ရင္ေႏြႏြမ္း
(အဖ်ားေကာက္ပိုဒ္စံုရတု)

ရင္ေႏြႏြမ္း …
ေဖြတမ္းပိုေဆြး၊ဆိုေတးေအာ္ဟစ္၊
ေဖာ္လွစ္ေမာေျပ၊ေတာေႏြျပင္းပူ၊
ဝင္းျဖဴစိတ္ပန္း၊ ထိတ္ႏြမ္းရင္ဖို၊
ျမင္လိုပန္းေမႊး၊ လြမ္းေတြးၾကံဳခက္၊
စံုဖက္ရည္စူး၊ သည္ရူးေငးမႈိင္၊
ေဆြးငိုင္လရက္၊ တလွ်က္ပုန္းေရွာင္၊
ဖုန္းေမာင္ဖယ္ခြာ၊ တြယ္ရာေျပးထြက္၊
ေထြးဖက္ပိုေဇာ၊ ငိုေမာပ်က္သုဥ္း၊
ရွက္ျပံဳးကြယ္ေပ်ာက္၊ ႏြယ္ေဖ်ာက္ပိတ္ပိတ္၊
ဆိတ္ဆိတ္ပ်ံ႕ဟုန္၊ နံ႔ထံုေဝသင္း၊
ေငြႏွင္းျဖဴေဖြး၊ ၾကဴေမႊးတမ္းတ၊
ႏြမ္းလ်တုဖက္၊ ႏုရြက္သစ္ဖူး၊
ယစ္မူးလွ်ံေဝ၊ ကန္ေရတင့္ၾကာ၊
ဆင့္မွာေႏြသို႔၊ေျမမို႔ဝါဆိုင္း၊
ျပာမႈိင္းမႈန္ရီ၊ တုန္ဟီညိဳ႕ခင္း၊­
ခ်ိဳ႕ယြင္းဖန္ေသြ၊ ကံေစျမင္မွန္း၊
ရင္ႏြမ္းေႏြ…။

ေႏြႏြမ္းရင္ …
မွန္းျမင္ေစကံ၊ ေသြဖန္ယြင္းခ်ိဳ႕၊
ခင္းညိဳ႕ဟီတုန္၊ရီမႈန္မႈိင္းျပာ၊
ဆိုင္းဝါမို႔ေျမ၊ သို႔ေႏြမွာဆင့္၊­
ၾကာတင့္ေရကန္၊ ေဝလွ်ံမူးယစ္၊
ဖူးသစ္ရြက္ႏု၊ ဖက္တုလ်ႏြမ္း၊
တတမ္းေမႊးၾကဴ၊ ေဖြးျဖဴႏွင္းေငြ၊
သင္းေဝထံုနံ႔၊ ဟုန္ပ်ံ႕ဆိတ္ဆိတ္၊
ပိတ္ပိတ္ေဖ်ာက္ႏြယ္၊ ေပ်ာက္ကြယ္ျပံဳးရွက္၊
သုဥ္းပ်က္ေမာငို၊ ေဇာပိုဖက္ေထြး၊
ထြက္ေျပးရာတြယ္၊ခြာဖယ္ေမာင္ဖုန္း၊
ေရွာင္ပုန္းလွ်က္ တ၊ ရက္လငိုင္ေဆြး၊
မိႈင္ေငးရူးသည္၊စူးရည္ဖက္စံု၊
ခက္ၾကံဳေတြးလြမ္း၊ ေမြးပန္းလိုျမင္၊
ဖိုရင္ႏြမ္းထိတ္၊ ပန္းစိတ္ျဖဴဝင္း၊
ပူျပင္းေႏြေတာ၊ ေျပေမာလွစ္ေဖာ္၊­
ဟစ္ေအာ္ေတးဆို၊ ေဆြးပိုတမ္းေဖြ၊
ႏြမ္းေႏြရင္…။

ႏြမ္းေႏြရင္…
ျမင္မွန္းေစကံ၊ ဖန္ေသြယြင္းခ်ိဳ႕၊
ညိဳ႕ခင္းဟီတုန္၊မႈန္ရီမႈိင္းျပာ၊
ဝါဆိုင္းမုိ႔ေျမ၊ ေႏြသို႔မွာဆင့္၊
တင့္ၾကာေရကန္၊ လွ်ံေဝမူးယစ္၊
သစ္ဖူးရြက္ႏု၊ တုဖက္လ်ႏြမ္း၊
တမ္းတေမႊးၾကဴ၊ ျဖဴေဖြးႏွင္းေငြ၊
ေဝသင္းထံုနံ႔၊ ပ်ံ႕ဟုန္ဆိတ္ဆိတ္၊
ပိတ္ပိတ္ေဖ်ာက္ႏြယ္၊ ကြယ္ေပ်ာက္ျပံဳးရွက္၊
ပ်က္သုဥ္းေမာငို၊ ပိုေဇာဖက္ေထြး၊
ေျပးထြက္ရာတြယ္၊ဖယ္ခြာေမာင္ဖုန္း၊
ပုန္းေရွာင္လွ်က္ တ၊ လရက္ငိုင္ေဆြး၊
ေငးမႈိင္ရူးသည္၊ရည္စူးဖက္စံု၊
ၾကံဳခက္ေတြးလြမ္း၊ ပန္းေမႊးလိုျမင္၊
ရင္ဖိုႏြမ္းထိတ္၊ စိတ္ပန္းျဖဴဝင္း၊
ျပင္းပူေႏြေတာ၊ ေမာေျပလွစ္ေဖာ္၊
ေအာ္ဟစ္ေတးဆို၊ ပိုေဆြးတမ္းေဖြ၊­
ေႏြႏြမ္းရင္…။

ေတာက ကိုရင္
(၀၉.၀၁.၂၀၁၂)

(ကိုဟယ္ရီ၏ မုိးၾကယ္စင္ အဖ်ားေကာက္ပိုဒ္စံုရတုကို နည္းယူ၍ အတတ္နိုင္ဆံုးၾကိဳးစားေရးဖြဲ႔ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အျပစ္တစ္စံုတရာ သင့္ခဲ့ပါက ေတာကကိုရင္၏ ညံ့ဖ်င္းမႈသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ဤကဲ့သို႔ေသာ ကဗ်ာမ်ိဳးေရးျဖစ­္ေစတဲ့ ကိုဟယ္ရီႏွင့္ မုိးၾကယ္စင္ ကိုအထူးေက်ူးဇူးတင္ပါသည္။)

က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္ ခဏျပန္ေနလို႕ မေရာက္ျဖစ္တာပါ …

ဦးေႏွာက္စားလို႕ ဝ,သြားၿပီဆိုေတာ့ ေျပာျပပါေတာ့မယ္… :D

ဘာေတြကမ်ားထူးျခားသလဲ ဆိုရင္ … အဓိက ကေတာ့ သံုးပိုဒ္လံုးမွာ စကားလံုးေတြအတူတူ ေရွ႕ေနာက္ေျပာင္း (ပတ္လည္႐ိုက္) ထားတာပါ။ (အဖ်ားေကာက္ရတုတ­ိုင္းကေတာ့ ဒီလိုေရးစရာမလိုပါဘူး။)

ပထမအပိုဒ္ကေတာ့ ထိပ္ခ်င္းခၽြတ္ (၄-၂)ကာရန္နဲ႔ ေရးလိုက္ပါတယ္။ ပါဒတခုရဲ့အဆံုး(၂)လံုးနဲ႔ ေနာက္ကပ္လ်က္ပါဒရဲ့ အစ (၂)လံုး ကို နေဘထပ္ယူလိုက္ပါတယ္။ ၾကယ္စင္-သြယ္လြင္ ျမေမႊး-လွေသြး ႂကြယ္ညီ-ရြယ္သီ … အစရွိသျဖင့္ ယူလိုက္တာပါ …

ၿပီးေတာ့ ဒုတိယအပိုဒ္ကိုေ­သခ်ာဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ပထမ အပိုဒ္ကို အဆံုးကေန တလံုးခ်င္း ေျပာင္းျပန္ ျပန္ေရးလိုက္တာပါပဲ။ ကာရန္ေရာ၊ နေဘေရာ မေျပာင္းပါဘူး။ ၄-၂ ကာရန္ပါပဲ …. နေဘလည္း ဒီလုိပါပဲ … ၾကယ္စင္မိုး – သြင္ၿဖိဳး ေမာတင့္ = ေမ်ာလြင့္ ေျပာင္းႏြမ္း = ေဆာင္းခ်မ္း … အစရွိသျဖင့္ ျဖစ္သြားပါတယ္ …

တတိယအပိုဒ္က ဒုတိယအပိုဒ္မွာရ­ွိတဲ့ ပါဒတခုခ်င္းရဲ႕ ေရွ႕ဆံုးစာလံုး၂-လံုးကို ေျပာင္းျပန္ျပန္­ေရးလိုက္တာပါပဲ။အဲဒီေတာ့ တပိုဒ္လံုးက ပါဒအားလံုးဟာ ဦးတုိက္ (၄-၁) ကာရန္ေတြခ်ည္းပဲ­ျဖစ္သြားပါတယ္။ နေဘ မပါေတာ့ပါဘူး။

အဓိက စဥ္းစားရတာက ကာရန္အျပင္ ေရွ႕ေနာက္ ေျပာင္းျပန္ေရးလိုက္ေပမဲ့ အဓိပၸာယ္ရွိေနတဲ့ စကားလံုးမ်ိဳးကို စဥ္းစားရတာပါ … ဥပမာ ေဆာင္းခ်မ္း = ခ်မ္းေဆာင္း၊ ေမ်ာလြင့္ = လြင့္ေမ်ာ … အစရွိသျဖင့္ေပါ့ေနာ္ …
(ေကာင္းတာတခုက တပိုဒ္ပဲေရးၿပီး­ေနာက္ႏွစ္ပိုဒ္အတြက္ စကားလံုးေတြ စဥ္းစားစရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္ … ေရွ႕ေနာက္ ပတ္လည္႐ိုက္လိုက္႐ံုပါပဲ … ဟဲဟဲ)

အခုဆိုရင္ေတာ့ ျမင္သာၿပီ ထင္ပါရဲ႕ … :D

အရမ္းေကာင္းပါတယ္ … ဘာမွ မမွားပါဘူး … ဒီလိုေရးရတာ တကယ့္ကို မလြယ္ပါဘူး … ဒါကိုရေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ေရးႏုိင္တာ ခ်ီးက်ဴးပါတယ္ ကိုရင္ …

ဒါမ်ိဳးကို သံုးလြန္းတင္ လုိ႕လည္း ေခၚပါတယ္ … တပိုဒ္ပဲေရးၿပီးသံုးပိုဒ္ ရလို႕ပါ … အဲဒါကို ပတ္လည္ထပ္ရိုက္ႏုိင္ရင္ ရိုက္ႏုိင္သလို အမ်ားဆံုး ၁၈-လြန္းတင္အထိ ရႏုိင္တယ္လို႕ ဆုိပါတယ္ …

အဲဒါမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ မန္လည္ဆရာေတာ္ႀကီး ေရးခဲ့တဲ့ မဂၤလာရတုေတြလုိ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္ … ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ့ပံုမွန္အားျဖင့္­ရတုက သံုးပိုဒ္ထက္ပိုေရးေလ့ မရွိလုိ႕ပါ …(မဂၤလာရတု ေတြကေတာ့ ဒီနည္းနဲ႕ေရးထား­တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး … ဒါေပမဲ့ အပိုဒ္အမ်ားႀကီးေရးထားတာမို႕ပါ … ပ်ိဳ႕လို႕ ပိုၿပီးေခၚသင့္ေပမဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးက မဂၤလာရတု လုိ႕ပဲ အမည္တပ္ခဲ့ပါတယ္၊ သွ်ိဳးလုိက္ရတု လုိ႕လည္း ေခၚပါတယ္)

ဟယ္ရီ

About koyin

ေတာက ကိုရင္ has written 59 post in this Website..

ပ်ံသန္းေနတဲ့ ငွက္တစ္ေကာင္ေပါ့… ခေရာင္းေတာမွာ လမ္းေကာင္းေကာင္းေလွ်ာက္တတ္ဖို႔ ၾကိဳးစားဆဲ…