ဥ႐ုေဝဠေတာ၏ အနီး ‘ေသနာ’မည္ေသာ နိဂံုး ရွိ၏။ ထိုနိဂံုးသေဌး၏ သမီးသည္ ‘သုဇာတာ’ မည္၏။ ထိုသတို႔သမီးသည္ အပ်ိဳဘဝတုန္းက ေညာင္ပင္ႀကီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ‘အမ်ိဳးတူ

သေဌးသားႏွင့္ လက္ထပ္ရေအာင္, သားဦးရတနာရေအာင္ ေစာင္မပါ။ ေတာင့္တတိုင္း ျပည့္စံုလွ်င္ ႏွစ္စဥ္ ပူေဇာ္ပါမည္’ဟု နတ္ကို ေတာင္းပန္ဖူး၏။ထို ေတာင့္တတိုင္း ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္

ကဆုန္လျပည့္ေန႔၌ ႐ုကၡစိုးနတ္မင္းကို ႏွစ္စဥ္ ပူေဇာ္ၿမဲ ျဖစ္၏။

ထိုေန႔၌ကား ကၽြန္မတစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ နံနက္ေစာေစာ အပူေဇာ္လာေသာအခါ ေညာင္ပင္ေအာက္၌ ထိုင္ေနေတာ္မူေသာ အလြန္သပၸာယ္လွပေသာ ဘုရားအေလာင္းကိုပင္

သူ႔ကို ေစာင္မေသာ နတ္ဟု ထင္မွတ္၍ အလြန္ၾကည္ညိဳရကား ႏို႔ဃနာဆြမ္းကို ေ႐ႊခြက္ပါ လႉဒါန္း ဆက္ကပ္ေလသည္။

(ႏို႔ထမင္းပ်စ္ပ်စ္ကို ‘ဃနာႏို႔ထမင္း’ဟု ေခၚ၏။ ဃန = ပ်စ္ေသာ။)။ ။

သုဇာတာ၏ ဃနာႏို႔ဆြမ္းကို ေနရၪၨရာျမစ္ကမ္း၌ ေလးဆယ့္ကိုးလုတ္ ဘုဥ္းေပးေတာ္မူေလ၏။

ထိုသို႔ ဘုဥ္းေပးၿပီးလွ်င္ ‘ယေန႔ ဘုရားျဖစ္မည္ မွန္လွ်င္ ဤေ႐ႊခြက္သည္ ေရညာသို႔ ဆန္တက္ပါေစသတည္း’ဟု ဓိ႒ာန္၍ ျမစ္ေရမွာ ေမွ်ာေလ၏။

ေ႐ႊခြက္လည္း ေရညာသို႔ ဆန္တက္ေလေတာ့သည္ထို႔ေနာက္ ထိုျမစ္ကမ္းႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းဝယ္ အင္ၾကင္းေတာ၌ေန႔သန္႔စင္ေတာ္မူ၏။

(ေန႔အခါ၌ တရားျဖင့္ စိတ္သန္႔ရွင္းေအာင္ ေနျခင္းကို

‘ေန႔သန္႔စင္’ဟု ေခၚ၏။)

ညေနခ်မ္း၌ကား ထိုေနရာမွ ေဗာဓိေညာင္ပင္သို႔ ႂကြေတာ္မူ၏။

ထိုသို႔ ႂကြေတာ္မူရာ၌ လမ္း၌ ျမက္ရိတ္၍ ျပန္လာေသာ ပုဏၰားတစ္ေယာက္က ဘုရားအေလာင္းအား ျမက္စည္းကေလး ရွစ္စည္းကို လႉလိုက္ေလသည္။႔

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ေဗာဓိေညာင္ပင္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ အေရွ႕ဖက္မွ ေဗာဓိပင္သို႔ ကပ္ဝင္၍ အသင့္ယူလာေသာ ျမက္ရွစ္စည္းကို ျဖန္႔ခင္းေတာ္မူ၏။

ထို႔ေနာက္ ေဗာဓိပင္ကို ေနာက္ေက်ာျပဳလ်က္ အေရွ႕ဖက္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ တင္ပလႅင္ဖြဲ႕ေခြ ထိုင္ေနေတာ္မူသည္။ထိုသို႔ ထိုင္ေနျခင္းကား အျခားအခါ ထိုင္ေနျခင္းႏွင့္ မတူ။

“အေရ အေၾကာ အ႐ိုးတို႔သာ ႂကြင္းက်န္၍ အသားႏွင့္ အေသြးေတြ ေျခာက္ခန္းသြားေစကာမူ ဘုရားမျဖစ္လွ်င္ ဤတင္ပလႅင္ေခြကို မဖ်က္ေတာ့အံ့”ဟု အလြန္ စြဲၿမဲေသာ ဇြဲဝိရိယျဖင့္

ဓိ႒ာန္၍ ထိုင္ေနေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္။ထိုသို႔ ထိုင္ေနၿပီးလွ်င္ အာနာပါနကမၼ႒ာန္း ဘာဝနာကို စီးျဖန္းပြားမ်ားေနေတာ္မူသည္။ထိုအခ်ိန္၌ ေန မဝင္ေသး။ေဗာဓိပင္မွ အ႐ြက္ေဟာင္းမ်ားသည္

တေျဖာက္ေျဖာက္ ေႂကြက်၍ အ႐ြက္သစ္ အၫြန္႔ကေလးေတြ သႏၲာနီကေလးမ်ားကဲ့သို႔ ထြက္ေနကာ လြန္စြာ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ အခ်ိန္ပါေပတည္း။

ထိုသို႔ ထိုင္ေနပံုကို ျမင္ရေသာ မာရ္နတ္သည္ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးလိုေသာသေဘာျဖင့္ သူ၏ အာဏာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ရာျဖစ္ေသာ နတ္စစ္သည္အေပါင္းကို ဆင့္ေခၚ၍ သူကိုယ္တိုင္လည္း

ဂိရိေမခလာ ဆင္ေျပာင္ႀကီးကို တက္စီးကာ စစ္တပ္ႀကီး ခ်ီ၍ လာေလသည္။ထိုသို႔ စစ္တပ္ခ်ီ၍ လက္နက္မ်ိဳးစံု ၿခိမ္းေျခာက္သံ မ်ိဳးစံုတို႔ျဖင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနေသာ မာရ္နတ္ကို

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းပတ္လံုး ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ပါရမီေတာ္စစ္တပ္ျဖင့္ ခုခံေတာ္မူေလ၏။

ေနာက္ဆံုး၌ ‘ေဝႆႏၲရာမင္းဘဝတုန္းက ဒါနပါရမီျဖည့္ေတာ္မူစဥ္ အသင္ေျမႀကီးသည္ ျပင္းထန္စြာ တုန္လႈပ္ဖူးသည္ မဟုတ္ေလာ’ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍

လက္ေတာ္ျဖင့္ ေျမႀကီးကို ၫႊန္ျပေတာ္မူလိုက္ရာ သြက္သြက္ခါေအာင္ ျပင္းထန္စြာ တုန္လႈပ္ေလသည္။ထိုအခါ ဂိရိေမခလာဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ ဒူးတုပ္၍ ဝပ္ေနရ၏။စစ္တပ္တို႔လည္း

လန္႔ေျပးၾက၏။

ဤသို႔ ေနမဝင္မီ မာရ္နတ္ရန္ကို ေအာင္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ တင္ပလႅင္ဖြဲ႕ေခြ ထိုင္ေနၿမဲ ထိုင္ေနကာ ကမၼ႒ာန္းဘာဝနာကို ဆက္လက္၍ ပြားမ်ားေတာ္မူေလသည္။

ကမၼ႒ာန္းဘာဝနာတို႔ကို ဆက္လက္၍ ႀကိဳးစားေတာ္မူေသာ ငါတို႔ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ညဥ့္ဦးယာမ္အခ်ိန္မွာ ‘ပု’=ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိဉာဏ္ကို ရေတာ္မူ၏။ ထိုဉာဏ္၏

အစြမ္းျဖင့္ ေရွးေရွး ဘဝမ်ားစြာ၌ ျဖစ္ခဲ့သမွ်အားလံုးကို သိေတာ္မူသည္။

(ပုေဗၺ=ေရွးေရွးဘဝ၌ + နိဝါသ=ေနထိုင္ခဲ့သမွ်ကို + အႏုႆတိ=ေအာက္ေမ့ႏိုင္ျခင္း)

ထို႔ေနာက္ သန္းေခါင္ယာမ္ေခၚ ညဥ့္လယ္ယာမ္၌ ‘ဒိ’=ဒိဗၺစကၡဳကို ရေတာ္မူ၏။ထိုဉာဏ္၏အစြမ္းျဖင့္

နတ္မ်က္စိကဲ့သို႔ အလြန္ေဝးကြာေသာအရပ္မွာ ရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊အလြန္ေသးငယ္စြာေသာ သတၱဝါတို႔ကိုလည္းေကာင္းျမင္ေတာ္မူရသည္။

(ဒိဗၺ=နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ + စကၡဳ=ဉာဏ္အျမင္)

ထို႔ေနာက္ မိုးေသာက္ယာမ္ေခၚ ေနာက္ဆံုးယာမ္ အ႐ုဏ္တက္အခ်ိန္၌ ‘အာ’=အာသဝကၡယဉာဏ္ေခၚ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ကို ရေတာ္မူ၏။

ထိုဉာဏ္၏အစြမ္းျဖင့္ စိတ္အစဥ္မွာ

ကိန္းဝပ္ေနေသာ ကိေလသာေတြ အႂကြင္းအက်န္ မရွိ ကုန္ခန္းသြားေလသည္။ထိုသို႔ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ ရလွ်င္ပင္ သဗၺညဳတာဉာဏ္ဟု ေခၚေသာ ဉာဏ္ေတာ္ႀကီးကိုလည္း တခါတည္း

ရၿပီး ျဖစ္ေလေတာ့၏။

ဥပမာ – ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ဖို႔ ဘိသိက္ေျမႇာက္လိုက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္ကိုလည္း အပိုင္ရေတာ့သကဲ့သို႔တည္း။

ထိုသဗၺညဳတာဉာဏ္ေတာ္၏အစြမ္းျဖင့္ သိစရာဟူသမွ်

မက်န္ရေအာင္ အလံုးစံုကို အကုန္အစင္ သိျမင္ေတာ္မူသည္။

(သဗၺ=အလံုးစံုကို + ညဳတာ=သိႏိုင္သူ၏ျဖစ္ေၾကာင္း ဉာဏ္ေတာ္)ထိုသဗၺညဳတာဉာဏ္ေတာ္ကို ရေသာေၾကာင့္ပင္ ဘုရားရွင္ကို

“ဗုဒၶ = အလံုးစံုသိေသာ ဘုရား”ဟု ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း ဝန္ခံေတာ္မူ၏။စံုစမ္း စိစစ္ေသာအခါ ပညာရွိ ပါေမာကၡႀကီးတို႔ကလည္း အသိအမွတ္ ျပဳၾကရေလသည္။ထိုအခ်ိန္မွာ “ဧကန္

ဘုရားျဖစ္ေတာ့မည္”ဟု ယံုၾကည္ေနၾကေသာ တန္ခိုးႀကီးေသာ နတ္မင္း ျဗဟၼာမင္းတို႔သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ အလြန္ တည္ၿငိမ္၍ အထူး ၾကည္လင္ေသာ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ျမင္ရေသာအခါ

လြန္စြာ အားရ “ဘုရားျဖစ္ၿပီ”ဟု ယူဆ၍ ပန္းမ်ိဳးစံုတို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ၾကေလ၏။

ကမၻာေျမႀကီးလည္း ဝမ္းသာ အားရသကဲ့သို႔ ဘုရားရွင္၏ ဉာဏ္ေတာ္တန္ခိုးေၾကာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ယိမ္းထိုးကာ ျပင္းထန္စြာ တုန္လႈပ္ပါေလသည္။ထို ဗုဒၶျမတ္စြာ ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ေန႔သည္

သက္ေတာ္လည္း ၃၅ ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ရာ ကဆုန္လျပည့္ (ဆင္မင္းျဖင့္ မွတ္သားအပ္ေသာ) ဗုဒၶဟူးေန႔တည္း။

________________________

အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္ကို အားလံုး..သိၾကမွာပါ ။

ကၽြန္ေတာ္က အခုလို ျပန္တင္ျပတာဟာ…. ဆရာၾကီး လုပ္ခ်င္လုိ ့..လံုး၀ မဟုတ္ပါဘူး။

ေဂါတမ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး ရဲ ့ ျဖစ္စဥ္ေလးကို…သတ္ိရျပီး….ပူေဇာ္ခ်င္လို့ပါ ။

__________

ကၽြန္ေတာ္ဟာ… ရ ခဲ လွတယ္..ဆိုတဲ ့

လူသားဘ၀ ကို ရ ထားပါျပီ ။

၃၁ ဘံု မွာ… တန္ဖိုး အရွိဆံုး..ဆိုတဲ ့…. လူ ဘ၀ ကို ရ ထား..တာပါ။

လူ ့ဘ၀မွာ… မွ…. ေယာက်ာ္း ဘ ၀ ။

ေယာက်ာ္း…ဘ၀ မွာ မွ…. ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ ေယာက်ာ္း ျဖစ္ ခြင့္ရေနလို ့…

အတိုင္းမသိ ၀မ္းသာရပါတယ္ ။ ကိုယ္ ့ ဘ၀ ကိုယ္ လည္း… ေက်နပ္မိပါတယ္ ။

ဒါေပမယ့္ ဒီေလာက္နဲ ့ေက်နပ္ေနလို ့ေတာ့မရေသးပါဘူး ။

ရ လာတဲ ့…လူ ့ဘ၀မွာ… အခ်ည္းနွိီး မျဖစ္ရေအာင္… ေနရဥိးမယ္ ။

ေၾကြး .ေဟာင္းေတြ..ဆပ္မယ္ ။ ေၾကြး.သစ္ေတြ..မယူ မိေအာင္.လည္း…..ေနမယ္ ။

အဲဒၤီလိုေလး..စဥ္းစားမိပါတယ္ ။

____________

စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိတာကေတာ့………

ဘုရားရွင္ ကို..ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က်…. ထိေတြ ့ ဖူးေျမွာ္ခြင့္…. မရ တာပါ ။

ဘုရားရွင္ ေရွ ့မွာ… ထိုင္ျပီး… ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္ မူမယ့္ တရားေတာ္ေတြက္ု…. ကိုယ္တိုင္.. နာ ယူ…၊

ဖူးေျမွာ္ ၾကည္ညိဳခြင့္..ေလး.ရခ်င္စိတ္..အလြန္ ျဖစ္မိပါတယ္ ။

_______

သုဇာတာ လို…. ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး..ဘုန္းေပးေတာ္မူမယ့္….

ဆြမ္း အလွဳဴ ျပဳခြင့္ လည္း…အင္မတန္… ရ ခ်င္မိပါတယ္ ။

ဘယ္သူမဆိုလည္း..ရ ခ်င္မွာပါပဲ..ေနာ္ ။

ဒါေပမယ့္…

အဲဒီလို ဖူးေတြ ့ လွဴဒါန္းခြင့္ဟာ…..

အခုေတာ့… မရ ခဲ့ပါဘူး ။ ၀မ္းနည္းစရာပါ ။

_________________

ဒါေပမယ့္ ၀မ္းသာ စရာ..လည္း က်န္ပါေသးတယ္ ။

သက္ရွိထင္ရွား ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးကို…. . ဖူးေတြ ့ ၾကည္ညိဳခြင့္… / ဆည္းကပ္ ပူေဇာ္ခြင့္… ေတြနဲ ့ ေ၀းခဲ့ရေပမယ့္…

ဒီ ဘ၀ လူ ျဖစ္ခိုက္မွာ………

.ဘုရားရွင္.. ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့တဲ ့ တရားေတာ္ေတြ../ ဓမၼ အမွန္တရား… ( သစၥာ တရားေတြ ) ကို

လိုက္နာ က်င့္သံုး… အားထုတ္… ခြင့္..ရနိုင္ပါေသးတယ္ ။

ဘုရားရွင္ .ျပသ ခဲ့တဲ ့..လမ္းေတြ ထဲက….

သံသရာ စက္၀ိုင္းထဲက လြတ္ေျမာက္နိုင္မယ့္..လမ္းကို..ေရြးခ်ယ္ျပီး…

ေလွ်ာက္လွမ္း…ခြင့္…ရေနပါေသးတယ္ ။ သီလ ၊ သမာဓ္ိ ၊ ပညာေတြ ျဖည့္က်င့္..လို ့.. ရနိုင္ပါတယ္ ။

ဘုရားရွင္ရဲ ့…. တရားေတာ္ေတြက္ို…

ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ နိုင္မယ့္ နည္းေတြ နဲ ့… ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ နိုင္ေအာာင္…. ျပန္လည္ ေဟာေျပာ ညြႊန္ၾကား ျပသေပးေနတဲ ့…

ဘုရားရွင္ရဲ ့သားေတာ္ ..သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ေတြ..နဲ ့လည္း.. ၾကံဳေတြ ့ ခြင့္ေလး..ရေနပါေသးတယ္ ။

ဒါေတြကို ျပန္ ဆင္ျခင္မိပါတယ္ ။

ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားမိတာေလးပါ ။ အဲဒါေလး.ခ်ေရးျဖစ္တာပါ ။

____________________

သုဇာတာသတို ့သမီးက… ဘုရားရွင္ကို… သက္ရွိထင္ရွား..ဖူးေျမွာ္ခြင့္ / ဆြမ္းအလွဴ ျပဳ ခြင့္… ရခဲ့တာေလး…

အားက်မိပါတယ္ ။

ကၽြန္ေတာ္လည္း………………

သက္ရွိ ထင္ရွား..ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး… ကို… ဆြမ္းအလွဳဴ ျပဳ ခြင့္ေလး….

ရခ်င္လိုက္တာဗ်ာ..။

ဘုရားရွင္ရဲ ့ …သာယာ ေအးခ်မ္းေသာ…တရား အသံေတာ္…. ကို

နားနဲ ့ ဆက္ဆက္ ၾကားခ်င္လိုက္တာ..ဗ်ာ…။

______________

၀န္ခံခ်က္ ။။ ။။

ဃ = အကၡရာ နဲ ့ စ..တာေလး ေရး မယ္ ၾကံေတာ့….

ဃနာ နို ့ဆြမ္း..ဆိုတဲ ့ စကားလံုးေလးပဲ.သြားေတြ ့တယ္ ။

ဒါနဲ ့ပဲ… ကၽြန္ေတာ္..အင္မတန္ ေၾကာက္ရြ ံ ့တဲ ့…. ဘုရာရွင္ရဲ ့ျဖစ္စဥ္ေတာ္ တစ္ခုကို..ခ်ေရးရပါေတာ့တယ္ ။

တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္… ဗုဒၶ ဘုရားရွင္ရဲ ့ တရားေတာ္ေတြ…နဲ ့ ဘုရားျဖစ္စဥ္ေတာ္ေတြ../ အဆံုးအမ ေတြကို…

မေရးရဲပါဘူး။ မေရး ၀ံ ့ပါဘူး ။

ဘာလို ့မေရးရဲ / မေရး ၀ံ ့သလဲ..ဆိုေတာ့….

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က…. ( ဘာသာေရး.နယ္ပယ္မွာ..) ဘာမွ မသိေသးတဲ ့ သူ မို ့ပါ ။

သိ ဖို ့..ၾကိဳးစားဆဲ..အေျခအေန..မွပဲ..ရွိေနေသးလို ့ပါ ။

ဒါေၾကာင့္ တတ္နိုင္သမွ် ဘာသာေရး.အေၾကာင္း မေရး ၀့ံ ပါဘူး။

မေဆြးေနြး၀ံ ့ေသးပါဘူး ။

ဒါေပမယ့္… ဃ = အကၡရာ ကို..ေက်ာ္ မသြားခ်င္လို ့…. ေရးတတ္သေလာက္ကေလး…. ေရးလိုက္မိပါတယ္ ။

ဒီ ပို ့စ္မွာ..ေရးမ္ိသမွ်…မွားယြင္း တဲ ့အခ်က္အလက္ တစ္ခုခု ပါခဲ ့ရင္… ကၽြန္ေတာ့္ မသိနားမလည္မွဳသာျဖစ္ပါတယ္ ။

ခြင့္လြတ္နားလည္ ေပးၾကပါလို ့… ။

စကားကၽြံသြားတာ..မ်ိဳ း / စကား လြန္..သြားတာမ်ိဳး. ပါ…သြားရင္လည္း… အမ်က္ေတာ္… မရွ ၾကပါနဲ ့လို ့…

_________________________

ေလးစားစြာ.. ျဖင့္..

အလင္းဆက္

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .

   Send article as PDF