တနဂၤေႏြသားသမီး
က်န္းမာေရး။   ။က်န္းမာေရးသင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေနတတ္ေသာ္လည္း မ်က္စိဆိုင္ရာေရာဂါ၊ အသည္းႏွင့္ အစာအိမ္ေရာဂါမ်ား ဆက္လက္ ဂရုစိုက္ေပးရန္လိုလိမ့္ဦးမည္။ အဆင္ မသင့္လွ်င္ အေသးစားခြဲစိတ္ကုသခံရမႈ ရွိလာႏိုင္ပါသည္။
ပညာေရး။   ။ပညာေရးဇာတာ နိမ့္ေနဆဲပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အခက္အခဲ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား၊ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္မည္။ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ေနထိုင္ျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ႀကိဳးစား က်က္မွတ္ေပးပါ။ ၁၉ ရက္ေက်ာ္လွ်င္ ဇာတာျမင့္တက္လာကိန္း ရွိပါသည္။
စီးပြားေရး။   ။၀င္ေငြအျမတ္အစြန္း ရေပါက္ရလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ရရွိတတ္လိမ့္မည္။ ၁၉ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရကိန္းရွိသည္။ မိမိ၏ အေတြးအထင္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားပါ အမွန္မ်ားလာတတ္လိမ့္မည္။ အိမ္ေျမယာဥ္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ၂၂ ရက္ေက်ာ္မွ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
အိမ္ေထာင္ေရး။   ။အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ား ၁၉ ရက္ေက်ာ္မွ ေဆာင္ရြက္ပါ။ တျဖည္းျဖည္း အဆင္ေျပလာကိန္း ရွိေနပါသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုသူမ်ား ၂၂ ရက္ေက်ာ္မွ ျပဳလွ်င္ ပို၍ အဆင္ေခ်ာတတ္လိမ့္မည္။ သားႀကီးသမီးႀကီး ရွိသူမ်ား သားသမီးအက်ိဳး ခံစားရပါလိမ့္မည္။
အေဆာင္ယၾတာ –  သတၲိရွိရွိႏွင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
တနလၤာသားသမီး
က်န္းမာေရး။   ။၂၁ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစားအေသာက္ စံုလြန္း၍ ေရာဂါထူေျပာလာတတ္ လိမ့္မည္။ အစာအဆိပ္သင့္မႈ ရွိႏိုင္သည္ကို သတိရွိရန္လိုလိမ့္မည္။ အခ်ဥ္ အစပ္ အပူမ်ား တတ္ႏိုင္သမွ် ေလွ်ာ့စားသင့္ပါသည္။
ပညာေရး။   ။ပညာေရးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမႈ နည္းပါးေနတတ္လိမ့္မည္။ ဆရာ သမားေကာင္းတို႕၏ စကားကို ေျမ၀ယ္မက် နားေထာင္ လိုက္နာ က်င့္သံုး သင့္ေသာကာလ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ေလွ်ာက္မလုပ္သင့္ပါ။
စီးပြားေရး။   ။ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ လုပ္သူမ်ားသာ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္တတ္ၿပီး ကုမၸဏီအလုပ္၊ ၀န္ထမ္းအလုပ္ လုပ္ေနသူမ်ား ထင္တိုင္းမေပါက္ ျဖစ္ေနတတ္လိမ့္မည္။ ၁၉ ရက္ေက်ာ္လွ်င္ အလုပ္အကိုင္ အေျပာင္းအလဲ၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ စသည္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။
အိမ္ေထာင္ေရး။   ။အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ား မေဆာင္ရြက္သင့္ေသးေသာလပိုင္း ျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ သလို ျဖစ္မလာတတ္ဘဲ အျငင္းပယ္ခံရကိန္း ရွိေနပါသည္။ အိမ္ေထာင္ ျပဳလိုသူမ်ား ၁၆ ရက္မတိုင္မီ ျပဳသင့္ပါသည္။ သားသမီးမ်ား က်န္းမာေရး ဂရုစိုက္ေပးရန္ လိုလိမ့္မည္။
အေဆာင္ယၾတာ။   ။သက္ႀကီး၀ါႀကီးမ်ားထံမွ အႀကံÓဏ္ ရယူေဆာင္ရြက္ပါ။
အဂၤါသားသမီး
က်န္းမာေရး။   ။၂၂ ရက္ေန႕အထိ က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာေနတတ္လိမ့္မည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာတတ္လိမ့္မည္။ အဆစ္အျမစ္ႏွင့္ ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲတတ္မည္။ ဒဏ္ေၾကေဆး ေဆာင္ထားပါ။
ပညာေရး။   ။၁၉ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပညာေရး သိသိသာသာတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာကိန္း ရွိသည္။ ဆရာသမားမ်ားထံမွ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ရတတ္လိမ့္မည္။ စိတ္ဓာတ္ အင္အား တက္လိုက္ က်လိုက္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ ထိန္းေပးသင့္ပါသည္။
စီးပြားေရး။   ။အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ၀င္ေငြအျမတ္အစြန္းမ်ား ရလာတတ္ လိမ့္မည္။ ၁၉ ရက္ေက်ာ္လွ်င္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္ ရရွိတတ္လိမ့္မည္။ ကုမၼဏီဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ၂၁ ရက္ေက်ာ္မွ အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္တတ္လိမ့္မည္။
အိမ္ေထာင္ေရး။   ။၁၆ ရက္ေက်ာ္မွ အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပကိန္းရွိသည္။ ၁၉ ရက္ေက်ာ္လွ်င္ ကူညီပံ့ပိုးမည့္သူမ်ား ရွိလာတတ္လိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ၂၁ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဒုတိယလ၀က္တြင္ သားသမီးမ်ား က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာပါလိမ့္မည္။
အေဆာင္ယၾတာ။   ။ဆရာသမားမ်ားႏွင့္ ဖခင္ထံမွ အႀကံÓဏ္ ရယူေဆာင္ရြက္ပါ။
ဗုဒၶဟူးသားသမီး
က်န္းမာေရး။   ။လ ဆန္းဆန္းျခင္း က်န္းမာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာတတ္လိမ့္မည္။ ႏွာေစး ေခ်ာင္းဆိုး အနည္းငယ္ က်န္ေနတတ္လိမ့္မည္။ မေတာ္တဆမႈ အနည္းငယ္ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္တတ္လိမ့္မည္။
ပညာေရး။   ။ပညာေရး ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမႈေၾကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ ရွိေနတတ္လိမ့္မည္။ ပင္ပန္းသည္ထက္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့နည္းေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုသာ ခံစားရကိန္းရွိသည္။ စိတ္ဓာတ္ ႀကံ့ခိုင္မႈ ရွိရန္ လိုလိမ့္မည္။
စီးပြားေရး။   ။ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရလာကိန္းရွိေသာ္လည္း လကုန္ပိုင္းတြင္ အဆင္ မေခ်ာမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရတတ္လိမ့္မည္။ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းသမားမ်ား အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျဖရွင္းရတတ္လိမ့္မည္။ အပင္ပန္းခံႏိုင္ရည္ ရွိမွသာ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းပါလိမ့္မည္။
အိမ္ေထာင္ေရး။   ။အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပလိုက္ မေျပလိုက္ ျဖစ္ေနတတ္လိမ့္မည္။ စိတ္ရွည္ သည္းခံမႈ ရွိရန္လိုလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုသူမ်ား ၁၉ ရက္မတိုင္မီ ျပဳသင့္ ပါသည္။ သားသမီးမ်ား က်န္းမာေရး ဆက္လက္ဂရုစိုက္ေပးရန္ လိုဦးမည္။
အေဆာင္ယၾတာ။   ။ေခါင္းေအးေအး စိတ္ရွင္းရွင္းထားၿပီးမွ လုပ္စရာရွိသည္ကို လုပ္ပါ။

ၾကာသပေတးသားသမီး
က်န္းမာေရး။   ။၁၉ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ျမင့္တက္ေကာင္းမြန္လာတတ္ လိမ့္မည္။ သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါ ဆက္လက္ဂရုစိုက္ေပးရန္ လိုဦးမည္။ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈေ၀ဒနာလည္း ခံစားေနရလိမ့္ဦးမည္။
ပညာေရး။   ။ပညာေရးဇာတာ နိမ့္ေနဆဲကာလပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။  ၂၂ ရက္ေက်ာ္လွ်င္ မထင္မွတ္ေသာ အခြင့္အေရးတစ္ခု ေပၚေပါက္လာတတ္လိမ့္မည္။ သတင္းေကာင္း ၾကားသိရကိန္းလည္း ရွိသည္။
စီးပြားေရး။   ။ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ စီးပြားဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမႈမ်ားရွိလွ်င္ အက်ိဳးေပး ေကာင္းလာတတ္လိမ့္မည္။ ေၾကြးၿမီရရန္ေပးရန္ကိစၥမ်ား ၂၁ ရက္ေနာက္ပိုင္း ရွင္းလင္းႏိုင္လိမ့္မည္။ အလုပ္ပင္ပန္းမႈ တြဲပါေနတတ္ေသာ္လည္း ပင္ပန္းရက်ိဳး ေကာင္းစြာနပ္တတ္လိမ့္မည္။
အိမ္ေထာင္ေရး။   ။၂၂ ရက္ေက်ာ္မွ ခ်စ္ေရးဆိုရန္ အခြင့္အေရး ရတတ္လိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ ရလဒ္ေကာင္းရန္ မေသခ်ာလွပါ။ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုလွ်င္ ၂၇ ရက္မတိုင္မီျပဳပါ။ ပို၍ အဆင္ေျပတတ္လိမ့္မည္။ သားသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ေငြေၾကး သံုးစြဲကုန္က်ရတတ္လိမ့္မည္။
အေဆာင္ယၾတာ။   ။၀ီရိယစြမ္းအား ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ပါ။
ေသာၾကာသားသမီး
က်န္းမာေရး။   ။အစားအေသာက္ စံုလြန္းေန၍ ၁၉ ရက္ေက်ာ္လွ်င္ အစာအိမ္ ၀မ္းဗိုက္ပိုင္း ဒုကၡေပးတတ္လိမ့္မည္။ အဆင္မသင့္လွ်င္ ခြဲစိတ္ကုသခံရသည္အထိ ျဖစ္လာ တတ္လိမ့္မည္။ မာ၍ ေၾကခဲေသာအစာမ်ား၊ အေၾကာ္အေလွာ္မ်ား ေလွ်ာ့စားပါ။
ပညာေရး။   ။၁၉ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပညာေရး အဆင္မေျပမႈ ပိုမ်ားလာတတ္သည္ကို သတိထားပါ။ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ရွိလိုက္ မရွိလိုက္ ျဖစ္ေနသည္ကို ဆင္ျခင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ျပဳျပင္ေပးရန္ လိုလိမ့္မည္။
စီးပြားေရး။   ။အက်ိဳးေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ပို႕ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပး ေကာင္းကိန္းရွိသည္။ ေနရာဌာန အေျပာင္းအေရႊ႕ ရွိလာႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရလိုက္ မရလိုက္ ျဖစ္ေနတတ္လိမ့္မည္။ စူးစူးစိုက္စိုက္ လုပ္ကိုင္ေပးရန္ လိုပါမည္။
အိမ္ေထာင္ေရး။   ။အေျပာမတတ္၍ အခ်စ္ေရး ျငင္းပယ္ခံရမႈ ရွိတတ္သည္ကို သတိထားပါ။ လိုရင္းတိုရွင္း ေျပာသည္က ပိုေကာင္းကိန္းရွိသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုသူမ်ား ၂၂ ရက္မတိုင္မီ ျပဳသင့္ပါသည္။ သားသမီးမ်ား မေတာ္တဆ ထိခိုက္ပြန္းပဲ့မႈ ရွိတတ္လိမ့္မည္။ စိုးရိမ္စရာ မရွိလွပါ။
အေဆာင္ယၾတာ။   ။ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

စေနသားသမီး
က်န္းမာေရး။   ။က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ ခ်ဴခ်ာလာတတ္ေသာ္လည္း သြားလာလႈပ္ရွား လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေနပါလိမ့္မည္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေပးရန္ သတိရွိပါ။ အေသးအဖြဲမ်ားသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။
ပညာေရး။   ။ပညာေရးဇာတာ ေကာင္းေနလိမ့္ဦးမည္။ ၂၇ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင္ မေခ်ာမႈ အနည္းငယ္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အေပ်ာ္အပါး မ်ားေန၍ ျဖစ္တတ္လိမ့္မည္။  အပ်င္းႀကီးစိတ္ကိုလည္း တိုက္ထုတ္ပစ္ရန္ လိုလိမ့္မည္။
စီးပြားေရး- အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ၀င္ေငြအျမတ္အစြန္းမ်ား ၀င္လာ တတ္လိမ့္မည္။ ဇြဲသတၲိရွိရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုမည္။ လိုလွ်င္ ႀကံဆပါ။ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ရလာတတ္လိမ့္မည္။ မိမိ၏ အေတြးအထင္ အဆံုးအျဖတ္မ်ား အမွန္မ်ားလာကိန္းရွိသည္။
အိမ္ေထာင္ေရး- ခ်စ္ေရးဆိုရန္ရွိသူမ်ား ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္ၾကားတြင္ ဆိုသင့္ပါသည္။ လူမစြမ္း နတ္မ ဆိုသည့္ကိန္း ႀကံဳရတတ္လိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုသူမ်ားအတြက္ တစ္လလံုးလိုလို အဆင္ေျပကိန္းရွိသည္။ ၁၉ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ သားသမီး အက်ိဳး ခံစားရတတ္လိမ့္မည္။
အေဆာင္ယၾတာ။   ။က်န္းမာေရးေကာင္းေနမွ ေအာင္ျမင္မႈရမည္ကို အျမဲႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ပါ။

kai

About kai

Kai has written 973 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.