ္ႂကားမႇုရရန္ႂကိဳးစားမႇုကိုေရႇာင္ဘို႕လိုပါသည္။
• ယင္းတို႕ယံုႂကည္ေသာဘာသာ၊ယဥ္ေက်းမႇုကိုလြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္သံုးစြဲခြင္႕ရႇိေအာင္နည္းလမ္းထြင္ေပးပါ။ ၄င္းတို႕ေရာက္ရႇိေနထုိင္ရာႏိုင္ငံသည္လြတ္လပ္၍တရားမႇ်တမႇုကိုအေႁခခံေသာႏုိင္ငံႁဖစ္သည္ကိုသတိခ်ပ္ပါ။
• ယင္းတို႕လိုအပ္ေသာအစားအေသာက္၊အ၀တ္အထည္မ်ားကိုကူညီေထာက္ပံ႕ႁခင္းသည္မဂၤလာတပါးပင္။ သို႕ေသာ္မိမိအိမ္တြင္ထားစရာ
ေနရာမရႇိ၍အတင္းလာယူခိုင္းေသာလႇူဒါန္းမႇုမ်ိဳးမႁဖစ္ပါေစႏႇင္႕။ မိမိကေပးကမ္းေသာပစၥည္းထက္မိမိက၄င္းတို႕အေပၚထားေသာခ်စ္ခင္ႂကင္နာစိတ္ကသူတို႕အတြက္အဓိကအင္အားဆိုသည္ကိုႁမင္ေအာင္ႂကည႕္ပါ။
• ယင္းတို႕လိုအပ္ခ်က္မႇာဘက္စံုႁဖစ္ပါသည္။
ဤကဲ႕သို႕လိုအပ္ခ်က္အေသးစိတ္ေပၚေပါက္လာပါကနားလည္မႇုရႇိဘို႕အထူးလိုပါသည္။ အကူအညီကိုတေနရာထဲကြက္၍ (ေရြးခ်ယ္၍) ေပးတာထက္ရႇုေထာင္႕စံုမႇေပးႏိုင္ေအာင္ႂကိဳတင္ႁပင္ဆင္မိဘို႕လိုပါသည္။
• တေန႕တရက္ႏႇင္႕ႁပီးေသာကိစၥမဟုတ္ဘဲ ကာလရႇည္ႂကာကူညီရေသာhumanitarian service ႁဖစ္သည္ကိုႏႇလံုးသြင္းႂကပါ။

မွတ္ခ်က္။  ။ မႏၱေလးေဂဇက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၀၉ ထုတ္တြင္ေဖၚျပျပီးျဖစ္သည္။

kai

About kai

Kai has written 994 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF