သူငယ္ခ်င္း မင္းစဥ္းစားၾကည့္
ညီရင္းအစ္ကို
ေမာင္ရင္းႏွမ
မဟုတ္ၾကပါပဲ
ရြာထဲေရာက္မွ
ခင္မင္ခဲ့ၾက ငါတို႔တစ္ေတြ။
အရင္းအခ်ာ
တူႀကီးပ်င္းတာ
မဟုတ္ၾကပါပဲ
ရြာထဲေရာက္မွ
ရင္းႏွီးခဲ့ၾက ငါတို႔တစ္ေတြ။
ဇာတိအတူ
လမ္းေၾကာင္းအတူ
မဟုတ္ၾကပါပဲ
ရြာထဲေရာက္မွ
စိတ္တူခဲ့ၾက ငါတို႔တစ္ေတြ။
တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ
တစ္ေယာက္ၾကည့္ကာ
ျမင္ဘူးၾကတာလည္း
မဟုတ္ၾကပါပဲ
ရြာထဲေရာက္မွ
ညီမွ်ခဲ့ၾက ငါတို႔တစ္ေတြ။

သူငယ္ခ်င္း
ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ငါတို႔ရြာကို
မလိုတမာ လိုရာဆြဲၿပီး
ငပ်င္းႀကီးသမုတ္ စာေရးသည့္အလုပ္ကို
မတန္မရာ ေအာ္ဟစ္ရမ္းကား
အေမစုကိုမ်ား သူလိုႏြားက
ဆံုးမသလို တရားခ်သလိုႏွင့္
ရန္စလိုသူ အႏၶလူသည္
ငါတို႔ညီညြတ္ ၀ိုင္းခၽြတ္ၾကမွ
အသိမွန္ရ လားရာလွကာ
လူ႔တိရာစာၧန္ ဘ၀မွ
ကၽြတ္ရွာရမယ္
ခၽြတ္လိုက္ၾကစို႔ သူငယ္ခ်င္း…။

ထမင္း၀၀ စားဘို႔ေလာက္နဲ႔
အေမစုကို ေထာက္ခံတာမဟုတ္ေသာ
ကဗ်ာဆရာ လူပ်င္းႀကီး ဘလက္

black chaw

About black chaw

black chaw has written 332 post in this Website..