စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ (PR) ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ခံယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားမွာ ယခင္ထက္ အခ်ိန္ ပိုမို ၾကာျမင့္သလို ခြင့္ျပဳခ်က္လည္း လြယ္လြယ္ႏွင့္ မရေစရန္ တင္းက်ပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ယမန္ႏွစ္ စတုတၳ ေလးလပတ္အတြင္းမွ စ၍ ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဥပေဒႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္သူ မစၥတာ Ho Peng Kee က ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ဆမ္ဘာ၀မ္ စုေပါင္းမဲဆႏၵနယ္ (Sembawang GRC) မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Ellen Lee က အဆိုပါ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား စာရင္းႏွင့္ စကၤာပူတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အဆမတန္ မ်ားျပားလာသည္ဟု စကၤာပူႏိုင္ငံသားတို႔ ခံစားေနရသည့္ အေပၚ အေလးထား၍ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ပယ္ခ်ျခင္း ႐ွိမ႐ွိကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၎က ထိုသို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္ ဧၿပီလမွ ယခုႏွစ္ မတ္လအထိ ၁၂လတာ ကာလအတြင္း အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ ရ႐ွိသူ ၄၆,၃၀၀ ႐ွိၿပီး ႏိုင္ငံသား ခံယူခြင့္ ရ႐ွိသူ ၁၉,၃၀၀ ႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အတြင္းကမူ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ ရ႐ွိသူ ၇၉,၂၀၀ ႐ွိၿပီး ႏိုင္ငံသား ခံယူခြင့္ ရ႐ွိသူ ၂၀,၄၀၀ ႐ွိခဲ့သည္။

၎က ဆက္လက္၍ တင္းက်ပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ေအာက္၀ယ္ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ ရ႐ွိရန္ လိုအပ္ခ်က္ စံႏႈန္းသစ္မ်ားကို မျပည့္မီသူမ်ား ႐ွိလာမည္ ျဖစ္သလို အခ်ိန္ယူကာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရမည့္သူမ်ားလည္း ႐ွိလာမည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ဆက္လက္ၿပီး စကၤာပူႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ ရထားသူမ်ား၏ မွီခိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသား (သို႔မဟုတ္) ပီအာ ေလွ်ာက္ထား၍ မရပါက စကၤာပူတြင္ ေနထိုင္ရန္အတြက္ Long-term Visit Pass ျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ျပည္ပတြင္ ေနထိုင္သည့္ မိဘမ်ား၊ ခင္ပြန္း (သို႔မဟုတ္) ဇနီးႏွင့္ သားသမီးမ်ားသည္ long-term stay ရရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး အျခား ေဆြမ်ဳိးမ်ား အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ။

ယမန္ႏွစ္ ဧၿပီလမွ ယခုႏွစ္ မတ္လအထိ long-term Visit Pass အား ေလွ်ာက္ထားသူ ၇၀,၃၀၀ ႐ွိခဲ့ၿပီး ၅၆,၃၀၀ အား ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားသား ခင္ပြန္း (သို႔မဟုတ္) ဇနီးမ်ားက ေလွ်ာက္ထားခဲ့မႈမ်ားတြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္  အတြင္း ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် long-term Visit Pass ေလွ်ာက္လႊာ ၁၅,၄၀၀ ႏွင့္ ပီအာ ေလွ်ာက္လႊာ ၉,၉၀၀ လက္ခံ ရ႐ွိခဲ့ၿပီး long-term Visit Pass ၂,၂၀၀ ႏွင့္ ပီအာ ၄,၅၀၀ ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဓိက စဥ္းစားသည့္အခ်က္မွာ ေလွ်ာက္ထားလာသူ စကၤာပူႏိုင္ငံသား အေနျဖင့္ ၎၏ ခင္ပြန္း (သို႔မဟုတ္) ဇနီးအား ေငြေၾကး လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္း ႐ွိမ႐ွိ အေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source :http://www.thanlwin.com/

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..