အမေရိကရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်တို့အတွက် …

kaiNovember 10, 20091min890

အမေရိကရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်တို့အတွက် …အစိုးရမှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းအပါအဝင်လိုအပ်သည်များကိုလမ်းညွှန် ကူညီပေးရာ ဝက်ဘ်ဆိုက်…

Website sponsored by the US Government to help Myanmar refugees with the followings:

(1) Myanmar Refugees can register themselves with the local employment assistance center.
(2) Local employment center can help Myanmar Refugees with English language training.
(3) Local employment center can help Myanmar Refugees with job trainings.
(4) Local employment center can help Myanmar Refugees get in touch with local employers.
(5) Local employment center can help Myanmar Refugees find jobs.
(6) Also local employment center can help Myanmar Refugees find jobs all over the US.

Please check out the website and local centers.
http://servicelocator.org/