ဆရာမႀကီး TTNU ၏ အလုပ္ႏွင့္စရိုက္ ပို႔စ္ေလးကို ဖတ္မိတဲ့အခါ ျဖတ္သန္းခဲ့ဘူးတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ဘ၀ေလးေတြကို ျပန္လည္
သတိရေနမိပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွာ ႀကံဳခဲ့ရေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ထံမွ ကုမၸဏီ၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးခ်င္ပါသည္။
သူငယ္ခ်င္း ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္၏ ဘာသာျပန္ေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဘာသာျပန္အလြဲေလးမ်ား အနည္းငယ္ရွိေနခဲ့လွ်င္ ႀကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါသည္။ စာဖတ္သူေတြအေနနဲ႔ လိုအပ္တာကို ယူၿပီး မလိုအပ္ဘူးထင္ပါလွ်င္ ဖတ္ၿပီး တာနဲ႔ ေမ႔ပစ္လိုက္လို႔ရပါသည္။

What We Expect Of You
သင့္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္မွာ

When you come to work here, you must raise your sights! Our objective is excellence.
သင္ဤေနရာသို႔ အလုပ္လာလုပ္လွ်င္ သင့္အျမင္အာရံုမ်ားကို ျမွင့္တင္ထားရပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။

1. Give your utmost. The more you put in, the more you’ll get out.
၁။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး သင္မွ်ေပးပါ။ သင္မ်ားမ်ားေပးေလေလ သင္မ်ားမ်ား ရေလေလ ျဖစ္သည္။

2. Be a master of your subject. Make no mistakes. Always have the urge to improve yourself. Never be content with standing still.
၂။ သင့္အလုပ္ကို သင္ ပိုင္ႏိုင္ပါေစ။ အမွား မလုပ္ပါႏွင့္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျမွင့္တင္တိုးတက္ႏိုင္ရန္ အၿမဲ
ဆႏၵရွိပါ။ မိမိ ေနရာ၌ ရပ္တန္႔ေနျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ ေက်နပ္မေနပါႏွင့္။

3. Show initiative. People who get ahead are the ones who do things
which nobody asks them to do.
၃။ ေရွ ့ေဆာင္ႏိုင္မွဳ စြမ္းရည္ျပသပါ။ တစ္ျခားသူမ်ားေရွ ့တြင္ေရာက္ေနသူမ်ားသည္ ခိုင္းစရာမလိုပဲ လုပ္တတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

4. Be punctual. Hard work is measured not only in hours. But it starts there. We value people who are on the job at the proper time, who are punctilious about hours, who can be counted on in the emergency after regular office hours. Since most of us are not geniuses, our lot in business is determined mainly by how hard we work.

၄။ တိက်ပါ။ အလုပ္ႀကိဳးစားျခင္းကို အခ်ိန္နာရီျဖင့္သာ တိုင္းတာသည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းမွပင္ စတင္သည္။ သင့္တင့္ေသာ အခ်ိန္တြင္ အလုပ္ခြင္၌ ရွိေနသူမ်ား၊ ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္မွန္ကန္သူမ်ား၊ ပံုမွန္ရံုးခ်ိန္ ျပင္ပတြင္ အေရးေပၚကိစၥအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးႏိုင္သူမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တန္ဘိုးထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြ်မ္းက်င္သူပါရမီရွင္မ်ား မဟုတ္ၾကသည့္အေလွ်ာက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လုပ္ငန္း၏ ကံၾကမၼာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္မွ်အထိ အလုပ္ႀကိဳးစားသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္အေပၚတြင္ တည္မွီေနပါသည္။

5. We are proud of our office. Let’s keep it as neat and tidy as our own home.
So don’t stack papers on the floor. Keep the top of file cabinets clear. File correspondence immediately.

၅။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရံုးခန္းအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဂုဏ္ယူသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ကဲ့သို႔ သပ္ယပ္သန္႔ရွင္းစြာ ထားၾကရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ စုပံုမထားပါႏွင့္။ ဖိုင္တြဲမ်ားထားသည့္ ဗီရိုထိပ္ကို သန္႔ရွင္းစြာထားပါ။ စာမ်ားကို ခ်က္ျခင္းဖိုင္တြဲပါ။

6. We hope that you will apply your qualities of hard work, good manners and ability outside the company. We admire and value people who are good citizens in their communities – people who work for their local hospitals, schools, charities, the environment, and so on.

၆။ ကုမၸဏီျပင္ပတြင္ သင္သည္ သင္၏ အလုပ္ႀကိဳးစားတတ္မႈအရည္အခ်င္း၊ ယဥ္ေက်းေသာ အမူအရာႏွင့္ စြမ္းရည္တို႔ကို အသံုးခ်မည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ေဒသႏ ၱရ ေဆးရံုမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ အလွဴဒါန ဌာနမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ တျခားအရာမ်ားအတြက္ လုပ္အားေပးႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ႏိုင္ငံသားေကာင္းပီသသူမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေလးစားတန္ဘုိးထားပါသည္။

7. Have fun! Great work comes best from happy people. Take the work seriously, but not yourself. Laugh a lot. Everyone wants to work for an enthusiast. It goes with success. We hope you’ll feel at home very quickly, and that you enjoy the experience of being here.
၇။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ပါ။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ေသာ လူမ်ားထံမွ ႀကီးျမတ္ေသာ အလုပ္ ထြက္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ သင့္ကိုယ္သင္ မဟုတ္ပဲ အလုပ္ကိုသာ ေလးေလးနက္နက္ ထားပါ။ အႀကိမ္မ်ားမ်ား ရယ္တတ္ပါ။ တက္ႀကြထက္သန္ေသာသူအတြက္ လူတိုင္းအလုပ္လုပ္ခ်င္ၾကသည္။ ၄င္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္လည္း ဒြန္တြဲတတ္ပါသည္။ သင္သည္ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ယာတြင္ ေနထိုင္သကဲ့သို႔ သက္ေတာင့္သက္သာေနထိုင္တတ္ၿပီး ဤေနရာတြင္ သင္ေနရျခင္း၏ အေတြ႕အႀကံဳအတြက္ သင္ေပ်ာ္ရႊင္မည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

အဲဒါေလးေတြပါဗ်ာ။ သိတ္အေရးမႀကီးဘူးထင္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ျဖဳတ္ထားခဲ့ပါတယ္။

ေက်းဇူးပါ။

black chaw

About black chaw

black chaw has written 332 post in this Website..

   Send article as PDF