ဘယ္သူအိမ္ရွင္လဲ(သို႕)ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မွဳ

 

ယေနေခတ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေခတ္စားေနေသာအသံုးအႏွံဳးမွာအိမ္ရွင္ႏွင့္

ဧည့္သည္ ေခၚဘာသာေရးအစြန္းေရာက္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားေခတ္စားေျပာဆိုေနၾကသည္

ကိုေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ထိုသည္မွာဆိုးရြားလွေသာသမိုင္းစာမ်က္ႏွာအတြင္းသို႕

ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးဆင္းသက္ေရာက္ရွိသြားသလို႕ခံစားရေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေနၾကပါ

သည္။

ယေန႕ခတ္ေခတ္စားေနေသာအစြန္းေရာက္အယူအဆမွာဘာသာေရးႏွင့္

လူမ်ိဳးေရးကိုေသြးထိူးေနေသာအစြန္းေရာက္စိတ္ဓါတ္ပင္ျဖစ္ပါသည္ ။ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္လွ်င္အိမ္ရွင္ အျခားဘာသာကိုးကြယ္လွ်င္ဧည့္သည္ဆိုေသာအစြန္းေရာက္

အေတြးအေခၚမ်ားကိုလံွဳေဆာ္ေရးသားေနၾကသည္ကို၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေတြျမင္ေနရ

ပါသည္။ထိုသည္မွ သမိုင္းကိုနားမလည္ေသာ အစြန္းေရာက္အယူအဆတစ္ရပ္ျဖစ္

ပါသည္။

ျမန္မာသမိုင္းကိုေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေစာဆံုး

ကိုးကြယ္ၾကသည့္ဘာသာမွာ နတ္ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာျဖစ္ျပီး ထိုေနာက္ဟိႏၵဴဘာ သာ၊ အရည္ႀကီးဂိုဏ္မ်ား၊မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၊ဟိနယာန(ဇတ္နိမ့္)ေထရ၀ါဒ၊အစၥ

လာမ္ဘာသာ၊ခရစ္ယန္ဘာသာ ၊ဂ်ိမ္း ဘာသာအစရွိသျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ျပီး   ေနာက္က်မွ၀င္ေရာက္ပ်ံႏွံလာေသာဘာသာအခ်င္းခ်င္း သူဘာသာကိုး

ကြယ္မွ အိမ္ရွင္ဆိုကာေမာင္ပိုင္စီးျပီးေျပာဆိုေနၾကျခင္းမွာ စာေပမတတ္ေျမာက္

ေသာ သူမ်ားကဲ့သို႕ လူရယ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနၾကပါသည္။တကယ္တန္းလက္ေတြ႕

သမိုင္းေၾကာင္းကိုျပန္ေျပာင္းၾကည့္လိုက္မည္ဆိုပါကလည္း “ပုဂံမွာၾကည့္ရင္ ဘာသာ ၃ မ်ိဳး႐ွိတယ္။ ေထရဝါ မေရာက္မွီ မႈရင္း နတ္ကိုးကြယ္တာ၊ မပာာယာန ေနာက္ အစၥလာမ္ ႐ွိမယ္။ ေထရဝါဒက ေနာက္မွ ေရာက္တာပါ။ ေထရဝါဒ ေရာက္ဖို႔ မြတ္စ္လင္မ္ေတြက အသက္ေပးရတာပါ။ သမိုင္းကို ေသခ်ာေလ့လာပါ” လို႔ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ကြန္ရက္) က ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ပုဂံျပည္ကို ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ စတင္ေရာက္႐ွိဖို႔ အေရးအပါဆံုး ျဖစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ပိဋကတ္သံုးပံု ကိုသထံု ဘုရင္ မႏႈပာာမင္းထံက အေနာ္ရထာမင္းက စစ္ခင္း ရယူခဲ့ရာမွာ စစ္ေအာင္ႏိုင္ဖို႔  ၿမိဳ႕တံခါးပြင့္ေအာင္ အသက္ေပး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ တဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ သူရဲေကာင္း ဗ်တၱရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို ရည္ညြန္းၿပီး ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္းက အထက္ပါ အတို္င္း ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပုဂံေခတ္မွာ မြတ္စ္လင္မ္မ႐ွိဘူး ဆိုတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း ကမၻာသိ ျမန္မာ့ သမိုင္းပညာ႐ွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Working People Daily သတင္းစာ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃ က Mandalay Historical Research 3 ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးမွာ ပုဂံေခတ္ ေက်ာက္စာေတြမွာ ပသီ ဆိုတဲ့ စာလံုးေတြ႕႐ွိေၾကာင္း ေရးသားထားတယ္      ၊“ပုဂံေခတ္ ေက်ာက္စာေတြကို ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ပသီဆိုတဲ့ ေဝါပာာရကို အေစာဆံုး ေအဒီ ၁၂၂၄ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ ေတြ႔႐ွိရတဲ့အတြက္ ပုဂံမွာ အဲဒီ့ေခတ္ ကတည္းက အရဗ္ေတြ၊ တူရကီေတြ ဆက္သြယ္ေနၿပီဆိုတာ မွတ္ယူလို႔ ရပါတယ္လို႔  ေဒါက္တာသန္းထြန္း ကိုယ္တုိင္ ေရးသားသြားခဲ့ပါတယ္” သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံမွ ႐ွင္အရပာံ ပင့္ေဆာင္လာတဲ့ ပိဋကတ္သံုးပံု ပာာ မြန္ဘုရင္ မႏႈပာာ မင္းထံမွာ႐ွိေၾကာင္း သိ႐ွိသြားတဲ့ အေနာ္ရထာမင္းက ေထရဝါဒ က်မ္းစာျဖစ္တဲ့ ပိဋကတ္သံုးပံု ရဖို႔အတြက္ မြန္ဘုရင္နဲ႔ စစ္ခင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာမွာ မြန္ဘုရင္ရဲ႕ ၿမိဳ႕တံခါးပြင့္ဖုိ႔ အတြက္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ဗ်တၱက ၿမိဳ႕တြင္း ဝင္ေရာက္ၿပီး ဖြင့္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး အထက္ပါ တုိက္ပြဲမွာ ဗ်တၱက်ဆံုးခဲ့ပါတယ္။

 

ယခုမွတေရးႏုိးကာ  ဘာသာေပ်ာက္လွ်င္လူမ်ိဳးေပ်ာက္မည္ဆိုကာေသြး

ရူးေသြးတန္းျဖင့္ ေျပာၾကားေနစရာလည္းအေၾကာင္းမရွိပါ။ဘာသာႏွင့္လူမ်ိဳးသည္

တျခားစီျဖစ္ပါသည္။မည္သည့္ဘာသာမွျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မပြင့္ေပၚပါ၊အျခားေနရာေဒ

သမ်ားတြင္သာပြင့္ေပၚၾကျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။လူမ်ိဳးဆိုသည္မွာလည္းေရၾကည္ရာ

မ်က္ႏဳရာေရြေျပာင္းေနထိုင္လာၾကရင္းစု႕ေပါင္းေနထိုင္ၾကေသာႏုိင္ငံတစ္ခုေပၚေပါက္

လာခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာတရားမ်ားသည္လည္းထိုအတိုင္းပ်ံႏွံေရာက္

ရွိလာၾကျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ယခုမွ အခ်ိဳဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေခါင္းေဆာင္တို႔

က မိမိတို႕ စား၀တ္ေနေရးေခ်ာင္လည္ေအာင္၊အေနအစားေခ်ာင္ေအာင္ ဘာသာေရး

ႏွင့္ လူမ်ိဳေရးကိုေရာယွက္ကာ ေျပာဆိုေနျခင္းသည္ ဘာသာတရားကိုေပၚထြန္းေစ

ေသသာ သူတို႕၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုဆန္႕က်င့္ျပီး ေျပာဆိုေနၾကျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာတရားမ်ားသည္ လူသားမ်ားကို ယဥ္ေက်းေအာင္၊လူပီသေအာင္၊ကိုယ္က်င့္တ

ရားေကာင္မြန္ေအာင္ျပဳျပင္ဆံုးမေပးေသာ မြန္ျမတ္ေသာတရားမ်ားျဖစ္ရာ ထိုသည္တို႕

ကို ဆန္႕က်င္ျပီး ဘယ္ဘာသာကိုးကြယ္မွ အိမ္ရွင္ ဆိုကာအစြန္းေရာက္ေနျခင္းသည္

မိမိတို႕၏ဘာသာတရားမ်ားကိုဆန္႕က်င္ေသာအျပဳအမွဳတို႕ပင္ျဖစ္ေနပါသည္။

 

ဗုဒၶဘာသာသည္လည္းကမၻာလူသားမ်ားအတြက္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ   ေမတၱာ

တရားကိုအေျခခံေသာဘာသာျဖစ္သလို႔၊အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ခရစ္ယန္ဘာသာတို႕ သည္လည္းကမၻာလူသားမ်ာအတြက္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာဘာသာမ်ားျဖစ္ပါသည္။လူသား မ်ား သည္မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာဘာသာကိုကိုးကြယ္ႏိုင္ပါသည္။မည္သည့္ဘာသာကို

ကိုးကြယ္ကိုးကြယ္လူပီသေစရန္ႏွင့္ယာဥ္ေက်းလိမၼာေစရန္သာျဖစ္ပါသည္။တဦးတည္း

ေမာင္ပိုင္စီးရန္မဟုတ္ပါ။ မြန္ျမတ္ေသာ အနစ္သာရကို လူတိုင္းသိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶ၏အဆံုးအမအရလည္း လူသားမ်ားသည္ ဧည္သည္မ်ားျဖစ္သလို႕

လည္ပတ္ေနေသာသံသရာခရီးသည္မ်ားျဖစ္ျပီး ဘယ္ဘာသာကိုးကြယ္သူသည္

မည္သည့္လူမ်ိဳးတြင္လူျဖစ္မည္ဟု႕သတ္မွတ္ထားခ်က္လည္းမရွိပါ။လူမ်ိဳးတိုင္းေနရာ တိုင္းတြင္သံသရာလည္ပတ္ရင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာအယူအဆျဖစ္ပါသည္။တြင္အစၥ လာမ္ဘာသာခရစ္ယန္ဘာသာတို႕တြင္လည္းလူသားမ်ားသည္ဤေလာကသို႕ေခတၱ လာေရာက္ေနထိုင္ၾကေသာဧည့္သည္မ်ားသာျဖစ္ျပီးေကာင္းမွဴကုသို္လ္ပြါးမ်ားေစရန္ သာညြန္ၾကားလမ္းညြန္ထားသည္ကိုေတြရေပမည္။

ဗုဒၶဘာသာကိုကြယ္မွျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု႕ခံယူထားၾကေသာသူမ်ားနား

လည္ေစရန္ေျပာၾကာရမည္ဆိုပါက ဗုဒၶသည္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမဟုတ္ပါ။ အိႏၷိယႏိုင္

ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။        ဗုဒၶဘာသာ ၀တ္စံုမ်ားသည္လည္း ထိုႏိုင္ငံသားတို႕

၀တ္ဆင္ေသာပံုစံမ်ားသာျဖစ္ျပီးျမန္မာမွဳ့ျပဳျပီး တိုက္ပံု၀တ္ကာ ရဟန္းျပဳ၍မရဆိုသည္

ကို နားလည္ထားသင့့္ပါသည္။

ထို႕ကဲ့သို႕ဧည္သည္အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေစေသာ လ့ွံေဆာ္မွဳမ်ားကိုျပဳလူပ္

ေနၾကျခင္းသည္ ဤကမၻာႀကီးကိုပ်က္စီေအာင္ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာတရားမ်ား၏အနွစ္သာရမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ား

က ေအးခ်မ္းသာယာေသာ၊လူသားပီသေသာ တရားမ်ားကိုသာေဟာၾကားသင့္ေပသည္

သို႕ မဟုတိဘဲ လူမ်ိဳးေရႏိုင္ငံေရးေရာေထြးကာ တရားထဲတြင္မပါေသာအစြန္းေရာက္

တရားမ်ာကို လူအထင္ႀကီးေအာင္ေဟာေျပာလံွဳေဆာ္ေနပါက ထိုဘာသာတရားသည္

အၾကမ္းဖက္ဘာသာအျဖစ္ကူးေျပာင္းသတ္မွတခံရမည္ကို သတိျပဳသင့္ေပသည္။

ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုအၾကမ္းဖက္ ဘုန္းႀကီးတရားပြဲမ်ားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မွဳ

မ်ားပြါးမ်ားလာျပီး ျပည္ေထာင္စု႕ႀကီးျပိဳ႕ကြဲလာမည္ကို အတူးသတိထားသင့္ေပသည္။

ျပည္ေထာင္စု႕ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လြတ္လပ္ေရးရေအာင္တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူမ်ိဳးေပါင္း

စံု ညီညြတ္စြာတိုက္ပြဲ၀င္ျပီးမွရရွိလာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ကာယခုလို႕လြတ္လပ္ေရးရ

ျပီးမွ ဘာသာတစ္ခုမွ လူမ်ိဳးတစ္ခုမွ ေမာင္ပိုင္စီးေဆာင္ရြက္ျခငး္ကိုသက္ဆိုင္ရာတို႕

မွ ထိထိေရာက္ေရာက္တားဆီးသင့္ေပသည္။

တရားပြဲမ်ားတြင္နားေထာင္ေနၾကေသာျပည္သူလူထုမွလည္း အမွားႏွင့္

အမွန္ကို ေသခ်ာစြာခြဲျခားေလ့လာ ရပါမည္၊ယခုမွျမင္ေတြရေသာတရားပြဲႏွင့္ဗီဒီယို

ေခြမ်ားတြင္ ေပါက္ကရေဟာေျပာေနသည္ကို မွန္သည္မွားသည္မသိဘဲ ၀ိုင္း၀န္း

ေထာာက္ခံေနၾကျခင္းသည္ ယခင္ကရွိေသာအရည္ႀကီးမ်ားေျပာသမွ်ယံုကာ မိမိ

တို႕၏ဖနီးမ်ားကို ဦးဦးျဖားျဖားပန္းဦးဆက္ရေသာ ဘ၀သို႕ျပန္ေရာက္သြားမည္ကို

အထူးသတိရသင့္ေပသည္။

 

 

အခ်ိဳ႕အစြန္းေရာက္ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႕ဗုဒၶဘာသာေပ်ာက္ကအမ်ိဳးေပ်ာက္မည္ဆိုကာအစြန္းေရာက္ေနၾကေသာကိစၥရပ္မ်ားမွာလည္းသမိုင္းကိုေသခ်ာစြာေလ့လာသင္ေပသည္။ ရခိုင္ျပည္ရွိမင္းဆက္မ်ားသည္ပင္ အိႏၷိယမွလာေသာမင္းဆက္မ်ားျဖစ္ျပီး ဟိႏၷဴဘာသာ

နတ္ကိုးကြယ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ျပီးဗမာမင္းမ်ားလာတိုက္ေသာအခါလည္း ထိုအိႏၷိယ

(ဘဂၤလား)ျပည္သို႕သာေျပး၀င္ခိုလံွဳခဲ့ရျပီးထိုမင္းဆက္မ်ားကိုျပန္လည္မင္းတင္ေပးခဲ့သူမ်ားမွာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ေသာသမိုင္းကိုမေမ့သင္ေပ၊ရခိုင္မင္းဆက္တို႕ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထီးနန္တင္ေပးခဲံေသာ ေက်းဇူးတရားကိုမေမ့သင့္ေပ၊ရခိုင္

မင္းဆက္တုိ႕သည္လည္းထိုေက်းဇူးတရားကို သတိရေသာအားျဖင့္ ရခိုင္မင္းဆက္

(၁၂)ဆက္တိတိ အစၥလာမ္ဘြဲ႕ခံကာေက်းဇူးေတာ္ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့ေသာ

သမိုင္းကိုေသခ်ာစြာေလ့လာသင့္ေပသည္။ထိုစဥ္ကပင္ လူမ်ိုးပေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါ

လွ်က္ ကူညီေပးခဲ့ျခင္း၊ရခိုင္ျပည္သည္အိႏၷိယလက္ေအာက္ခံအျဖစ္ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀)

ေနခဲံေသာ္လည္းရခိုင္လူမ်ိဳးတို႕မေပ်ာက္ပ်က္ျခင္းကို သတိရသင့္ေပသည္။

ယခုမွ အမုန္းတရားပြါးကာ သမိုင္းကိုမသိဘဲ  အစၥလာမ္ဘာသာဆိုသည္ႏွင့္ အိႏၷိယ

သားကုလားထင္ကာ ညွင္းပန္းႏွီပ္စက္ ေမာင္းထုတ္ေနျခင္းသည္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာ

တြင္ အလြန္ဆိုးရြားေသာသမို္င္းစာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္.။ယခင္ဘုရင္မ်ားလက္

ထက္ စစ္ေတြရမ္းျဗဲ၊သံတြဲ၊အစရွိေသာေနရာမ်ားကိုအပိုင္းစားေပးထားေသာ

ရခိုင္ရာဇ၀င္သစ္သမိုင္းတို႕တြင္လည္းထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

သို႕ပါေသာေၾကာင့္ ဘာသာေရးကိုမဟုတ္မမွန္ေသြးထိုးကာႏိုင္ငံေရး

လူမ်ိဳးေရးေရာေႏွာျပီးေသြးထိုးေနျခင္းေၾကာင့္တိုင္းရင္းသားခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္

ျပည္ေထာင္စု႕ႀကီးျပို႕ကြဲလာႏိုင္ပါေသာေၾကာင့္ျပဳျပင္ၾကပါရန္ေစတနာေကာင္း

ျဖင့္ေရးသားတင္ျပလို္က္ရေပသည္။

 

 

About mg nu

mg nu has written 3 post in this Website..

   Send article as PDF