ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီး တာ တစ္ပတ္ၿပည္.ခဲ.ပါၿပီ။ ဘာ ေတြထူး ခဲ.ပါလည္း … ထူး ခဲ.ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင္.ဆိုေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မသမာ မႈမ်ား ရွိခဲ. သည္ ။ ဒါက လည္း အားလုးံ အသိ ၿဖစ္သည္။

ထူး ခဲ. သည္ က ေရြးေကာက္ ပြဲ တြင္ မဲ ေပး သူ သည္ ၅၀% မွ်သာ ရွိ ခဲ. သည္ … ထို သို. ၿဖစ္ရၿခင္း  မွာ အေမ စု ၏ စကား ေၾကာင္. ဟု ထင္ သည္ ။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ ခင္ အ ေမ စု မွာ ခဲ. သည္ ” အခုေရြး ေကာက္ ပြဲ သည္ မ မွ်တ ရ် ္မဲ မ ေပး ၾက ပါ နဲ. ” လို. ေၿပာ  ခဲ. သည္။

ယခု ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အာလုးံ အ ၿမင္ ဍ္ အ ႏုိင္ ရ ရွိ သည္ မွာ က်က္ သ ေရ မ ရွိ သည္. ႀက့ံ ဖြတ္ ၿဖစ္ သည္ အ မွန္ တကယ္ အ ႏုိင္ ရ ရွိ  သည္ မွာ အ ေမ စု ၿဖစ္ ခဲ. သည္ ။

ယ ခုတြင္လည္း အ ေမ စု  မွာ လြတ္ ေၿမာက္ လာ ၿပီ ၿဖစ္ ရ် ္ အ ရႈးံ ထဲ က အ ၿမတ္ ဟု သာ ဆို ခ်င္ သည္ ……….. ေရွး ေလွ်ာက္ ဆက္ထူး ေန အုးံ မည္ ၿဖစ္ သည္ ။ ၾကိဳ ရ် ္ ေၿပာ ႏုိင္ သည္ က လူ ယုတ္ မာ သန္း ေရႊ ႏွင္. စစ္ အာ ဏာ ရွင္ အုပ္ စု ေတြ အိပ္ လို. မ ရ ေသာ္ ေန. မ်ား တိုး လာ မည္ အ မွန္ ပ္ ၿဖစ္ သည္ ။

About The Reds

Steven Torres has written 14 post in this Website..

I want to be great writer .

   Send article as PDF