အလုပ္ကမလုပ္ရေသးဘူးကြဲတာၿပဲတာက အရင္စလာတာကမာၻေပၚမွာက်ဳပ္တုိ႔ႏုိင္ငံကႏုိ င္ငံေရးပါတီ

ေတြဘဲ၊ ဒါေၾကာင္ျမန္မာ႔ ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းျပန္ၾကည္႕လြတ္လပ္ေရးမရခင္မီ 1946 ကစၿပီးေတာ႔ကြဲခဲ႔တဲ႔

ဖဆပလ(၂)ျခမ္းကြဲ၊ပုဂၢဳိေရး၊၀ါဒေရး၊အုပ္စုေရးပဋိကၡမ်ဳိးစုံေၾကာင္႔ကြဲခဲ႔ျခင္းျဖစ္တယ္။1948မွာလြတ္လပ္ေရးရ၊ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူကၽြန္မ်ဳိးေစ႔ျပန္ျဖစ္မဲ႔အကြဲကပါလာေသးတယ္၊သူတုိ႔လုပ္တာနဲ႔က်ဳပ္တ႔ုိျပည္သူေတြသခင္

သာေျပာင္းသြားတယ္ကၽြန္ဘ၀ကမလြတ္ေသးဘူး၊ရုိင္းတယ္လို႔ေတာ႔မထင္ပါနဲ႔ကၽြန္ဇာတာေတာ္ေတာ္ပါတဲ႔လူ မ်ဳိးဗ်။သက္ဦးစံပုိင္ဘုရင္ကၽြန္။အဂၤလိ္္ပ္ကၽြန္၊ဂ်ပန္ကၽြန္၊1947မွာအေျခခံဥပေဒစတင္ေရးဆြဲ(1948-1962) အထိကၽြန္ဘ၀ကလြတ္ကစ၊ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔(၁၄)ႏွစ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔တယ္၊ျပည္တြင္းစစ္မ်ားရွိျခင္း ေၾကာင္႔မေအာင္ျမင္ခဲ႔၊ က်ဳပ္တုိင္းျပည္မြဲရတာ၊နည္းပညာေနာက္က်က်န္ခဲ႔တာ၊မတုိးတက္တာေတြရဲ႔အဓိကအ ခ်က္တစ္ခ်က္ကိုေျပာပါဆုိရက်ဳပ္တုိ႔္ႏုိင္ငံရဲ႔ကမာၻသက္တမ္း အရွည္ဆုံးျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင္႔ပါဘဲ။တျခားဟာ

ေတြေတာ႔ကမာၻေပၚမွာစံခ်ိန္မခ်ဳိးဘူးအကြဲအျ႔ပဲကေတာ႔ဂရင္းနစ္မွတ္တမ္း၀င္ဘဲ။ဘယ္နဲ႔ဗ်ာတျခားက်ဳပ္တုိ႔ႏုိင္ငံထက္

ေနာက္က်ၿပီးမွလြတ္လပ္ေရးရခဲ႔တဲ႔ႏုိင္ငံေတြမွာတီထြင္မွုေတြ၊ျပဳျပင္မွုေတြအျမန္လုပ္၊ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေျပာင္းလဲ သြားၾကတာ၊က်ဳပ္တုိ႕ႏုိင္ငံမွာေတာ႔(၁)ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး(၂)ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး(၃)ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလုပ္ေန ၊ေျပာေနတာအခုမွ

မ ဟုတ္ဘူးဗ်၊အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းကတုိင္အခုထိဘဲ၊ဘာမွထူးျခားလာတာမရွိဘူး။

အဲဒီေနာက္မၿပီးဆုံးေသးတဲ႔အကြဲအၿပဲပန္ခ်ီကားလိုဘဲဆက္ၿပီးကြဲေနလိုက္တာ အဲဒီလိုလဲကြဲလို႔စစ္တပ္က

1962မတ္လအာဏာသိမ္းလိုက္ေတာ႕စစ္ကၽြန္၊1974ေရာက္ေတာ႔အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေပးမယ္ဆုိၿပီးေတာ႔အခုလိုဘဲစစ္တပ္

ကေဘာင္းဘီခၽြတ္ၿပီးအရပ္၀တ္၊ေခါင္းေပါင္းနဲ႔ျမန္မာ႕ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဆုိၿပီး တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကကၽြန္ျပဳလိုက္တာ

1988အထိဘဲ၊အဲဒီကစၿပီးေတာ႔စစ္တပ္ကအာဏာတစ္ခါျပန္သိမ္းလိုက္တာ2010အထိ၊ 2010က်ေတာ႔ထုံးတမ္းစဥ္လာကို

စစ္တပ္ကေလးစာတယ္မဆုိးဘူးဗ်၊ေဘာင္ဘီခၽြတ္၊တုိက္ပုံ၀တ္ၿပီးဘာညာသာလကာေလသံေပး…ေပး………ေ ပး……. ရင္းနဲ႔အခုအကြဲၿပဲေစာင္႔ေနတာ………………

ကမာၻေပၚရွိသမွ်ႏုိင္ငံအားလံုးသာGlobalizationျဖစ္စဥ္ေရစီးေၾကာင္းေ တြထဲသာေမွ်ာသြားမယ္၊ (တုိးတက္ေျပာင္းလဲျခင္း၊လူသားေတြယဥ္ေက်းလာျခင္း၊လူတန္ဘိုးျမွင္႔တက္လာျခင္း၊နည္းပညာေတြျမန္မာ ေတြမျမင္ဘူး၊ မၾကားဘူးေအာင္တုိးတက္ျခင္း)က်ဳပ္တုိကေတာ႔ခ်ီးပုံဒုိက္ေပၚမွာတင္က်န္ေနမဲ႔လူမ်ဳိး၊ ကၽြန္ဇာတာကလည္းဘယ္ေလာက္ရွည္ခဲ႔သလဲ၊

မင္းတုိ႔လူငယ္ေတြေတြးၾကည႔္ၾကကြာ(လူႀကီးေတြမပါ)၊ေျပာကတည္းကအသုံးမက်တာ၊ ကၽြန္ေတာင္ဘဲအႏုပ္တဲ႔(ကၽြန္ႏုပ္လို႔ေျပာတယ္)၊

ကၽြန္ထဲမွာဖားတတ္၊ယားတတ္တဲ႔ေကာင္နည္းပါးပါးသူမ်ား ထက္ပိုသိပုိတတ္၊ပုိေတာ္္သူၾကေတာ႔(ကၽြန္ေတာ္လို႔ေျပာတယ္)ေျပာရင္းဆုိရင္းနဲ႔စိတ္မေကာင္းဘူးဗ်ာ၊ ယဥ္ေက်းမွုကိုေစာ္ကားတာမဟုတ္ဘူးဗ်၊ပေဒသရာဇ္စနစ္ရဲ႔အေမြဆုိးေတြဗ်၊ က်ဳပ္တုိ႔လူမ်ဳိးကဗုဒၶဘာသာတာ ေျပာတာ၊ ဘုရားစကားနားမေထာင္ဘူးဗ်၊နားေထာင္ရင္ကာလာမသုတ္ကိုလိုက္နာေပါ႔ဗ်၊ က်ဳပ္တု္႔ဘာသာက ေတာင္းစားတဲ႔သူေတာင္းစား၀ါဒ မဟုတ္ဘူး၊အလုပ္သမား၀ါဒဗ်။အလုပ္လုပ္မွရတယ္္၊အလုပ္မလုပ္ဘဲနဲ႔ေတာင္း

ေနရင္ေတာ႔ေသေအာင္ေတာင္းဘယ္ေတာ႔မွရလာလိမ္႔မည္မဟုတ္။ဆင္ျခင္တုံတရားလည္းနည္းတယ္၊တီထြင္မွ

ုအားလည္းမေကာင္းဘူး၊သူမ်ားေျပာရင္ယုံလြယ္တယ္၊ပုဂၢဳိယ္ၾကည္ညဳိရင္ေလးစားရင္အဲဒီလူဘာေျပာေျပာအားလုံး

လက္ခံတယ္။ေခါင္းေဆာင္မပါရင္အလုပ္မလုပ္တတ္ဘူး၊Heroကုိဘဲေမွ်ာ္တယ္၊Leaders are born. ေခတ္ကုန္သြားၿပီ၊ Leaders are made. ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာေမြးယူလို႔၊က်င္႔ယူလို႔ရတယ္။

မ်ားမ်ားေမြးၿပီးေလ႔က်င္႔ေပးရမွာဗ်။ဒါမွမ်ဳိးဆက္မျပတ္မွာေပါ႕။အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာေဒါင္လိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ က်င္႔သုံးတာထက္္္အလွ်ားလိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္က ၿပိဳကြဲမွုနည္းႏုိင္တယ္လိုျမင္မိတယ္။

စနစ္တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္၊ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္မယ္ဆုိရင္လူတုိင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွရမယ္၊ဒီမိုကေရစီ

ထူေထာင္တယ္ဆုိတာကလည္းက်ဳပ္ဖတ္ဖူးတဲ႔အထဲမွာေတာ႕လူတစ္ဦးခ်င္းဆီ္ရဲ႕ဗီဇေကာင္း၊ပညာေကာင္း၊

စိတ္ဓါတ္ေကာင္းေတြရွိေအာင္ေမြးျမဴၿပီးမွတစ္ဦးခ်င္းဆီရဲ႔အားေတြ၊အျမင္ေတြနဲ႔လ႕ူအရင္းအျမစ္ႀကီးေကာင္းေအာင္

တုိးတက္ေအာင္တည္ေဆာက္ရတာ၊ဒါမွသာပါ၀ါသည္ေအာက္ေျခမွအထက္သို႔္စီးဆင္းႏုိင္မွျဖစ္တယ္။ လို႔က်ဳပ္ေတာ႔သေဘာေပါက္တယ္၊

အခုကအုပ္ခ်ုပ္သူေတြကလည္းက်ဳပ္ေတြလူမ်ဳိးအေၾကာင္းေကာင္းေကာင္းသိတယ္၊ေျခာက္ရင္ေၾကာက္တယ္၊

ေျမွာက္ရင္ေဂြးတက္ေအာင္ကတတ္တယ္၊ျဖစ္ႏုိင္မျဖစ္ႏုိင္မေတြးဆတတ္ဘူး၊ ဘယ္အစုိးရတက္တက္ကိုယ္လုပ္မွကိုယ္စားရတာလို႔ေတြးတယ္။Civil rights

ျပည္သူ႕ရပုိင္ခြင္႔ဆုိတာနားမလည္ဘူး၊မင္းဆုိတာသူ႔ဘုန္းနဲ႔ကံနဲ႔လာတာ၊ငါတုိ႔တေတြကအတိတ္ကံမေကာင္းလို႔ဒီလိုခံရတာ။

အဲဒါေတြကက်ဳပ္တုိ႔လူမ်ဳိးေတြရဲ႔ခံယူခ်က္ဘဲ။ေနာက္က်ဳပ္တုိ႔လက္သုံးစကားရွိေသးတယ္၊ကံ၊ကံရဲ႔အက်ဳိးဆုိတာ၊ေကာင္းတာလုပ္ရင္

ေကာင္းက်ဳိးခံစားရမယ္၊မေကာင္းတာလုပ္ရင္မေကာင္းက်ဳိးခံစားရမယ္လို႔ဆုိျပန္ေသးတယ္။ အဲဒါကအလုပ္ကို ေျပာတာဗ်၊ အလုပ္ေကာင္းရင္ေကာင္းက်ဳိးခံစားရမွာေပါ႕။အလုပ္မေကာင္းရင္ဆုိးက်ဳိးခံစားရမွာေပါ႕ဗ်။ကံမေကာင္းဘူးဆုိတာ

ကအလုပ္မေကာင္းဘူးလို႔ေျပာတာ။ဘာေၾကာင္႔အလုပ္မေကာင္းလည္းအရင္းျမစ္လိုက္ရွာ၊ေတြ႔လိမ္မယ္၊အဲဒါႏုိင္ငံေရးဘဲ။

အဲဒါကိုတလြဲဆံပင္ေကာင္းၿပီးမျမင္ရတဲ႔အတိတ္ကကံကိုပုံခ်ၾကတယ္။ေကာင္းေရာ႕၊ အစုိးရကလည္းအႀကိဳက္သိတယ္၊

အဖိတ္ေန႔က်ရင္ျမန္မာအသံကေနၿပီးတေနာင္ေနာင္နဲ႔ေၾကးစည္သံေလးေပးၿပီး ေတာ႔သတိသံေ၀ဂေလးရေအာင္ႏုိးေဆာ္ေပးေနတာ၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔လူျပည္မွာမေနနဲ႔နတ္ျပည္ကိုသြားၾကဟိုမွာအ ရမ္းေအးခ်မ္းတာ၊လြတ္လပ္တယ္၊ေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္။ ဒီကဟာေတြကအလကားဟာေတြေသရင္ဘာမွပါမသြားဘူးလုပ္

ေသးတာဒီႏုိင္ငံမွာရ်ိတာေတြက်ဳပ္တုိ႔တစ္ေတြပဲယူလုိက္ေတာ႔မယ္ဆုိတဲ႔ အေတြးမ်ဳိး(Philosophy)၀င္ေအာင္ထည္႔ေပးထားတယ္။၊

ေနာက္ကမာၻေပၚမွာသမုိင္းမက်န္ခဲ႔တဲ႕သက္ဦးစံပိုင္ဘုရင္ေတြကိုေတာ႔အားက်တယ္။ အခုေတာ႕ဗ်ာဇြတ္အတင္းလူေတြေၾကာက္ေအာင္

ၿဖဲေျခာက္ၿပီ္းေက်ာက္ေခတ္ျပန္ေရာက္သြားေအာင္ေမာင္းထည္႔တယ္။မပူပါနဲ႔က်ုပ္တုိ႔အားလံုးရဲ႕အသိညဏ္ကေက်ာက္ေခတ္ျပန္ေရာက္ေနပါၿပီ။

ေနာက္က်ဳပ္တုိ႔လူမ်ဳိးရဲ႔အေျခခံစိတ္ဓါတ္ဥပမာက်ဳပ္ကမွန္တာေတြေျပာေနတယ္၊၊ လူေတြမအေအာင္ႏုိးဆြေပးေနတယ္ဆုိပါေတာ႔၊

က်ဳပ္လုပ္ငန္းနဲ႔လုပ္ငန္းတူတဲ႔ေကာင္၊ဒါမွမဟုတ္အာဏာပုိင္ေ ဖာ္လန္ဖားလုပ္စားခ်င္တဲ႔ေကာင္ေတြက သူပေထြးအာဏာပိုင္

ေတြဆီေဘာကိုလက္ေဆးၿပီးသြားမတယ္။ဘာသြားသတင္းေပးသလဲဆုိေတာ႕ဒီေကာင္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေနတယ္တဲ႔၊ေကာင္းလိုက္တဲ႔က်ဳပ္

တုိ႔လူမ်ဳးိကၽြန္ဇာတာရွည္တာလဲမေျပာနဲ႔၊ကိုယ္ရဲ႕ေဆြမ်ဳိးသားျခင္း၊ ညီအကိုေမာင္ႏွမေတြကိုအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္႔အေရးယူခံရၿပီ၊

ႏိွပ္ကြပ္ခံရၿပီဆုိရင္ေတာ႔၊အဲဒီအခ်ိန္မွာသူပေထြးေတြမေကာင္းေတာ႔ျပန္ဘူး၊ ဘယ္ေကာင္ကဘာေတြသိမ္းလိုက္တာ၊ဘယ္ေလာက္ေထာသြားၿပီ၊

အဲဒီက်မွႏုိင္ငံအေရးစိတ္၀င္စားသလို၊ႏုိင္ငံအေရးဘဲလုပ္ေတာ႔မလို၊ဘာလိုလို၊ညာလိုလို၊နဲ႔……

အဲဒါမဟုတ္ေသးဘူးဗ်၊ႏုိင္ငံေရးဆုိတာေမြးရာပါပရဟိတစိတ္ဗ် ၊ေခတ္စကားနဲ႔ေျပာရင္pureNGOဗ်။     (NGOေျပာမွက်ဳပ္တုိ႔ျမန္မာလူမ်ဳိးဗုဒၶဘာသာ၊ေတြသံသရာရွိတယ္၊၀ဋ္ေၾကာက္တယ္္လို႔ ယုံႀကည္တဲ႔လူေတြအ ေၾကာင္းေနာင္က်မွေျပာျပဦးမယ္။)ငေလးလံုးအတြက္ဆုိတဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အလုပ္မလုပ္ဘူးဗ်၊မိမိအတြက္ကကၽြဲကူးေရပါသေဘာပဲဗ်၊

ေနာက္ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာဘုံကၽြန္ဘဲဗ်၊ အမ်ားအတြက္သူမ်ားမလုပ္ႏုိင္တာ၊မလုပ္ခ်င္တာ၊မလုပ္ရဲတာ၊ကိုလုပ္တဲ႔လူဗ်။

ႀကံဳလို႕ေျပာရဦးမယ္သူမ်ားႏုိင္ငံကအစုိးရေခါင္းေဆာင္ေတြကၾကက္၊ငွက္၊၀က္မေမြးဘူးဗ်၊အဲဒီထက္တြက္ေျခကိုက္တဲ႔၊

အမ်ားအက်ဳိးျပဳႏုိင္တဲ႔ပညာရွင္(Academic)ေတြကိုေမြးတာတဲ႔၊က်ဳပ္တုိ႔ဆီက ေတာ႕(ဒဒဒ။သုံးလုံးေမြးတာ(လူမိုက္))၊ ပညာရွင္ဆုိရင္ေမာင္းထုတ္၊ေတာ္တဲ႔လူဆုိရင္ေထာင္ထဲထည္႔၊ဒါမွကၽြန္လူမ်ဳိးကိုအုပ္ခ်ဳပ္လို႔ရမွာေပါ႕။

အခုလည္းမီးခုိးမထြက္တဲ႔နည္းပညာနဲ ႔တုိင္းျပည္ကိုကၽြန္ျပဳေနတာ ဘယ္ႏုိင္ငံေတြလဲဆုိတာမသိဘူး၊ကိုယ္အခ်င္းခ်င္းေတြက

ေခတ္သစ္အကြဲစေနျပန္ၿပီ၊က်ဳပ္လည္းေျပာခ်င္တာေတြေျပာေနတာက၊အရင္ထက္စာရင္နည္းနည္းပိုသိလာလို႔ပါ၊

သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ကလည္းျပည္သူေတြႏုိိင္ငံေရးလုပ္ပါ၊ေ၀ဖန္ပါဆုိလိုေ၀ဖန္ရဲတာ။အသိမ်ားေတာ႔ေသာကမ်ားတာေပါ႔ဗ်ာ။

က်ဳပ္တုိ႔တေတြျပည္သူလူထုကိုAwarenessျမင္႔တက္ လာ ေအာင္  Ignited mind လုပ္ေပးရမယ္၊

တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေတြပါတီအခ်င္းခ်င္းေတြ၊တစ္ပါတီထဲကလူေတြအားလုံးကလည္း“ငါတုိ႔အားလုံးမျဖစ္မေနညီညြတ္ၾကမယ္

စည္းကမ္းရွိၾကမယ္္၊အုပ္ခ်ုပ္သူအစုိးရလည္း၊စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ကန္စြာနဲ႔ျပည္သူေတြနဲ႔ယံုၾကည္မွုတည္ေဆာက္မယ္၊

ငါတုိ႔ခ်မွတ္ထားတဲ႔မ႑ိုဳင္ႀကီးေလးခုကို မယုိင္မလဲခိုင္ၿမဲေအာင္တည္ေဆာက္ၾကမယ္လို သံဓိဌာန္ခ်ဆုံးျဖတ္ၿပီးေရွ႔ကိုခရီးဆက္ၾကမွသာလွ်င္

……………ကဲဗ်ာေျပာ ရင္းဆုိရင္းနဲ႔ ေန ေတာင္အေတာ္ေစာင္းေနၿပီ။”

 

About aungpanese

koshima san has written 4 post in this Website..

I am a teacher.

   Send article as PDF