20. ဈေးသင့်ပြီး ၊ တော်တော် စားကောင်းသားဗျ ။

Foreign ResidentMarch 23, 20161min00
20. ဈေးသင့်ပြီး ၊ တော်တော် စားကောင်းသားဗျ ။

Leave a Reply