.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ကဗ်ာျပခန္း ( ၁)

ကဗ်ာျပခန္း ( ၂) 

ကဗ်ာျပခန္း ( ၃)

ကဗ်ာျပခန္း (၄)

ကဗ်ာျပခန္းအေၾကာင္း ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ

.

အာဇာနည္………………တဲ့

ဒီစကားလံုးက လူတိုင္းကို ေျပာတဲ့ စကားလံုး မဟုတ္။
လူတိုင္းႏွင့္လဲ လိုက္ဖက္ျခင္း မရွိေပ

အာဇာနည္ ဆိုသည္မွာ
မိမိ လူမ်ိဳး၊ မိမိႏိုင္ငံအတြက္ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းမ်ားကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ကာ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားဟု သတ္မွတ္ခ်င္ပါသည္။

မိမိ လူမ်ိဳး၊ မိမိႏိုင္ငံအတြက္ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းမ်ားကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ကာ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားဟု သတ္မွတ္ခ်င္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတိုင္း ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အာဇာနည္မ်ား ရွိၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ အရင္းရွင္ ကိုလိုနီ စနစ္ လက္ေအာက္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္မူ ပို၍ထင္ရွား ပို၍ ထင္ေပၚေလသည္။
က်န္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မရွိမဟုတ္၊ ရွိၾကသည္ မွန္ေသာ္လဲ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရကာ တိုင္းျပည္လြပ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေပး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေသာ ကိုလိုနီ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားမွ အာဇာနည္မ်ားမွာမူ အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရ ပိုလို႕ ထင္ေပၚျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
ယေန႕ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ခံ မျဖစ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံဟူ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံသာ ရွိေလသည္။
က်န္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကိုလိုနီစနစ္ကို ခါးစည္း ခံခဲ့ရၿပီး လြပ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ရသည္ခ်ည္းသာေပ။

ထိုသို႕ တိုက္ပြဲဝင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတိုင္းရွိ ႏိုင္င့ံ သားေကာင္းမ်ား၏ အသက္ကို စေတးကာ လြပ္လပ္ေရးကို ေသြးျဖင့္ လဲလွယ္ခဲ့ရေလသည္။
ထို ႏိုင္ငံ့ သားေကာင္းမ်ားထဲမွ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္သူ၊ အေျခအေနကို လုိက္၍ လြပ္လပ္ေရးကို အမိအရ ေတာင္းဆိုခဲ့သူ တို႕သည္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူတို႕၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားျခင္းခံရေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာၾကေပသည္။
အခ်ိဳ႕ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံ လြပ္လပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိလာသည္အထိ ႏိုင္ငံကို ပံုသြင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ အခ်ိဳ႕မွာမူ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပန္းတိုင္သို႕ မေရာက္မီမွာပင္ ေႂကြလြင့္ခဲ့ရရွာေလသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အာဇာနည္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမွဴးျပဳသည့္ အာဇာနည္ ကိုးဦးသည္လည္း ထို ေႂကြလြင့္သူမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရသည္ကေတာ့…………
တိုင္းျပည္အတြက္ အစားထိုးမရေသာ၊ ျပင္ဆင္၍မရေသာ ဆံုးရႈံးမႈသာျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ယခုလ ဆယ့္ကိုးရက္ေန႕ ဆိုလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ေႂကြလြင့္ခဲ့ရသည္မွာ ေျခာက္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ တင္းတင္း ျပည့္ေတာ့မည္။
ယေန႕ အခ်ိန္ထိ ထိုု ေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ၊ ထို ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုကား တည္ေဆာက္ဆဲသာ ျဖစ္ေပသည္။
တိုင္းျပည္ကို လြပ္လပ္ေရး ရယူႏိုင္ေအာင္ တာစူေနဆဲအခ်ိန္၊ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အံုႂကြေနဆဲ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးမႈကို စကားျဖင့္ပင္ မေဖာ္ျပႏိုင္ေတာ့။

ထို ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ႀကံမႈႀကီးသည္ကား လြပ္လပ္ေရးကို ေတာင္းဆိုေနေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသာမက စည္းလံုးရန္ အားခဲေနေသာ အာရွတိုက္ အတြက္ပါ အစားထိုး မရေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။
ယခုအခ်ိန္အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သာ ရွိခဲ့လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏိုင္ငံ ယခုေလာက္ ေအာက္မက်ဟု ဆိုသူ အမ်ားအျပား ရွိသည္။
မွန္လဲ မွန္ေပ၏။
လြပ္လပ္ေရးရရန္ လပိုင္းခန္႕အလိုတြင္ ယခုကဲ့သို႕ ျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းေၾကာင့့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြပ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတြင္ အခ်ိန္ ၾကန္႕ၾကာခဲ့သည္သာမက လြပ္လပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ တိုင္းျပည္ မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား၊ အဖြဲ႕တြင္း ဝိဝါဒ ကြဲမႈမ်ား အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ပင္။
ထို ျပႆနာမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ကို မီသည့္ဉာဏ္ တစ္ထြာတစ္မိုက္ျဖင့္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာအခါ….
ယံုၾကည္မႈ မခိုင္မာျခင္း၊ ကတိသစၥာ မတည္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ျမင္မိပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္………….
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု မွီတင္း ေနထိုင္ေနေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။
မတူကြဲျပားသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေပါင္းစု ေနထိုင္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို ညီညြတ္မႈရွိေစရန္၊ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရန္ အရင္းအႏွီး အမ်ားအျပား ေပးဆပ္ရေပမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ လြပ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အစိုးရမ်ားအားလံုးသည္ ထိုႏွစ္ခ်က္လံုးကို မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ခဲ့ေပ။
အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္သူမ်ားက ညီညြတ္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့။
ထို႕အတူ ညီညြတ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္လဲ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို အာမ မခံႏိုင္ခဲ့သည္က မ်ားေလသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား ထိုႏွစ္ခ်က္လံုးကို စြမ္းေဆာင္ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္သူ ျဖစ္ခဲ့သည္ ဆိုသည္ကိုေတာ့ မည္သူမွ ျငင္းခ်က္ထုတ္မည္ မထင္ေပ။
ထို႕ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕ က်ဆံုးခဲ့ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာမႈကိုျဖစ္ေစခဲ့ေလသည္။
ဇူလိုင္ ဆယ့္ကိုး ဟူသည္မွာ သာမန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ မိုးဥတု၏ မထူးဆန္းေသာ ေန႕တစ္ရက္သာ…………..
သို႕ေသာ္………….

အတိတ္က ေသြးစြန္းခဲ့ေလေသာ အေျခအေနကို ျပန္လည္ ေတြးမိတိုင္း ႏိုင္ငံသူ၊ႏိုင္ငံသားတို႕မွာ ယူက်ံဳးမရ ျဖစ္ရေလသည္။
လုပ္ရက္ေလျခင္း၊ ျဖစ္ရေလျခင္း ဟု ဝမ္းနည္းပက္လက္ တ လ်က္ ငိုမိၾကသည္။
အျခားသူမ်ားအတြက္ ဇူလိုင္ ဆယ့္ကိုးသည္ သာမန္ေန႕ တစ္ေန႕သာ ျဖစ္မည္ မွန္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ႏိုင္ငံသားမ်ားအဖို႕မေတာ့ ေရႊေတာင္ႀကီး ၿပိဳသည့္ေန႕၊ တိုင္းျပည္အနာဂတ္ ေပ်ာက္သည့္ေန႕ သာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
ဇူလိုင္ ဆယ့္ကိုး၏ ဂယက္သည္ ယခုအခ်ိန္ထိ မျပယ္ေသးေပ။
ျပယ္လုျပယ္ခင္ ျဖစ္ရံုသာ ရွိေသးသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အေနျဖင့္လဲ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လြမ္းဆြတ္တမ္းတ ေနရံုႏွင့္ မၿပီးေသး
ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ား ပီသစြာႏွင့့္
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္
တရားမွ်တ၊ လြပ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ တာဝန္ က်န္ေနပါေသးသည္။

ထို ႏိုင္ငံေတာ္သည္
ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ၊ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္သည္ကို စိတ္တြင္စြဲကာ
ကမာၻ႕အလယ္တြင္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ေအာင္ ကုန္းကာရုန္းကာ လုပ္ၾကေပမွေတာ္ကာက်ေပမည္။
ထိုအခြင့္အလမ္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ လက္တြင္းတြင္ က်ေရာက္ေနေခ်ၿပီ။
သို႕ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္
ေရာက္ရွိလာသည့္ အခြင့္အလမ္းကို လက္မလႊတ္တမ္း ဆုပ္ကိုင္ကာ
တိုင္းရင္းသားတို႕၏ ညီညြတ္မႈ ယံုၾကည္မႈကို အရေဖာ္ေဆာင္ရင္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ရည္မွန္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ က်ဆံုးရက်ိဳး နပ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ဆယ့္ကိုးတြင္ က်ေရာက္မည့္ ေျခာက္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႕ကို လြမ္းဆြတ္ တမ္းတ ေသာအားျဖင့္
ကဗ်ာျပခန္း အမွတ္(၅) ကို အာဇာနည္ေန႕ အမွတ္တရအျဖစ္ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယခုတစ္ပတ္ ျပခန္းတြင္ ပါဝင္အားျဖည့္ထားသူမ်ားမွာ
ကိုေပါက္ (မႏၱေလး)
ေနဝန္းနီ
ခင္ခ
သဲႏုေအး
မိုးမင္းသား
ေရႊတိုက္စိုး
အာဂ
ေနျခည္
ကမ္းေဝး
ေရႊၾကည္
ပိေတာက္မိုး
အလင္းဆက္
သွ်ားသက္မာန္္
ရန္ၿငိမ္းသူ တို႕ ျဖစ္ပါ၏။

ဒီပံုကို ႏွိပ္ၿပီး ျပခန္းကို သြားပါ။

ျပခန္းပါ ကဗ်ာမ်ားထဲမွ အႀကိဳက္ဆံုး သံုးပုဒ္ကို ဒီမွာေရြးေပးၾကပါကုန္

ယခင္အပတ္ ျပခန္းတြင္
ေမာင္စိမ္းနီ(ေကသီပန္) ၏ ကဗ်ာစစ္မ်က္ႏွာ
ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္) ၏ တပည့္ေတာ္မိုက္လွပါ၏ဘုရား
ק@!ИҀ ၏ ရိုးစင္းတဲ့ကမာၻ
ထက္ေဝး ၏ အစၥဘယ္လာ နီလာ
နန္းရွင္ ၏ ကဗ်ာ့ျမစ္ဖ်ား
ေနဝန္းနီ ၏ အဆင့္ျမွင့္ ျပန္လည္တပ္ဆင္ျခင္း
ေနျခည္ ၏ က်မရဲ႕ ဒီည
လူကေလး ၏ အေဝးက
Green Rose ၏ ငါမျဖစ္ေသးတဲ့ငါ
ကိုေဝး(ေဒးဒရဲ) ၏ ဘာလဲ
ေတာတြင္းေပ်ာ္ ၏ အလြမ္းမတတ္သူ
ဦးႀကိမ္ ၏ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ
သူကေလး ၏ အလြမ္းဘက္လိုက္တဲ့ ဆံုမွတ္
လူစိုး ၏ ရင္ကပ်ိဳးတဲ့ႏွင္းဆီ
ေတာကကိုရင္ ၏ ခ်စ္သူသို႕ တမ္းခ်င္း
Nora ၏ မေရရာျခင္း တို႕ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး

ေနျခည္က်မရဲ႕ ဒီည ကဗ်ာကို မဲစုစုေပါင္း (၁၄)မဲနဲ႕ ကဗ်ာျပခန္းရဲ႕ အႀကိဳက္ဆံုးကဗ်ာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါေၾကာင္း

ကဗ်ာျပခန္းသို႕ ကဗ်ာမ်ားေပးပို႕လိုပါက

alinsett.art@gmail.com သုိ႕ ေပးပို႕ႏိုင္ပါေၾကာင္း

ေလးစားစြာျဖင့္

ဦးမာဃ (ေခတၱ လူ႕ျပည္)

About Mr. MarGa

Mr. MarGa has written 85 post in this Website..

နတ်ပြည်သမ္မတ အဂ္ဂမဟာ သရေစည်သူ အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ နေမျိုးဗလကျော်သူ ဝဏ္ဏကျော်ထင် သီရိပျံချီ အလင်္ကာကျော်စွာ သီဟသူရ အောင်ဆန်းသူရိယ ဦးမာဃ CJ # 9292010

   Send article as PDF