” မႀကာမွီ သီတင္းကၽြတ္ေတာ့မယ္ “

 

 

မႀကာမွီ ၀ါလကင္းလႊတ္ သီတင္းကၽြတ္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ဘ၀ခရီးလက္တဲြေဖာ္အျဖစ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ေတြျပဳႀကေတာ့မွာမို႕ ဖတ္မိတာေလးေတြ သိရိွတာေလးေတြ အေျချပဳျပီးေရးျပပါရေစဗ်ာ။

ေယာက္်ားႏွင့္မိန္းမ အတူတကြေပါင္းသင္းေနထိုင္ျပီး အိုးအိမ္တည္ေထာင္ႀကသည္ကို အိမ္ေထာင္ျပဳသည္ ဟုေခၚဆိုခဲ့ႀကသည္။ ထိုသို႕အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း အသိအကၽြမ္း စသည္တို႕ကို ဖိတ္ႀကားကာ လူသိရွင္ႀကားအခမ္းအနားျဖင့္ ဆင္ယင္က်င္းပျခင္းကို ထိမ္းျမားမဂၤလာ ဟုေခၚခဲ့ႀကေလသည္။

ျမန္မာအေခၚအေ၀ၚေ၀ါဟာရအေနနဲ႔ေတာ့ ထိမ္းျမားသည္၊ လက္ထပ္သည္၊ စုလ်ားရစ္ပတ္သည္၊ ပုဆိုးတန္း တင္ အႀကင္လင္မယားအျဖစ္ေနသည္၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနႀကသည္ စသည္ျဖင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚဆိုႀက ေလသည္၊ ထိမ္းျမားသည္ ဟုဆိုလွ်င္ ေပးစားသည္ ဒါမွမဟုတ္ အေရးတယူေဆာင္ႏွင္းေပးအပ္သည္ဟု ျဖစ္ေလသည္။

တစ္ဖန္ထိမ္းျမားမဂၤလာျပဳျခင္းကို အာ၀ါဟ ၀ိ၀ါဟ ဟူျပီး မဂၤလာႏွစ္ပါးအျဖစ္ ေျပာဆိုႀကသည္လည္းရိွေပသည္၊ အာ၀ါဟ မဂၤလာ ဆိုသည္မွာ မဂၤလာသတို႕သားအတြက္ တစ္ပါးအိမ္မွ မဂၤလာသတို႕သမီးကို ေဆာင္ယူျခင္းကို ဆိုပါသည္။ အလြယ္မွတ္ရင္ေတာ့ အာ၀ါဟ မဂၤလာသည္ သမီးယူျခင္း ျဖစ္ေပသည္၊ ၀ိ၀ါဟ မဂၤလာ ဆိုသည္မွာ မဂၤလာသတို႕သမီးကို မဂၤလာသတို႕သားအိမ္သို႕ပို႕ျခင္းကို ဆိုပါသည္။ အလြယ္မွတ္ရင္ေတာ့ ၀ိ၀ါဟ မဂၤလာ သည္ သမီးေပးျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ စုလ်ားရစ္ပတ္သည္ဟုလည္း ဆိုႀကေသးသည္။ စုလ်ား၏ အဓိပၸါယ္က သဘက္ ဒါမွမဟုတ္ အေပၚတင္ပုဆိုးဟုမည္တြင္ပါသည္။ ထို႕ေဘကာင့္ မဂၤလာသတို႕သား နဲ႕ မဂၤလာသတို႕ သမီးတို႕၏ လက္ယ်ာလက္ႏွစ္ဖက္ကို စုလ်ားႏွင့္ရစ္ပတ္ျပီး လက္ထပ္ေပးျခင္းကို စုလ်ားရစ္ပတ္လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းဟု သမုတ္ႀကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထို႕သို႕မဂၤလာမႈျပဳလွ်င္ မဂၤလာသတို႕သမီး၏ လက္ကိုေအာက္ တြင္ထားျပီး မဂၤလာသတို႕သား၏လက္ကို အထက္မွ ထားရေလသည္။ ပုေရဟဇ္ဒရပဏ္က်မ္း အလိုရေတာ့ ထိုသို႕စုလ်ားရစ္ထားေသာလက္အစံုကို ေရသြန္းေလာင္းရသည္၊ ထိုျပင္ မဂၤလာသတို႕သားကို ပန္းကံုးစြပ္ျပီး မဂၤလာသတို႕သားလည္ပင္ေရာက္ပန္းကံုးတစ္ခုကိုျပန္ခၽြတ္ျပီး မဂၤလာသတို႕သမီးကို တစ္ဖန္စြပ္ေပးရမည္ ဟုဆိုထားပါသည္။

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ပက္သက္ျပီး ေရွးဆိုရိုးစကားလည္းထားရိွခဲံႀကပါသည္။

” အိမ္ေထာင္မႈ၊ ဘုရားတည္၊ ေဆးမင္ရည္ စုတ္ထိုး၊

ဤသံုးမ်ိဳး ခ်က္မပိုင္လွ်င္ ေနာင္ျပင္ရန္ ခက္မည့္အမ်ိဳး “

ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

ယခုေခတ္ကေတာ့ ျပင္တတ္ဆင္တတ္ႀကလို႕ဘဲလားေတာ့မသိဘူး ကြာရွင္းျပတ္စဲ တစ္အိုးတစ္အိမ္ေထာင္ ျပန္ထူေထာင္ေတြလည္း ရိွလာႀကတာကိုေတြ႔ရပါတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ရာသက္ပန္ေသတပန္တစ္သက္လံုး လက္တဲြေပါင္းဖက္သြားႏိုင္ႀကရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါဘဲေပါ့။

ျမန္မာဓေလ့အယူမွာေတာ့ အဲဒီလိုအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းနဲ႔ပက္သက္ျပီး ထိုလေတြမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳရင္ ဆိုးက်ိဳး ရိွႏိုင္လိမ့္မယ္ဆိုျပီး အယူရိွခဲ့ႀကပါတယ္။

၁။ ၀ါဆိုလ၊ ၀ါေခါင္လ တို႕တြင္ ထိမ္းျမားမႈျပဳလွ်င္ – ေသကိန္းႏွင့္ႀကံဳရတတ္မည္။

၂။ ေတာ္သလင္းလတြင္ ထိမ္းျမားလွ်င္ – ဥစၥာပစၥည္းရွားပါးတတ္မည္။

၃။ နတ္ေတာ္လတြင္ ထိမ္းျမားလွ်င္ – သားသမီး အေျခြအရံ နည္းပါးျခင္း၊ ပစ္ခြာျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္မည္။

၄။ ျပာသိုလတြင္ ထိမ္းျမားပါက – ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ပ်က္ယြင္းဆံုးရံႈးတတ္မည္။

၅။ တေပါင္းလတြင္ ထိမ္းျမားပါက – အိုေအာင္မင္းေအာင္ မေပါင္းရဘဲ ကဲြကြာရတတ္မည္။

ဟုအဆိုရိွခဲ့ျပီး က်န္လမ်ားတြင္ ထိမ္းမ်ားလက္ထပ္ႀကဖို႕ ေ၀ဒပုေရာဟိတ္မ်ားက ဆိုခဲ့ႀကပါတယ္။

 

” ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္ ထိမ္းလွ်င္လ ေသကိန္းပေဆြႀကင္ေဖာ္၊ ေခါင္းပါးစြာ

ေတာ္သလင္းႏွင့္ သားပုတၱာေျခြရံကင္းပါလိမ့္၊ ကြင္းေရွာင္ႀက လနတ္ေတာ္၊

ျပာသိုမွာ ဥစၥာယြင္းပါလို႕၊ ေကြးကြင္းႀက တေပါင္းေနာ္ မေလ်ာ္တဲ့ ေျခာက္လ၊

ႀကြင္းမွာေသ ထိမ္းျမားပါေလေတာ့၊ ရံေျခြေရႊ ဆန္စပါးရယ္တို႕၊ ေပါမ်ားကံုလံုလို႕၊

လူ႔ေဘာင္မွာ အိုေအာင္ေပါင္းရမယ္ကြယ္၊ ေက်ာင္းႀကီးအမ။ “

 

အဲဒီလို ေရးစပ္ကာထားခဲ့ႀကပါတယ္။ ထိမ္းျမားသင့္တဲ့ က်န္(၆)လ၏ အက်ိဳးကေတာ့

၁။ တန္းခူး၊ ကဆုန္လ တို႕တြင္ ထိမ္းျမားလွ်င္ – ခ်မ္းသာႀကြယ္၀ျခင္းႏွင့္အတူ အိမ္ေထာင္ေရးသုခရမည္။

၂။ နယုန္လတြင္ ထိမ္းျမားလွ်င္ – ေကာင္းေသာေဆြမ်ိဳးအငိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင္ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနရမည္။

၃။ သီတင္းကၽြတ္လတြင္ ထိမ္းျမားလွ်င္ – သားသမီးေကာင္းထြန္းကားျခင္း၊ အလႈအတန္းျပဳရျခင္း၊ သာယာေသာအိမ္ေထာင္အျဖစ္ ေနသြားရမည္။

၄။ တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ ထိမ္းျမားလွ်င္ – အေျခြအရံအသင္းအပင္းႏွင့္အတူ မိမိဆႏၵရိွေသာ အိုးအိမ္ျခံတို႔ႏွင့္ ယာဥ္ရထား(ကား) တို႕အားပိုင္ရမည္။

၅။ တပို႕တဲြလတြင္ ထိမ္းျမားလွ်င္ – ရတနာဥစၥာ ေရႊေငြတို႕တစ္ပံုတစ္ပင္စံုလင္စြာေနရမည္။

စသည္ျဖင့္ေရးသားခဲ့တာကိုေတြ႔ရပါတယ္။

ဥပဒ္ဒါန္ေႀကာင့္ ဥပဒ္မျဖစ္ေစလိုပါ၊ အယူဟူသည္ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း မယူႀကသလို တစ္ခ်ိဳ႕လည္းယူႀကသည္ ရိွသမို႕ ဗဟုသုတအျဖစ္သာေရးေပးတာပါ။

အိမ္ေထာင္တစ္ခုအျဖစ္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး လက္ထပ္ထိမ္းျမားႀကတယ္ဆိုတာ ဘ၀ခရီးလက္တဲြေဖာ္ ထာ၀ရ ရည္ရြယ္ျပဳႀကတာမ်ားပါတယ္။ ဘ၀လက္တဲြေဖာ္ဆိုတာ ကိုယ္ကိတ္မုန္႕ႀကိဳက္လို႕ သူလိုက္ႀကိဳက္ရမွာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘ၀လက္တဲြေဖာ္ဆိုတာ ကိုယ္ႀကက္ဥအကာစားရင္ သူအႏွစ္စားတတ္တဲ့ အမူအက်င့္ရိွေသာ အေပး အယူမွ်တဖို႕က အဓိကပါဘဲ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျပီးလို႕ ဘ၀လက္တဲြေဖာ္ျဖစ္ႀကျပီဆို အခ်စ္ အေႀကာင္း ကိုဘဲ စာဖဲြ႔ကာ မရိုးႏိုင္ပါးစပ္ကမခ် ေျပာေနႀကရမွာမဟုတ္ပါဘူး ဆန္ ဆီ ဆား အိုးခြက္ပုဂံနဲ႔ ေနစရာ တင့္တယ္ စရာေတြကိုပါ ျမည္တြန္းေတာက္တီး ေျပာဆိုႀကျပီး တူယွဥ္တဲြလို႕ထူေထာင္တတ္ႀကရပါလိမ့္မယ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး ဘ၀လက္တဲြေဖာ္ဆိုတာ ကိုယ့္အတြက္ သူ႕အတြက္ အတိုင္အေဖာက္ညီမႈ ႀကင္နာမႈ သာမန္ရိုးရွင္းမႈ နားလည္ခြင့္လႊတ္မႈ ပူပန္သံေဃာဇဥ္ထားတတ္မႈ မွ်ေ၀ေပးျခင္းေတြနဲ႔ ျပည္စံုေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘ၀လက္တဲြေဖာ္ဆိုတာ ဘက္မွ်ညီေသာမွ်ေ၀ႀကသူမ်ားပင္ ျဖစ္မယ္လို႕ယူဆမိေတာ့တယ္ေလ။

ဘ၀လက္တဲြေဖာ္မ်ားအေနနဲ႔ သာယာေသာအိမ္ေထာင္သည္ဘ၀မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ႀကပါေစလို႕ ဆႏၵျပဳရင္း…။

ခင္ခ။

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..