တစ္ခုေသာ ကာလ၌ မဟာသမုဒ္ျပင္ တစ္ေနရာရွိ ကြ်န္းစုမ်ားထဲမွ သာယာစိုျပည္ျခင္း

ကင္းဆိတ္ေသာကြ်န္းတစ္ကြ်န္းေပၚတြင္ ေမ်ာက္တို႔သည္ ျငိဳျငင္စြာ အသက္ေမြးၾကရကုန္၏။

တစ္ေန႔ေသာအခါတြင္ေမ်ာက္တစ္ေကာင္သည္ ကမ္းေျခတြင္လာတင္ေနေသာ အုန္းသီးတစ္

လံုးကို ေကာက္ယူလာခဲ့၍ အဘယ္အရာ ျဖစ္ဘိသနည္း ဟု စူးစမ္းဆင္ျခင္လ်က္ရွိရာ အျခား

ေမ်ာက္တို႔လည္း ျမင္ေတြ႔ သည္ျဖစ္ရကား စုစုရံုးရံုး အုန္းအုန္းက်က္က်က္ ႏွင့္ ဆူညံေသာင္းသဲ

ပြဲေတာ္ၾကီးကဲ့သို႔ျဖစ္လာေလေတာ့ သတည္း။ ေမ်ာက္အၾကီးကဲတို႔လည္း မေနသာဘဲ သင္တို႔

အဘယ္အေၾကာင္းရာေၾကာင့္ ဤမွ် ဆူညံ ျငင္းခုန္ေန သနည္း ဟုေမးျမန္းရာ ေမ်ာက္တို႔လည္း

မိမိတို႔ထင္ရာ ေတာရမ္းမယ္ဘြဲ႔ အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ ေတြ႔ကရာရွစ္ ေသာင္း ကို အခိုးေခ်ာင္းေခ်ာင္း

ထြက္လုမတတ္ အလုအယက္ ဆိုၾကကုန္ေလ၏။ တစ္ေကာင္ေသာ ေမ်ာက္က –

“ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးတို႔သည္ ေမ်ာက္ျပဴးတစ္ေကာင္ ယူေဆာင္လာခဲ့ေသာ ဤ အရာဝတၳဳႏွင့္ ပက္သက္

၍ ျငင္းခုန္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္”

ဟုဆိုေလ၏။ ေမ်ာက္အၾကီးအကဲ တစ္ဦးက –

“၎ အရာသည္ အဘယ္အရာ ျဖစ္ဘိသနည္း” ေမးရာ ပထမေမ်ာက္ကပင္ ဆက္လက္၍

“ဤအရာကား ေရတြင္ေမ်ာလာေသာေၾကာင့္ ေရေမ်ာ ဟု ေခၚထိုက္ေပသည္” ဟုဆိုရာ အျခား

ေမ်ာက္တို႔လည္း အဝီစိပြက္သကဲ့ သုိ႔ ျငင္းခုန္သံမ်ား တခဲနက္ ေပၚထြက္လာေလသည္။
“ေရေမ်ာ တာ သူ႔ဂ်ီးေဒၚၾကီး”

“သူ႔ဂ်ီးေဒၚက ေရေမ်ာတာမဟုတ္ဘူး..တစ္ခါတည္း နစ္သြားတာဟ”

“ေရေမ်ာ မဟုတ္ အစိမ္းေရာင္ ရွိ၍ လံုးတံုးတံုးရွိေသာေၾကာင့္ စိမ္းလံုးတံုး ဟုေခၚႏိုင္သည္” ဟု

တစ္ေကာင္ ေသာေမ်ာက္က ဆိုျပန္၏။ ေနာက္တစ္ေကာင္က –

“စိမ္းလံုးတံုး မဟုတ္..ခြ်န္ေသာ အတက္ရွိ၍ အသီးသဖြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တက္ခြ်န္သီး ဟု

ဆိုသင့္၏။” ေနာက္တစ္ေကာင္က တဖန္ –

“တက္ခြ်န္သီး မဟုတ္တကား…ပထမဦးဆံုး ေတြ႔ရွိေသာ ေမ်ာက္ငျပဴး ၏ အမည္ကိုစြဲ၍
ငျပူးလံုး ဆိုလွ်င္ သင့္လွ၏။”

“ငျပဴးလံုးသည္ မသင့္။ မည္သည့္အရာမွန္း ခြဲျခား၍ မသိဘဲ ေရတြင္ေမ်ာလာေသာအရာျဖစ္ျခင္း

ေၾကာင့္ ယူဖိုး ဟုေခၚထိုက္ေၾကာင္း ေမ်ာက္ကဝိတစ္ေကာင္က ဆိုေလရာ အျခားေမ်ာက္တို႔က

ယူဖိုးဆိုသည္မွာ အသို႔အဓိပၸါယ္ရွိသနည္းဟုေမးၾက၍ ထိုေမ်ာက္ပ႑ိက –

ယူဖိုး ဆိုသည္မွာ UFO( Unidentified Floating Object) ဟုေခၚတြင္ေၾကာင္း ဆိုရာ က်န္ေမ်ာက္တို႔

လည္း အျပင္းအထန္ ျငင္းဆန္ၾကကုန္၏။ အခ်ဳိ႕က X အိပ္ခ္စ္ ဟုသာ ေခၚသင့္သည္ဟု ဆိုသည္တြင္

ေရးေရးမွ် မျမင္ရဘဲ အျခားေမ်ာက္မ်ားေနာက္မွ မွန္းဆေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာ ေမ်ာက္တို႔လည္း ပါးစပ္ထဲ

ေတြ႔ရာဟစ္ေလေတာ့သည္။
“၎ သည္ သင္တို႔ ထင္ေသာအရာ တစ္ခုမွမဟုတ္ ..အိစံကြား တည္း” ဟု က်ယ္ေလာင္ေသာအသံဆိုး
ၾကီးျဖင့္ ဟစ္ေလရာ အျခားေမ်ာက္တို႔လည္း မေထာ္မနန္း ေရာ္ရမ္းေသာ စကားျဖစ္ေသာ္လည္း အား

က်မခံ အျပန္ဟစ္ၾကေလ၏။
“ဟဲ့ ..အိစံကြားက နင့္ဂ်ီးေဒၚ ေယာက်္ား”

“ရွရြတ္ခန္းကြ”

“ဂ်လံုးဗလံုးပါကြယ္”

“ဘြန္းဂ်ိမ္း ပါဟဲ့”

” လီေျဗာင္ဟြန္း ဟာ..ကိုင္း”

“ေပြလီျပာတာ”

“မေနာဒုကၡ”

“ဘူဂ်ာလီ ကြဲ႔ေနာ္”

“စြပ္ျပားသီး ဟ” (၎ ေနာက္မွာ ဂြ်တ္ႏြားဂ်ီး..ဘြတ္အားပီး ဆိုေသာ အသံမ်ား လိုက္လာေသး၏။)

“ဂြီးေဂၚ”

“ဂြ်တ္ပလံု”

“အယ္ဒီဘာေယာ..”စသည္ျဖင့္ အျပန္အလွန္ ျငင္းခုန္သံမ်ားသည္ ဘဝဂ္တိုင္ေအာင္ ေသာင္းေသာင္း

ညံလ်က္ ရွိေပသတည္း။
ထိုသို႔ရွိစဥ္အခိုက္ လြန္စြာအိုမင္းလွေသာ ေမ်ာက္အဖိုးအိုၾကီးတစ္ေကာင္သည္ အျခားေမ်ာက္မ်ား

ၾကားမွ တိုးထြက္လာ တဲ့၍ အုန္းသီးကို ေကာက္ကာ ၾသဇာျပည့္ဝေသာ အသံျဖင့္ –
“သင္တို႔ မွတ္ၾကေလာ့..ဤအရာကား အုန္းသီး ဟု မည္ေပသတည္း” ဟု တစ္ခြန္းေသာစကားကို

ပိုင္းျခားအမွန္ ေကာင္းစြာသိသည့္ဟန္ျဖင့္ ဆိုေလရာ အျခားေသာေမ်ာက္တို႔လည္း ျငိမ္သက္

သြား၍ ကြ်န္းၾကီးသည္ပင္ တစျပင္ကဲ့သို႔ ရုတ္ျခည္း တိတ္ဆိတ္သြားေတာ့၏။ ေမ်ာက္တို႔လည္း

သူတုိ႔မ်က္ျမင္ ဤ အရာဝတၳုႏွင့္ အုန္းသီးဆိုေသာ အမည္နာမ ဆက္စပ္၍ မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္

တိတ္ဆိတ္သြားျခင္းျဖစ္ေလသည္။ တစ္ေကာင္ေသာ ေမ်ာက္သည္ အုန္းသီးကို ေမ်ာက္အဖိုးအို

လက္မွ ယူ၍ မ်က္ေမွာင္က်ဳတ္ကာ စဥ္းစားခန္းဝင္ေနစဥ္ ေနာက္ေမ်ာက္တစ္ေကာင္က ဝင္လု

သည္။ ထို႔ေနာက္ ေမ်ာက္တို႔သည္ အုန္းသီးကို တစ္ေကာင္လက္မွ တစ္ေကာင္ လုယက္ၾကရာ

ေမ်ာက္တစ္ေကာင္လက္ထဲ အေရာက္၌ အုန္းသီးကို အထက္သို႔ တအားေျမွာက္ပစ္လိုက္သည္

တြင္ အူ ေၾကာင္ေၾကာင္လုပ္ေနေသာ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္၏ ေက်ာေပၚသို႔ အရွိန္ျပင္းစြာက်

ေရာက္သည္ ျဖစ္ရကား အုန္း ဆို ေသာ အသံၾကီးသည္ က်ယ္ေလာင္စြာထြက္ေပၚလာေလ၏။

မခ်ိမဆန္႔ နာက်င္သြားရွာေသာ ေမ်ာက္ကို ဝိုင္းအံုၾကည့္ေနၾကစဥ္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္သည္

လက္ခုပ္လက္ဝါးတီးကာ –

“ဟား..ေမ်ာက္အဖိုးအို ေျပာသည္မွာ အလြန္သင့္လွသည္..ဤအရာကား အုန္းသီးဆိုေသာ

အမည္နာမႏွင့္ထိုက္ လွေပသည္” ဟုဆိုရာ အျခားေမ်ာက္တို႔ကလည္း အသီးသီး ဆူညံစြာ

ေထာက္ခံၾကကုန္၏။
“ဟုတ္ပေအ..အုန္း ဆိုတဲ့ အသံၾကီးဟာ နည္းတာၾကီးမဟုတ္ဘူး..ငါျဖင့္ တုန္တက္သြားတာပဲ”

“ညည္းက တုန္ရံုတင္ပါေအ..တို႔မ်ားေတာ့ ကဆုန္ေပါက္ မတတ္ပါဘဲ..”

“ငါ့ နားတစ္ဖက္ ကန္းသြားျပီ မွတ္တာပဲဟ”

“ငါက မိုးျပိဳျပီေတာင္ ထင္လိုက္တာ”

“ဒီအသံၾကီး အင္မတန္က်ယ္လြန္းလို႔ ဟိုးအထက္က သိၾကားမင္းေတာင္ လန္႔ခုန္တာ သူ႔ေခါင္းက

ဦးထုပ္ကြ်တ္က်သြားတာေတာင္ ငါ ဖ်တ္ခနဲ ျမင္ရေသးတယ္”

“အမေလး…အဲဒီအသံေၾကာင့္..ငါ့မယ္ လန္႔သြားလိုက္တာ ငါ့လိပ္ျပာက ငါ့ကိုယ္ထဲက ထြက္ျပီး

ေဟာဒီကြ်န္းၾကီး ကို ခုနစ္ပတ္တိတိ ပတ္ေျပးျပီးမွ ငါ့ကိုယ္ထဲျပန္ဝင္လာသဟဲ့..ဒါေတာင္

အလန္႔က မေျပခ်င္ေသးဘူးရယ္..”

“အေျမာက္သံၾကီး က်ေနတာပဲေနာ္..”

“အနုျမဴဗံုး ေပါက္တာ ဒီလိုေနမွာကြ”

“ေၾသာ္..အုန္းသီး..အုန္းသီး..”

ထိုသို႔ရွိစဥ္ ေမ်ာက္အၾကီးအကဲတစ္ဦးသည္ ေမ်ာက္အဖိုးအို အား ေအာက္ပါအတိုင္း လွမ္းေမး

လိုက္သည္။

“ႏို႔..ေနပါဦး..အဖိုးေျပာတဲ့ အုန္းသီးပဲ ထားပါေတာ့..သူက ဘာသံုးလို႔ရတုန္း..”

ေမ်ာက္အဖိုးအိုလည္း မြဲသီေသာ မ်က္လံုးမ်ားကို က်ဥ္း၍ –

“ဤအသီးကား အသံုးက်ယ္လွသည္…အရည္သည္ ခ်ဳိေမႊး၍ ခြန္အားျပည့္ေစ၏။ အကာ

မွာလည္း ခ်ဳိစိမ့္လွ၏.. အုန္းဆီအျဖစ္ ခ်က္လို႔ရသည္။အေပၚအခြံမွာလည္း လြန္စြာအသံုး

တည့္လွသည္။ တံျမက္စည္းလုပ္လို႔ရသည္။ ျခင္ေဆးေခြ လုပ္လို႔ရသည္။ ေကာ္ဖီမႈန္႔

လုပ္လို႔ရသည္။ အခြံမာသည္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း ခြက္ စသည္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္..။”

ထိုစကားကို အျခားေမ်ာက္တို႔ၾကားလွ်င္ –

“တို႔ကေတာ့ ေဘာလံုးကန္မယ္”

“အံမယ္..တို႔ကေတာ့့ ဂဏန္းေတြကို အဲဒီ အုန္းသီးနဲ႔ ပစ္ဖမ္းမွာ..”

“သားတို႔က ေဂၚလီရိုက္တဲ့ ေနရာမွာ သံုးမွာ..”

“တို႔ကေတာ့ အဲဒါၾကီးဖက္ျပီး လိႈင္းစီးဦးမွာ..ငႊားငႊား..”

ေမ်ာက္တို႔ ထံုးစံအတိုင္း တစ္ေကာင္တစ္ေပါက္ ဆူညံစြာဆိုၾကျပန္ေလရာ အၾကီးအကဲတို႔

မာန္မဲေအာ္ဟစ္ ေသာအခါမွ အတန္ျငိမ္သက္သြားေသာ္လည္း တီးတိုးဆက္လက္ေျပာဆို

သံမ်ားသည္ ပ်ားပဒူအံုအနား ကပ္၍ နားေထာင္ရဘိသကဲ့သို႔ တဝီဝီ တဝူဝူ ဆူေနေခ်ေသး

၏။ ထိုအခိုက္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္သည္ ေမ်ာက္အုပ္ၾကား မွ အျပင္းတိုးထြက္လာ၍ အုန္းသီး

ကို လက္ညိႈးထိုးကာ ထိုးထိုးထြန္႔ထြန္႔ျဖင့္ ကခုန္ေတာ့၏။ အျခားေမ်ာက္မ်ား လည္း အံ့အား

တၾကီး ၎ကို ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိစဥ္ ေမ်ာက္အဖိုးအိုက –

“ဤေမ်ာက္သူငယ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ က ဘိသနည္း”  ဟုေမးေလ၏။

က ေသာ ေမ်ာက္က ဝူးဝူးဝါးဝါး ျဖင့္ ျပန္ေျပာေသာအခါ မည္သူမွ် နားလည္ႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။

ထိုအခါ တစ္ေကာင္ေသာ ေမ်ာက္က ေရွ႕သို႔တိုးလာ၍ –

“သူေျပာတဲ့ စကား ကြ်န္ေတာ္မ်ုိး နားလည္ပါတယ္ အဖိုး..”

“ဒါျဖင့္..လင္းစမ္းပါဦး”

က ေသာေမ်ာက္က ဝူးဝူး ဟုဆိုေသာအခါ စကားျပန္မည့္ေမ်ာက္က တစ္ခ်က္ေပ၍

နားေထာင္ကာ ေအာက္ပါအတိုင္း ဘာ သာျပန္ေလေတာ့သည္။
“ဒီလိုပါ..ေမ်ာက္အၾကီးကဲမ်ား နဲ႔ ေမ်ာက္အဖိုးခင္ဗ်ာ…သူက ဒီ အုန္းသီးဆိုေသာအရာ

ကား ႏွယ္ႏွယ္ရရမဟုတ္ဘူးတဲ့… ယုဂႏၶာေတာင္ထိပ္မွာ ဂုမၻာန္ တစ္ေထာင္ေစာင့္ေရွာက္

တဲ့ နတ္ပန္းမဥၨဴ ရဲ႕ ဥပါတဲ့ ခင္ဗ်ာ…”

“ဟယ္..ဟို အအ ေကာင္ ေျပာတဲ့ ဝူးဝူး ဆိုတာ ဒီေလာင္ေတာင္ပဲလား..။”

“ဟုတ္ပါတယ္..ကြ်န္ေတာ္မ်ုိး မယြင္းမခြ်တ္ ဘာသာျပန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္..။”

“ဒါျဖင့္ရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ ဒီကြ်န္းေရာက္လာသလဲ ေမးပါဦး..”
အအ ေမ်ာက္က ဝူးဝူး ဟု ဆိုျပန္ရာ စကားျပန္ေမ်ာက္ကလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္

၍ေျပာေလ၏။

“အဲ..တစ္ရက္က်ေတာ့..အဲဒီ နတ္ပန္းဥဟာ ေၾကြက်ျပီး သတၱရဘန္ ေတာင္စဥ္ခုနစ္ထပ္က

စီးထြက္လာတဲ့ ေရအလ်ဥ္အတိုင္း ျမစ္ၾကီးငါးသြယ္..ျမစ္ငယ္ငါးရာ..တို႔ ေပါင္းဆံုရာျဖစ္တဲ့

မဟာသမုဒၵရာထဲကို ေမ်ာပါလာ ျပီးေတာ့ ေဟာဒီ ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးတို႔ရဲ႕ ကြ်န္းေပၚကို ေရာက္

လာတာ ျဖစ္ပါသတဲ့..”

“အံ့ေရာဟယ္..အံ့ေရာ အံ့ေရာ..”

“ဟုတ္ပ ဟုတ္ပ…အင္မတန္ ဆန္းတယ္..”

“ထူးေထြသည့္ အံ့ရာေသာ္ ပဲ..”

“မင့္ဟာ ပိုလြန္းလွတယ္..”

“မပိုပါ ခင္ဗ်ာ..သူေျပာတဲ့အတိုင္း ဆိုရျခင္းျဖစ္ပါတယ္..အဲအဲ..”

“ဟဲ့ ..နင့္အေကာင္ ဝူး ျပန္ျပီ…ဘာေျပာတာတုန္း..”

“ဟုတ္ကဲ့..ဒီတစ္ခါ ဝူးတာက..အဲေလ…ေျပာတာက ဒီလိုပါ..အဲဒီအုန္းသီးဟာ

အခ်ိန္တန္လို႔ရွိရင္ ကြဲထြက္လာျပီးေတာ့ အထဲကေန ေမ်ာက္မင္းသမီးေလး

တစ္ပါး ေမြးဖြား လာလိမ့္မယ္တဲ့…အဲဒီေမ်ာက္မင္းသမီးေလးနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ကို

..ေဟာဒီက ကြ်န္ေတာ့္ကို (ရင္ဘတ္ကို ပုတ္လ်က္) ေပးစားလိုက္ပါတဲ့..ေမ်ာက္

မင္းသမီးေလး နာမည္ကိုေတာ့ စေတြ႔တဲ့ေမ်ာက္ကို အစြဲျပဳလို ေမ်ာက္ေမ်ာက္ဦးျပဴး

လို႔ ေခၚတြင္..”

စကားမဆံုးမီတြင္ အအ ေမ်ာက္သည္ စကားျပန္ေမ်ာက္၏ နာရင္းကို ျပင္းစြာတီးေလ၏။

အခ်ဳိ႕ေမ်ာက္တို႔ကလည္း –

“တန္ေတာ့..နာမည္ မၾကိဳက္လို႔နဲ႔တူတယ္..ဂြင္ရွာေမ်ာက္ေက်ာ္ ဆိုရင္ ၾကိဳက္မယ္ထင္ပ”

“ေကာင္းပါဘူး..ေမ်ာက္ဝံေရႊရည္ ဆိုရင္ေကာ ဘယ့္ႏွယ္လဲ”

“ဟုတ္ေလာက္ဘူး..သူနဲ႔ မေပးစားလို ေနမွာေပါ့” စသည္ျဖင့္ ဆူညံစြာ ျငင္းခုန္ျပန္ေလရာ

ေမ်ာက္အၾကီးအကဲတို႔က ဖ်န္ေျဖမွ အသံနည္းငယ္စဲသြားေသာ္လည္း ပ်ားပဒူသံကား

က်န္ရွိေနေသး၏။ ေမ်ာက္အဖိုးအိုက..

“မဟုတ္မဟတ္ေတြ..လုပ္ဇာတ္ခင္းမေနပါနဲ႔ကြယ္…တို႔မ်ားကြ်န္းဟာ ေရွးယခင္က

အင္မတန္ သာယာခဲ့သကြဲ..အဲဒီအုန္းသီးဆိုတာ အုန္းပင္က သီးတာေပါ့…”

ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ကလည္း ဤအုန္းသီးကို ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ၾကကုန္အံ့ဟု အဆိုတင္သြင္းျပန္ရာ

၎ေမ်ာက္၏ အဆိုကိုေထာက္ခံ၍ ဒူးေထာက္ လက္အုပ္ခ်ီေသာ ေမ်ာက္တို႔လည္း မရွားေပ။

ထိုေမ်ာက္ကပင္ ခပ္တည္တည္ႏွင့္ ျဖီးလံုးထုတ္သည္မွာ –

“ငါ့ အဘိုးရဲ႕ အေဖရဲ႕ ေယာက္ဖရဲ႕ ဦးေလးႏွစ္ဝမ္းကြဲဟာ ဒီလိုဆိုခဲ့သကြဲ႔..

တစ္ေန႔က်လို႔ရွိရင္ တို႔ကြ်န္းကို အထက္ မဟာအဝီစိျပည္ကေနျပီးေတာ့

ဒုတ္သနေသာ နတ္မင္းၾကီးဟာ ေဟာဒီ အုန္းသီးကို ေပးသနားေတာ္မူ

လိမ့္မယ္တဲ့…ဒါကို တို႔ေတြက ပူေဇာ္မႈျပဳၾကလို႔ရွိရင္ တို႔ကြ်န္းဟာ ေဟာ

ဒီ ေမ်ာက္အဖိုးေျပာသလို အရင္က သာယာစိုျပည္ ခဲ့တဲ့အတိုင္း ျပန္ျဖစ္လာမတဲ့။”

” ဘိုးဘိုးေအာင္ ေပးတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ”

“မဟုတ္ဘူး..ေဒးဗစ္ေကာ္ပါဖီး ပို႔လိုက္တာ”

ထိုသို႔ ျငင္းခုန္လ်က္ရွိစဥ္ ေမ်ာက္ကေလးမ်ားက အုန္းသီးကို ယူကာ ေဆာ့ကစားၾက

ေလေတာ့သည္။ ေမ်ာက္ကေလးမ်ား အုန္းသီးႏွင့္ ကမ်င္းေၾကာထသည္ကို မရႈစိမ့္ႏိႈင္

ေသာ ေမ်ာက္အၾကီးအကဲတစ္ေယာက္က ျပင္းထန္စြာ မာန္မဲေလေတာ့သည္။

“ဟဲ့ ..မိမဆံုးမ ဖမဆံုးမ အေလနေတာေလးေတြ..ေနာက္တစ္ခါ အုန္းသီးနဲ႔ေဆာ့ရင္

ပုဒ္မ ၆၀၀၀၀ အရ ပင္လယ္ထဲကို ဆြဲလႊင့္ပစ္ျပီး ငါး လိပ္ မကန္းစာ ေကြ်းရမည္။” ဟု

ဆိုရာ အျခားေသာ ေမ်ာက္အၾကီးအကဲတို႔လည္း မည္သည့္အခ်ိန္က ထုတ္လိုက္သည္

မသိေသာ အထက္ပါ ပုဒ္မ ၆၀၀၀၀ အား ဦးဆံုး ေမ်ာက္အၾကီးအကဲ ဆိုသည့္အတိုင္း

ညီညာဖ်ဖ် ေဒါမာန္ပါပါ ရြတ္ဆိုၾကရာ ေလးလံက်ယ္ေလာင္ေသာ အသံၾကီးသည္ တုန္ဟီး

ထြက္ ေပၚလာေလ၏။ အျခား ေမ်ာက္တို႔လည္း ထိတ္လန္႔ၾကကုန္၏။ ေမ်ာက္သူငယ္ေလး

မ်ားမွာမူ ျပင္းစြာေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းျဖစ္၍ ဟစ္ေအာ္ ငိုယိုၾကေလသည္။

“ဟဲ့ ..ေသခ်င္းဆိုးေလး ခုမွ ငိုမေနနဲ႔ ..နင့္ပေထြးေတြက တကယ္လုပ္မွာ..”

“ေနာက္ မေဆာ့ရဘူးေနာ္..သား”

“ပင္လယ္ထဲ ပစ္ခ်မတဲ့ေနာ္..အမေလးေလး”

ေမ်ာက္အဖိုးအိုက တည္ျငိမ္ေအးေဆးစြာျဖင့္ –

“ကေလးတို႔..မေၾကာက္ၾကကုန္လင့္..ေနာင္ေသာအခါ သင္တို႔

သည္ အုန္းသီးမ်ားကို လိုတိုင္းရၾကေပမည္..။ ပေဝေရွးက စည္ပင္

ခဲ့သလို တို႔မ်ားကြ်န္းၾကီးလည္း ျပန္လည္စည္ပင္ ရေပမည္။ သင္တို႔

စည္းလံုးညီညြတ္ဖို႔သာ လိုေပသည္။”

ေမ်ာက္တို႔လည္း စည္းလံုးညီညာ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာ ဟုဟစ္ေအာ္ေထာက္ခံၾကရာ

ေနာက္တီးေနာက္ေတာက္ ေမ်ာက္တို႔၏ အီးတုန္း ခ်ီပါ ေမာင္ေညာင္းတာ ဟူေသာ

အသံကိုလည္း တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ၾကားရျပန္ေသး၏။ အသံမ်ားစဲသြားေသာ
အခါ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္မွ ေမ်ာက္အဖိုးအိုအား ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးတို႔ ကြ်န္းသည္ ပေဝေရွးက

စည္ပင္ခဲ့ပါလ်က္ ယခုအခါ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔  ေျခာက္ကပ္ဆိတ္သုဥ္း ေတာင္ကတုံး

သဖြယ္ ျဖစ္သြားရသနည္း ဟု အေမးရွိေလ၏။ ေမ်ာက္အဖုိးအိုက ေအာက္ပါအတိုင္း အ

တိတ္ကိုေဆာင္၍ ကြ်န္းေမ်ာက္မ်ားအား ေျပာျပေလသတည္း။

“တို႔မ်ား ဘိုးေဘးေတြ လက္ထက္အခါက ဒီကြ်န္းဟာ အင္မတန္ကို စိုျပည္စိမ္းလန္း

ခဲ့သကြဲ့…အုန္းပင္ေတြတင္မကဘူး..အျခားေသာ သီးပင္စားပင္ေတြနဲ႔ ေက်းငွက္

သာရကာေတြပါ ရွိခဲ့တာေပါ့…အိမ္း..အျခားကြ်န္းစုက ထိုးထြင္းတီထြင္ဥာဏ္ရွိတဲ့

ေမ်ာက္ေတြဟာ အုန္းသီးရဲ႕ အေထြေထြအသံုးခ်ပံုကို လူတို႔ဆီက နည္းယူခဲ့သတဲ့။

ဒီလိုနဲ႔ အဲဒီကြ်န္းစုက ေမ်ာက္ေတြဟာ အုန္းသီး လိုအပ္ခ်က္အရ အျခားကြ်န္းစု

ေတြကို အုန္းသီးေဖာင္နဲ႔ လႊင့္လို႔သြားေရာက္ၾကသတဲ့။ ေနာက္ေတာ့ အျခား ကြ်န္း

စုေမ်ာက္ေတြလည္း အုန္းသီးရဲ႕ အသံုးကို သိသြားၾကျပီးေတာ့ အကြ်န္းကြ်န္းကို

လွည့္လည္လို႔ အုန္းသီး အရွာထြက္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲ..ဒီလိုနဲ႔  အၾကံတူခ်င္းေတြ

ရန္ေတြျဖစ္ၾကေပါ့။ ကြ်န္းခံေမ်ာက္ေတြနဲ႔ တကြ်န္းသား ေမ်ာက္ေတြဟာလည္း

အၾကီးအက်ယ္ ရန္ပြဲၾကီးေတြ ဆင္ႏႊဲလိုက္တာ စစ္ပြဲၾကီးေတြလိုပဲတဲ့..”

“ေၾသာ္..အုန္းသီးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားေပါ့ ေနာ္ အဖိုး”

“ေအး…တစ္ေန႔က်ေတာ့ တို႔မ်ားကြ်န္းကို အုန္းသီးအရွာထြက္တဲ့ တကြ်န္းသား

ေမ်ာက္ေတြ ေရာက္လာေတာ့တာေပါ့ကြယ္..အဲဒီေမ်ာက္ေတြက အင္မတန္

ဥာဏ္မ်ားျပီး သန္စြမ္းထြားၾကိဳင္းလွ ေမ်ာက္ဝံၾကီးေတြတဲ့ကြဲ့..တို႔မ်ားကြ်န္း

က ေမ်ာက္ေတြကလည္း သင္းတို႔ရမ္းပံု ၾကမ္းပံု မခံႏိုင္လြန္းလို႔ ေနာက္ဆံုးျပန္ျပီး

တိုက္ခိုက္ၾကသတဲ့…တို႔ကြ်န္းလည္း ဖြတ္ဖြတ္ေၾကျပီး ေမ်ာက္ၾကီးေတြလည္း

သူတို႔ကြ်န္းကို ျပန္သြားၾကတဲ့…ဇာတ္လမ္းမျပီးေသးဘူးကြဲ႔..အဲဒီမွာ အုန္းသီး

နဲ႔ပတ္သက္ျပီး တို႔ကြ်န္းေမ်ာက္အခ်င္းခ်င္း သေဘာကြဲလြဲျပီး ေဆာ္ၾကႏွက္

ၾကျပန္သတဲ့..ဒီမွာတင္ပဲ ဖြတ္ဖြတ္ေၾကေနတဲ့ တို႔ကြ်န္းမွာ အုန္းပင္၊ အုန္းသီး

ဆိုတာ ဘယ္မွာမွ ရွာမရေအာင္ ဆိတ္သုဥ္းသြားေတာ့တာပါပဲကြယ္..အုန္းသီး

ကေလးကို အပင္ေပါက္ေအာင္စိုက္ဖို႔ ဟာေတာင္ အခ်ိန္ကိုးလ တစ္ႏွစ္ၾကာတာ

ကိုးကြဲ့..။ကိုယ္က စိုက္..သူကဖ်က္..သူကစိုက္..ကိုယ္ကသြားဖ်က္နဲ႔ သံသရာ

လည္လိုက္တာ အခု ငါ့ေျမးမ်ား ျမင္တဲ့အတိုင္း မဟာသမုဒၵရာအလယ္က ကႏၱာရ

ကြ်န္းၾကီးလို ျဖစ္ခဲ့ရေတာ့ပဲ…”

“ရာဇဝင္ရိုင္းလွခ်ည္လား ဗ်ာ”

“ဟား..တို႔ကြ်န္းကို ဖ်က္စီးခဲ့တဲ့ တကြ်န္းသား ေမ်ာက္အဆက္အႏြယ္က ဟို

ေကာင္ၾကီး ျဖစ္မွာ..ေဆာ္ကြာ”

ေမ်ာက္တစ္ေကာင္က ထြားၾကိဳင္းလွေသာ ေမ်ာက္မည္းတစ္ေကာင္ကို လက္

ညိွဳးထိုး၍ လႈံ႔ေဆာ္ေလ၏။

“ဟာ..မဟုတ္ပါဘူး…သူက ဦးေႏွာက္ထဲ အက်ိတ္ေပါက္ေနတာမို႔လို႔ ထြားေနတာကြ..”

“မင္းကို ဘယ္သူကေျပာတုန္း..”

“SSC ကေျပာတာပဲ”

“မဟုတ္တာကြာ..ဒီေကာင့္ပါ တြယ္ေဟ့..ပုဆိန္ရိုး..”

“နင္က ထမိန္သူခိုး..”

“နင္ကမွ ကလိန္ ဂ်ပိုး”

“ေရာ့..ဟာ ေသစမ္း”

“ကဲဟာ..ေဟာဒီမွာ အကိတ္ၾကီး”

အဆင္ျခင္ကင္းမဲ့ေသာ ေမ်ာက္တို႔သည္ မိမိတို႔ႏွင့္ အေသြးအေရာင္ ကြဲျပားေသာ ေမ်ာက္တို႔ကို

အျပင္းအထန္ ေဆာ္ႏွက္ၾကကုန္၏။ တုတ္၊ ေက်ာက္ခဲ စသည္တို႔ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ ရိုက္ႏွက္ၾကကုန္၏။

ေမ်ာက္ညိဳ၊ ေမ်ာက္ျဖဴ၊ ေမ်ာက္မည္း၊ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္၊ ေမ်ာက္ေလေပြ၊ ေမ်ာက္ဖင္နီ၊ ေမ်ာက္ဖေလာင္း

အစရွိေသာ ေမ်ာက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္အျငိဳးတၾကီး သတ္ပုတ္ၾကကုန္၏။

ေမ်ာက္အဖိုးအို တားေသာ္လည္း မရေပ။ ထိုအခါ ေမ်ာက္အဖိုးအိုက ေမ်ာက္အၾကီးအကဲတို႔ကို

ၾကည့္၍ အကူအညီေတာင္းေလေသာ္ ၎တို႔သည္ မသိဟန္ျပဳ၍ အခ်ဳိ႕ကား ဟစ္ေအာ္အားေပး

ျခင္းပင္ ျပဳၾကေလကုန္၏။

“ဂိဇၩဂုတ္ ကြ”

“တာတီးဗိုး ကြ”

“ရွဒြတ္ခြမ္း ကြ”

“ဣတိပိေသာ တဲ့ေဟ့”

“ေဆာ္စမ္းပါဟယ္..ဂ်ဴမံု ရဲ႕”

“သံဘရာဂ်ီး ကို ေၾကာက္ၾကေနာ္..”

ေမ်ာက္အဖိုးအိုလည္း စက္ကြင္းလြတ္ရာ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ မသာယာေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ ၾကည့္ရႈေနရေလ

ေတာ့၏။ အတန္ၾကာေသာ္ ေမ်ာက္တို႔လည္း နာက်င္ ပင္ပန္း၍ ရန္ပြဲမွာ ရပ္စဲသြားေလသည္..။ နဖူးကြဲ

ေသာေမ်ာက္၊ ဒူးျပဲေသာေမ်ာက္၊ အဆစ္လြဲေသာေမ်ာက္၊ ထိပ္ေပါက္ေသာ ေမ်ာက္၊ လက္က်ဳိးေသာ

ေမ်ာက္၊ သြားကြ်တ္ ေသာ ေမ်ာက္ စသည္ျဖင့္ ဖူးေရာင္ စုတ္ကြဲ က်ဳိးေၾက ၾကရေလ၏။

ေမ်ာက္အဖိုးအိုက –

“သင္တို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးေသာ အလုပ္ျဖင့္ သင္တို႔ကိုယ္ သင္တို႔ အက်ဳိးယုတ္ေစခဲ့ျပီတည္း..

ပေဝေရွးကလည္း ဤသို အခ်င္းခ်င္း မသင့္တင့္ေသာေၾကာင့္ အက်ဳိးမဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သင္တို႔ ငါ့

စကားကို ေသခ်ာစြာ နားမေထာင္ဘဲ ထင္ရာစိုင္းၾက၏..ယခု ေသခ်ာ နားေထာင္ၾကေလာ့..

အေသြးအေရာင္ မည္သို႔ကြဲသည္ျဖစ္ေစ သင္တို႔သည္ ေမ်ာက္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ဤ ကြ်န္းကို

အမွီျပဳ၍ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ေမ်ာက္တို႔ျဖစ္ေပရာ သင္တို႔ စည္းလံုးမွ ဤကြ်န္းကို သာယာ

ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခု ရလာေသာ အုန္းသီး ကို ေသခ်ာ စိုက္ပ်ဳိး၍ ေစာင့္

ေရွာက္ၾကရမည္..”

“မည္သုိ႔ စိုက္ရမည္နည္း” ဟု ေမ်ာက္တို႔က ေမးေသာအခါ ေမ်ာက္အဖိုးအိုက

“အုန္းသီး စိုက္ရသည္မွာ လြယ္ေပသည္..သို႔ေသာ္ သင္တို႔သည္

သည္းခံေစာင့္ဆိုင္းၾကရမည္..အပင္ေပါက္လာလ်ွင္လည္း ဂရုစိုက္

ရေပမည္..။ ဦးစြာ အုန္းသီး အေပၚအခြံပြ မ်ားကို ခြာပစ္ရမည္။

အထဲတြင္ အခြံမာ အလံုးကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ ၎ကို ေျမေပၚတြင္အသာ

ခ်ၾကည့္ပါ..၎လဲသည့္ ပံုစံအတိုင္း ေျမဆီေကာင္းေသာ တစ္ေနရာတြင္

တစ္ဝက္ခန္႔ျမွဳပ္ထားရမည္။ အတန္အရိပ္ရွိေသာ ေနရာဆိုလွ်င္ ပိုေကာင္း

သည္။ ေရ ကို အျမဲတေစ မေလာင္းရ..ပုပ္သြားတတ္သည္။ ျခံခတ္ထားလွ်င္

ပိုေကာင္းမည္။ အေစာင့္အေရွာက္ အလွည့္က်ယူ၍ ကာကြယ္ေလာ့။ ေဖာ္ၾကည့္

ျခင္း၊ တူးဆြျခင္း မလုပ္ရ။ ဤသို႔ ကိုးလခန္႔ ရွိပါမွ အပင္ေညွာက္ကေလးထြက္

လာသည္ကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ ၎ အပင္ေပါက္ကေလးကိုလည္း ေရွးနည္းတူ

ေစာင့္ေရွာက္ပါမွ ငါးႏွစ္ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔ရွိေသာအခါ အုန္းသီးမ်ား သီးႏိုင္ေသာ

အုန္းပင္ၾကီး ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ထိုအုန္းပင္ၾကီးမွ သီးေသာ အသီးတို႔ကို

ေရွးနည္းတူ စိုက္ပ်ဳိးသြားရမည္။ ထိုအခါမွ တို႔မ်ား ဘိုးေဘးမ်ား လက္

ထက္ကကဲ့သို စိုျပည္ စည္ပင္ေသာ ကြ်န္းၾကီးျဖစ္လာေပလိမ့္မည္တည္း။”

ေမ်ာက္အဖိုးအိုကား ေျပာဆို၍ ျပီးသြားေခ်ျပီ။ ဤ ကြ်န္းေမ်ာက္တို႔သည္

အုန္းပင္ကို ေသခ်ာစြာ စိုက္ၾကမည္ေလာ။ စုိက္ျပီးေသာ္ ေသခ်ာစြာ ဂရု

ထား ၾကည့္ရႈၾကမည္ေလာ။ အပင္ျဖစ္ျပီးေသာ္ ပြားစည္ေအာင္ ထပ္မံစိုက္

ပ်ဳိးၾကေလမလား ဆိုသည္ကို မည္သူမွ် သိနိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ယခုေသာ္ကား

အပင္ပ်ဳိးမည့္ အရိပ္အေရာင္ကို ဤကြ်န္းေပၚတြင္ ခပ္ေရးေရးမွ် ေတြ႔ျမင္ေနရ

ေလသတည္း။

About ေမာင္ဘလိူင္

has written 139 post in this Website..

   Send article as PDF