လာတုန္းကလည္း၊ တစ္ေယာက္တည္းေနာ့

လက္တြဲေခၚကာ၊ ေဖာ္မပါဘူး

ဥစၥာခ်ည္းႏွီး၊ ကုိယ္ထီးတည္း။

ျပန္သြားေတာ့လည္း၊ တစ္ေယာက္တည္းေနာ့

လက္တြဲေခၚကာ၊ ေဖာ္မပါဘူး

ဥစၥာခ်ည္းႏွီး၊ ကုိယ္ထီးတည္း။

လာၿပီးေတာ့နား၊

မသြားေသးခင္၊ ခ်ိန္ေလးတင္မွ

၀န္းက်င္ယွက္ႏြယ္၊ ေႏွာင္ႀကိဳးတြယ္ၾက

ၿပံဳးရယ္မဲ့ငို၊ ခ်စ္မုန္းပိုၾက

မလိုေဒါသ၊ လိုေလာဘႏွင့္

ဘ၀ရိပ္ၿမံဳ၊ ကႀကိဳးစံုခဲ့။

ကံကုန္မိုးခ်ဳပ္၊ လက္တြဲျဖဳတ္ကာ

သုတ္သုတ္ေဆာလွ်င္၊ ခရီးႏွင္သည္

တို႕လွ်င္ ဧည့္သည္ပါတကား။

About thihayarzar

thiha yarzar has written 76 post in this Website..