ေဒၚစုေရာက္ခဲ့တဲ့ အင္ဂလန္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ကိုဆက္လက္ျပီးေလ့လာၾကရေအာင္  –  အဆက္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥက္ကဌ Speaker ထိုင္ခုံရဲ့ေက်ာဘက္က 

လြယ္အိပ္အစိမ္းမွာၾကားနာဘို႕ အမ်ားျပည္သူလူထုတို႕ဆီက 

Petitions ပန္ၾကားစာေတြထည့္ထားတာ 

 

  

House of Commons Chamber – a set on Flickr

http://www.flickr.com/photos/uk_parliament/sets/72157606360378346/

ခန္းမရဲ့ေဘး ႏွစ္ဘက္ႏွစ္ခ်က္က ဧည့္ခန္းတန္းလ်ားေတြက

 ေဆြးေႏြးတဲ့အဆိုကို ေထာက္ခံသူမ်ားအခန္း နဲ႕ မေထာက္ခံသူမ်ားအခန္း 

ဆိုျပီးခြဲျခားထားတာ၊

ပံုထဲဟာက မ ေထာက္ခံသူ မ်ားအခန္းပါ၊ 

House of Commons Chamber

http://www.flickr.com/photos/uk_parliament/sets/72157606360378346/show/


ေအာက္က “လမ္းျပ”  လင့္ခကိုႏွိပ္ရင္ အထက္ပါပံုကိုေတြ႕ပါမယ္၊

အ “စက္” ေလးကိုထပ္ႏွိပ္ရင္ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့႐ႈေဒါင့္ကေန

 ေအာက္လႊတ္ေတာ္ခန္းမ ကို တ “ဝ” ၾကီးၾကည့္လို႕ရတာ၊

House of Commons Chamber – UK Parliament

http://www.parliament.uk/visiting/online-tours/virtualtours/commons-tour/

===============

အမတ္ တို႕အတြက္ဧည့္ခန္းၾကီး၊


အထက္ပါ လင့္ခႏွိပ္ျပီးအရင္ဝင္ပါ၊ျပီးေတာ့


ကိုယ့္ရဲ့  မွ်ားဦး ကိုဖိထားျပီး အျပာမွ်ား အတိုင္းဆြဲရင္ပုံက

 ေဘးတိုက္၊ထက္ေအာက္ လိုက္လွည့္ေပးတာ

+ – တို႕က ပံုကိုခ်ဲ႕တာ ၾကံု႕တာ အတြက္ပါ

Bombed House of Commons 1941

 

 

၁၉၄၁တုန္းက ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ဗုံး ထိပ်က္စီးခဲ့တာ၊

ဒုတိယကမ္ဘာစစ္ၾကီး ၁၉၄၁ မွာ Westminster နန္းေတာ္ (ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္)က ဗုံးထိတာ ၁၄ ၾကိမ္၊

၁၉၄၁ ေမ လ ၁၀ – ၁၁ ညကအဆိုးဝါးဆုံး၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကလုံးဝပ်က္စီးျပီးလူသံုဦးေသခဲ့တာ၊

 

During the second world war, the Palace of Westminster was hit by bombs fourteen times. The most serious attack occurred on the night of 10-11 May 1941. On that night the Palace was severely damaged, the chamber of the House of Commons was destroyed and three people were killed. This photograph shows Members’ Lobby looking through into the Commons Chamber.

 

House of Commons Chamber – UK Parliament

http://www.parliament.uk/visiting/online-tours/virtualtours/commons-tour/

===================

Lords မႉးၾကီးမတ္ရာတို႕စည္းေဝးရာ အထက္လႊတ္ေတာ္

 

 

၁၉၉၉ ကထုတ္ျပန္တဲ့ မႉးၾကီးမတ္ရာအက္ဥပေဒ

 

  သားသမီးေတြက လူၾကီးမိဘတို႕ရဲ့ Lords  မႉးၾကီးမတ္ရာ ရာထူးဘြဲ့ အ႐ိုက္အရာေတြကို ဆက္ခံျပီး 

အထက္လႊတ္ေတာ္သို႕တက္ေရာက္ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ကိုပိတ္ပင္လိုက္တာ၊


 (၉၂ ဦး ကလြဲလို႕)

 

Passing of House of Lords Act 1999

This day, 11 November 1999, was the last time all hereditary Peers sat in the Lords. The House of Lords Act 1999 came into force on 11 November 1999, the last day of the 1998-99 parliamentary session. The Act removed the rights of all but 92 hereditary Peers to sit in the House of Lords.

House of Lords Chamber – a set on Flickr

http://www.flickr.com/photos/uk_parliament/sets/72157606364064387/ 

House of Lords Chamber

 အျခားႏိုင္ငံနဲ႕မတူတာက အထက္လႊတ္ေတာ္ဟာ

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုအၾကံေပး အေထာက္အကူသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာ၊

အထက္လႊတ္ေတာ္က ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရဲ့အဆိုကို မေက်ာ္လႊားမပိတ္ပင္ႏိုင္ပါ၊ 

(ဘုရင္မ ကခန္႕တာရယ္၊ဘုန္းၾကီးဂိုင္းခ်ဳပ္ေတြရယ္ က 

လူထုေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တာမဟုတ္လို႕)

(စစ္တပ္ကခန္႕တဲ့ ၂၅% က လူထူေရြးေကာက္တင္ေျမႇာတ္တာမဟုတ္လို႕


လူထုကိုယ္စလွယ္ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ရတဲ့အေၾကာင္းျဖစ္သလိုပါဘဲ)

 

 

The Lords acts as a revising chamber for legislation and its work complements the business of the Commons.

Members of the House of Lords are mostly appointed by the Queen, a fixed number are elected internally and a limited number of Church of England archbishops and bishops sit in the House.

House of Lords Chamber

http://www.flickr.com/photos/uk_parliament/sets/72157606364064387/show/

  


ေအာက္က “လမ္းျပ”  လင့္ခကိုႏွိပ္ရင္ အထက္ပါပံုကိုေတြ႕ပါမယ္၊

အ “စက္” ေလးကိုထပ္ႏွိပ္ရင္ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့႐ႈေဒါင့္ကေန

 အထက္လႊတ္ေတာ္ခန္းမ ကို တ “ဝ” ၾကီးၾကည့္လို႕ရတာ၊

 House of Lords Chamber – UK Parliament

http://www.parliament.uk/visiting/online-tours/virtualtours/lords-tour/

House of Lords Chamber – UK Parliament

http://www.parliament.uk/visiting/online-tours/virtualtours/lords-tour/

Lords အမတ္ တို႕အတြက္ဧည့္ခန္းၾကီး၊


အထက္ပါ လင့္ခႏွိပ္ျပီးအရင္ဝင္ပါ၊ျပီးေတာ့


ကိုယ့္ရဲ့  မွ်ားဦး ကိုဖိထားျပီး အျပာမွ်ား အတိုင္းဆြဲရင္ပုံက

 ေဘးတိုက္၊ထက္ေအာက္ လိုက္လွည့္ေပးတာ

+ – တို႕က ပံုကိုခ်ဲ႕တာ ၾကံု႕တာ အတြက္ပါ

 

အလားတူ  ခန္းမရဲ့ေဘး ႏွစ္ဘက္ႏွစ္ခ်က္က ဧည့္ခန္းတန္းလ်ားေတြက

 ေဆြးေႏြးတဲ့အဆိုကို ေထာက္ခံသူမ်ားအခန္း နဲ႕ မေထာက္ခံသူမ်ားအခန္း 

ဆိုျပီးခြဲျခားထားတာ၊

ပံုထဲဟာက ေထာက္ခံသူ မ်ားအခန္းပါ၊

Votes in Parliament are called divisions. This is because Members physically divide or move into separate areas (the division lobbies) when voting, according to whether the Member agrees or disagrees. 

The division lobbies run either side of the Chamber in the House of Commons and the House of Lords. In the Commons they are called the ‘Ayes’ and the ‘Noes’ Lobbies and in the Lords they are called the ‘Content’ and the ‘Not Content’ Lobbies. 

 

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF