မိမိကိုယ္တြင္ စိတ္က်ေရာဂါ မ၀င္ေရာက္ေစဘဲ ရင့္က်က္ေသာ သေဘာ ကာယႏွင့္

ၾကံ့ခိုင္တည္ၾကည္စြာ ေနႏိုင္ေသာနည္းမ်ားကို စိတ္ပညာ ဆိုင္ရာ သုေတသန

ပညာရွင္မ်ားက အခ်ိန္ယူ ေလ့လာခဲ့ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ထားခဲ့ၾကသည္. .. ထိုနည္းမ်ားကား

သိပၸံနည္းက်၍ စိတ္က်ေရာဂါ မ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ဟန္႕တားႏိုင္စြမ္းရွိၾက သျဖင့္

စိတ္က်န္းမာျခင္းကိုအလိုရွိသူတိုင္း၊လိုက္နာသင့္ၾကပါသည္. . .


ယင္းနည္းလမ္းေကာငး္မ်ားမွာ-

၁။တံု႕ျပန္မႈတိုင္းကို၊တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္၊ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္၊ေလ့က်င့္ထားပါ။

၂။လူသားတစ္ဦး၏၊တာ၀န္၀တၱရားနွင့္၊လြပ္လပ္မႈကို၊ခဲြျခားနားလည္ပါ။

၃။ရယူလိုေသာစိတ္ထက္၊ေပးျခင္းကို၊ပို၍၊ဦးစားေပး၊ေမြးျမဴပါ။

၄။ျပိဳင္ဆိုင္ျခင္းထက္၊အခ်င္းခ်င္း၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေအာင္၊သတိျပဳပါ။

၅။မိမိရရွိထားေသာဘ၀ႏွင့္၊အပ္စပ္ဆီေလ်ာ္၊ထိုက္တန္သေလာက္သာ

ရယူသံုးစဲြတတ္ေသာ၊စိတ္ကို၊ပ်ိဳးေထာင္ပါ။

၆။ေခတ္မီွျခင္းသည္၊အတိုင္းအတာ၊တစ္ခုအတြင္း၌သာ၊တင့္တယ္ေလွ်ာက္ပတ္ေၾကာင္းကို နားလည္ထားပါ။

၇။ထူးေထြဆန္းျပားေသာ၊အရာမ်ားအေပၚ၊ညြတ္တတ္ေသာ၊အာရုံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါ။

၈။မိမိဘ၀၊တိုးတက္ၾကီးပြားေအာင္၊အစဥ္ၾကိဳးစားေနရမည္၊မွန္ေသာ္လည္း

လက္ရွိရထားေသာ၊ဘ၀အေျခအေနကို၊၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ၊လက္ခံၿပီး၊ျဖစ္သမွ်၊ရွိသမွ်အေပၚ၊ေရာင့္ရဲ၊ေက်နပ္တတ္ေသာ၊စိတ္ကို၊ေမြးျမဴပါ။

(၉)အလိုရမၼက္ၾကီးမႈ၊ျပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ဂလဲ့စားေခ်မႈ၊တစ္ကိုယ္ေတာ္ပလႊားလိုမႈတို႕သည္

နိမ့္က်ညံ့ဖ်င္းေသာ၊စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ျဖစ္ၿပီး၊ၾကင္နာျခင္း၊၊ေမတၱာထားျခင္း၊

အမ်ားေကာင္းစားသည္ကို၊၀မ္းေျမာက္ျခင္း ၊ ခြင့္လႊတ္သည္းခံျခင္းတို႕သည္၊အျပဳ

စိတ္ထား၊အရည္အခ်င္းမ်ား၊ျဖစ္သည္ကို၊နားလည္သေဘာေပါက္ပါ။

(၁၀)စိတ္ကူးယဥ္ဘ၀ထက္၊လက္ေတြ႕ဘ၀ကို၊စိတ္၀င္စားပါ။

(၁၁)မိမိျဖစ္ေစခ်င္သလို၊မျဖစ္၊၊မျဖစ္ခ်င္ေသာ္လည္း၊ျဖစ္လာတတ္ေသာ

ေလာကဓမၼတာသေဘာကို၊လက္ခံ၍၊မိမိသေဘာအတိုင္း၊ျဖစ္မလာသည့္အခါ

ေက်နပ္စြာေနႏိုင္ေသာ၊စိတ္မ်ိဳးအတိုင္းေမြးျမဴပါ။

သို႕မွသာလွ်င္၊ရခဲလွစြာေသာ၊လူ႕ဘ၀ကို၊ရလာသူတိုင္းသည္၊အသက္ရွင္ေနထိုင္ရေသာ

သုခတို႕ျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

forverfriends မွ ေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါသည္…. ကၽြန္ေတာ္လည္း ႀကိဳက္ပါတယ္….မဖတ္ရေသးသူမ်ားအတြက္လည္း တင္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္……

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..