အၾကမ္းဖက္မွဳေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုက္ဖ်က္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေရးအတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းႏိုင္ေရးဟာ အဓိက အက်ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြ မျဖစ္ပြားမီက ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြနဲ႕ ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို စနစ္တက် အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား ထိေရာက္စြာႏွိမ္နင္းႏိုင္ဖို႕အတြက္ Terrorist Intelligence Unit ေတြကို သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ ဖြဲ႕စည္းထားၾကပါတယ္။ ဒီယူနစ္ေတြက Terrorist Intelligence Process ေတြကို အသံုးျပဳျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ သတင္းရယူျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားဟု သံသယျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးေနသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မွဳတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ႏြယ္မွဳ၊ ဘ႑ာေရး ဆက္ႏြယ္မွဳ၊ ျဖစ္စဥ္ဆက္ႏြယ္မွဳ စသည္မ်ားကို ဆက္စပ္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း စတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။

ျဖစ္ပြားျပီးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္တြင္းအၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕မွ ဆက္စပ္ျခင္းမရွိတဲ့ တကိုယ္ေတာ္ အၾကမ္းဖက္မွဳ ေတြက နည္းပါးပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ၾကိဳးကိုင္ထားတဲ့ (သို႕မဟုတ္) ဆက္စပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ အားေပးေထာက္ခံေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႕ အလြန္ပဲ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ အၾကမ္းဖက္မွဳေလ့လာေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား လက္တြဲျပီး အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို Link Analysis မ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ေဖာ္ထုတ္ထားၾကပါတယ္။

ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိထားၾကတဲ့ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားစုဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး (rule of law) ရဲ႕ လက္တံနဲ႕ အနည္းငယ္ ေ၀းကြာေလ့ရွိတဲ့ ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာ ေဒသမ်ား၊ သဘာ၀အရံ အတားအဆီး မ်ားေသာေဒသမ်ားနဲ႕ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွာ ခိုေအာင္းျပီး အေျခစိုက္စခန္း တည္ေထာင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒီလိုတည္ေထာင္မွဳကေန အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအေပၚမွာ spill-over effects မ်ား သက္ေရာက္လာေလ့ရွိသလို၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမွ အျခားစစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ ဆက္စပ္လာတာေတြလဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မွဳေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေတြမွာ မိမိတို႕ႏိုင္ငံသာမက နယ္နိမတ္ခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေၾကာင္းကိုပါ ေလ့လာထားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ အခုဒီေဆာင္းပါးမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာတင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂၀၀၉) ခုႏွစ္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအစိုးရကေန စစ္ေသြးၾကြအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း (၁၂) ခုရဲ႕ အမည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ Harkat-ul Jihad Islami (HuJI) Bangladesh, Jamaat-ul Mujahideen Bangladesh (JMB), Shahadat-e-al Haqima (SAH) စတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္ကတည္းက အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကျငာခံထားရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သလို၊ ႏိုင္ငံတကာလံုျခံဳေရးနဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ မ်ားမွာ အမည္စာရင္းထည့္သြင္းခံထားရတဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

Shahadat-e al Haqima: Shahadat-e al-Hikma (SAH)

ဒီအဖြဲ႕အစည္းကို (၂၀၀၃) ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ () ရက္ေန႕မွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ အဖြဲ႕ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ Kawsar Hossain Siddique ဆိုသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအုပ္စုက အခ်က္ ()ခ်က္ပါတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ျပီး (၁၉၇၁) ခုႏွစ္ လြတ္ေျမာက္ေရးစစ္ပြဲကို အသက္ျပန္သြင္းဖို႕ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရအာဏာကို အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းနဲ႕ ရယူမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕အစည္း ေပၚေပါက္လာစမွာပဲ တိုင္းျပည္ရဲ႕တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ျခိမ္းေခ်ာက္လာတာေၾကာင့္ အဲဒီအခ်ိန္က အစိုးရျဖစ္တဲ့ BNP- Jamaat government က အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဒီအဖြဲ႕မွာ ကြန္မင္ဒိုအင္အား တေသာင္းခန္႕ရွိျပီး၊ တိုင္းျပည္အႏွံ႕မွာ ျဖန္႕က်က္ထားတဲ့ တိုက္ခိုက္ေရးသမား ႏွစ္ေသာင္းခြဲရွိပါတယ္။ ကမာၻေက်ာ္အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးျဖစ္တဲ့ Al Qaeda အဖြဲ႕နဲ႕ ဆက္စပ္မွဳေတြ ရွိေၾကာင္း ေထာက္လွမ္းေရးသတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Harkat-ul Jihad al Islami Bangladesh (HuJI-B)

ဒီအဖြဲ႕အစည္းကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာသာကပဲ ႏိုင္ငံတကာ လံုျခံဳေရးေလာကမွာပါ နာမည္ၾကီးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ကို အာဖဂန္နစၥတန္မွာ ဆိုဗီယက္တပ္ေတြကို သြားတိုက္ျပီးျပန္လာခဲ့တဲ့ အာဖဂန္နစၥတန္စစ္ပြဲျပန္မ်ားက စုဖြဲ႕ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ဟာ Osama Bin Laden’s International Islamic Force (IIF) ကို အားက်အတုယူမွဳေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဖြဲ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အမည္ကေတာ့ Showkat Osman (ေခၚ) Sheikh Faridi ဆိုသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာ အစၥလာဘ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ပစ္မွတ္မ်ားကေတာ့ secularism–liberal ပညာရွင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႕ တိုင္းျပည္ရဲ႕ secular image ကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား (ဥပမာ– Bengali New Year ) စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႕အစည္းမွာ ေကဒါေပါင္းတေသာင္းခြဲခန္႕ရွိမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားၾကပါတယ္။ ကနဦးအေနနဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကို International Islamic Front (IIF) က တာ၀န္ယူေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လွဳပ္ရွားေဒသကေတာ့ စစ္တေကာင္းကေန Cox’s Bazaar ကိုျဖတ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအထိ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာလဲ ခ်ိတ္ဆက္ကြန္ယက္ရွိျပီး၊ (၂၀၀၆) ခုႏွစ္ Sankat Mochan temple ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳနဲ႕ (၂၀၀၇) ခုႏွစ္ Hyderabad ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳေတြမွာ တာ၀န္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕အစည္းဟာ ဘင္လာဒင္ဦးေဆာင္ျပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေပၚ စစ္ေၾကျငာစဥ္တုန္းက လက္မွတ္ေရးထိုးပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ နီးစပ္နဲ႕ စစ္တေကာင္းေဒသ ေတာင္တန္းေတြမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ပူးတြဲလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (United Liberation Front) စခန္းေတြကို ဒီအဖြဲ႕အစည္းက ဦးစီးျပီး စီမံခန္႕ခြဲတာျဖစ္ပါတယ္။

(၂၀၀၅) ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွာ ဒီအဖြဲ႕အစည္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေၾကျငာခဲ့ျပီး၊ (၂၀၀၇) ခုႏွစ္မွာ အဖြဲ႕ရဲ႕ operational commander Mufti Hanan ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၀၂) ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၁) ရက္ေန႕မွာ US State Department က ထုတ္ျပန္တဲ့ စတိတ္မင့္မွာ HuJI-Bကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

HUJI-B အဖြဲ႕အစည္းဟာ Rohingya Solidarity Organization (RSO) နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္လွဳပ္ရွားမွဳေတြ ရွိပါတယ္။ RSO အဖြဲ႕အစည္းဟာ (၁၉၉၄) ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္းေတာေဒသအတြင္းကို ထိုးေဖာက္စစ္ဆင္ေရးေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၀၂) ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၀) ရက္နဲ႕ (၁၁)ရက္ေန႕မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ Ukhia South ေဒသအနီးက စခန္းတခုမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Islamic Fundamentalist အဖြဲ႕အစည္း () ခုရဲ႕ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ရိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး၊ အစည္းအေ၀းကေန The Bangladesh Islamic Manch ဆိုတဲ့ ညြန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းတခုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဇြန္လမွာ အာဖဂန္စစ္ျပန္မ်ားက သင္တန္းနည္းျပမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ ညြန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေတာင္းပိုင္ေဒသ၊ စခန္းႏွစ္ခုမွာ စစ္သင္တန္းေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။

အာဖဂန္စစ္ပြဲေတြမွာ တာလီဘန္ေတြဘက္ကေန ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ဖို႕အတြက္ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြကေန စစ္ကူမ်ား ေပးပို႕ခဲ့ရာမွာ HUIJ-B နဲ႕ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ HUIJ-B အဖြဲ႕ကို al-Qaeda’s South Asia arm အျဖစ္ ကမၻာ့လံုျခံဳေရးေလာကမွာ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ HUIJ-B အဖြဲ႕ဟာ မဟာမိတ္ ရိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို စုေဆာင္းျပီး နီေပါကေန ပါကစၥတန္၊ ပါကစၥတန္ကေန အာဖဂန္နစၥတန္ကို ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားမွာ ေဖာ္ျပထားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ (၂၀၀၅) ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက စစ္တေကာင္းနယ္က အၾကမ္းဖက္စခန္းမ်ားကို စီးနင္းအေရးယူမွဳေတြ ျပဳလုပ္လာခဲ့ပါတယ္။

စစ္ဆင္ေရးတခုမွာေတာ့ RSO အဖြဲ႕က ထိုင္းနယ္စပ္မွတဆင့္ တင္သြင္းလာတဲ့ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားနဲ႕ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္တဲ့ ဓာတုေဆးရည္မ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၀၉) ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၃၀) ရက္ေန႕မွာ မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ထုတ္ျပန္တဲ့ Countries Report on Terrorism- 2008 မွာ HUIJ-B အဖြဲ႕အစည္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ (Islamic minority group) ကို ကိုယ္စားျပဳလွဳပ္ရွားမယ့္ operatives မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းနဲ႕ တာ၀န္ေပးေစလႊတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ပါရွိျပီး၊ အဖြဲ႕ရဲ႕ လွဳပ္ရွားေဒသမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယနဲ႕ ျမန္မာလို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Jamaatul Mujahideen Bangladesh (JMB)

ဒီအဖြဲ႕အစည္းကို (၁၉၉၈) ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္လို႕ မွတ္တမ္းမ်ားမွာ ေတြ႕ရေပမယ့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းမွဳနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အတိအက် ရက္ေတြကို အျငင္းပြားမွဳရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းကို တိတိက်က် ေျခရာခံမိလာတာကေတာ့ (၂၀၀၂) ခုႏွစ္၊ ေမလမွာ ေကဒါရွစ္ေယာက္ကို ဖမ္းဆီးမိခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕အစည္းက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးျပဳလုပ္ျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို အစၥလာမ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕အစည္းဟာ ဒီမိုကေရစီကို ဆန္႕က်င္ျပီး၊ ဒီမိုကေရစီဟာ အစၥလာမ္ဘာသာကို ဆန္႕က်င္တယ္လို႕ ယူဆထားၾကပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕အစည္းဟာ ယဥ္ေက်းမွဳေရးရာမ်ားကိုလဲ ဆန္႕က်င္ျပီး၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမွဳ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေလ့ရွိပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႕အစည္းမွာ အခ်ိန္ျပည့္အဖြဲ႕၀င္ တေသာင္းခန္႕ရွိျပီး၊ အခ်ိန္ပိုင္းအဖြဲ႕၀င္ တသိန္းခန္႕ရွိတယ္လို႕ ေထာက္လွမ္းေရးမွတ္တမ္းမ်ားမွာ ပါရွိပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေကဒါမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ တကၠသိုလ္ဆရာမ်ား၊ ဘာသာေရးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးေလ့ရွိပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေတာင္ပိုင္းေဒသမွာ အေျခစိုက္ လွဳပ္ရွားေလ့ရွိျပီး၊ တႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႕ ကြန္ယက္မ်ား ျဖန္႕က်က္ထားပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ နီးကပ္တဲ့ စစ္တေကာင္းနယ္အပါအ၀င္ ေဒသကိုးခုမွာ operation divisions ကိုးခုခြဲျပီး လွဳပ္ရွားပါတယ္။ (၂၀၀၅) ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ခရိုင္ (၆၄) ခုအနက္ (၆၃) ခုမွာ ဗံုးအလံုး (၅၀၀) ကို တနာရီအတြင္းေပါက္ကြဲေအာင္ ခ်ိန္ကိုက္ျပဳလုပ္ခဲမွဳမွာ တာ၀န္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မွဳေတြကို ကူ၀ိတ္နဲ႕ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွ တဦးခ်င္း အလွဴရွင္မ်ားကတဆင့္ လက္ခံရရွိျပီး၊ အန္ဂ်ီအိုအမည္ခံထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္လဲ လက္ခံရရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ (၂၀၀၅) ခုႏွစ္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕နဲ႕ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက တြဲဖက္ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာအရ JMB ကို ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕အစည္း ဆယ္ခုရွိျပီး၊ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာမွဳျဖင့္ အကူအညီေပးေရး စတဲ့ အသြင္သ႑ာန္မ်ား ယူထားပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ (၂၀၀၉) ခုႏွစ္မွာ ယူေကႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕အစည္း Green Crescentကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ဘာသာေရးေက်ာင္းကေန လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဖမ္းဆီးရမိ ခဲ့ပါတယ္။

JMB ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူက Shaykh Abdur Rahman ဆိုသူ ျဖစ္ပါတယ္။ (၁၉၉၅) ခုႏွစ္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုကို သင္တန္းေပးဖို႕ အာရပ္သင္တန္းဆရာႏွစ္ေယာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ Shaykh Abdur Rahman ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို ေျခရာစခံမိၾကတာကေတာ့ အဲဒီသင္တန္းဆရာႏွစ္ေယာက္နဲ႕ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မွဳေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းဆရာႏွစ္ေယာက္ကို ရိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ ဖိတ္ၾကားေပးခဲ့သူကေတာ့ Asadullah al-Galib ဆိုသူျဖစ္ပါတယ္။ Shaykh Abdur Rahman နဲ႕ Asadullah al-Galib တို႕ဟာ ေနာင္မွာ JMB အဖြဲ႕ရဲ႕ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္သံုးဦးမွာ ပါ၀င္လာၾကပါတယ္။

ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္မွာ Asadullah al-Galib ရဲ႕ ထြက္ဆိုခဲ့ခ်က္မ်ားအရ အဆိုပါသင္တန္းဆရာႏွစ္ေယာက္ဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေျခစိုက္ ရိုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ကနဦးသင္တန္းေပးခဲ့ျပီး၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဒသခံမ်ားကိုလဲ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႕သင္တန္းဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုသင္တန္းေပးေနဆဲကာလမွာပဲ JMB အဖြဲ႕ေပၚထြက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ JMB အဖြဲ႕ကို အဖြဲ႕၀င္ ခုနစ္ဦးက ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး၊ regional commanders (၁၆) ဦး ရွိပါတယ္။ (၂၀၀၅) ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွာေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက JMB အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ကို တရၾကမ္းႏွိမ္နင္း အေရးယူမွဳေတြ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါတယ္။

JMB အဖြဲ႕အစည္းဟာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Harkat-ul Jihad al Islami Bangladesh (HUJI-B), Rohingya Solidarity Organization (RSO) တို႕နဲ႕ ဆက္ႏြယ္မွဳမ်ား ရွိပါတယ္။ (၂၀၀၉) ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၄) ရက္ေန႕မွာ JMB ရဲ႕ ေဖာက္ခြဲေရးကၽြမ္းက်င္တဦးျဖစ္တဲ့ Boma Mizan ဆိုသူကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ Rapid Action Battalion (Rab) က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ Rab နဲ႕ စီအိုင္ဒီမွ စစ္ေဆးေမးျမန္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ JMB အဖြဲ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ Shaykh Abdur Rahman ဟာ HUJ-B နဲ႕ RSO တို႕နဲ႕ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရာမွာ အဓိကတာ၀န္ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ Shaykh Abdur Rahman ရဲ႕ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ Mizan နဲ႕ JMB အဖြဲ႕၀င္မ်ားဟာ RSO က ျပဳလုပ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္သင္တန္းမ်ားကို (၂၀၀၂) ခုႏွစ္အတြင္းမွာ တင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သင္တန္းျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ဆင္းပြားသင္တန္းမ်ား ထပ္မံေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ သင္တန္းေနရာက စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေဒသတခုမွာ ျဖစ္ျပီး၊ သင္တန္းကာလ (၁၀) ရက္ၾကာခဲ့ေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ JMB က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေဖာက္ခြဲေရး သင္တန္းမ်ားေပးရေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့ပါတယ္။

နိဂံုး

အၾကမ္းဖက္မွဳဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးပညာရပ္မွာ Thrasymachan Justification for Terrorism ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရး၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ေနသူေတြဟာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ၊ ကိုယ္က်င့္တရားအရ အၾကမ္းဖက္မွဳကို ကန္႕ကြက္ဆန္႕က်င္တာေတြ၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူတာေတြကို လက္ခံစဥ္းစားေလ့ မရွိၾကပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္မွဳေၾကာင့္ လူအမ်ားၾကားမွာ climate of fear ပ်ံ႕ႏွံ႕လာျပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေတြကို ေဖာက္ထြက္ႏိုင္မယ့္ political outrage ကို ဖန္တီးႏိုင္မယ္လို႕လဲ ယူဆထားေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မွဳကို ဆန္႕က်င္တာဟာ ဒီလို political outrage ဖန္တီးႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ လုပ္တာလို႕ ထင္ျမင္စြပ္စြဲတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို ေတြးေခၚယူဆခ်က္ေတြ၊ ထင္ျမင္စြပ္စြဲမွဳေတြဟာ Thrasymachan Justification အေပၚမွာ သက္၀င္ယံုၾကည္ေနလို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုသက္၀င္ယံုၾကည္မွဳကေနတဆင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မသိဘာသာ ေထာက္ခံအားေပးသူေတြ ျဖစ္လာတတ္သလို၊ ကိုယ္တိုင္လဲ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း တည္ေထာင္သူေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာ အေျခစိုက္ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ဒီလို Thrasymachan Justification for Terrorism ကေန ျမစ္ဖ်ားခံလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို သတိနဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္သလို၊ မိမိတို႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ Thrasymachan Justification for Terrorism သေဘာတရားမ်ား မပ်ံ႕ပြားေစေရးကိုလဲ သတိျပဳဖို႕ လိုအပ္လွပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ခင္မမမ်ိဳး (၁၀၊ ၇၊ ၂၀၁၂)

(စာေရးသူသည္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ အထူးျပဳ ေဘာဂေဗဒ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႕၊ စစ္မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရး မဟာသိပၸံဘြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးသုေတသန မဟာသုေတသနဘြဲ႕မ်ား ရရွိထားသည့္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူတဦးျဖစ္ျပီး၊ အၾကမ္းဖက္မွဳႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအရံုးမွ အဖြဲ႕၀င္တဦး ျဖစ္ပါသည္)

kai

About kai

Kai has written 985 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.