ႏိုင္ငံတခု၊ တိုင္းျပည္တခုမွာ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္၊ ဖက္ဆစ္စနစ္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ ေရြးေကာက္ခံ အာဏာရွင္ စတဲ့ စနစ္ဆိုး ေတြ ေပၚထြက္လာခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မွီ တင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ၾကရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈေတြ၊ စီးပြားေရးအေျခအေန ပ်က္ယြင္း ယိမ္းယိုင္ မႈေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေႏွာင့္ေႏွးသြား ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေခတ္ပ်က္ ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ႏိုင္ငံေရး အာဏာ၊ စီးပြားေရး ခ်ဳပ္ကိုင္ျခယ္လွယ္ႏိုင္မႈ စတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကို ရယူေလ့ရွိတဲ့ မသူေတာ္လူတန္းစားေတြ ထြက္ေပၚလာေလ့ရွိသလို၊ စနစ္ဆိုးကို တြန္းလွန္တဲ့ ေတာ္ လွန္ေသာ လူတန္းစားတရပ္လဲ ေပၚထြက္လာ တတ္ပါတယ္။ ဒီေတာ္လွန္ေသာ လူတန္း စားထဲမွာလဲ ေဖာက္ျပန္ေသာ ကိုယ္က်ဳိးရွာသမားေတြ ေပၚလာတတ္သလို၊ ျပည္သူ႔အ က်ဳိးစီးပြားကို အမွန္တကယ္ ေရွးရွဳတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြလဲ ေပၚထြက္လာပါ တယ္။

ဒီေတာ္လွန္ေရးသမားေတြထဲမွာလဲ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ေခါင္းေဆာင္ဖို႔ အ မ်ားက ယံုၾကည္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္စင္ျမင့္ေပၚကို တြန္း ထိုးတိုက္ခိုက္ၿပီး တက္ၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ မည္သူမွ် ေခါင္းေဆာင္လို႔ သတ္မွတ္ ထားျခင္းမရွိဘဲ မိမိဘာသာ ေခါင္းေဆာင္လို႔ ထင္ေနၾကသူေတြပါ ရွိေနျပန္ပါတယ္။ ဒီ လိုေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားႀကီးထဲမွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ကေတာ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံု ႀကီးက ေမြးဖြားေပးလိုက္တဲ့၊ လူထုတိုက္ပြဲထဲမွာ ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲႏိုင္ဖို႔အေရးမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ေပၚထြက္လာႏိုင္မႈက အေရးႀကီးသလို၊ ဒီေခါင္းေဆာင္ကို လက္ေတြ႔က်က် ဝန္းရံေပး ႏိုင္မႈကလဲ အေရးပါတဲ့ အခ်က္တရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဝန္းရံေပးမႈလို႔ ေျပာတဲ့အခါ အ ခ်ဳိ႕က ဒီေခါင္းေဆာင္ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ပါတီေတြမွာ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ တာ၊ ဒီေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အနီးမွာေနတာလို႔ ယူဆတတ္ၾကပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွန္သလိုလို ရွိေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ ခဲယဥ္းပါတယ္။ ေျမေပၚလႈပ္ရွား တက္ႂကြသူတဦး အေနနဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ဝင္ ေရာက္ဖို႔ လြယ္ေပမယ့္ ေျမေအာက္လႈပ္ရွား တက္ႂကြသူတဦးအေနနဲ႔ကေတာ့ ေျမ ေအာက္ယူဂ်ီ စည္းကမ္းကို တိတိက်က် လိုက္နာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မလိုအပ္ဘဲ လိုင္း ပူး၊ လိုင္းဆက္တာေတြ မလုပ္ရပါဘူး။

ဒီလိုမဟုတ္ရင္ ေျမေအာက္ ယူဂ်ီကလာပ္စည္းေတြကို ဒုကၡျဖစ္ေစရံုမက လူထုေခါင္း ေဆာင္ကိုပါ ဒုကၡေရာက္ေစတတ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ႏိုင္ငံတ ကာ ကင္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈေတြမွာလဲ ဒီအတိုင္းပါပဲ။ မလိုအပ္တဲ့ လိုင္းပူး၊ လိုင္းဆက္မႈေတြ ဟာ ေျမေအာက္ယူဂ်ီသမား ေတြေလာက္ေတာ့ မိမိအေပၚမွာ အႏၲရာယ္မမ်ားေပမယ့္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ေျမေပၚအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ အႏၲရာယ္ေတြ က် ေရာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ တာဝန္ယူမႈဟာ တာဝန္သိတတ္မႈနဲ႔ ဒြန္တြဲေနပါတယ္။ မိမိရဲ႕ တက္ႂကြမႈ၊ တာဝန္ယူလိုမႈေတြကို အခ်ိန္အခါ၊ အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ သတိတရား၊ တာဝန္သိတတ္မႈတို႔နဲ႔ ထိန္းညႇိႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ဝန္းရံမႈဆို တာဟာ ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈေတြလုပ္တာ၊ အနီးကပ္ေတြ႔ဆံု ဆက္သြယ္ တာေတြကိုတင္ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ ကိုင္စြဲထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ နဲ႔ ဦးတည္ခ်က္ကို တိုင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္တဲ့ လမ္းစဥ္၊ ဦးတည္ခ်က္၊ မိမိတို႔ ယံုၾကည္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္၊ ဦးတည္ခ်က္တို႔နဲ႔ ခ်ိန္ထိုးေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး တူညီတဲ့ ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္၊ ကြဲျပားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ခြဲျခားၿပီးမွ လုပ္သင့္တာေတြကို လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာမွ လိုအပ္ခ်က္အရ ခ်ိတ္ဆက္ထိစပ္မႈ၊ တာဝန္ ခြဲေဝမႈ၊ ေတြ႔ဆံုမႈဆိုတာေတြက ပါဝင္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာေရးသူရဲ႕ ေလ့လာခ်က္အရ လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္အေရး ဦးတည္ခ်က္ ေတြမွာ အေတြးအေခၚ သံုးရပ္ကို အေျခခံထားပါတယ္။ ပထမတခုက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီ မိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ သူမ ကိုင္စြဲထားတဲ့ လမ္းစဥ္က အ ၾကမ္းမဖက္ေရး လမ္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယတခုက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (ဝါ) အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ သူမကိုင္စြဲတဲ့ လမ္းစဥ္က ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရး (ဝါ) ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယဦးတည္ခ်က္က ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္တခု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘက္ ေပါင္းစံုက လမ္းစဥ္ေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ တႏိုင္တပိုင္ ကိုယ္ စိတ္ပါဝင္စားတဲ့၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ တာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ၾကရမွာပါ။ လူထုေခါင္း ေဆာင္ စိတ္ပါဝင္စားတဲ့ နယ္ပယ္ကေတာ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူငယ္ထု စြမ္း အားတိုးတက္ျမင့္မားေရး ျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္အေရး ဦး တည္ခ်က္ေတြဟာ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ တသားတည္း ကိုက္ညီေနတာကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို သန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ လူဦးေရရွိေနတဲ့ တိုင္း ျပည္တခုအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ေတြကို ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္တည္းက အေကာင္ အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရးကို လူထုေခါင္းေဆာင္က မလုပ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားလာေအာင္ လူထု ေခါင္းေဆာင္နဲ႔အတူ လက္တြဲၿပီး ျပည္သူတရပ္လံုးက ဝိုင္းဝန္းတည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို လူထုေခါင္းေဆာင္က မလုပ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္လာဖို႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔အတူ ျမန္မာတမ်ဳိးသားလံုးက ႀကိဳးပမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔ တဦး၊ တေယာက္၊ တဖြဲ႔တည္းက မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ျမန္မာတမ်ဳိးသားလံုးရဲ႕ ရင္ထဲမွာ တို႔ ႏိုင္ငံ၊ တို႔တိုင္းျပည္ႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို အရင္းတည္ၿပီးမွ က်ရာက႑ကေန ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို တိုင္းျပည္ရဲ႕ လက္ ေတြ႔က်တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အေရး ဦးတည္ခ်က္ေတြကို ကိုင္စြဲထားတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ဝန္းရံၾကရာမွာလဲ လက္ေတြ႔က်က် ဝန္းရံႏိုင္ၾကဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး

ဒီမိုကေရစီဆိုတာ စနစ္တခုပါ။ စနစ္တခု ထြန္းကားလာဖို႔ တည္ေဆာက္ယူရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး (Democratization) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၾကရပါတယ္။ ဒီလို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရာမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ရွိပါတယ္။ ပထမတဆင့္က ကနဦး ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ (Initial Democrati zation) (သို႔မဟုတ္) political liberalization အဆင့္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယအဆင့္က ဒီမိုက ေရစီစနစ္ အျမစ္တြယ္ ခိုင္မာလာေအာင္ တည္ေဆာက္ျခင္း (Democratic consoled ateion) ျဖစ္ပါတယ္။

တတိယလွိဳင္း ဒီမိုကေရစီ လွိဳင္းလံုးႀကီးနဲ႔ အတူ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေတြ စတင္ခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္က်င့္ သံုးဆဲ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ကမၻာ့အလယ္မွာ က်န္ရစ္ေနဆဲပါ။ စစ္အုပ္စုတို႔က ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ ခဲ့ေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ အာဏာရွင္ေရြးေကာက္ပြဲ (authoritarian election) ကိုသာ က်င္းပခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈရဲ႕ ပထမအဆင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ပဲ ေရြးေကာက္ခံ အာဏာရွင္စနစ္ (electoral authoritarianism) ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈသာ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရးဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ကို စနစ္တက် ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ကနဦး ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း မႈကို ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ျဖတ္သန္းၿပီးမွ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အျမစ္ တြယ္ခိုင္မာလာေအာင္ တည္ေဆာက္မႈ ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ ထင္ ရွားလာပါတယ္။ ဒီလိုကနဦး ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္ အတိုက္အခံဦးေဆာင္တဲ့ ၾကားျဖတ္အစိုးရ (opposition-led provisional governme nt)၊ ပါဝါခြဲေဝယူေသာ ၾကားျဖတ္အစိုးရ (power-sharing interim government) ႏိုင္ငံ တကာၾကားျဖတ္အစိုးရ (international interim government) နဲ႔ အာဏာရွင္ဦး ေဆာင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ (incumbent-led caretaker government) စတဲ့ အသြင္ကူး ေျပာင္းကာလ ၾကားျဖတ္အစိုးရ အသြင္တမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚထြက္လာေရးဟာလဲ လိုအပ္ခ်က္ တရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီလို အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ ၾကားျဖတ္အစိုးရ အသြင္တမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚထြက္လာေရးအ တြက္ လမ္းစဥ္ေတြ၊ တြန္းအား (leverage) ေတြ အမ်ားအျပား လိုအပ္ပါတယ္။ အညင္ သာဆံုး ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလို႔ ကမၻာက သတ္မွတ္ခဲ့ရတဲ့ ေတာင္အာဖရိက ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္မွာေတာင္ normative leverage နဲ႔ coercive leverage ေတြကို အတိုက္အခံေတြဘက္က သံုးစြဲခဲ့ရပါတယ္။ normative leverage ကေန ေပၚထြက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာဖိအား တမ်ဳိးတည္းနဲ႔ မရပါဘူး။ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္၊ လူထုတိုက္ပြဲလမ္းစဥ္တို႔ ေပါင္းစပ္ပါဝင္တဲ့ mass rolling action ns ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး coercive leverage ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျမေပၚအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ရပ္တည္တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ စားပြဲေပၚေရာက္ေနတဲ့ လူထု ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း coercive leverage ကို အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔က ခဲယဥ္းေကာင္း ခဲ ယဥ္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ coercive leverage ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမယ့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြအေနနဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို တိုက္ရိုက္ဝန္းရံေပး မႈ မဟုတ္တဲ့ သြယ္ဝိုက္ဝန္းရံေပးမႈကို ျပဳလုပ္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာၾကားျဖတ္အစိုးရကေတာ့ တရုတ္နဲ႔ အေနာက္အုပ္စုေတြအၾကား တတိယ ကမၻာစစ္ မျဖစ္လာမခ်င္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မရွိပါဘူး။ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕ မဟာဗ်ဴ ဟာအခ်က္အခ်ာက်ေနရာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွာ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း (Humanitarian Intervention) ျဖစ္လာခဲ့ရင္ေတာင္ တရုတ္တပ္၊ အိႏၵိယတပ္၊ ျပင္သစ္တပ္၊ အေမရိကန္ တပ္၊ ယူေကတပ္ေပါင္းစံု ဝင္လာၿပီး၊ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အခ်က္အခ်ာ ေဒသေတြ ကို လုၾကရင္း ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ ေၾကသြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ခဲ့ရင္လဲ ကိုးရီးယား လို proxy war ျဖစ္ၿပီး၊ ေျမာက္ျမန္မာနဲ႔ ေတာင္ျမန္မာ ကြဲထြက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ Iraq Dilemma လို႔ ေခၚဆိုႏိုင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္တပ္ေတြ အီရတ္ ကို ဝင္လာသလို ဝင္လာၿပီး ဒီမိုကေရစီရေအာင္ လုပ္ေပးေတာ့မေယာင္ေယာင္ စိတ္ကူး ယဥ္အိပ္မက္ေတြကို အျမစ္ကလွန္ၿပီး ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔ မလြဲမေသြ လိုအပ္လွပါတယ္။

အတိုက္အခံ ဦးေဆာင္တဲ့ ၾကားျဖတ္အစိုးရနဲ႔ ပါဝါရွယ္ယာ ၾကားျဖတ္အစိုးရတို႔ဟာ coercive leverage နဲ႔ normative leverage ကို ဟန္ခ်က္ညီ ေပါင္းစပ္အသံုးမျပဳပဲ ေပၚထြက္လာႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး ေတာင္အာဖရိကမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အာ ဏာရွင္ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ (incumbent-led caretaker government) ကေနတဆင့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာေတာင္ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ Sharpeville Massacre၊ မင္ဒဲလားဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ military wing ျဖစ္တဲ့ Umkhonto we Sizwe (in Zulu means “Spear of the Nation”) ၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ The Soweto uprising၊ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ Mass Democratic Movement (MDM) စတဲ့ coercive leverage ေတြက အခန္းက႑တခုကေန ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေနဆဲ ကာလမွာေတာင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး စားပြဲေပၚမွာ de Klerk တို႔ဘက္ က သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈေတြကို ေရြးလာေစဖို႔ တြန္းအားအေနနဲ႔ လူ ထုတိုက္ပြဲေတြ ဆက္တိုက္ ေပၚထြက္ၿပီး coercive leverage ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကား ေရးကို ေျမေပၚပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ေရး၊ အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားမႈ၊ ေျမေအာက္ယူဂ်ီလႈပ္ ရွားမႈ၊ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး၊ လူထုတိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္မႈ စတဲ့ မိမိတို႔အားသန္ရာ လမ္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး လက္ေတြ႔က်က် ဝန္းရံၾကဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈ မရွိတာေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္း မာေရးစတဲ့ က႑မ်ဳိးစံုမွာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဆိုးေတြကို ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈဆိုတဲ့ ကယ္တင္ရွင္ကသာ ကယ္တင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ ရွိလာဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ အမ်ဳိးသားညီ ညြတ္ေရး (National Unity) ပါပဲ။ ဒီ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကိုလဲ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး (National Reconciliation) ကိုေဖာ္ေဆာင္ၿပီးမွ တည္ေဆာက္ယူလို႔ ရပါ တယ္။ အဲဒီအမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုလဲ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္နည္းလမ္းကို အသံုး ျပဳၿပီး ေဖာ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ၊ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုေတြနဲ႔ စစ္တပ္ အၾကားမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေလးေတြကအစ ညီလာခံႀကီး ေတြအထိ အဆင့္ဆင့္ကို ျဖတ္သန္းၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္စဥ္ (National Reconciliation Process) ထဲမွာ ႀကိဳးပမ္းမႈ အဆင့္ဆင့္ေတြ ကေနတဆင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို အုတ္ျမစ္ ခ်ႏိုင္တဲ့ Highly Inclusive Dialogue ျဖစ္လာေအာင္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလို ဒိုင္ယာေလာ့ခ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ ဆိုတာက အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ ၾကား ျဖတ္အစိုးရ (Interim Government) အသြင္တမ်ဳိးမ်ဳိး မေပၚထြက္လာပဲနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ ၾကားျဖတ္အစိုးရ အသြင္တမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚ ထြက္လာေရးဟာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးအတြက္သာမက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးအတြက္ပါ အေရးႀကီးပါတယ္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (ဝါ) အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈေတြကို ဝန္းရံေပးမႈမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ေပၚထြက္ ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈေတြအျပင္ အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ တရားမွ်တမႈ (transitional justice) ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအတြက္ ၾကိဳတင္ေလ့လာ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ၊ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေကာ္မရွင္ (National Unity and Reconciliation Commission) အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းရာမွာ လိုအပ္မယ့္ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္အတြက္ capacity building လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ပဋိပကၡေႏွာင္းပိုင္းကာလ အေျခအေန (post- conflict situations) မွာ ၾကံဳရႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲ စတာေတြကို ၾကိဳတင္ေလ့လာခ်က္ ေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကားမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ Highly Inclusive Dialogue ဆိုတာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အုတ္ျမစ္တခုပဲ ျဖစ္ၿပီး၊ ပဋိပကၡေတြရဲ႕ ဂယက္ေတြကို ခါးစီးခံခဲ့ၾကရတဲ့ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး အၾကားမွာ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဆက္ လက္တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနေတြမွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑၊ ဥပေဒဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑၊ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ စၿပီး လုပ္ ငန္းေဆာင္တာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အမ်ဳိး သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံသေဘာတရားေတြကို လူထုအၾကား မွာ ပညာေပးျဖန္႕ျဖဴးမႈေတြ ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားဖို႔လဲ လိုအပ္ပါတယ္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုတာကို ေကာင္းမြန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈလို႔ ပညာရွင္ ခ်ိန္ဘာစ္ ဆိုသူ က အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြ ျမင့္မား လာတာ၊ က်န္းမာေရး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာတာ၊ ပညာေရးတိုးတက္ျမင့္မား လာတာ၊ လူ႕အဖြဲ႔အစည္း တခုလံုးအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိလာတာ စတာေတြ အားလံုးကို ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈေတြလို႔ ေခၚဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဆိုတာမွာ ပညာရွင္ေတြက အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ထပ္ခြဲၿပီး ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။

ပထမအပိုင္းက ေခတ္မွီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယပိုင္းက လူသားေတြရဲ႕ လိုအပ္ ခ်က္ေတြအေပၚမွာ အေျခတည္တဲ့ တိုးတက္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္မီွဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈ ဆိုတာက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာက႑ေတြမွာ သမရိုးက် နည္းပညာေတြ ကေန သိပၸံနည္းက် နည္းပညာေတြကို အသံုးျပဳလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရး က႑မွာ ဘိုးဘြားအစဥ္အလာအတိုင္း စိုက္ပ်ဳိးမႈေတြကေန ေစ်းကြက္ရွိတဲ့ လယ္ ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းေတြကို ေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ဳိးလာျခင္း၊ လူနဲ႔တိရစာၦန္ကို အသံုးျပဳ ထုတ္လုပ္မႈေတြကေန စက္မႈနည္းပညာကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳလာျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈ အ ေဆာက္အအံုကို ေရႊ႕ေျပာင္းလာျခင္း စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

လူသားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ အေျခတည္တဲ့ တိုးတက္မႈဆိုတာကေတာ့ ဒီ လိုထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္ကေန အစပ်ဳိး စဥ္းစားတာ မဟုတ္ပဲ လူေတြနဲ႔ လူေတြရဲ႕ လိုအပ္ ခ်က္ေတြကို စတင္စဥ္းစားတာျဖစ္ပါတယ္။ လူသားလိုအပ္ခ်က္ကို အေျချပဳတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြက ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုတာကို ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ တာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ရာခိုင္ႏွဳန္း ျမင့္မားလာတာေတြေလာက္နဲ႔ပဲ တိုင္းတာလို႔ မရဘဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းမွာရွိတဲ့ လူသားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသင့္ ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံတခုမွာ လူအမ်ားစုဟာ စားေသာက္ေနထိုင္ေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြ ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔ စြမ္းအားေတြ ရွိၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိဖို႔လိုအပ္ပါ တယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ ရာခိုင္ႏွဳန္းေတြ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းၿပီး လူသားတိုင္းမွာ တန္းတူညီ မွ်မႈရွိရပါမယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးဆုိရာမွာလဲ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ၊ စီးပြားေရးအရေရာ ကိုယ့္ၾကမၼာ၊ ကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ပညာေရးအဆင့္ အတန္းေတြလဲ တိုးတက္ျမင့္မားၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ စစ္ပြဲေတြရဲ႕ ေဘးဒဏ္ကေန ကင္း ေဝးတဲ့ လူ႔ေဘာင္သစ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရပါမယ္။ ဒီလို ေခတ္မွီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး၊ လူ သားမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အေပၚမွာ အေျခတည္တဲ့ တိုးတက္မႈေတြ ရွိလာဖို႔အတြက္ ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူငယ္ထုစြမ္းအား တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ စာေပ၊ ဂီတအႏုပညာ၊ အမ်ဳိးသမီးအေရး စတဲ့ က႑မ်ဳိးစံုမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တႏိုင္တပိုင္ ကၽြမ္းက်င္ရာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္လဲ လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ ေတြကို ဝန္းရံေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။

နိဂံုး

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရရင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဦးတည္ခ်က္ေတြလို႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိရတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ လက္ေတြ႔က်က် ကိုက္ညီတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဦးတည္ခ်က္ ေတြကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တူညီေသာ ဘံု လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ မတူညီေသာ္လည္း လိုအပ္ေသာ လမ္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ျခင္း၊ တိုင္းႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ ၾကိဳတင္ေလ့လာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အသိဥာဏ္ဗဟုသုတ ျဖန္႕ေဝ ပညာေပးျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္အား ဝန္းရံၾကပါစို႔ဟု ေရး သား တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

ခင္မမမ်ဳိး

(၁၄၊ ၁၂၊ ၂ဝ၁ဝ)

(ခ်ဳိးလင္းျပာစာေစာင္အတြက္ ေရးသားေပးပို႔ထားေသာ စာမူျဖစ္ပါသည္)

kai

About kai

Kai has written 994 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF