ဆက္လက္ျပီး ကမ္ဘာေက်ာ္စာေရးဆရာWilliam Shakespeare ရွိတ္စပီယား ေမြးဖြားရာဇာတိStratford Upon Avonသို႕သြားေလ့လာရေအာင္၊

 Shakespeareရဲ့ခ်က္ျမႇဳပ္ရာေနအိမ္

——-

Shakespeareရဲ့ခ်က္ျမႇဳပ္ရာေနအိမ္

 

Shakespeareရဲ့ခ်က္ျမႇဳပ္ရာေနအိမ္

Shakespeare’s Birthplace | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/janspencer/7760012882/in/set-72157631019520416/

Shakespeare’s Birthplace

The half-timbered house where William Shakespeare was born in 1564 is Stratford’s most cherished historic place. It is the most frequently visited of all the tourist places. Descendants of the dramatist lived there until the nineteenth century, and it has been a place of pilgrimage for over 250 years.
Open daily, tours start in The Birthplace which contains an acclaimed exhibition of the poet’s life, William Shakespeare: His Life and Background They then carry on through the house, which is furnished in period style with many historic manuscripts and books. Finally the tour ends outside in the celebration garden. Stratford Upon Avon 008

Stratford Upon Avon 023 | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/janspencer/7765646886/in/set-72157631019520416

 ပန္းခ်ီဆရာDroeshoutက ေရးဆြဲတဲ့Shakespeareရဲ့ပုံ

Shakespeare Picture & Portrait: What Did Shakespeare Look Like?

http://www.nosweatshakespeare.com/resources/shakespeare-picture-portrait/

Holy Trinity သင္းခ်ိဳင္းဂူကShakespeareရဲ့ပုံ

The Holy Trinity Bust

The Holy Trinity Bust was commissioned after his death by his son-in-law and placed above his grave in the Holy Trinity Church. His widow was still alive then, and we can’t imagine that they would have placed a false image of him over his grave! There is general agreement that this is the likeness of Shakespeare, looking rather old and bloated, but that’s life: we can’t expect our hero to fit the fantasies we may have about him. He was once a young man and wrote Romeo And Juliet when he was thirty. Wouldn’t it be a treat to be able to see what he looked like then?

No Sweat Shakespeare ‘s conclusion is that we should stick with the Droeshout engraving for a general idea of Shakespeare’s appearance, and go to Stratford, and visit the Holy Trinity Church for a true impression of what Shakespeare looked like shortly before his death.

PICTURES of WILLIAM SHAKESPEARE

http://www.william-shakespeare.info/william-shakespeare-pictures.htm

William Shakespeare Biography – Facts, Birthday, Life Story – Biography.com

http://www.biography.com/people/william-shakespeare-9480323?page=1

William Shakespeare was baptized April 26, 1564, in Stratford-upon-Avon, England. From roughly 1594 onward he was an important member of the Lord Chamberlain’s Men company of theatrical players. Written records give little indication of the way in which Shakespeare’s professional life molded his artistry. All that can be deduced is that over the course of 20 years, Shakespeare wrote plays that capture the complete range of human emotion and conflict…

အေမရိကန္ ခ်ီကာဂိုျမိဳ႕ Lincoln Parkပန္းျခံကShakespeare အားဂုဏ္ျပဳတဲ့ ပန္းပု႐ုပ္ပံု

Lincoln Park, Chicago Wm Shakespeare Statue

William Shakespeare – Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare ရွိတ္စပီယား က ၁၅၆၄ ခု ဧျပီလ ၂၆ မွာေမြးဖြားျပီး ၁၆၁၆ ခု ဧျပီလ ၂၃ မွာကြယ္လြန္ တာ (အသက္ ၅၂ ႏွစ္)၊

 အင္ဂလိပ္စာေရးဆရာမ်ားအနက္အေျပာင္ေျမာက္ဆုံးဆိုျပီး

လူအေတာ္မ်ားမ်ားကလက္ခံယူဆၾကတာ၊


သူ႕ကို National Poet အင္ဂလန္ ႏိုင္ငံေတာ္အမ်ိဳးသား ကဗ်ာဆရာၾကီး Avon ကBard ေတးသံရွင္အဆိုေတာ္ၾကီးလို႕လဲ အ မည္တပ္တာ၊

ျပဇာတ္ ၃၈ ခု၊ Sonnet ကဗ်ာ ၁၅၄ ပုဒ္ ေရးခဲ့ျပီး

သူ႕ရဲ့ျပဇာတ္ေတြကိုအေရးပါတဲ့ ဘာသာတိုင္းသို႕ဘာသာျပန္ျပီးၾကတာ၊


အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္မွာAnne Hathawayနဲ႕အိမ္ေထာင္က်ျပီး ကေလး ၃ ဦးထြန္းကားခဲ့တာ၊ ၁၅၈၅ နဲ႕ ၁၅၉၂ အၾကားမွာ သူကလန္ဒန္ျမိဳ႕မွာ စာေရးဆရာ၊သ႐ုပ္ျပမင္းသားနဲ႕ျပဇာတ္အဖြဲ႕

အစုဝင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ရွိခဲ့တာ၊

William Shakespeare (26 April 1564 (baptised) – 23 April 1616)[nb 1] was an English poet and playwright, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world’s pre-eminent dramatist.[1] He is often called England’s national poet and the “Bard of Avon”.[2][nb 2] His surviving works, including some collaborations, consist of about 38 plays,[nb 3] 154 sonnets, two long narrative poems, two epitaphs on a man named John Combe, one epitaph on Elias James, and several other poems. His plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright.[3]

Shakespeare was born and brought up in Stratford-upon-Avon. At the age of 18, he married Anne Hathaway, with whom he had three children: Susanna, and twins Hamnet and Judith. Between 1585 and 1592, he began a successful career in London as an actor, writer, and part owner of a playing company called the Lord Chamberlain’s Men, later known as the King’s Men. He appears to have retired to Stratford around 1613 at age 49, where he died three years later. Few records of Shakespeare’s private life survive, and there has been considerable speculation about such matters as his physical appearance, sexuality, religious beliefs, and whether the works attributed to him were written by others.[4]

Shakespeare produced most of his known work between 1589 and 1613.[5][nb 4] His early plays were mainly comedies and histories, genres he raised to the peak of sophistication and artistry by the end of the 16th century. He then wrote mainly tragedies until about 1608, including Hamlet, King Lear, Othello, and Macbeth, considered some of the finest works in the English language. In his last phase, he wrote tragicomedies, also known as romances, and collaborated with other playwrights.

Many of his plays were published in editions of varying quality and accuracy during his lifetime. In 1623, two of his former theatrical colleagues published the First Folio, a collected edition of his dramatic works that included all but two of the plays now recognised as Shakespeare’s.

Shakespeare was a respected poet and playwright in his own day, but his reputation did not rise to its present heights until the 19th century. The Romantics, in particular, acclaimed Shakespeare’s genius, and the Victorians worshipped Shakespeare with a reverence that George Bernard Shaw called “bardolatry“.[6] In the 20th century, his work was repeatedly adopted and rediscovered by new movements in scholarship and performance. His plays remain highly popular today and are constantly studied, performed, and reinterpreted in diverse cultural and political contexts throughout the world.

Stratford Upon Avon – a set on Flickr

http://www.flickr.com/photos/janspencer/sets/72157631019520416/with/7760047894/

Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Stratford Upon Avon

http://www.flickr.com/photos/janspencer/sets/72157631019520416/show/

Shakespeare birth place

http://www.flickr.com/photos/ell-r-brown/sets/72157619941135252/show/

Stratford-upon-Avon – a set on Flickr

http://www.flickr.com/photos/8225010@N03/sets/72157631094132884/

Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Stratford-upon-Avon

http://www.flickr.com/photos/8225010@N03/sets/72157631094132884/show/

Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Search results for shakespeare birthplace

http://www.flickr.com/search/show/?q=shakespeare+birthplace&w=53691433%40N00&ss=2

 

 

 

Flickr: Search ell brown’s photostream

http://www.flickr.com/search/?ss=2&w=39415781%40N06&q=shakespeare+&m=text

Slideshow ဆလိုဒ္႐ိႈးပါ

Search results for shakespeare

http://www.flickr.com/search/show/?q=shakespeare&w=39415781%40N06&ss=2

 

 William Shakespeareနဲ႕ဇနီးAnneတို႕ရဲ့ဂူ

Holy Trinity Church, Stratford-upon-Avon – Shakespeare’s Grave – graves of Anne and William Shakespeare | Flickr – Photo Sharing!

http://www.flickr.com/photos/ell-r-brown/4974633860/in/photostream/

This is the Holy Trinity Church in Stratford-upon-Avon. It is the site where William Shakespeare and close members of his family are burried inside.

It is in Old Town near a bank of the River Avon.

2010 is the 800th anniversary of the present building which dates to 1210.

===========================

၂၀၁၀ တုန္းက ဂူဝင္ၾကည့္တာေတာင္ အင္ဂလိပ္ ေပါင္စတာလင္ ေငြ ၁.၅၀ ( $ ၂.၃၈ )(က်ပ္ ၂၀၃၄) ေပးရတာ

===========================

Information from a leaflet I was given after paying £1.50 to go to the section to view Shakespeare’s Grave.

There has been a church on this site since at least 713 when a Saxon monastery was built here. The present building dates from 1210, with the oldest sections being the tower, transepts and nave pillars. The North and South aisles were added in the 1300s and the Chancel in the late 1400s.

 

 Stratford Upon Avonရဲ့တည္ေနရာ နဲ႕လန္ဒန္အကြာအေဝး အေနအထား(၇၈ မိုင္ေဝးတာ)

 Stratford-upon-Avon, United Kingdom – Google Maps

 ေဂဇက္ရြာသူရြာသားေတြကShakespeareရဲ့

ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ရသေျမာက္တဲ့စာေပေတြကို

Internetအင္တာနက္ကေနအခမဲ့ဘတ္ႏိုင္ေအာင္

Linkလင့္ခေတြကိုရွာေဖြထားတာ

The Complete Works of William Shakespeare

http://shakespeare.mit.edu/

Lambs’ Tales From Shakespeare – Preface

http://shakespeare.palomar.edu/lambtales/LTPREF.HTM

pastedGraphic.pdf Preface pastedGraphic_1.pdf

pastedGraphic_2.pdf The Tempest pastedGraphic_3.pdf

pastedGraphic_4.pdf A Midsummer Night’s Dream pastedGraphic_5.pdf

pastedGraphic_6.pdf The Winter’s Tale pastedGraphic_7.pdf

pastedGraphic_8.pdf Much Ado About Nothing pastedGraphic_9.pdf

pastedGraphic_10.pdf As You Like It pastedGraphic_11.pdf

pastedGraphic_12.pdf The Two Gentlemen of Verona pastedGraphic_13.pdf

pastedGraphic_14.pdf The Merchant of Venice pastedGraphic_15.pdf

pastedGraphic_16.pdf Cymbeline pastedGraphic_17.pdf

pastedGraphic_18.pdf King Lear pastedGraphic_19.pdf

pastedGraphic_20.pdf Macbeth pastedGraphic_21.pdf

pastedGraphic_22.pdf All’s Well That Ends Well pastedGraphic_23.pdf

pastedGraphic_24.pdf The Taming of the Shrew pastedGraphic_25.pdf

pastedGraphic_26.pdf The Comedy of Errors pastedGraphic_27.pdf

pastedGraphic_28.pdf Measure for Measure pastedGraphic_29.pdf

pastedGraphic_30.pdf Twelfth Night; or, What You Will pastedGraphic_31.pdf

pastedGraphic_32.pdf Timon of Athens pastedGraphic_33.pdf

pastedGraphic_34.pdf Romeo and Juliet pastedGraphic_35.pdf

pastedGraphic_36.pdf Hamlet, Prince of Denmark pastedGraphic_37.pdf

pastedGraphic_38.pdf Othello pastedGraphic_39.pdf

pastedGraphic_40.pdf Pericles, Prince of Tyre pastedGraphic_41.pdf

http://absoluteshakespeare.com/

Shakespeare’s Works

http://shakespeare.palomar.edu/works.htm

Canon Top Top 

transparentfill.gif (65 bytes)

 • DEEP (Database of Early English Playbooks) is a searchable database “…of Early English Playbooks allows scholars and students to investigate the publishing, printing, and marketing of English Renaissance drama…”
 • The Canon. A chronological listing of the poems and plays. This is an area that will be developing to include materials on dating the works.
 • The Classic Text: Traditions & Interpretations. An exhibit of certain Shakespearean texts with a discussion of the textual tradition from the University of Wisconsin-Milwaukee.
 • The Shakespeare Database Project.
 • A Shakespeare Dictionary by Stephen Sherman.  “…an extremely selective and personal dictionary.”
 • Hartmut Ilsemann.  Statistics of plays by William Shakespeare. An heroic effort.  Frequency distributions can be found for each play using the site’s menu system.
 • Wonderful, brief introductions with synopses of each of the plays can be found at the Folger Shakespeare Library site.

 

An original, illustrated html edition of the complete Tales From Shakespeare, by Charles and Mary Lamb. If you are unfamiliar with the tales, they were originally published in 1806 (dated 1807) and are prose renderings for children of 20 of the plays. The tragedies were written by Charles and all the others by Mary Lamb. Though originally intended for children, they are revered works in their own right and serve as wonderful introductions to the plays. In their table of contents they are given in their originally published order, and below are given in alphabetical order:

The standard HTML Complete Works sites are:

 • in the USA, the MIT Shakespeare Homepage. The Complete Works from the Tech. HTML editions of the  works are laid out nicely in table format.
 • in Australia, Matty Farrow’s  the Complete Works site, with a good glossary and an excellent search engine.

[These, and almost all the Complete Works sites on the Internet are based on a very generic text released to the public domain in the early 90’s called the “Complete Moby™ Shakespeare,” based initially, it is believed, on The Stratford Town modern spelling edition of 1911 (see the bibliographic entry for the MIT site from SHINE).  Where the works are based on another text, it is noted below.]

Other notable HTML and text Complete Works sites:

 • Open Source Shakespeare – concordance, keyword and advanced searching, statistics, the text of the plays, find characters, and a search of all the poetry as well.  Remarkable.  Based on the Globe edition.
 • The Works in HTML editions from Wikisource, without version attribution.
 • PlayShakespeare.com, “the ultimate free Shakespeare resource,” primarily a presentation of the texts with some ancillary materials.  “All of the texts on this site come from the First Folio of 1623 (and Quartos where applicable) and the Globe Edition of 1866 and have been re-edited and updated.”
 • Renascence Editions of the Complete Works in PDF and HTML versions, University of Oregon.
 • The Complete Works from the etext library at the University of Adelaide.
 • The source for the Project Gutenberg texts of the Complete Works, and the Gutenberg listing of doubtful and spurious works.  Project Gutenberg also mounts a Complete Works interface at this location.
 • A no-frills, well designed portal to standard html versions of the complete works (the thirty-seven canonical plays, not Two Noble Kinsmen), with a brief biography on the index page, and the ability to search within any of the individual works or across all, from  ReadPrint.com.
 • Another HTML edition of the Complete Works mounted by the Pasadena Shakespeare Company.  Notes and other introductory materials are not provided.
 • The Complete Literary Works of William Shakespeare from The Classic Literature Library…..

Craig, W.J., ed. 1914. The Oxford Shakespeare

http://www.bartleby.com/70/

Plays
 1. The Tempest
 2. The Two Gentlemen of Verona
 3. The Merry Wives of Windsor
 4. Measure for Measure
 5. The Comedy of Errors
 6. Much Ado about Nothing
 7. Love’s Labour’s Lost
 8. A Midsummer-Night’s Dream
 9. The Merchant of Venice
 10. As You Like It
 11. The Taming of the Shrew
 12. All’s Well that Ends Well
 13. Twelfth-Night; or, What You Will
 14. The Winter’s Tale
 15. The Life and Death of King John
 16. The Tragedy of King Richard the Second
 17. The First Part of King Henry the Fourth
 18. The Second Part of King Henry the Fourth
 19. The Life of King Henry the Fifth
 20. First Part of King Henry the Sixth
 21. The Second Part of King Henry the Sixth
 22. The Third Part of King Henry the Sixth
 23. The Tragedy of King Richard the Third
 24. The Famous History of the Life of King Henry the Eighth
 25. Troilus and Cressida
 26. Coriolanus
 27. Titus Andronicus
 28. Romeo and Juliet
 29. Timon of Athens
 30. Julius Cæsar
 31. Macbeth
 32. Hamlet, Prince of Denmark
 33. King Lear
 34. Othello, the Moor of Venice
 35. Antony and Cleopatra
 36. Cymbeline
 37. Pericles, Prince of Tyre
Poetry
Contents
Index of First Lines

William Shakespeare – Complete Works of Shakespeare, Biography, Study Guides

http://www.shakespeare-literature.com/

Tragedy


Coriolanus


Hamlet


Julius Caesar


King Lear


Macbeth


Othello


Romeo and Juliet


Timon of Athens


Titus Andronicus


 

History


Henry IV, part 2


Henry V


Henry VI, part 1


Henry VI, part 2


Henry VI, part 3


Henry VIII


King John


Richard II


Richard III


 

Comedy

Tragedy

 


All’s Well That Ends Well


As You Like It


Cymbeline


Loves Labours Lost


Measure for Measure


Much Ado About Nothing


Pericles, Prince of Tyre


The Comedy of Errors


The Merchant of Venice


The Merry Wives of Windsor


The Taming of the Shrew


The Tempest


Troilus and Cressida


Twelfth Night


Two Gentlemen of Verona


Winter’s Tale


 

Poem


Sonnets


The Passionate Pilgrim


The Phoenix and the turtle


The Rape of Lucrece


Venus and Adonis


 

Related Reading


 

Other Authors

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF