ယေန႔ေခတ္စစ္ပြဲေတြမွာ စစ္သားေတြထက္ အရပ္သားလူထုေသဆံုးၾကရတယ္။ေနာင္အနာဂတ္ အျငင္းပြားမႈမ်ဳိးေစ့ေတြကို ႀကဲခ်စိုက္ပ်ဳိးၾကတယ္။စီးပြားေတြလည္းပ်က္တယ္။ၿမိဳ႕  ျပလူေနမႈအဖြဲ႕ အစည္းေတြ ယိမ္းယိုင္ ပ်က္စီးသြားတယ္။ဒုကၡသည္ေတြ ထုနဲ႔ေဒး ေပါမ်ားလာတယ္။ကေလးေတြလည္း စိတ္အမာရြတ္ ထင္က်န္ရစ္ခဲ့ရတယ္။

ဒီစစ္မက္ျပႆနာေတြရဲ႕ အေျဖကို ဖြင့္ဆိုျပသဖို႔ရာ ဒီေန႔ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဘာမွပါမလာပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္သိတာကေတာ့ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ရာမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေတြၾကာသည္အထိ ရဲ၀ံ့စြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ တူညီေသာ အျမင္နဲ႔ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တရားေသာစစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေတြးအျမင္ေတြ၊တရားေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အယူအဆေတြ အေၾကာင္း နည္းလမ္းသစ္ေတြနဲ႔ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ဖို႔ လိုအပ္လာပါလိမ့္မယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕  ဘ၀အသက္တာေတြမွာ အၾကမ္းဖက္အျငင္းပြားမႈကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ လက္ခံရခက္တဲ့ အရွိတရားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းနဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔   တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီပဲျဖစ္ေစ၊အစုအဖြဲ႕ လိုက္ပဲျဖစ္ေစ လိုအပ္ခ်က္အရေရာ၊ကိုယ္က်င့္တရားအရပါ တရားမွ်တစြာနဲ႔ အင္အားသံုးတဲ့နည္းလမ္းကိုရွာေတြ႕ လာႏိုင္မယ့္ အခ်ိန္ကာလေတြ ေရာက္ရွိလို႔လာမွာပ ါ။

ကၽြန္ေတာ္ဘာလို႔ဒါကိုေတြးမိသလဲဆိုရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဒီလိုအခမ္အနားမွာ မာတင္လူသာကင္းေျပာခဲ့ဖူးလို႔ပါ။“အၾကမ္းဖက္ျခင္းဟာ တည္ၿမဲတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္ေတာ့မွ ေဆာင္ၾကဥ္း မလာပါဘူး။ဘယ္လူမႈျပႆနာကိုမွ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ဘူး။ပိုၿပီး႐ႈတ္ေထြးတဲ့အရာအသစ္ေတြကိုပဲ ဖန္တီးေပးပါတယ္။´´ေဒါက္တာကင္းရဲ႕ ဘ၀တာလုပ္ေဆာင္မႈကို ဆက္ခံသူတစ္ဦးအျဖစ္ ဒီေနရာမွာရပ္ၿပီးေျပာရ မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းဆိုတဲ့ အဟိ  ံသက၀ါဒကို အရွင္လတ္လတ္ႀကီး သက္ေသခံေနသူျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္သိတယ္။ဂႏၵီနဲ႔ကင္းတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ဘ၀ေတြထဲမွာ ဘာမွ ေပ်ာ့ညံ့တာ မရွိဘူး။ဘာမွ ရပ္တန္႔တာမရွိဘူး။ဘာမွ အယံုလြယ္လြန္းတာမရွိဘူး။

ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို ခုခံကာကြယ္ဖို႔ က်မ္းက်ိန္သစၥာဆိုထားတဲ့ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ဟာ သူတို႔ရဲ႕ စံနမူနာေတြသက္သက္ကိုပဲ လိုက္နာလို႔မရပါဘူး။ဒီကမ ၻာႀကီးကို အရွိအတိုင္း ရင္ဆိုင္တယ္။ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္လူထုကို ေျခာက္လွန္႔ေနတာေတြ ၾကံဳေတြ႕  ရတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဒီအတိုင္းရပ္ၾကည့္ေနလို႔မရပါဘူး။အမွားမလုပ္မိေစဖို႔အတြက္ပါ။မိစၧာဟာ ဒီကမ ၻာေလာကထဲမွာ ရွိကိုရွိေန ပါတယ္။အၾကမ္းမဖက္ေရးလႈပ္ရွားမႈက ဟစ္တလာရဲ႕ တပ္ေတြကို ဟန္႔တားျခင္းမျပဳႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။အယ္လ္ေကးဒါးေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္နက္ခ်ေစဖို႔ ဘယ္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈေတြကမွ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကပါဘူး။  အင္အားသံုးဖို႔ တစ္ခါတစ္ရံလိုအပ္တယ္လို႔ေျပာဖို႔ဆိုတာ လိုရာဆြဲယူျခင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။သမိုင္းက သက္ေသခံေနပါတယ္။လူမွာ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိျခင္းေတြနဲ႔ပါ။အေၾကာင္းျပခ်က္မွာလည္း ကန္႔သတ္မႈေတြနဲ႔ပါ။ အင္အားသံုးဖို႔ တစ္ခါတစ္ရံလိုအပ္တယ္လို႔ေျပာဖို႔ဆိုတာ လိုရာဆြဲယူျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။သမိုင္းက သက္ေသခံေနပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ဘာလို႔ တင္သြင္းရသလဲဆိုရင္ ဒီကေန႔ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွာ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္စႏိုးစေနာင့္ျဖစ္ေနၾကလို႔ပါ။ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္လဲဆိုတာ အေရးေတာ့  မႀကီးပါဘူး။တစ္ခါတစ္ရံမွာ အေမရိကကို ကမ ၻာရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္စစ္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအျဖစ္ ထင္ဟပ္ၿပီး သံသယ၀င္တာမ်ဳိးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကမ ၻာႀကီးအေနနဲ႔ မွတ္သားထားရမွာကေတာ့ ဒုတိယကမ ၻာစစ္ႀကီးအၿပီး ကမ ၻာကိုၿငိမ္သက္ေစခဲ့တာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းေတြသက္သက္က လုပ္ေပးခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။စာခ်ဳပ္ေတြ၊ေၾကညာခ်က္ ေတြသက္သက္နဲ႔ ၿပီးခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာအမွားေတြပဲ လုပ္ခဲ့ပါေစ၊ထင္ရွားတဲ့အခ်က္က ဒီလိုရွိပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ေသြးေတြ၊ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္နက္ေတြရဲ႕  အင္အားနဲ႔ပဲ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာလံုျခံဳေရးကို ေစာ္င့ေရွာက္ဖို႔ ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္စုေက်ာ္ ကူညီခဲ့တယ္ဆိုတာကို ပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသား၊အမ်ဳိးသမီးတပ္ဖြဲ႕ ၀င္ေတြရဲ႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ၊အနစ္နာခံမႈေတြေၾကာင့္ ဂ်ာမနီကေန ကိုရီးယားအထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဓနဥစၥာ တိုးပြားၾကြယ္၀ေစခဲ့ပါတယ္။ေဘာ္လ္ကန္လိုေဒသေတြမွာ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေစခဲ့ပါတယ္။ဒီလိုႀကီးေလးတဲ့၀န္ကိုထမ္းတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵကို ျဖည့္စြမ္းဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသိစိတ္ဓာတ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ သား၊ေျမးေတြရဲ႕  ပိုမိုေကာင္းမြန္ တဲ့ အနာဂတ္ကို ရွာေဖြၾကတာပါ။တျခားႏိုင္ငံေတြက သား၊ေျမးေတြ လြတ္လပ္စြာ၊ၾကြယ္၀စြာ ေနထိုင္ခြင့္ရရင္ သူတို႔ဘ၀ေတြလည္း ပိုၿပီးေကာင္းမယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္လို႔ပါပဲ။

စစ္မက္ရဲ႕ လက္နက္ကရိယာေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာမွာ အေရးပါတယ္လို႔ ဒါေၾကာင့္ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ၿပီးေတာ့ ဒီသေဘာတရားဟာ တစ္ခုအေပၚတစ္ခုတည္မွီျဖစ္ေပၚရပါတယ္။ဘယ္ေရြ႕ ဘယ္မွ် တရားမွ်တတယ္ဆိုတာ အေရးမႀကီးပါဘူး။စစ္မက္ဆိုတာကေတာ့ လူသားအတြက္ အငိုနဲ႔ဇာတ္သိမ္းေစမွာ အမွန္ပါပဲ။စစ္သားရဲ႕  သတၱိနဲ႔ အနစ္နာခံမႈဟာ တိုင္းျပည္အတြက္၊လက္နက္ကိုင္ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ေတြအတြက္၊တာ၀န္အတြက္ စေတးခဲ့တာျဖစ္လို႔ ဂုဏ္သေရအေပါင္းခေညာင္းေနပါတယ္။ဒါေပမယ့္ စစ္မက္ဆိုတာကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ က်က္သေရမရွိပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ က်က္သေရအတြက္  ဘယ္ေတာ့မွ စစ္ခရာသံေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..