မိခင္ဘာသာစကားႁဖစ္တဲ႔ ( အေမရိကန္ ) အဂၤလိပ္ဘာသာစကားလိုအႁခားဘာသာစကားတခုကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ေႁပာဆိုႏိုင္ပါသလား။
အႁခားတိုင္းရင္းသား လူမၽိဳးစုရိုးရာယၪ္ေကၽးမႈ ဓေလ႔ထံုးမၽားကိုလဲနက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းသိနားလည္ထားပါသလား။
ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မၽားအလိုက္ နယ္ပါယ္အသီးသီးမွာ အထူးကြၽမ္းကၽင္သူႁဖစ္တယ္လို႔ ယူဆပါသလား။
အထက္ပါအရည္အေသြးႁပည့္၀တဲ႔ ႁမန္မာဇာတိႏြယ္ အေမရိကန္ႁဖစ္ပါက ႏိုင္ငံရဲ႔လံုႁခံဳေရးနယ္ပါယ္မွာ အေထာက္အကူႁပဳႏိုင္မဲ႔ အဖိုးတန္ႏိုင္ငံသားေကာင္းအႁဖစ္ သင္တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ္ႁဖစ္ပါတယ္။

စိန္ေခၚအကဲစမ္းမႈကို ရင္ဆိုင္ရမဲ႔ လုပ္ငန္းမို႔ တစ္သက္တာဂုဏ္ယူသြားႏိုင္မဲ႔အခြင္႔အလမ္းရွိေစရမယ္။
တာ၀န္အရ ခရီးလွည့္လည္သြားလာရမဲ႔ အခြင့္အလမ္းမၽားလည္းရွိမယ္။
အရည္အေသြးလိုက္တတ္ကြၽမ္းမႈ အသိပညာရွင္ အဆင့္အထိဖြင့္ႃဖိဳးႏိုင္မဲ႔ အခြင့္အေရးမၽားလည္းရွိမယ္။
သင့္မိသားစုအတြက္ ဘ၀အာမခံခၽက္အႁပည့္အ၀ ရရွိေစမဲ႔အကၽိဳးခံစားခြင့္စတာ  ေတြလည္းရွိမယ္။
အထက္ပါအခြင့္အေရးတို႔ႁဖင့္ အေမရိကန္ႁပည္ေထာင္စုရဲ႔ေထာက္လွမ္းေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမွသင့္ကို ကမ္းလွမ္းႄကိဳဆိုေနပါတယ္။

http://intelligence.gov/careers-in-intelligence/

မွတ္ခ်က္။  ။ ေၾကာ္ျငာ။
ျမန္မာ-အေမရိကန္မ်ားအတြက္သာ။ ( အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားခံယူျပီးေသာ ျမန္မာမ်ား အတြက္သာ)

kai

About kai

Kai has written 971 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.