အယ္ကိုင္ဒါမွ ျမန္မာျပည္သို႕ အသိေပးေၾကျငာခ်က္ဆိုၿပီး ေဖ့ဘြတ္ေပၚမွာေတြ႕လိုက္ရလို႕ ေဒါသအလိပ္လိုက္ထြက္ၿပီး ဒီပို႕စ္ေရးဖို႕ျဖစ္လာရတာပါ။
ေရးထားတာကိုလည္းၾကည့္လိုက္ပါဦး။
အလ္ကာအိးဟ္(အလ္ကိုင္ဒါ)မွ ျမန္မာျပည္သို႕ အသိေပးေၾကျငာခ်က္

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အလ္ကိုင္ဒဟ္အဖြဲ႕အစည္းအား ေနရာေဒသတစ္ခု(သို႕) လူမ်ိဳးစုတစ္ခုအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္အလ်ဥ္းမဟုတ္။ သုိ႕သာမက ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ျမတ္နဗီ(ဆြ)၏အမိန္႕ေတာ္အား သက္ေသျပရန္အတြက္၊က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ အမိန္႕ေတာ္အား လိုက္နာေနသူမ်ားအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ လြန္ခဲ့
ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားမွစရ်္ ျမန္မာျပည္၏မြတ္စလင္မ်ား အေျခအေနအရပ္ရပ္အား ေလ့လာေနၾကၿပီး၊ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရိွခဲ့သည္။ (အၾကမ္းဖက္သိမ္းပိုက္ဖို႕စီမံကိန္းလား ? ? အေမရိကန္ မ်ိဳးျဖဳတ္လို႕မကုန္ေသးရင္ ျမန္မာေတြဆက္ၿပီး ဒင္းတို႕ကိုမ်ိဳးျဖဳတ္ေပးမယ္) ယခုျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား တိုင္ၾကားစာ၊အကူအညီေတာင္းခံစာမ်ားစြာ ေရာက္ရွိလာသကဲ့သို႕ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႕
အားေလ့လာခြင့္၊သိရွိခြင့္မ်ားမွာလည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူပဲျဖစ္ေနေတာ့ေပသည္။
သို႕ျဖစ္ေပရာ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေနႏွင့္ဦးစြာပထမ အသိေပးသေဘာျဖင့္ က်္ေက်ျငာခ်က္အား ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္အစိုးရထံသို႕ေပးပို႕လိုက္ပါသည္။လြန္ခဲ့သည့္အပတ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သဗ္လီဂီမြတ္စလင္(10)ဦးအား ရက္စက္စြာ ရိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ပတ္သတ္ရ်္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ထပ္တူေၾကကြဲခံစားရပါသည္။ ျမန္မာျပည္ရွိမြတ္စလင္လူငယ္မ်ား၊အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးအေနႏွင့္၄င္း(10)ဦးအား ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာသာသနာ့အာဇာနည္မ်ားအျဖစ္ ႏွလံုးသြင္းၾကရန္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႕အထူးတိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။ ( ေအာ့ႏွလံုးနာလိုက္တာ ) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိမြတ္စလင္တို႕ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေကာင္းမႈ႕ပြားရန္၊စိုးရိမ္မႈအေပါင္းမွ ကင္းေ၀းၿပီး အဖက္ဖက္မွေဘးရန္ကင္းရွင္းစြာေနထိုင္ရန္
အတြက္ ေဂ်ဟားဒ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထူေထာင္ရန္လည္းလႈ႔ံေဆာ္ေပးလိုက္ပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႕မြတ္စလင္မ်ားသည္ အခ်ိန္မေရြးလည္လွီးခံရႏိုင္ေသာ အိမ္ေမြးၾကက္မ်ားမဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္လမ္းျပၾကယ္မ်ားသည္ ကာဖရ္မ်ားထံမွ အေကာက္ခြန္ယူရ်္ ၾသဇာျပႏိုင္္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေကာင္းေသာ အခ်က္မွာ- ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္အႏွိပ္စက္ခံေနရပါလွ်က္ လက္တုန္႕ျပန္မႈ႕မျပဳႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ (ဒါဆိုရင္ ဒင္းတို႕ႏိုင္ငံမွာေခၚထားပါလား၊ သူမ်ားႏိုင္ငံလည္းလာေနေသးတယ္ ေတာ္ေတာ္ကို လူပါး၀ေနတယ္။ )
မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားအား အသိေပးလိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ေနာင္ေတာ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ရ်္ မ်က္စိပိတ္၊နားပိတ္ေနၾကသည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊အေျခအေနေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားအား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားအား အစိုးရထံေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ရ်္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ေနာင္ေတာ္မ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိပါက လူလႊတ္ရ်္လက္စားေခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ( သတိၱရွိရင္ လာခဲ့လိုက္စမ္းပါ)
အစိုးရထံေတာင္းဆိုသည့္ကိစၥတို႕မွာ…..
– လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ရ်္ အစိုးရအေနႏွင့္ သတ္ျဖစ္သူမ်ားအား ျပန္လည္အသက္ေသေစျခင္းရွိရမည္။ ( ဒင္းတို႕ရဲ႕ေခြးသား၀က္ေျမး 3ေကာင္ကိုက်ေတာ့ ထည့္မေျပာဘူး။ အမ်ိဳးေသမွလာနာေနတယ္)
– ထိုကိစၥႏွင့္အလားတူကိစၥမ်ားထပ္မံမျဖစ္လာေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ (သူမ်ားႏိုင္ငံကအစိုးရကိုလာၿပီးအမိန္႕ေပးေနတယ္..)
– ဘာသာတရားအားလြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳၿပီး ဘလီ၊ေက်ာင္းႏွင့္သာသနာပိုင္
အေဆာက္အဦးတို႕အားကာကြယ္ေပးရမည္။ ( ဘာသာေရးကိုအေၾကာင္းျပၿပီး လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ခ်င္ေနတာ အသိသာႀကီး အစြန္းေရာက္ေတြရဲ႕ )
– ျပည္တြင္းျပည္ပရွိမြတ္စလင္မ်ားအား ဖိႏွိပ္ျခင္းလံုး၀စြန္႕လႊတ္ေပးရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာမြတ္စလင္တို႕အားလြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္ေပးရမည္။ ( ဒင္းတုိ႕ကို တိုင္းျပည္ထဲမွာထားရတာ ေျမြေပြးခါးပိုက္ႏိႈက္ထားေနရတယ္ )
– မြတ္စလင္တို႕အားေစာ္ကားသည့္ေဆာင္းပါး၊ရုပ္သံ၊ပ်က္လံုးစသည့္အရာတို႕အား ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးရမည္။ ( ဒင္းတို႕က ကမၻာေပၚမွာ အသေရမဲ့လြန္းလို႕ ဒီလိုႏွိမ္ၾကတာမဆန္းပါ)
က်္အခ်က္ငါးခ်က္ႏွင့္ အစိုးရထံမွေတာင္းဆိုသည့္ကိစၥတို႕ကို ေတာင္းဆိုသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ အဆံုးမသတ္ေသာစစ္ပြဲတစ္ခုအား ရင္ဆိုင္ရေပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ မည္သည့္ဆင္ေျခကိုမွ် လက္ခံမည္လည္းမဟုတ္ေပ။( ခ်ိမ္းေျခာက္ထားေသးတယ္။ လူပါး၀လို႕။ ျမန္မာေတြေသြး ဘယ္ေလာက္နီသလဲ စမ္းၾကည့္လိုက္ေလ။ )

မြတ္စလင္လူမ်ိဳး(ကုလား)ဆိုတာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာေနေန၊ ဘယ္ႏိုင္ငံရဲ႕ေရကိုပဲေသာက္ေသာက္
ဒင္းတုိ႕ရဲ႕ရင္ထဲမွာ ေက်းဇူးတင္စိတ္၊ ႏိုင္ငံသားလို႕ခံယူတဲ့စိတ္ နဲနဲေလးမွမရွိတာေသခ်ာပါတယ္။ ဒင္းတို႕ရဲ႕ သားေရေပၚအိတ္၊သားေရနားစားတဲ့စိတ္ဓါတ္ကို
တကမၻာလံုးကသိၿပီးသားပါ။ ရာရာစစ ျမန္မာျပည္သို႕ေၾကျငာခ်က္ဆိုၿပီး ထြက္လာေသးတယ္။
ဒင္းတို႕ေၾကျငာခ်က္ကို ေၾကာက္သြားမယ္လို႕မ်ားထင္ေနသလား ျဖဳတ္ဦးေႏွာက္ေတြရဲ႕။ ကိုယ္ကိုးကြယ္တဲ့ဘုရားေတာင္ဘာမွန္းမသိတဲ့ဟာေတြ။
အာဖဂန္နစ္စတန္လို ဒင္းတို႕ခ်ည္းပဲရွိတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ဒင္းတို႕တိုက္ခိုက္စရာ အေမရိကန္
နဲ႕ေနတိုးပဲရွိတယ္။ ေဒသခံေတြကေတာ့ ၾကားလူေပါ့ ။ ေအး…….. ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာရင္ေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿငိမ္ေနမယ္မထင္နဲ႕။ကုလားဆိုတာ ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္လိုပံုမ်ိဳးလဲလို႕ ေမးရတဲ့အထိ မ်ိဳးျပဳတ္သြားမယ္မွတ္။
လာမထိနဲ႕။

About Phaung Phaung

has written 25 post in this Website..

သစ္တစ္ပင္ေကာင္းလို႕ ငွက္တစ္ေသာင္းနားႏိုင္ တဲ့သူျဖစ္လို၏....

   Send article as PDF