ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အင္တာနက္ဆိုင္၊ နက္၀က္ဂိမ္းဆိုင္ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ထုမ်ားၾကားတြင္ သိတ္မစိမ္းေတာ့ေသာ ေ၀ါဟာရ တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္မွာ လေပါင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ေတာ္ေတာ္ ၾကာေပၿပီ။ အခ်ိဳ႕က ေန႔စဥ္ အခ်ိန္မွန္မွန္၊ အခ်ိဳ႕က ရံဖန္ရံခါ၊ အခ်ိဳ႕က စြဲစြဲလမ္းလမ္း သံုးေနၾကသည္လဲ ရွိ၏။ အခ်ိဳ႕က ဗဟုသုတ ရွာမွီးရန္အတြက္၊ အခ်ိဳ႕က အလုပ္အကိုင္အတြက္၊ အခ်ိဳ႕က အပ်င္းေျပ (အီစီကလီ) အတြက္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး သံုးေနၾကသည္ မ်ားလဲ ရွိ၏။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ရပ္ေ၀းေရာက္သားသမီးမ်ားအတြက္ မိဘမ်ား၏ အလြမ္းေျဖစရာ၊ ခ်စ္သူမ်ား အတြက္ ရင္ခုန္သံ ဖလွယ္ရာ၊ စီးပြားေရး သမားမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းရာ၊ အြန္လိုင္းမွ ပညာရွာမွီးလိုသူမ်ားအတြက္ Learning Center၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဂိမ္းကစားစရာ ေနရာ ျဖစ္လာေပသည္။

ထိုသို႔ လူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားသည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ သူ႔ထက္ငါ အၿပိဳင္အဆိုင္ဖြင့္လာၾကသည္မွာ မ်က္ျမင္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ဆိုင္မ်ားမွာ ေနရာထိုင္ခင္းခ၊ လစဥ္ေၾကး၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လခ၊ စက္မ်ားျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းစရိတ္မ်ား အတြက္ တြက္ေခ် မကိုက္ေသာေၾကာင့္ ပိတ္လုိုက္ရေသာ၊ ျပန္ေရာင္းလိုက္ရေသာ ဆိုင္မ်ားမွာလဲ မနည္းလွေပ။ သို႔ရာတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ မွာမူ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္လွ်က္ ရွိေနေပသည္။ ထိုသို႔ တိုးတက္လာေသာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအင္တာနက္ အသံုးျပဳေသာ ဆိုင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ရွိလာၾကသည္။ ေကာ္နက္ရွင္ ေကာင္းေသာ၊ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေသာ၊ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ ဆိုင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္လာၾကေပသည္။

အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားအႀကိဳက္ အျဖစ္ဆံုးမွာ အင္တာနက္ လိုင္းေကာင္းေကာင္း သံုးရျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပီဖင္းဂိုး (ႏိုင္ငံျခားဖုန္း) အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အင္တာနက္ ေကာ္နက္ရွင္ ေကာင္းျခင္းမွာ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ စကင္ဖတ္ျခင္း၊ ပရင့္ေအာက္ ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ယူဇာမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္ ၀န္ထမ္းမ်ား ရွိေသာ ဆိုင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္လာၾကေပသည္။ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခမွာ တစ္နာရီလွ်င္ ၃၀၀က်ပ္၊ ၄၀၀က်ပ္ ၀န္းက်င္မွ်သာျဖစ္သျဖင့္ တစ္ဆိုင္ႏွင့္ တစ္ဆိုင္ ေစ်းႏႈန္းလြန္စြာ ကြာျခားမႈ မရွိသည့္အတြက္ အထက္ပါ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုေရြးခ်ယ္လာၾကျခင္း ျဖစ္တန္ရာ၏။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဆိုင္မ်ားသည္ မသမာေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ယူဇာမ်ား၏ အေကာင့္မ်ား ခိုးယူျခင္း၊ မိန္းကေလး မ်ား၏ ဂ်ီေမးလ္ အေကာင့္မ်ားကို ေထာက္လွမ္း၍ မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားလဲ ရွိတတ္ရာ ယူဇာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအသံုးျပဳမည့္ ဆိုင္၏ အေၾကာင္းကို ေသခ်ာစြာ မသိလွ်င္ မိမိတို႔၏ လံုၿခံဳေရးကို အထူးဂရုစိုက္ၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယူဇာမ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္ သံုးမည္ဆိုပါက မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လံုၿခံဳမႈအတြက္ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို သိဖို႔ လိုအပ္လွေပသည္။ အနည္းဆံုး မိမိအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေမးလ္၊ ေဖ့ဘြတ္ခ္ အေကာင့္မ်ားႏွင့္ အျခားအသံုးျပဳခဲ့ေသာ လင့္ခ္ မ်ားကို စနစ္တက် ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ မိမိသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္မွာမူ သူမအသံုးျပဳေသာ အီးေမး ပက္စ္၀ါ့ခ္ အခိုးခံခဲ့ရ၍ သူမ၏ ေက်ာင္းတက္ရန္ ကိစၥ ပ်က္လုနီးနီးအထိ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရဖူးေလသည္။

အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အျခား သတိထားသင့္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ မိမိ၏ ဖိနပ္မ်ားကို လံုၿခံဳမႈသတိရွိရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားသည္ ဖိနပ္စီးခြင့္ မေပးေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ ဖိနပ္ကို လံုၿခံဳစြာသိမ္းဆည္းႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ၊ စိတ္ခ်ရမႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္မွာလဲ အေရးႀကီးေပသည္။ စာေရးသူ ကုိယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ တစ္ရက္က ကိစၥ တစ္ခုျဖင့္ ၿမိဳ႕ထဲသို႔ သြားေရာက္ရင္း အေရးႀကီး အီးေမး တစ္ေစာင္အတြက္ နီးစပ္ရာ အင္တာနက္ဆိုင္သို႔ သြားခဲ့ပါသည္။ ဆိုင္မွာ ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျဖင့္ ဖိနပ္ကို ေလွကားရင္းတြင္ ခၽြတ္မိခဲ့ပါသည္။ အင္တာနက္အသံုးျပဳၿပီး၍ ျပန္ထြက္လာခ်ိန္တြင္ စာေရးသူ စီးလာေသာ ဖိနပ္မွာ မရွိေတာ့။ ဖိနပ္မွာ သိတ္တန္ဖိုးႀကီးလွသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕လည္ေကာင္၌ျဖစ္၍ လြန္စြာ ကသိကေအာက္ ျဖစ္ရပါသည္။ ဆိုင္ရွင္မွာလဲ စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း၊ အားနာေၾကာင္း ေျပာေဖာ္ရသည္မွ လြဲ၍ မည္သို႔မွ် ရွင္းလင္းမေပးခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျခဗလာျဖင့္ပင္ နီးစပ္ရာ ဆိုင္တစ္ဆိုင္က အဆင္ေျပမည့္ ဖိနပ္တစ္ရံကို အဆင္ေျပသလို ၀ယ္စီးခဲ့ရပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ ပိုက္ဆံ အလံုအေလာက္မပါလာပါက မခက္ေခ်ေလာ။

ထို႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္လိုင္းေကာင္းရန္တစ္ခုတည္းကို အေလးမထားဘဲ မိမိတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မိမိ၏ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ ဆိုင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳသင့္သကဲ့သို႔၊ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ဆိုင္ကို လာေရာက္သံုးစြဲေနေသာ အသံုးျပဳသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေစရန္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုမို ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ လွေပသည္။

About intro

Lionel Intro has written 162 post in this Website..