ယခင္လကေျပာခ့ဲတဲ့အတုိင္း ယခုလမွ Paragraph လု႔ိေခၚတဲ့ စာပုဒ္ေလးေတြေရးတတ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကပါစုိ႔ ။ ဦးစြာပထမ မွာၾကားလုိတာကေတာ့ paragraph ကုိ essay နဲ႔ မမွားမိပါေစနဲ႔ ။ ျမန္မာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားစု ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ essay ကုိပဲ စြဲေနတတ္တယ္။ စာေရးၾကပါဆုိရင္ essay ေရးဖို႔ ေလာက္ပဲသိတယ္။ ခဏေလးေတာ့ essay ကုိေမ့ထားျပီး paragraph ကုိ အာရုံစုိက္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။ ဘာနဲ႔တူသလဲဆုိေတာ့ မေျပးတတ္ေသးခင္ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ ေအာင္ၾကဳိးစားရသလုိေပါ့။ Essay ဟာ ေျပးတာနဲ႔တူပါတယ္။ paragraph ကေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္သလုိပဲ။ လမ္းမလွ်ာက္တတ္ေသးခင္ ေျပးဖုိ႔ၾကဳိးစားရင္ တဘုိင္းဘုိင္းလဲၾကမွာေပါ့။ ဒီလုိပါဘဲ paragraph ေလးေတြ မကၽြမ္းေသးခင္ essay ေရးဖုိ႔ၾကဳိး စားရင္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔မလြယ္ပါ။ ဒီေတာ့ “Let’s focus on writing a paragraph ” 2019 ခုႏွစ္မွာ paragraph ေလးေတြကို ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ေရးတတ္ေအာင္ ၾကဳိးစားမယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေလးခ်ထားလုိက္ပါ။ paragraph တစ္ခုမွာအခ်က္ေလးခ်က္ပါမွ paragraph ေကာင္းတစ္ခုလုိ႔ ယူဆႏုိင္ပါတယ္။
– (၁) Indentation
– (၂) topic sentence
– (၃) supporting sentences
– (၄) conclusion
ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ ေလးခ်က္ကုိ တခုျခင္း ေသခ်ာရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။ Indentation ဆုိတာက ပထမဆုံးစာေၾကာင္းမွာ computer သုံးတယ္ဆုိရင္ one tab ၊လက္ေရးနဲ႔ဆုိရင္ တစ္လက္မသာသာေနရာခ်န္ထားခဲ့တာကုိဆုိလုိပါတယ္။ ဒီလုိ Indentation ကို paragraph ရဲ႕ ပထမဆုံးစာေၾကာင္း၌သာ ျပဳလုပ္ရပါတယ္။ အျခားအေၾကာင္းမ်ား၌ မျပဳလုပ္မိေစရန္ အထူးသတိျပဳၾကပါ။ အကယ္၍အျခားစာေၾကာင္းမ်ား၌ပါ indentation ကုိ သုံးမိရင္ စာပုဒ္တစ္ပုဒ္ထက္ပုိျပီးေရးမိသြားပါျပီ။ one paragraph မဟုတ္ေတာ့ဘဲ two paragraph ျဖစ္သြားပါျပီ။ ဥပမာ
There are three types of child abuse- physical, verbal and sexual. First of all, we have physical abuse of children which includes spanking. In spite of what we may be used to, spanking a child is not acceptable.
Hitting, punching or kicking children are all unacceptable and may lead to serious problems. Secondly, there is verbal abuse which is too common among adults even today. Before you say hateful things to your children or the children of the others, please remember that they are fragile creatures_.
အထက္ပါ နမူနာေလးမွာ ပထမဆုံး တေၾကာင္း တခုတည္းကုိသာ Indentation လုပ္ထားသည့္အတြက္ paragraph တစ္ခုထည္း စာပုိဒ္တစ္ခုထည္းသာျဖစ္ပါသည္။သုိ႔ေသာ္ေအာက္ပါနမူနာေလး၌ paragraph တခုမကႏွစ္ခုျဖစ္ေနသည္ကုိသတိျပဳ မိပါေစ။
There are four types of people-those who hurts themselves, those who hurt others, those who hurt themselves and others, and those who help themselves and others. Let’s look at the first type.
People who smoke or drink or indulge in drugs but do not harm others are clearly hurting themselves. Maybe they hate themselves for whatever reason.
Secondly. we have people wo rob, assault or even kill people for fun or more monetary gains. Such people belong to the second category since they are bent or destroying and hurting others. We should
stay as far away from such people as possible as they are most likely to end up in prison.
မလုိအပ္ပဲ Indentation မလုပ္မိဖုိ႔ သိပ္ကုိအေရးၾကီးပါသည္။ အဂၤလိပ္စာေရးသားသည့္ အခါ paragraph တခုႏွင့္ တခု ေရြးလုိသည့္အခါ ယခုလုိ indentation ကုိ အသုံးျပဳသည့္အတြက္ မွန္ကန္စြာသုံးတတ္ဖုိ႔လုိပါသည္။ ယခု paragraph ေရးတတ္ ေအာင္ ေလ့လာေနစဥ္ ကာလမွာေတာ့ စာေရးက်င့္သည့္အခါတုိင္း indentation တစ္ခုတည္းသာ သုံးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ paragraph ေရးတတ္လုိသူတုိင္း topic sentence ေလးေတြ ေကာင္းေကာင္းေရးတတ္ဖုိ႔ လုိပါသည္။ အစေကာင္းမွ အေနွာင္း ေသခ်ာဆုိသလုိ topic sentence က မေကာင္းခဲ့ရင္ paragraph တခုလုံး ပ်က္စီးသြားပါျပီ။ အေလ့အက်င့္ရလာသည့္အခါ မိမိႏွစ္သက္သလုိ topic sentence သုံးစြဲေရသားႏုိင္ေသာ္လည္း ယခုအစပိုင္းမွာေတာ့ ေဖာ္ျပေပးမယ့္ formula ေလးကုိ သုံးျပီး ေလ့က်င့္ၾကဖုိ႔တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ topic sentence ကုိ ေကာင္းေကာင္းေရးတတ္သြားသည္႔အခါ ဒီ formula ကုိ ေမ့လုိက္လုိ႔ရပါသည္။ formula ေလးကုိသုံးျခင္းျဖင့္ မွန္ကန္တဲ့ topic sentence ေလးေတြ ေရးလာႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ လွပခ်င္မွလွပပါလိမ့္ မည္။ သုိ႔ေသာ္ ေလာေလာဆယ္မွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရးႏုိင္ဖုိ႔လုိပါသည္။ ေနာက္ ကၽြမ္းက်င္လာသည့္အခါ လွပခန္႔ျငားဖုိ႔ ထပ္ျပီးၾကဳိးစားၾကည့္ၾကတာေပါ့။ formula ေလးကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
-(၁) topic sentence သည္ paragraph ၏ ပထမဆုံး ဝါက်ျဖစ္ပါေစ။ ေနာက္ပုိင္းကၽြမ္းက်င္သြားသည့္ အခါ topic sentence ကုိ ထားခ်င္သည့္ေနရာ၌ ထားလုိ႔ရပါသည္။ ယခုအခါမွာေတာ့ ပထမဆုံးဝါက်အျဖစ္သာ အသုံးျပဳပါေလ။
(၂) အခ်က္အလက္ ၃ ခုသာ အျမဲတမ္းေဖာ္ျပပါ။ ဥပမာ-
-There are three types of loneliness.
-There are three reasons why we should avoid alcohol.
-Love can be defined in three ways.
(ေနာက္ပုိင္းကၽြမ္္းက်င္လာသည့္အခါ အခ်က္အလက္ ႏွစ္ခု၊ ေလးခု၊ ငါးခု စသည္ျဖင့္ ေျပာင္း၍ ေရးႏုိင္ပါသည္။ အစပုိင္းမွာေတာ့ ၃ခုကုိသာသုံးျပီး မွန္ကန္ေအာင္ေရးသားပါအုံး။)
(၃)မိမိေရးလုိသည့္ paragraph အမ်ဳိးအစားကုိ အရင္ဆုံးစဥ္းစားျပီးမွ topic sentence ကုိေရးပါ။ ဥပမာ-

 • Poverty is caused by three main factors.(Cause and Effect)
 • Patriotism can be defined in three ways.(Defining Paragarph)
 • there are three kinds of drivers on the road.(Classification)
  topic sentence ကုိေရးတဲ့အခါမွာ အနည္းဆုံး ၅မိနစ္ေလာက္ၾကာေအာင္ စဥ္းစားျပီး ေတြးေတာျပီးမွ ေရးသင့္ပါသည္။ စာေရးစေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အမ်ားစုသည္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုေတြ႔လုိက္လွ်င္ ခ်က္ျခင္းေခါင္းထဲေပၚလာသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားကုိ ခ်ေရးတတ္ပါသည္။ သုိျဖစ္၍ paragraph ေလးမွာ စနစ္မက်ဘဲ ေတာေရာက္ေတာင္ေရာက္ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အေတြးမရွင္းလွ်င္ အေရးလည္း ရွင္းမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ topic sentence ကုိ ေသခ်ာအခ်ိန္ယူစဥ္းစားျပီးမွ ေရးၾကပါ။ topic sentrnce ေကာင္းေကာင္းေရးနိုင္လွ်င္ မိမိ၏ paragraph ကုိ ေဘာင္ခတ္ျပီးသားျဖစ္သြားပါျပီ။ ေဘာင္မလြတ္ႏို္င္ေတာ့ပါ။ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္လုံး၀မဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား မိမိ၏ paragraph တြင္ မပါႏိုင္ေတာ့ပါ။ အဂၤလိပ္လုိေတာ့ cohesion ရွိသြားျပီ လုိ႔ ဆုိေလ့ရွိပါတယ္။ ယခုေလ့က်င့္တဲ့အေနနဲ႔ အထက္ပါ Topic ေလးမ်ားအတြက္ topic sentence ေလးေတြ ေရးၾကည့္ၾကပါ။ ေနာက္လမွာ နမူနာေလးေတြ ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။ မိမိေရးထားတဲ့ topic sentence ေလးေတြနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ေပါ့ေနာ္။
 • 1) How to Deal with Rejection
 • 2)Friendship
 • 3)Domestic Violence
 • 4)Reducing Crime
 • 5)Courage
  ႏွစ္သစ္ကူးမွာ အားလုံးေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။
kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF