အဲဒီေန႔က ေက်ာင္းကိုသံုးနာရီထိုးခါနီး (ေက်ာင္းဆင္းခါနီး) အခ်ိန္ေလာက္မွ ေမဖလား
၀ါးတို့ သူငယ္ခ်င္းနွစ္ေယာက္ျပန္ေရာက္ၾကပါတယ္။ နယ္ေက်ာင္းေတြရဲ့ထံုးစံ အတိုင္း
အျပင္ဘက္ လမ္းမတန္းဘက္ကိုသာ လူျမင္ေကာင္းေအာင္အုတ္တံတိုင္းကာ ျခံစည္းရိုး
ခတ္ထားေပမဲ့ ေဘးနွစ္ဘက္နဲ့ ေက်ာင္းအေနာက္ဘက္က အကာအရံမရွိတာေၾကာင့္
ေမဖလား၀ါးတို့ သူငယ္ခ်င္းနွစ္ေယာက္ ေက်ာင္းထဲကိုဘယ္သူမွမျမင္ေအာင္ ေက်ာင္း
အေနာက္ဘက္က ပါတ္ျပီးတိုးတိုးတိတ္တိတ္၀င္လာနိုင္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေန႔က ေနာက္
ဆံုးအခ်ိန္က ကာယအခ်ိန္ျဖစ္ျပီး ကာယဆရာမကလည္းခြင့္ယူထားမွန္း ေမဖလား၀ါး
တို႔ နွစ္ေယာက္သိတာေၾကာင့္ ဒီအခ်ိန္ကိုမွန္းျပီးျပန္၀င္လာၾကတာပါ။ ေက်ာင္းမွာ လြယ္
အိတ္နဲ႔အျခားထမင္းဘူးတို႔ ထီးတို႔ က်န္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျပန္လာယူၾကတာပါ။ ဒါနဲ႔ ေအး
ေဆးပဲ ကိုယ့္ပစၥည္းေလးေတြကိုယ္ယူျပီး ေက်ာင္းလႊတ္ေတာ့အျခားေက်ာင္းသားေတြ
လိုပဲ ေရာေနွာျပန္ၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အတန္းထဲမွာေမဖလား၀ါးတို႔ နွစ္ေယာက္ေန႔လည္
ေက်ာင္းျပန္မတက္တာကို အတန္းပိုင္ကိုဘယ္သူကခၽြန္လိုက္တယ္မသိပါပဲ အတန္းပိုင္
ဆရာမ မွတဆင့္ ေနာက္ေန႔နံနက္မွာ ေမဖလား၀ါးတို႔နွစ္ေယာက္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ
ၾကီးရံုး ခန္းကိုေခၚျပီး ဆူခံထိၾကပါတယ္။ ဆရာၾကီးက ေနာက္ဒီလိုပဲ ေက်ာင္းပ်က္မယ္
ဆိုရင္ မိဘေခၚမဲ့အေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းထုတ္မဲ့အေၾကာင္း ေခၚဆူတာကို ခံလိုက္ၾကရပါ
တယ္။ လူေျခာက္ေလးကို ၾကည့္ခ်င္တဲ့ ေမဖလား၀ါးတို႔သူငယ္ခ်င္းနွစ္ေယာက္ရဲ့ မွတ္
မွတ္ရရ အေၾကာင္းေလးေတြပါပဲ။
အဲဒီ လူေျခာက္ေလးေတြရြာမွာ ေမဖလား၀ါးတို႔အမ်ိဳးေတြ ေတာ္ေတာ္ေလးရွိၾကတာက
တစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအမ်ိဳးေတြကလည္း ေမဖလား၀ါးတို႔အိမ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ကမျပတ္ပဲ
အျမဲရွိေနၾကတာကတစ္ေၾကာင္း၊ ေမဖလား၀ါးကိုယ္တိုင္ကလည္း ထိုလူေျခာက္ေလး
ကိစၥကိုစိတ္၀င္စားတာက တစ္ေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ အိမ္ကို ထိုရြာကဘယ္သူလာလာ
ကၽြန္မ ထိုလူေျခာက္ေလးအေၾကာင္းကိုအရင္ဆံုးအျမဲေမးတတ္တာေၾကာင့္ လူေျခာက္
ေလးရဲ့ အေၾကာင္းကိုေတာ္ေတာ္ေလးသိခြင့္ရပါတယ္။ ကၽြန္မထင္တာက အဆိုပါလူ
ေျခာက္ေတြဟာ မိဘေတြကို ဥစၥာပစၥည္းေတြကို ခိုး၀ွက္ေပးတတ္တယ္လို႔ၾကားထားေပ
မဲ့ ဒီလူေျခာက္ေလးကေတာ့အဲလိုခိုးတာမဟုတ္ပါဘူးတဲ့ (အျခားလူေျခာက္ေတြေတာ့မ
သိပါ) ။ ဒီလူေျခာက္ေလးဟာ ဖခင္ျဖစ္သူကိုသာအိမ္မက္ေပးဆက္သြယ္စကားေျပာေပ
မဲ့ မိခင္ျဖစ္သူကိုေတာ့ တစ္ခါမွစကားမေျပာ၊ မဆက္သြယ္ပါဘူးတဲ့။ ဒီလူေျခာက္ေလး
အက်ိဳးျပဳပံုက…အိမ္မက္ထဲမွာ
“အေဖ…အေဖ..မနက္ၾကရင္ ဟိုဘက္ရြာက ကိုထြန္းေရႊ(နံမည္မွန္မဟုတ္) တို႔အိမ္ကို
သြားလိုက္…အေဖအက်ိဳးရွိ လိမ့္မယ္”
လို႔ အိမ္မက္ေပးျပီး…ဆက္ဆက္သြားျဖစ္ေအာင္ သြားပါလို႔အထပ္ထပ္မွာတတ္ပါတယ္။
သူ႔အေဖ ေက်ာင္းဆရာလည္း မယံုတစ္၀က္ ယံုတစ္၀က္နဲ႔ (ေနာက္ေန႔ေက်ာင္းပိတ္တာ
ေၾကာင့္) ထိုရြာက လူေျခာက္ေလးေျပာေသာအိမ္ကို အလည္ေယာင္ေယာင္နဲ႔ သြား
ၾကည့္မိေတာ့ ထိုအိမ္အ၀ပဲေရာက္ေသးတယ္..အိမ္ထဲမွ လူေတြစုျပီးစကားေျပာေနရာ
ထို ေက်ာင္းဆရာကို ျမင္ေတာ့အေျပးထြက္ခ်လာျပီး
“ဟာ ဆရာရယ္အေတာ္ပဲ…ဆရာမလာရင္ေတာင္..ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလာေတာ့မလို႔….
ကၽြန္ေတာ့..အိမ္ကရွစ္တန္းတက္ေနတဲ့…အေကာင္နဲ့သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြကို ..ျဖစ္နိုင္
ရင္ စေန၊တနဂၤေႏြ ေတြမွာ စာေလးဘာေလးသင္ေပးပါလားဆရာရယ္”
ဆိုျပီး က်ဴရွင္သင္ဖို႔စကားစ ကမ္းလွမ္းတာခံရပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ထိုအခ်ိန္ေလာက္
က ကၽြန္မတို႔နယ္ေတြဘက္မွာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျပီးသာစာက်က္ၾကျပီး က်ဴရွင္တက္
တဲ့ ကေလးေတြကမရွိသေလာက္နဲပါးၾကပါတယ္။ နယ္ေတြဘက္မွာကမိဘေတြ
ကိုယ္တိုင္ကႏြမ္းပါးၾကတာတစ္ေၾကာင္း၊ က်ဴရွင္တက္တယ္ဆိုတဲ့အစဥ္ အလာလည္းမ
ရွိတာ ေၾကာင့္က်ဴရွင္ဆိုတာ အဲဒီအခ်ိန္ေလာက္က ေတာ္ေတာ္နဲပါေသးတယ္။
ဒါနဲ႔ ထိုေက်ာင္းဆရာလည္း အဲဒီရြာမွာ စေန၊တနဂၤေႏြက်ဴရွင္ျပျဖစ္လိုက္ပါတယ္။
ထိုက်ဴရွင္ျပျပီးေနာက္ လူေျခာက္ေလးတို႔မိသားစုလည္းေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပလာပါ
တယ္။ ထိုရြာက သစ္ကုန္သည္သားသမီးေတြ၊ သေဌးသားသမီးေတြသာစုျပီး က်ဴရွင္ျပ
ရတာမို႔ က်ဴရွင္ခကလည္းေတာ္ေတာ္ေလး မ်ိဳးမ်ဳိးမ်က္မ်က္ရတာပါ။ထူးဆန္းတာက ထို
ေက်ာငး္သားေတြကလည္း ဆရာထိုရြာကိုလာရတာပင္ပန္းလိုက္တာဆိုျပီး သူတို႔မိဘ
ေတြကို ပူစာကာေမာင္ဗမာစက္ဘီးအသစ္ေလးကို စု၀ယ္ေပးၾကပါတယ္။ ေနာက္သီ
တင္းကၽြတ္ မွာဆရာအတြက္ဆိုျပီး ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က ေရႊဆြဲၾကိဳးတစ္က်ပ္
သား တစ္ကုံးကန္ေတာ့တယ္ဆိုတာကိုသိလိုက္ပါေသးတယ္။ (နယ္မွာ ထိုေခတ္က
ဆရာကိုဘယ္သူမွ ဒီေလာက္ထိ အကုန္အက်ခံျပီး
မကန္ေတာ့ၾကပါဘူး) ရြာက လူေတြကေတာ့ လူေျခာက္ေလးညႈိ႕ထားတာလို႔ျမင္ၾကပါ
တယ္။ ေနာင္ဆရာ ၀တ္ဖို႔ပုဆိုးဆိုျပီး အစည္းလိုက္လက္ေဆာင္ေပးၾကတာ ၀တ္လို႔
ေတာင္မကုန္တာေၾကာင့္ သူ႔မိန္းမကအျပင္မွာျပန္ေရာင္းရတဲ့အထိ ကန္ေတာ့တဲ့သူေတြ
မ်ားျပားခဲ့တာပါ။ ဒီလိုနဲ႔ ေျခာက္လေလာက္အၾကာမွာ ထိုရြာကိုျဖတ္ျပီး တရားခံသြားဖမ္း
တဲ့နယ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ကထိုရြာေလးကိုျဖတ္အ၀င္ ဒီရြာေလးမွာလူေျခာက္ေလးေမြးထား
ေၾကာင္း သတင္းၾကီးေနတာေၾကာင့္ လူေျခာက္ေလးကို ျမင္ဖူးရန္ထိုအိမ္ကို
၀င္လာပါတယ္။ နယ္မွာဆိုေတာ့ ဗဟုသုတနဲၾက
ရွာတာေၾကာင့္(လူေျခာက္ေမြးရင္ သူခိုးေလးေတြမို႔ အစိုးရက သိမ္းတယ္
ဆိုတဲ့ေကာလဟာလေၾကာင့္ ) မရွိဘူးလို႔ မေမြးပါဘူးလို႔ေျပာလႊတ္ေပမဲ့ ထိုနယ္ထိန္း
ေခါင္းေဆာင္က သူအေသအျခာၾကားထားေၾကာင့္ ၾကည့္ခ်င္လို႔ျပပါရန္ေျပာပါတယ္။
ဒါနဲ့ လူေျခာက္ေလးမိခင္လဲအိမ္မွာတကယ္မရွိေၾကာင္း ၀င္ရွာၾကည့္လို႔ရေၾကာင္းေျပာ
ပါတယ္။ နယ္ထိန္းအဖြဲ႔က တရားခံဖမ္းဖို႔ကလည္းအေရးၾကီးေနတာေၾကာင့္ ဘာမွဆက္
မေျပာေတာ့ပဲ သူတုိ႔လိုတဲ့ခရီးကိုဆက္ထြက္သြားပါတယ္။ ဒါနဲ႔
လူေျခာက္ေလးမိခင္လည္း ထိုရဲေတြ
ျပန္လာရင္ လူေျခာက္ေလးကိုအျပန္၀င္ရွာေနရင္ အခက္ဆိုျပီး ေၾကာက္ေၾကာက္ရြံ႔ရြ႔ံနဲ႔
လူေျခာက္ေလးကို ေရဇေယာက္(နယ္ေတြမွာ မိုးရြာရင္မိုးေရ ရရန္တံစပ္မိတ္ေတြမွာ
ခံထားတဲ့ အရာ) ထဲမွာ ခဏဆိုျပီး၀ွက္ထားလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကံဆိုးစြာ ထိုလူ
ေျခာက္ေလးကို ၀ွက္ထားျပီးျပန္မယူမိပဲေမ့သြားမိပါတယ္။ ပိုျပီးကံဆိုးတာက ထိုညမွာ
မိုးက အၾကီးအက်ယ္ရြာခ်လာျခင္းပါပဲတဲ့။ ဒါနဲ႔ ညဘက္ေရာက္ေတာ့လူေျခာက္ေလးက
ဖေအကို ထံုးစံအတိုင္းအိမ္မက္ေပးပါတယ္။ အိမ္မက္ထဲမွာ မိုးေရေတြစိုရႊဲေနတဲ့ ေကာင္
ေလးတစ္ေယာက္က သူေရမြန္းလို႔ေသဆံုးသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔ကိုအိမ္ေအာက္ကစဥ့္
အိုးထဲတြင္ ရွာပါလို႔ေျပာျပီး…ေနာက္လည္းသူျပန္လာဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။
ဒါနဲ့ ေနာက္ေန႔မွာေတာ့အိမ္ေအာက္က မိုးေရခံထားတဲ့စဥ့္အိုးထဲမွာ လူေျခာက္ေလးကို
ျပန္ယူျပီး ရွင္လိုရွင္ျငား ခ်က္ျခင္းေျမျမဳပ္မပစ္ေသးပဲ နွစ္ရက္ေလာက္ေစာင့္ၾကည့္ေနေပ
မဲ့ ထူးျခားစြာ ထိုလူေျခာက္ေလးဟာ အပုတ္နံ႔ေတြထြက္လာတာေၾကာင့္ ေသျပီဆိုတာ
ေသခ်ာသြားမွ ေျမျမဳပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုလူေျခာက္ေလးဟာ ျပန္လာမယ္လိုေျပာခဲ့ေပမဲ့
လူေျခာက္ေလးရဲ့ မိခင္ဟာအသက္ ငါးဆယ္နားနီးနီး မိန္းမတို့သဘာ၀ ကေလးေမြး
နိုင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္နိုင္တဲ့ အသက္အရြယ္ကိုလြန္ေျမာက္သြားခဲ့တာေၾကာင့္ ေနာက္
ထပ္ျပန္မလာခဲ့နုိင္ရွာခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ထိုလူေျခာက္ေလး ေသဆံုးသြားျပီးေနာက္မွာ လူ
ေျခာက္ေလး ဖခင္ဟာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ
အရင္က်ဴရွင္သင္ေနတဲ့ ကေလးေတြဟာ တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္က်ဴရွင္
ကထြက္ကုန္တာေၾကာင့္ က်ဴရွင္မသင္ရေတာ့ပဲျပဳတ္သြားခဲ့ပါတယ္ ။ လူေျခာက္ေလးရွိ
စဥ္က ရရွိလာခဲ့တဲ့စီးပြားပစၥည္းေတြဟာလည္း လူေျခာက္ေလးေသဆံုးျပီးေနာက္လံုး၀
ကို ဆံုးရံႈးသြားခဲ့ရပါတယ္။ အရင္က တစ္ရံုးရံုးလာေန ၊ရေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ၊လက္
ေဆာင္ ပစၥည္းေတြကလည္း လံုး၀ကိုမလာ ၊မေရာက္ေတာ့ပါဘူးတဲ့။
ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မအတြက္ပေဟဓိျဖစ္စရာအေၾကာင္းေလးတစ္ခုကလည္း ျဖစ္လာပါေသး
တယ္။ အဲဒါက ထိုေက်ာင္းဆရာရဲ့က်ဴရွင္သင္တဲ့ တပည့္ေတြထဲမွာ ကၽြန္မတို႔အခန္းထဲ
ကေကာင္ေလးတစ္ေယာက္လည္းပါပါတယ္။ တစ္ေန႔ မုန္႔စားေက်ာင္းလႊတ္ေတာ့ မုန္႔
ဆိုင္မွာ သူက စေနာက္ျပီး
“ငါ့ကိုလည္း ၀ယ္ေကၽြးဦးေလဟာ..နင္တစ္ေယာက္ထဲ ..စားေနတာပဲ”
လို႔ ေနာက္ေျပာင္ျပီးမုန္႔၀ယ္ေကၽြးခိုင္းေတာ့ ကၽြန္မက
“အမယ္…သေဌးေတြကလည္း…လာလုပ္ေနတယ္…ငါတို႔ေတာင္..ဆရာကို ပိုက္ဆံငါး
က်ပ္ေတာင္ မကန္ေတာ့နိုင္ဘူး…နင္တို႔ကမွ….ေရႊဆြဲၾကိဳးေတြဘာေတြကန္ေတာ့..နိုင္ေသး
တယ္ …ေကၽြးျခင္းေကၽြး…နင္ကငါ့ကို..၀ယ္ေကၽြးရမွာေပါ့”
လို႔ ေနာက္ေျပာင္ျပန္ေျဖေတာ့ သူကေၾကာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႔..ျပန္ၾကည့္ျပီး
“ရူးေနလို႔..ဆရာကို..ေရႊဆြဲၾကိဳးကန္ေတာ့ရမွာလား….တကယ္ရွိရင္..ငါပဲ၀တ္မွာေပါ့ဟ”
တဲ့။ သူကပဲမေျပာခ်င္လို႔ ျငင္းလိုက္တာလား၊ ထိုေက်ာင္းဆရာမိသားစုကပဲညာေျပာ
တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္လူေျခာက္ေလးကပဲ လွည့္စားလိုက္တာလား……….

ထို လားးးးးးးးးးးး ေပါင္းမ်ားစြာဟာ ကၽြန္မရင္မွာ ခုထက္ထိေတာ့ပေဟဓိ ပမာအေျဖရွာ
လို႔မရခဲ့ေသးပါဘူးရွင္။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္မေျပာနိုင္ပါတယ္…အဲ
ဒါကေတာ့..ထိုလူေျခာက္ေလးရွိေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္းကေတာ့ ေက်ာင္းဆရာမိသားစု
ဟာ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ စည္းပြားေရးအဆင္ေျပျပီးေတာက္ေျပာင္လာ
တာေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲရွင္။
အားလံုးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ေနာ္………..

ေမဖလား၀ါး။

About may flowers

may flowers has written 61 post in this Website..