ယခုႏွစ္ ၂၀၁၀ မွစတင္၍ British Council တြင္အလုပ္လုပ္သူ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းကို စစ္ေဆးျပီးမွ အလုပ္ခန္႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနေသာ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ျပန္လည္ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လက္ရွိ၀န္တမ္းမ်ားမွ အဂၤလိပ္စာအားနည္းေနပါက မည္ကဲ့သို႕ အေရးယူမည္ဆိုတာကေတာ့ မသိရေသးပါ။ ထိုကဲ့သို႕ British Council ၀န္ထမ္းမ်ားအား အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္းသည္ ယခင္က ၄င္းဌာနမွအၾကီးအကဲျဖစ္သူ ေဒၚသင္းသင္းႏိုင္လက္ထက္အထိစစ္ေဆးခဲ့ျပီး၊ ၄င္းကိုဆက္ခံသူ ဦးေက်ာ္ထင္ကမူ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားမလုပ္ေတာ့ဘဲ ယခုေဒၚတင္၀င္းၾကည္လက္ထက္တြင္မွ ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

Pay Band J ႏွင့္အထက္၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး IELTS အဆင့္ 5.0 ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ရာထူးျမင့္ေလ အဂၤလိပ္စာပိုေကာင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ Library Assistant ရာထူးအတြက္ေလွ်ာက္လွြာေခၚယူခဲ့ရာမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္သူေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ရွိျပီး၊ အလုပ္ေလွ်ာက္သည့္ Application Form တြင္ေရးရေသာ Competency writing ႏွင့္ျဖတ္ခ်လိုက္ျပီး၅ ေယာက္သာ က်န္သည္ကို အဂၤလိပ္စာျဖင့္ထပ္စစ္ရာ ေလးေယာက္သာ Interview အဆင့္သို႕ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယခုတြင္လည္း Teaching Center Assistant ရာထူးအတြင္ေလွ်ာက္လြွာတင္သူေပါင္း ရာဂဏန္းေက်ာင္ရွိေနျပီၤျဖစ္ျပီး၊ အဂၤလိပ္စာကြ်မ္းက်င္မွဳျဖင့္ ၀န္ထမ္းေခၚယူမွုကိုကန္႕သတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အဂၤလိပ္စာ IELTS ေမးခြန္းမ်ားကို British Council မွရာထူးအဆင့္ျမင့္သူမ်ားက ကိုယ္တိုင္ထုတ္မည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။ ၄င္းတို႕က IELTS ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေမးရေသးေသာ (သို႕) ေမးျပီးေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳမည္ဟုလည္းသိရွိရပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ေနာင္တြင္ British Council တြင္၀န္ထမ္းအျဖစ္အလုပ္ေလွ်ာက္လိုပါက အဂၤလိပ္စာအဆင့္ျမင့္မားမွဳရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

About Kaung Myat Htut

Kaung Myat Htut has written 24 post in this Website..

Currently working as Lecturer in YIUS (Yangon Institute of University Studies) lecturing Introduction to Computing and Programming subjects. Also Working as a Translator/Writer in PC World Myanmar and Auto Mobile PC Guide Magazine.