ဆင္းရဲမဲြေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုတာေတြကို ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကားေနရပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ဘာ့ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတယ္။ ဘယ္လိုတိုက္ဖ်က္ရမလဲဆိုတာ ရြာသားမ်ား ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးၾကေစလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့္ကၽြန္ေတာ့အျမင္ကို သာ တင္ျပျခင္းျဖစ္လို႕ လိုအပ္ခ်က္အားနည္းခ်က္ ေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရလဲဆိုရင္ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေျပာရရင္ေတာ့ ၀င္ေငြမရွိလို႔ ေငြ မရွိလို႔ဆိုတာကေတာ့ ဘယ္သူမွ ျငင္းႏိုင္ၾကမယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ေငြမရွိတာလဲဆိုတာကို ရွင္းႏိုင္ရင္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္တာလဲ ဆိုတာကို ရွင္းျပီးသားျဖစ္ပါမယ္။ ေငြရွိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာကို ရွုင္းႏိုင္ရင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာတဦးနဲ႔တဦး အယူအဆ မ်ားစြာ ကြာျခားႏိုင္ျပီး ေတာ္ေတာ္လည္း က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။

ဗုဒၶရဲ့ တရားသေဘာနဲ႔ ၾကည့္႕ရင္ေတာ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေရေသာက္ျမစ္ကို မွန္ကန္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ မုခ် ေျပလည္ႏိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။အေၾကာင္းမွန္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ရွာရခက္ပါတယ္။

ဆင္းရဲျခင္းဟာလဲ ႏိုင္ငံ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ျပည္သူဆင္းရဲျခင္းဆိုျပီး ၂မ်ိဳးရွိတယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ ဆက္စပ္ေနတယ္ထင္ပါတယ္။ ဆင္းရဲမဲြေတမႈဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရလဲ ဆိုရင္ ၀င္ေငြမရွိလို႔။ ၀င္ေငြဘာေၾကာင့္မရွိရလဲဆုိရင္ အလုပ္မရွိလို႔ ၊ ထီမေပါက္လို႔ အေမြမရလို႔ ၊၀ိုင္း၀န္းေထာက္ပံ့ အၾကံေကာင္းေပးႏိုင္မဲ့ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း မရွိလို႔ ။ ထီမေပါက္တာ အေမြမရတာက ခဏ ထားပါ။

အလုပ္ဘာေၾကာင့္မရွိရလဲ ဆိုရင္ အလုပ္ေပးႏိုင္မဲ့သူေတြ အလုပ္ရွင္ ေတြ မရွိလို႔ (အလုပ္ရွားလို႔) ။ အသက္ေမြးမႈ အတတ္ပညာမရွိလို႔။ ပ်င္းလုိ႕။ အလုပ္လုပ္ခ်င္သူနဲ႔  အလုပ္ေပးႏိုင္သူေတြ မခ်ိတ္ဆက္မိလို႔ ။ ကိုယ္က ရိုးသားစြာ လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိလို႔ အလုပ္ေပးသူေတြက သေဘာမက်လို႔။ ကိုယ္ကရိုးသာစြာ လုပ္ကို္င္ေသာ္လည္း အလုပ္ေပးသူေတြက အႏိုင္အထက္ျပဳတာမခံႏိုင္လို႔။

အလုပ္ရွင္ေတြဘာေၾကာင့္မရွိလည္းဆိုေတာ့ နည္းပညာဗဟုသုတ ႏွင့္ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္မႈ ယံုၾကည္မႈ အားနည္းလို႔ ၊ ေငြေၾကး မလံုေလာက္လို႔ ၊ ဘာေတြလိုအပ္လဲ ၊ လိုတာေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲမသိလို႔ ။ တကယ္လုပ္ငန္းၾကီးလုပ္တဲ့သူေတြကိုေခ်းေငြ ခ်ေပးျခင္းဟာလည္း သြယ္၀ိွက္ေသာနည္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးျခင္းတခုလို႔ျမင္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္ရွင္တဦးဟာ သူတေယာက္တည္းလုပ္လို႔မရပါ။ အလုပ္သမားေတြငွား ရပါမယ္။ ဒါဟာလည္းအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးျခင္းလို႔ျမင္ပါတယ္။  သူတို႔ကို လုပ္ၾက လုပ္ၾကလို႔ ေျပာေနတာထက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိမယ့္အလုပ္ေတြဆို ေသဒဏ္ေပးလဲခိုးလုပ္မဲ့သူေတြရွိမွာပါ။ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိျခင္းကို္ခြင့္ျပဳရပါမယ္။ေခ်းေငြရရွိသူဟာ ေရႊ၀ယ္ေလွာင္ရင္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ရရွိမွာမဟုတ္ပါ။

ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္ကုန္သည္ေတြကို အျမတ္ၾကီးစားေတြလို႔သတ္မွတ္ျပီး အျမင္ေစာင္းခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္လဲအရံႈးခံခဲ့ ပါတယ္။ အစိုးရက အရံႈးခံလုပ္ႏိုင္ေပမဲ့ ျပည္သူေတြက မိသားစု စား၀တ္ေနေရးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ အရံႈးခံမလုပ္ႏိုင္ပါ။ ယုတ္စြအဆံုး ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ပင္ မိမိတို႔ ၏ ကာယ ဥာဏအားမ်ားကို အရင္းအႏွီးျပဳကာ လစာဟူေသာ အက်ိဳးအျမတ္ကို ရယူၾကရပါသည္။

စီးပြားေရးေစ်းကြက္သေဘာတရားအရ ကုန္သည္မ်ားသည္ supply & demand ကို ၾကည့္ျပီး အျမဲယွဥ္ျပိဳင္ေနရပါသည္။ အာဏာကိုအသံုးျပဳရင္ေတာ့ အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားျပီး ျပိဳင္ဘက္မရွိပါ။ ကုန္သည္သေဘာမွာ အကိ်ဳးအျမတ္ ေကာင္းျပိီဆိုတာနဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္မဲ့လူသစ္ေတြ မ်ားစြာထပ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

export promotion နဲဲ႔ပတ္သက္ျပီး exporter ေတြ အကိ်ဳးအျမတ္ရွိရင္တိုးတက္လာမယ္ထင္ပါတယ္။ exporter ေတြအကိ်ဳးအျမတ္ရွိရင္ ပိုစိတ္၀င္စားၾကမယ္ထင္ပါတယ္။  exporter ရဲ့အခြန္ကို အရင္အတိုင္းေကာက္ျပီး တႏွစ္ျပည့္လို႔ ရွိရင္ ၁%  သို႔  ၂%  refund ျပန္ေပးမယ္ဆိုရင္ export ကို ပို စိတ္၀င္စားၾကမယ္ထင္ပါတယ္။

အလုပ္လုပ္ခ်င္သူႏွင့္ အလုပ္ေပးႏိုင္သူေတြခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ website  ကို လူတုိင္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔  သိရွိႏိုင္ေအာင္ သတင္စာ ဂ်ာနယ္မဂၢဇင္းထဲ ေန႔တိုင္းထည့္ျပီး ရပ္ကြက္ရံုးေတြနဲ႔ ရဲစခန္း အလုပ္သမားရံုးေတြ  အစရွိတာေတြကိုပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေ၀ထားသင့္ပါသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္အစိုးရ ႏွင့္ျပည္သူ ၂ဘက္စလံုးတြင္ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုေၾကရန္လိုပါသည္။ အစိုးရက ဖန္တီးေပးထားေသာအခြင့္အလမ္းေပၚတြင္ ျပည္သူမ်ားက ကံ ဥာဏ္ ၀ိရိယ ကို အျပည့္အ၀အသံုးျပဳျပီး ၾကိဳးစားၾကရပါမည္။ ဥာဏ္ႏွင့္၀ီရိယကို အစြမ္းကုန္အားထုတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကံ ေကာင္းဖို႔  မွာဒါန သီလ ဘာ၀တရားမ်ားကို ၾကိဳးစားအားထုတ္ရပါမည္။ ဒါန နဲေသာသူသည္ ပစၥည္းဥစၥာရွာေဖြလို႔ခက္တတ္ပါသည္။ ကိုယ္ျပဳသမွ်သည္ကိုယ့္ကံသာျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶ၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျခင္း အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္ေသာ ဒါနျပဳျခင္း ၊ ၅ပါးသီလေစာင့္ထိမ္းျခင္း ၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား ၊ မဂၤလာတရား ၊ ေမတၱာ တရားေတာ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ပြားမ်ား က်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း ခ်မ္းသာေသာ အေၾကာင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

 

အေၾကာင္းစံုမွ အေကာင္းစံုမည္တရားေတာ္

 

 

 

http://myanmargazette.net/50763/creative-writing/my-thinking-different

Nature မာတိကာ

About nature

has written 52 post in this Website..

THAKHIN CJ #3262011 (5/5/16)