““သမိုင္းစဥ္တေလ်ွာက္လုံး၌ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမွန္လ်ွင္ (ကို႐ံႈဴးနိမ့္မႈမ်ားနွင့္လူေျ

ပာေသာ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္) ဘာသာအယူဝါဒ မည္မ်ွပင္ျခားနားေစကာမူ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ဟူေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ညီညြတ္သင့္ျမတ္စြာ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းေနထိုင္ ၾကသည့္ သာဓကကို ေဝးေဝးရွာရန္မလိုပါ။ရန္ကုန္ျမိဳ ့ သိမ္ၾကီးေစ်းနွင့္လသာ ျမိဳ ့နယ္ တစ္ဝိုက္ကိုၾကည့္ပါ။
သိမ္ေတာ္ၾကီးနွင့္ ဆူးေလေစတီေတာ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္အစၥလာမ္ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းမ်ား၊ဟိႏၵဴဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းမ်ား၊ခရစ္ယန္ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းမ်ား၊တ႐ုတ္ဘုံေက်ာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး တို ့လည္း႐ွိၾကသည္။ထိုေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူတို ့သည္ မိမိတို ့ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအလိုက္ ဆူးေလဘုရားကုန္းေပၚတက္သူတက္၊ဗလီတက္သူတက္၊ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းသြားသူသြား၊ဘုံေက်ာင္းတက္သူတက္ အသီးသီးသြားလာ ေနထိုင္ ၾကရာ ကြဲျပားေသာ၊ျခားနားေသာ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားသဟဇာတျဖစ္ေနၾကပုံကိုေပၚလြင္ေစေအာင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ေပးေနပါသည္။
ဤကဲ့သို ့ျမင္ကြင္းမ်ိဳးကို အျခားေသာ တိုင္းတစ္ပါးတို ့တြင္မည္သူမ်ွျမင္ေတြ ့ဖူးၾကလိမ့္မည္ မထင္ပါ။ျမန္မာနိုင္ငံ၌ သာလ်ွင္ ဘာသာေရးအားျဖင့္ သေဘာထားၾကီးေသာ သ႐ုပ္သကန္ကို ေတြ ့နိုင္ပါသည္။ကၽြနု္ပ္တို ့ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဘာသာအယူဝါဒ တို ့အေပၚေလးစားေသာသေဘာထား ႐ွိျမဲျဖစ္ေလသည္။””[ေမာင္ထင္(၁၉၈၀)၊လုပ္သားျပည္သူ ့ေန ့စဥ္။၂၂-၁-၈၀(စာ-၄)]ဟူ၍ေဖာ္ျပထားရာေလးစားဖြယ္ျဖစ္ေလသည္။

ထို ့အျပင္ ဆရာတက္တိုး(၁၉၁၃-၂၀၀၃)ကလည္း“အေနတတ္ဖို ့လိုသည္”ဟူေသာ ေဆာင္းပါး၌ လူ၏တန္ဖိုးတြင္ ျမတ္ေသာစရဏ အက်င့္႐ွိရန္လိုအပ္ပုံကိုေဖာ္ျပျပီး-

““တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို ့ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ပထဝီအေနအထား အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာ ၏တန္ခိုးအာနုေဘာ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အေျခအေနျငိမ္းေအးလွပါ၏။(အျခားဘာသာဝင္ လူနည္းစုတို ့လည္းျငိမ္းခ်မ္းစြာေနၾကေပသည္။သူတို ့၌လည္း စရဏ တရား႐ွိၾကသည္ ဆိုရေပမည္။)ထို ့ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို ့အေနတတ္ဖို ့လိုသည္။ကၽြန္ေတာ္တို ့မွာ စရဏ တရား႐ွိျပီးျဖစ္ရာ ခိုင္မာသည္ထက္ခိုင္မာရန္ အားထုတ္ၾကဖို ့သာလိုေလသည္။မတရားမႈ၊မသမာမႈ၊ရက္စက္မႈစသည့္မေကာင္းေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို အထူးဂ႐ုစိုက္၍ ေရွာင္ၾကဥ္၍၊ေစတနာမွန္ကန္လ်ွက္ ေမတၱာ၊ဂရုဏာ၊မုဒိတာပြားလ်ွက္ မိမိတို ့ရင္ဝယ္ကိန္းျပီးလ်ွင္ လက္ေတြ ့လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရေပလိမ့္မည္။””ဟူ၍႐ႈျမင္ သုံးသပ္ထားပုံမွာ လူတိုင္းလိုက္နာ ထိုက္ပါသည္။[တက္တိုး(၂၀၀၀)”အေနတတ္ဖို ့လိုသည္”။၂၁ရာစု စီမံခန္ ့ခြဲမႈပညာ မဂၢဇင္း။အမွတ္(၂)။၁၂၁-၁၂၅]

ဘာသာယုံၾကည္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အျငင္းပြားဖြယ္မသင့္ အနိ႒ာ႐ံု မျဖစ္သင့္ပုံကို သမိုင္းေပါေမာကၡဆရာ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက သူ၏အျအင္အျဖစ္ ယခုလို ေဖာ္ျပဖူးပါတယ္။ျမန္မာျပည္တြင္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကသူတို ့ေ႐ွးပေဝဏီ ကတည္းက သင့္ျမတ္စြာေနထိုင္ခဲ့ ၾကပုံကိုအစခ်ီျပီးေနာက္-

““ငါတို ့ကဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ ျဖစ္တယ္။သူတို ့က ခရစ္ယန္ လို ့မခြဲျခားပါ။မြတ္စလင္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို ့ကို ဂ႐ုတစိုက္အေရးထားျပီးဆက္ဆံတာ မ်ိဳးမ႐ွိပါ။ယုံၾကည္မႈသည္းခံေရး(Religious Toleration)ကိုအဲဒီအခါက ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို ့က်င့္သားရျပီး၊နားလည္ျပီးသားျဖစ္ခဲ့ပီလို ့ထင္ရပါတယ္။ယုံၾကည္မႈနဲ ့ပတ္သက္ျပီး ကိုယ္ကအနိုင္ရေအာင္ အလုအယက္မေျပာ သင့္ဘူးလို ့နားလည္ျပီးသားျဖစ္ခဲ့တယ္လို ့ဆိုလိုပါတယ္။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းကိုေရာက္ျပီး သမိုင္းဘာသာကိုစျပီးသင္တဲ့အခါ ယုံၾကည္မႈစစ္(Religious War) ေၾကာင့္ ဥေရာပနဲ ့အေနာက္အာ႐ွမွာ ဘယ္အထိဒုကၡေရာက္ၾကရတယ္ ဆိုတာေတြကို ေကာင္းေကာင္းသိနားလည္လာပါတယ္။ယုံၾကည္မႈစစ္ ျပီးေတာ့ နယ္ေျမလုစစ္(Expensionnism)ျပီးေတာ့ စီးပြားေရးစစ္(Mercanlism)ေတြ ဆက္ခါဆက္ခါ ေတြ ့ၾကျပီးမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစစ္. (Fighting for Peace)ကိုေတြ ့ရျပန္တယ္။ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို ့စစ္တိုက္ယူရတယ္လို ့ေတာင္ေျပာပါေသးတယ္။ဒါေပမယ့္ စစ္ဟာစစ္ပါဘဲ။ဘယ္လို အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ရတယ္ဆိုေပမယ့္လူေတြရဲ ့အသက္နဲ ့ရင္းနွီးရတာျဖစ္လို ့အၾကီးအက်ယ္ဝမ္းသာအားရ ေထာက္ခံသင့္တယ္လို ့မေျပာနိုင္ပါ။ေျပာေနၾကတိုင္းေျပာရရင္ အနိ႒ာ႐ံုေတြ ့ရင္လဲ ေနာက္ထပ္မေတြ ့ေအာင္ေ႐ွာင္႐ွားရန္၊ကၠု႒ာ႐ံုေတြ ့ရင္လဲ ဒါမ်ိဳးထပ္ျပန္တလဲလဲ ရရွိနိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကဖို ့တိုက္တြန္းခြင့္ရပါတယ္””ဟုေဖာ္ျပထားသည္မွာ အလြန္မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းလွပါတယ္။[သန္းထြန္း(၂၀၀၅)။ျမန္မာ့သမိုင္းေျမပုံမ်ား။အခ်ီး။ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မ်ားပုံနွိပ္တိုက္။င-စ]

About အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး

အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး has written 139 post in this Website..

ေၾကာက္တတ္ ရင္ ႏွစ္ခါ ေသတယ္။