21.3.2014 ေသာၾကာေန႔ ဓမၼဗ်ဴဟာ
ေရႊပါရမီ က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း
ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ႏြယ္၀င္း (OG-USA)၏
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ

ဆီးခ်ိဳေရာဂါအႏၲရာယ္ ဉာဏ္ယွဥ္၍ ကာကြယ္မယ္

ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္ ယခုအခါ ကမာၻေပၚတြင္ အျဖစ္မ်ားဆံုးေရာဂါျဖစ္ေနပါသည္။

အျဖစ္အမ်ားဆံုးတိုင္းျပည္မွာ တရုတ္ျပည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းကို ေသခ်ာသိထားၿပီးလွ်င္ ေရာဂါျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းရင္းကို ဖယ္ရွားျခင္း ျဖင့္ေရာဂါကို မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္၍ ၊ေရာဂါျဖစ္ေနလွ်င္လည္း ထိန္းထားႏိုင္ပါသည္။

ဆီးခ်ဳိေရာဂါဆိုသည္မွာ ေသြးထဲတြင္ သၾကားဓာတ္သည္ လိုအပ္သည္ထက္ပိုေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဆးပညာအရ Diabetes Mellitus ဟုေခၚသည္။

ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္လွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေသြးတိုး ၊ ေလျဖတ္ ၊ ကင္ဆာ ၊ Cholesterol တက္ ၊ (Dementia) သူငယ္ျပန္ ၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္ ၊ အသည္းအဆီဖံုး (Fatty Liver) စေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဆီးခ်ဳိမ်ဳိးရိုးရွိသည္ဆိုျခင္းမွာ မိမိကိုယ္ထဲတြင္ ဆီးခ်ဳိ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ခလုပ္ေလး ၁ခုပါလာသကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ထိုခလုပ္ကို မႏွိပ္္မိေအာင္ ဆင္ျခင္လွ်င္ ဆီးခ်ဳိမျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ဘယ္ေလာက္ဆို ဆီးခ်ဳိေရာဂါလို႔ေခၚသလဲ

Fasting Blood Sugar (အနည္းဆံုး ၈ နာရီအစာျဖတ္ၿပီး စစ္ျခင္း) မွာ 125mg/dL ထက္ပိုလွ်င္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ 100mg/dL မွ 125mg/dL ၾကားဆိုလွ်င္ Prediabetes (ဆီးခ်ဳိမျဖစ္မီ အေျခအေန) ဟုသတ္မွတ္ၿပီး ေစာေစာသိ ၊ ျမန္ျမန္ထိန္းပါက ဆီးခ်ဳိမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္လ်ွင္ ေတြ႔ရတတ္ေသာ လကၡဏာမ်ား

ေမာပန္းလြယ္ျခင္း၊ေရငတ္ျခင္း၊ဆီးအလြန္သြားျခင္း၊မၾကာခဏဆာေလာင္ေနျခင္း၊ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း(အခ်ိဳ႔တြင္ ၀လာတတ္ပါသည္)မ်က္စိမွဳန္လာျခင္း၊စိတ္တိုလြယ္ျခင္း၊ေရာဂါပိုး၀င္လြယ္ျခင္း၊အနာက်က္ခဲျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဆီးခ်ဳိအမ်ဳိးအစား
Type 1 Diabetes = ေမြးရာပါ (သို႔) အသက္ငယ္ငယ္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္၏ 5% ခန္႔သာျဖစ္သည္။
Type 2 Diabetes = အသက္ႀကီးမွ ျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

ဆီးခ်ဳိဘာေၾကာင့္ျဖစ္

၁။ အစားအေသာက္
၂။ ေဟာ္မုန္းမညီမွ်မႈ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၁။ အစားအေသာက္
အခ်ဳိရည္ထုတ္လုပ္ေသာ၊ အသင့္စားအစာ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက စားသံုးသူမ်ားကို စားခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေၾကညာေနၾကပါသည္။ အခ်ဳိရည္ေသာက္လွ်င္ အရည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသြးထဲသို႔ အခ်ဳိဓာတ္ ခ်က္ခ်င္းေရာက္သျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္မွ Insulin ပိုထုတ္ပါသည္။ Insulin ေဟာ္မုန္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ဆဲလ္တြင္းေယာင္ကိုင္းမႈ ျဖစ္ေစပါသည္။
စိုက္ပ်ဳိးေရးကုမၸဏီမ်ားမွလည္း ပိုးမႊားဒဏ္ခံႏိုင္ေအာင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို၎ ၊ ပိုးဒဏ္/ပိုးသတ္ေဆးဒဏ္ခံႏိုင္၍ အထြက္ေကာင္းေသာ မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ထားသည့္ (Genetically Modified Foods) အပင္မ်ား တီထြင္လာပါသည္။ (အထူးသျဖင့့္ ေျပာင္းဖူး ၊ ပဲပုပ္ ၊ Canola Oil Seed တို႔တြင္ျဖစ္သည္။) ထိုအစာမ်ားမွာ ယခုထိ လူသားမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း မေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း တိရစာၦန္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ရာ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ထားပါသည္။
ေဆးဝါးကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွလည္း ဆီးခ်ဳိေဆးမ်ားေရာင္းေကာင္းေအာင္ ထုတ္လုပ္ေနၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ဆီးခ်ဳိေဆးမ်ား သည္ ႏွလံုးေရာဂါကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

၂။ Hormone Imbalance ေဟာ္မုန္းမညီမွ်မႈ

ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ေစမႈ၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမွာ Hypothyriod (Thyroid hormone ေလ်ာ့နည္းမႈ)ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ေဆးပညာက ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိလာပါသည္။ ဤအခ်က္ကို လူသိနည္းေနေသးပါသည္။

Hypothyroid ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ
၁။ အုိင္အိုဒင္းစားသံုးမႈနည္းျခင္း
၂။ အိုင္အိုဒင္းကို ဖ်က္ေသာ Fluoride , Chlorine , Bromine မ်ားသံုးေသာေၾကာင့္ (ဥပမာ ေသာက္ေရ ၊ သြားတိုက္ေဆး ၊ Mouth Wash ၊ Cipro ေဆးမ်ား (Fluoride) ပရိေဘာဂ ၊ လိုက္ကာ ၊ ေကာ္ေဇာတို႔တြင္ မီးမေလာင္ေအာင္ ထည့္ထားေသာ Fire Retardant မ်ား (Bromine) ႏွင့္ ေဂၚဖီပန္း ၊ ေဂၚဖီထုပ္အစိမ္းစားျခင္း)
၃။ Auto immume disease
၄။ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ T4 မွ T3 ေျပာင္းေပးႏိုင္သည့္ Selenium ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း
၅။ စိတ္ဖိစီးမႈ (Stress) ေၾကာင့္ Cortisol ေဟာ္မုန္းတက္ျခင္း
၆။ အူထဲတြင္ သဘာဝတိုင္းရွိေနေသာ ေကာင္းသည့္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ေသ၍ မေကာင္းေသာပိုးမ်ားပြားလာျခင္း

Hypothyroid တြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ လကၡဏာမ်ား
၁။ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း ၊ ထိပ္ေျပာင္ျခင္း
၂။ လက္သည္းတြင္အစင္းထင္ျခင္း ၊ ညိဳမဲျခင္း
၃။ မ်က္ခံုးေမႊးပါးလာျခင္း
၄။ တခ်ိန္လံုးခ်မ္းေနတတ္ျခင္း
၅။ နံနက္အိပ္ရာထတြင္ ႏံုးခ်ိေနျခင္း
၆။ မွန္ကန္စြာေတြးေတာႏိုင္မႈမရွိေတာ့ျခင္း
၇။ အသားမ်ား ၊ အဆစ္မ်ား နာေနျခင္း
၈။ ဝမ္းခ်ဴပ္ျခင္း
၉။ မ်က္ႏွာေဖာသြပ္သြပ္ျဖစ္ျခင္း
၁၀။ အျခားေရာဂါမရွိပဲ ေျခက်င္းဝတ္မ်ား ေယာင္ျခင္း
၁၁။ ဗိုက္ပူလာျခင္း
၁၂။ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္၍ ဝလာျခင္း
၁၃။ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္က်ေနျခင္း(နံနက္အိပ္ရာထ သြားမတိုက္မီ ခ်ဳိင္းေအာက္တြင္ သာမိုမီတာတား၍ ေန႔စဥ္တိုင္းၾကည့္ ပါက 97.8 ံ F ထက္ အၿမဲနည္းေနျခင္း
၁၄။ အေရျပားေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္း(ဝဲႏွင္းခူ ၊ သမင္ျဖဴ ၊ တင္းတိပ္)
၁၅။ ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း
၁၆။ ေရာဂါပိုး မၾကာခဏဝင္ျခင္း
၁၇။ ေသြးတြင္း Cholesterol တက္ျခင္း

ဆီးခ်ဳိမျဖစ္ေအာင္/ထိန္းႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား

Public Level လူထုအဆင့္
– က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား ဖြဲ႔၍ ျပည္သူမ်ားသို႔ ဗဟုသုတ ျဖန္႔ေပးသင့္ပါသည္။
– အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ အစားအေသာက္ ေဆးဝါးမ်ားကို Policy ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသင့္ပါသည္။

Personal Level တကိုယ္ရည္အဆင့္

၁။ က်န္းမာေရးတြက္ေကာင္းက်ဳိးမေပးေသာ အစာမ်ားကို မစားသင့္ပါ။ အစားအေသာက္ကို စားသင့္သည္ကိုသာ ထိန္းခ်ဳပ္စားလွ်င္ ဆီးခ်ဴိေဆး / Insulin ျဖတ္ႏိုင္လာပါသည္။

၂။ အူထဲမွ ေကာင္းေသာပိုးမ်ားကို ျဖည့္ေပးရန္ Probiotic 10-20 Billion ေဆး ကို ေန႔စဥ္ေသာက္ပါ။ (အထူးသျဖင့္ ေနမေကာင္းလွ်င္ ေသာက္ပါ။) ဒိန္ခ်ဥ္ေသာက္လွ်င္လည္းရေသာ္လည္း အစာအိမ္မွ အက္ဆစ္က ထိုပိုးမ်ားကို သတ္ပစ္ေသာေၾကာင့္ Probiotic ေဆးေလာက္ မထိေရာက္ပါ။

၃။ ေရွာင္ရန္
– Gluten ဟုေခၚသည့္ အေစးဓာတ္တမ်ဳိးပါေသာ အစာမ်ား မစားပါႏွင့္။(ေရႊၾကည္မႈန္႔ ၊ ဂ်ဳံေခါက္ဆြဲ ၊ ေပါင္မုန္႔ညိဳ ၊ ဘာလီဆန္ ၊ Cereals ၊ ၾကက္သားမႈန္႔ ၊ ၾကက္သားအရသာရည္တို႔တြင္ Gluten ပါသည္။ ေရွာင္ပါ။)
– (ဆန္ ၊ အာတာလြတ္မႈန္႔ ၊ ေျပာင္း ၊ အာလူး ၊ ဆပ္ဆန္ ၊ ပဲပုပ္ ၊ သာကူတို႔တြင္ Gluten မပါစားႏိုင္သည္။)
– အခ်ဳိရည္ေရွာင္ပါ။
– ႏြားႏို႔တြင္ပါေသာ ပရိုတင္းသည္ ဓာတ္မတည့္သူမ်ားတြင္ ခႏၶာကိုယ္ဆဲလ္တြင္း ေယာင္ကိုင္းျခင္း ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ေရွာင္ပါ။
– သၾကားကို ဆီးခ်ဳိမရွိသူလည္းေရွာင္ပါ။

စားႏိုင္ေသာအစာမ်ား

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားမ်ားစားပါ။(ထမင္းစားၿပီးလွ်င္ အရြက္စံုေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ထမင္းထဲမွ ပါေသာ သၾကားဓာတ္ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသာ တက္ေစပါသည္။)
– ေျမပဲ ၊ သစ္ၾကားသီးအဆံ ၊ ေနၾကာေစ့ ၊ ဖရံုေစ့မ်ား စားႏိုင္သည္။
– ပဲဆီ ၊ ပဲပုပ္ဆီ ၊ ဟင္းရြက္ဆီထက္ အုန္းဆီသည္ အပူေပးလွ်င္ ဓာတ္မေျပာင္းေသာေၾကာင့္ ပိုသံုးသင့္သည္။
– အုန္းထမင္း ၊ အုန္းႏို႔ စားႏိုင္ပါသည္။
– Low Fat အစာမ်ားစားရန္ မလိုအပ္ပါ။
– ေထာပတ္သီး သက္သက္ေသာက္ပါ။(ႏို႔ဆီ + သၾကားႏွင့္ ေဖ်ာ္မေသာက္ရ။)
– ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osteoporosis အရိုးပါးျခင္း အေၾကာင္း ဗဟုသုတရဖြယ္မ်ား

– အမ်ားထင္သလို ကယ္လဆီယမ္နည္းေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။
– ခႏၶာကိုယ္တြင္း အက္ဆစ္ဓာတ္မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အသားမ်ားမ်ား စားသူမ်ားတြင္ပို၍ ျဖစ္ပါသည္။
အရိုးပါးကာကြယ္ရန္
– လမ္းေလွ်ာက္ပါ။
– အေလးျဖင့္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ။
– အရြက္စံုေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ပါ။(Brocoli ပါေအာင္ထည့္ပါ။)
– Magnesium ေသာက္ပါ။ ဆားခါးျဖင့္ ေရခ်ဳိးပါ။
– Vit D3 ေသာက္ပါ။

padonmar

About padonmar

has written 227 post in this Website..

THAKHIN CJ #12112010 (5/2/16)

   Send article as PDF