2009 ေလာက္ကတည္းက ရလာတဲ့ ေဆာင္းပါးေလးတစ္ပုဒ္ပါ … ။ဖတ္ရင္းနဲ႕   မ်က္ရည္ ေတာင္ ၀ဲ မိတဲ့အထိ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ စာေကာင္းေလးတစ္ပုဒ္ပါပဲ ။ ၾကိုက္လြန္းလို႕ ေမးလ္ထဲမွာပဲ သိမ္းထားရာကေန အခု ျပန္ရွာေတြ႕လို႕ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားအတြက္ share ေပးလိုက္တယ္ေနာ္ ။


” I LOVE YOU MOM ”

=============================
My mom only had one eye. I hated her… She was such an embarrassment. .
She cooked for students & teachers to support the family.
There was this one day during elementary school where my mom came to say hello to me.
I was so embarrassed.
How could she do this to me?
I ignored her, threw her a hateful look and ran out.
The next day at school one of my classmates said, “EEEE, your mom only has one eye!”
I wanted to bury myself.
I also wanted my mom to just disappear..
I confronted her that day and said, ” If you’re only gonna make me a
Laughing stock, why don’t you just die?”
My mom did not respond…..
I didn’t even stop to think for a second about what I had said, because
I was full of anger.
I was oblivious to her feelings.
I wanted out of that house, and have nothing to do with her.
So I studied real hard, got a chance to go abroad to study.
Then, I got married.
I bought a house of my own.
I had kids of my own.
I was happy with my life, my kids and the comforts, Then one day, my
Mother came to visit me.
She hadn’t seen me in years and she didn’t even meet her
Grandchildren.
When she stood by the door, my children laughed at her, and I yelled at
Her for coming over uninvited.
I screamed at her, “How dare you come to my house and scare my
Children!”
GET OUT OF HERE! NOW!!!”
And to this, my mother quietly answered, “Oh, I’m so sorry. I may have
gotten the wrong address,”
And she disappeared out of sight.
One day, a letter regarding a school reunion came to my house..
So I lied to my wife that I was going on a business trip.
After the reunion, I went to the old shack just out of curiosity.
My neighbors said that she died.
I did not shed a single tear.
They handed me a letter that she had wanted me to have.

“My dearest son,
I think of you all the time. I’m sorry that I came to your house and
Scared your children.
I was so glad when I heard you were coming for the reunion.
But I may not be able to even get out of bed to see you.
I’m sorry that I was a constant embarrassment to you when you were growing up.
You see……..when you were very little, you got into an accident, and
lost your eye.
As a mother, I couldn’t stand watching you
Having to grow up with one eye.
So I gave you mine.
I was so proud of my son who was seeing a whole new world for me, in my place, with that eye.
With all my love to you,
Your mother.

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!