ဒီေဆာင္းပါးက
၁။ ဧရာဝတီခမ္းမယ္ ဆိုတဲ့ FaceBook ေဖ့ဘုက္က ကြန္မန္႕ေရသားခ်က္ေတြကို၎၊
၂။ ျမစ္ဆံုမွအက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝပုံကို၎၊
ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ့မယ္၊
—–
ပဌမ ပိုင္း
 

ဧရာဝတီခမ္းမယ္၊ လူေတြေရငတ္မယ္၊ ကႏၲရျဖစ္မယ္ ငတ္ျပတ္လိမ့္မယ္၊ဒုကၡေရာက္မယ္၊
ျမစ္ၾကီးစီးဆင္းပါေစ စသျဖင့္ကြန္မန္႕ေရးတုန္းပါဘဲ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားတယ္)

အျဖဴလား အမဲလား၊ ဘယ္ေကြ႕မွာလား ညာေကြ႕ မွာလား တည့္တည့္သြားမွာလားဆိုေလာက္ေအာင္
အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့အထင္အျမင္လြဲမွားခ်က္ပါဘဲ၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ထပ္ေလာင္းျပီးရွင္းလင္းရမွာပါ၊

—————–

 ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths VI

manadalaygazette.com/224008 မွာ၎၊

ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths X

manadalaygazette.com/224996 မွာ ၎၊
ဒီကိစၥ ကိုေတာ္ေတာ္ေဆြးေႏြးခဲ့ တယ္၊

——————

ေရစီးဆင္းမႈထပ္ရွင္း

 ျမစ္ဆံုေရကာတာ က ဧရာဝတီျမစ္ေရအားလုံးကို    အေသပိတ္တာမဟုတ္၊
 ေရေတြကိုကာေပမဲ့ ေရေတြအျမင့္တခုေရာက္ရင္ လႊတ္ခ်ရတယ္၊   


(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက ေရကာတာေတြမွာ ေရစီးဆင္းျမဲ စီးဆင္းေနတဲ့ပံုေတြကိုၾကည့္ပါ)

(ပံုကို Click ကလစ္ တခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ရင္ပံုၾကီးၾကီးၾကည့္ႏိုင္တယ္)

hydroplanhydroplan2
ဒါမွTurbine တာဘိုင္လည္ျပီးလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားထုတ္ႏိုင္တယ္၊

 

hydroplan5turbpelton
ေရကစီးဆင္းျမဲစီးဆင္းသြားေတာ့တယ္၊

ေလွာ္ကားကန္ ဂ်ိဳးျဖဴကန္ကေရေတြကိုေရတိုင္ကီေပၚတင္ျပီး ေရကို
ေရခ်ိဳးလိုက္လို႕ေရဆက္စီးဆင္းသြားသလိုပါ၊
 
ေရဝင္ေရထြက္ေရစီးဆင္းတာရွိတယ္၊ေရတိုင္ကီမွာအျမဲသိုေလွာင္ထားရင္ ထပ္တင္တဲ့ေရအသစ္
ေတြေၾကာင့္ေရေတြလွ်ံသြားမွာေပါ့၊
 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ထုတ္ဘို႕ေရကာတာက ေရလႊတ္လို႕ေရေတြကဆက္ျပီးစီးဆင္းရမွာပါ၊
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားထုတ္ဘို႕မလိုတဲ့အခါ ေရ ကိုအျမဲအလံု ပိတ္ေလွာင္ထားရမယ္ဆိုတာ
ပံုေသကားခ်လဲမဟုတ္ပါ၊ တခါတခါ ေရလႊတ္ရပါတယ္၊
ဥပမာ
ေရသိပ္မ်ားရင္လဲ ေရေတြလႊတ္လိုက္ရတယ္၊အတိုင္းအတာတခုထိ (ဥပမာ ၅ %
 ၁၀%) ဘဲ ေရလိုတာပါ၊
  ေရႊျဖဴဆိုတဲ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားလဲရ ေရေတြလဲဆက္လက္ျပီးစီးဆင္း
 ဒိအျပင္၊
ေႏြရာသီ ေျခာက္ေသြ႕ခ်ိန္မွာ က ေရသြားလမ္း ပိုအဆင္ေျပေအာင္နဲ႕
ေသာင္မထြန္ရေအာင္ ေရေတြကိုလိုသေလာက္ ေရပိုလႊတ္ေပးလို႕ရ၊
မိုယ္:ၾကီးခ်ိန္မွာ ေအာက္ေျခ မႏၲေလး မေကြး ျမစ္ဝကြၽန္း ေရမၾကီးရေအာင္
ေရမလႊတ္ဘဲ အလိုက္အထိုက္ ဝိုင္းထိန္းလို႕ရ
ဒီလို ေရ”သမ” ျပီး စီးဆင္းလာတဲ့အတြက္ အခ်ိဳ႕ေနရာမွာတသီးစာမွ ႏွစ္သီးစာ စိုက္လို႕ရႏိုင္လိမ့္မယ္၊

ေျပးခုန္ပစ္က တန္းေက်ာ္ ခုန္ျပီးေျပးၾကရာမွာ အဟန္႕အတား ေတြကိုခ်ထားရတယ္၊
လွ်ပ္စစ္ထုတ္ဘို႕ရာ ေရစီးဆင္းမႈကိုယာယီအားျဖင့္ ဟန္႕တား ရတယ္၊
ေရေတြကTurbine တာဘိုင္ကိုလည္ေစျပီးေနာက္ ေအာက္ေျခဘက္ကို ခါတိုင္းလို
ဆက္လက္စီးဆင္းသြားေတာ့တယ္၊
 
ေရေတြအျမင့္ကေနအရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ႕ဆင္းႏိုင္ဘို႕ေရ “ကာ” လိုက္တာပါ၊ ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့
ေရေတြေပးဆင္းရင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားရလိုက္တယ္၊
ေရကတသြင္သြင္စီးဆင္းလို႕ ဧရာဝတီ က မခမ္းေျခာက္ႏိုင္ပါ
(တန္းေက်ာ္ေျပးပြဲပုံေတြၾကည့္ပါ)
(ေရစီးဆင္းပံုေတြကိုလဲClick ကလစ္ တခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ရင္ပံုၾကီးၾကီးၾကည့္ႏိုင္တယ္ ေရေတြ
ရဲ့အင္အားကိုခန္႕မွန္းႏိုင္မယ္)
  အရွိန္ျပင္း  ေရတြန္းအားကိုအသုံးျပဳျပီးလည္ပတ္တဲ့  ေနာ္ေဝ၊ဆြစ္စာလန္၊အာဂ်င္တီနာ က
လွ်ပ္စစ္ထုတ္ Turbine တာဘိုင္ ေတြပါ၊

 

noturb1noturb2unkturbanglencyn

 

swlinthalturbswlinthalturb2swturb'argparayacireta
 

 

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းမိုယ္းေရႏွင္းေရကေန ေရေျမာင္းေခ်ာင္းအိုင္ေရကန္ျမစ္ သမုဒၵရာ ဆီသို႕ေရေတြစီးဆင္းၾကတယ္၊
တဖန္ အပူေငြ႕ျပန္လို႕မိုယ္းတိမ္ေတြျဖစ္၊ မိုယ္းတိမ္ကေနမိုယ္းးေရတေက်ာ့ျပန္လည္ပတ္ပံုေတြကိုၾကည့္ပါ၊
ဆိုလိုတာက ႏွစ္စဥ္ ေရအားရမယ္၊( ေရနံဓာတ္ေငြ႕လို)၊ေငြကုန္က်ခံျပီးဝယ္ျခမ္းေနဘို႕မလိုပါ၊

 

အသစ္ရြာခ်တဲ့မိုယ္းေရ၊အသစ္ျဖစ္လာတဲ့ႏွင္းေရေတြက
ဆက္လက္စီးဆင္းျပီးေလလြင့္မဲ့အတူတူ၊ ၎အသစ္ ေရေတြကေနလဲယူမွာပါ၊

ဧရာဝတီရဲ့ ၅ % ၁၀ % ဘဲရွိမယ္


ဧရာဝတီမခမ္းႏိုင္ပါ။ဒီၾကားမွာ ေၾကာင္ပါး ေတြက သိသိနဲ႕စြေပး ဖြေပး ေနၾက တာ ပါ၊

catf9    catd12

————————

 

watercycle1watercycle3

စီးဆင္းလာတဲ့ေရေတြကတသြင္သြင္ စီးဆင္းအုန္းမွာပါ၊

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းတပတ္လည္လာမဲ့ေရစီးဆင္းမႈကေန “အခမဲ့”ရလာတဲ့ေရအား၊
၎ “ေရအား မွလွ်ပ္စစ္စြမ္းအား (ေရႊျဖဴ) ကို “အခမဲ့” လိုလို ရလိုက္တာပါဧရာဝတီ ေရမကုန္ခမ္း မေျခာက္ေသြ႕ရပါ၊ ၎အျပင္
မကုန္ခမ္းႏိုင္တဲ့ေရႊတြင္းၾကီး (ပေဒသာပင္ၾကီး) မွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကိုႏွစ္စဥ္ရမယ္၊
 
 
ျမင္သူေဖာ္စား မျမင္သူေက်ာ္သြား၊ဆိုတာ ေရွးဆို႐ိုးရွိတယ္ေနာ္
ဒီ အၾကား မွာ
ျမန္မာေတြတိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးလာတာကိုမလိုလား
အိပ္ခ်င္ဟန္ေဆာင္တဲ့ ႏိုးရခက္ၾကီးေၾကာင္ပါး၊
ဆင္းရဲတြင္းမွရုန္းကန္တိုးတက္လာဘို႕ကိုမေထာက္ထား
မ႐ႈစိမ့္တဲ့ေၾကာင္ဝတုတ္ၾကီး “ဖြ” ျပန္ပါပေကာလား? 
 catd4
ဧရာဝတီ ခမ္းေျခာက္ မယ္ဆိုျပီး စာကေလးေခ်ာက္ လို တတြတ္တြတ္
ေရရြတ္ေနၾကတာ လူေတြက႐ိုးေနပါျပိ၊
catd5
လြယ္လြယ္ေလးပါ အေနာက္ႏိုင္ငံငံက ကိုယ့္ဆရာၾကီး
ေတြ ကိုအေလ်ာ္စိုက္ျပီးလာလုပ္ခိုင္းပါလား၊ဆရာေၾကာင္ေတြရယ္
 
 fatcat4
 


အလုပ္မလုပ္ ပါးဆပ္ နဲ႕ အလုပ္လုပ္တဲ့ ဆရာေၾကာင္

————–


ဧရာဝတီ မခမ္းႏိုင္ပါ၊
—————
ပုံခပ္ၾကီးၾကီးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၾကိဳက္ရာပံုကို click ကလစ္ တခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ
Catc14
 
အရွိန္ျပင္းျပင္း ဒလေဟာ ေရစီးဆင္းေနတာကိုေတာင္မ်က္ကြယ္ျပဳကာ လိုက္”အာ” ေနတဲ့
ေၾကာင္ပါးေတြ “လြတ္” “ေတာ္” တယ္ ေနာ္၊
 
catf4
အျခားႏိုင္ငံေရာက္လို႕က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ မသိနားမလည္သူေတြကို မငဲ့ညွာ မေထာက္ထားႏိုင္ “ဘဝ ေမ့” ေနပံုရတယ္၊
 cztd9catd1

 


 

amflamingforgeamnorwyamsummersvilleautasrepullse
 

လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေရကာတာကအျခားစိုက္ပ်ိဳးေရးဆည္နဲ႕မတူပါ၊
အျခားႏိုင္ငံက လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေရကာတာ ကိုထပ္ျပီးတင္လိုက္တယ္၊ေရတံခြန္
ေတြလိုၾကည့္ေကာင္းတယ္၊
ေမျမိဳ႕ကေရတံခြန္ထက္ၾကည့္ေကာင္းတယ္၊
ျမန္မာပရိသတ္အျပင္ကမ႓ာ့ပရိသတ္ဆီက ဝင္ေၾကးသန္းခ်ီျပီး ရပါအုန္းမယ္၊
ေတာင္ကမ္ဘားက ခပ္ျမင့္ျမင့္၊ ျမစ္ငယ္အင္အား ႏွစ္သြယ္ဆံုစည္း ေပါင္းစပ္တဲ့ျမစ္ဆံုတို႕လိုေနရာမ်ိဳး
က ေရအားျပင္းလို႕ ေရအားလွ်ပ္စစ္အမ်ားဆုံထုတ္ႏိုင္တယ္၊ေယ်ဘုယ် အားျဖင့္ဆိုရင္ အျခား
သာမန္အေမရိကန္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ ေရကာတာတို႕ထက္ေတာင္ ျမစ္ဆုံ ေရကာတာ က ၁၀ ဆ ေက်ာ္
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ထုတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း
ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths VII
တြင္ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပျပီးပါျပီ
 
 
 —————————
အေမရိကန္ေရကာတာအခ်ိဳ႕

 

(ေရေတြသြင္သြင္စီးၾကတယ္
ေရေတြခမ္းေျခာက္ေအာင္မလုပ္ပါ၊
အလကားလိုက္ေခ်ာက္တာ၊ ေယာင္ျပီးလိုက္ေအာ္ေနတာ)၊

 

amtvaamtva2ambullsshoalsAMDAM6

ဆိုစမ္းပါအုံး
ဘယ္မွာလဲ ခမ္းေျခာက္ တာ? သက္သက္ လိမ္ညာတာ
သူမ်ား ေထာင္ထားတဲ့အတိုင္းလိုက္ ေယာင္ျပီ လိုက္ေအာ္
ၾကတာ၊

 

ameufaulaamnimbuscaAMPENSAOKampolsonmt


anhartwelleufaulaEufaula2okus:burma
 

 Wikipedia အရ
 US  ကေရကာတာ ၇၅၀၀၀
  ျမန္မာက  ၂၆၇
၁၀၀၀ မွာ ၃.၅၆  (၃ လုံး ခြဲ) ဘဲ (၀.၃၅၆%)
( ေရကာတာ ဒီေလာက္မ်ားတာ ၇၅၀၀၀လုံး၊
ငလ်င္တို႕ေရခမ္းမွာတို႕ ေရၾကီးမွာတို႕
အျမဲၾကားမွာေပါ့၊ ဒီလိုလဲ
ေအာ္ေနတာ မ ၾကားရ ပါ)

 

Brazil ဘာရဇီ ေရကာတာ  (ေရစီးေနတာပါ)

 

brazbalbina

—————–

 တ႐ုပ္ျပည္  Gezhou   အရပ္က ေရကာတာ (ေရအားျပင္းေလ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား
မ်ားမ်ားထြက္ေလ၊ ေရ တအားစီးဆင္း /ထုတ္လႊတ္ေနတယ္)

chgezhou

——————–

 

Australia       ေရကာတာ မ်ား       
(ေရအားျပင္းေလ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား
မ်ားမ်ားထြက္ေလ၊ ေရ တအားစီးဆင္း /ထုတ္လႊတ္ေနတယ္)

ဆိုစမ္းပါအုံး


 ဘယ္မွာလဲ ခမ္းေျခာက္ တာ?

  

AUJINDAWATauwivvenhoe

———————

 Norway            ေရကာတာ မ်ား         
(ေရအားျပင္းေလ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား
မ်ားမ်ားထြက္ေလ၊ ေရ တအားစီးဆင္း /ထုတ္လႊတ္ေနတယ္)

noalstomnodamnokykkelsrudnorrana

norway2
ေတာင္ကမ္ဘား ခပ္ျမင့္ျမင့္ ျမစ္ငယ္ ႏွစ္သြယ္ဆံုစည္းတဲ့ျမစ္ဆံုတို႕လိုေနရာမ်ိဳး

က ေရအားျပင္းလို႕ ေရအားလွ်ပ္စစ္အမ်ားဆုံထုတ္ႏိုင္တယ္၊

 


ဧရာဝတီျမစ္ေရစီးဆင္းမႈ ကြန္မန္႕ေတြပါ
 

 

ဧရာဝတီဟာျမန္မာနိုင္ငံရ႕ဲမရိွမျဖစ္ျမစ္တစင္းျဖစ္ေပမ့ဲနွစ္စဥ္မိုးရာသီေရာက္တိုင္းဆိုးသြမ္းရက္စက္တ့ဲဆင္ရိုင္းတေကာင္လို
အိမ္ဖ်က္လူသတ္သီးနွမ္ေတြဖ်က္ဆီးတ့ဲအလြန္ၾကမ္းတမ္းရက္စက္တ့ဲသတၲဝါတေကာင္လိုျဖစ္သြားတာနွစ္စဥ္
မျပတ္ၾကားသိျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္ဒီလိုရိုင္းစိုင္းေနတ႔ဲျမစ..
လက္မခံသင္႕လုိ႕ ထင္တယ္ဗ် ျမစ္ဆုံကုိေရကာတာေဆာက္လုိက္မယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပုိင္းက
ျပည္သူေတြ ဧရာဝတီျမစ္နဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳေနတဲ႕ လူေတြငတ္ျပတ္ကုန္မွာေပါ႕
ဧရာဝတီဆိုတာလဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားနိုင္တယ္ လုံးဝမျဖစ္သင္႕ပါဘူး
ျမစ္ႀကီးရဲ႕ သက္တမ္းက ႏွစ္သန္းေပါင္းစြာၾကာခဲ့ၿပီဆုိလားပဲ သက္တမ္း ရင့္ျမစ္ႀကီးကုိ
ဘာေၾကာင့္ပ်က္စီးေအာင္လုပ္ခ်င္ရတာလဲ

hurdle1hurdle2

bolt

(ခုန္တန္းေက်ာ္ ေျပးတာ နဲ႕ ႐ိုး႐ိုးေျပး တာ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးမွာ ေျပးရတာပါဘဲ၊ထို႕အတူ
 လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေရကာတာ ကေရေတြ နဲ ႐ိုး႐ိုးျမစ္ေခ်ာင္းက ေရေတြလဲ ေရစီးဆင္းၾကရတာပါဘဲ၊
 မလႈပ္မရွား ေလွာင္ထားတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါ၊ ခမ္းေျခာက္တယ္ဆိုတာ လုံးဝ လုံးဝ မဟုတ္ရပါ )

ဧရာဝတီဟာျမန္မာျပည္ရဲ့အသက္

ယၡင္ပညာရွင္မ်ားလည္းေျပာထား
ျပီးပါျပီဘယ္လိုမွအဆင္မေျပပါ..
ျမစ္ဆံုေရကာတာေဆာက္ရင္ငါတို႔ရဲ႕သဘာဝစီးဆင္းေနတဲ႔ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးေရေတြခမ္းကုန္မွာေလ

hurdle3hurdle4

—————

ဧရာဝတီဆုိတာဒို့ဘိုးဘြားေတြရဲဲ့မိခင္ပါ
ဘယ္လုိအေႀကာင္းမ်ိဳးေႀကာင္႕ျဖစ္ေစ မိခင္ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကုိေတာ႕အထိနာမွာအရမ္းစုိးရိမ္မိတယ္ဗ်ာ
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာကို
မဖ် က္ဆီးပါနဲ႔။

 

hurdle5hurdle6

—————-

ဝမ္းနည္းရေတာ့မယ္ ဧရာဝတီ
လူေတြရက္စက္တတ္ျကတာ
သဘာဝ ေအာ္သံငုိသံ ျမည္းေျကႊးသံ မင့္တုိ႕ရင္ထဲ..
ျမစ္ဆုံသဘ၀အလွပ်က္ေတာမွာလားျပည္ျမန္မာရဲ႕အသက္ေနာ္ဆင္းစားၾကပါအုန္း
ဟုပ္တယ္ ျမန္မာေတြေရႏွစ္ေသမဲ့အေရးေနာ္

dworry3

 

——————–

 

 

ေအာ္ျပည္ကအႏၲရယ္ျဖစ္မွာစုိးရိမ္လို႔ကန႔္ကြက္တာဝင္ေငြေကာင္းေပမဲ႔မမတ္ေမားဘူး
ဝမ္းနည္းရေတာ့မယ္ ဧရာဝတီ
လူေတြရက္စက္တတ္ျကတာ
သဘာဝ ေအာ္သံငုိသံ ျမည္းေျကႊးသံ မင့္တုိ႕ရင္ထဲ
ဧရာ၀တီျမစ္ကဘာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ၇ဲ့အသက္ေသြးေၾကာတဲ့ ငါတုိ႔၇ခုိင္ေဒသနဲ႔ေတာ့ ျပဒါးတလမ္းသံတလမ္းဘဲ
စီဆင္းတဲ့ျမစ္ကုိမတူတာ မယုံ၇င္ေျမပုံလွန္ၾကည့္လုိက္ဘာအဆက္စပ္မွမ၇ွိဘူး
ဧရာဝတီကိုမထိနဲ့ကြာက်န္တာေဆြးေနြး

 

dworry4

ျမစ္ဆုံျကီးျပုဳံးေပ်ွာ္တာပဲျမင္ခ်င္ပါတယ္ဒုကၡမေပးျကပါနဲ႕ဒီတိုင္းပဲေကာင္ပါတယ္
ထိုင္ေနတုံးေတာ့အေကာင္းသားေတာ္ထသြားမွကိ်ဳဳးေနပါမယ္
စဥ္းစားေပါ့ေဆာက္ၿပီးရင္ေတာ့ဧရာဝတီအပ်ိဳစင္ေလးဟာအအိုပ်က္ႀကီးပံုျဖစ္
သြားမွာကေတာ့ေသခ်ာဘအကုန္ဆုတ္ယုတ္သြားမယ္
မိခင္ဧရာဝတီပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးမွာကိုေတာ့မႀကည့္ရက္ပါဘူးဗ်ာ
ျမန္မာျပည္ရဲ႕အသက္ေသြးေၾကာဧရာဝတီကိုေတာ့ မစေတးသင့္ပါ
ကြၽန္ေတာ္ၾကားဖူးတာေလးတခုေျပာပါရေစဧရာ၀တီဆိုတာျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕
အသက္ေသြးေၾကာတစ္ခုလို႔ပင္ဆိုတာေနာ္

 

dworry7swissticinoswlinthalswverzasca

  
Swiss ကေရကာတာ အခ်ိဳ႕ အပန္းေျဖစခန္းလုပ္ျပီးအပိုဝင္ေငြရွာ၊၊
Bungee Jumping ေရကာတာ ထိပ္ အျမင့္ကေနခုန္ဆင္းတာကိုစီစဥ္ေပးတယ္

swverzasca2SwissBurma

 စြစ္ႏိုင္ငံ ကေရကာတာ ၂၁၇
  ျမန္မာက  ၂၆၇
 လုံးေရအားျဖင့္ျမန္မာရဲ့ ၈၁ %
ေျမဧရိယာအားျဖင့္ျမန္မာရဲ့၀.၀၆ % (၁၆ခ်ိဳး တစ္ခ်ိဳး သာ)

ဧရာဝတီျမစ္ႀကီကိုဆယ္တည္လ်ွင္တနိင္ငံလံုးဒုကြေရာက္ေတာမည္အဓိကေျမေအာက္
မွ႐ွိေသာေရအရင္အျမစ္ေတြပ်က္စီၿပီေရခ်ိေတြမရနိင္ေတာပါ
ျမစ္ဆုံမွာဆည္ျကီးေတာ့မ
ေဆာက္လိုက္ပါနဲ႕။ငလ်င္လွဳပ္လို့႕
ဆည္ျကီးက်ိဳးမွျဖင့္ေျကာက္သဗ်ာ…See
ျမစ္ဆံုေဆာင္ရင္ျမန္မာေတြေရငတ္
ေသကုန္မွာေပါ့
ဧရာဝတီျမစ္ဟာျမန္မာျပည္ရဲ႕
အသက္ပဲ။

 

dworry9

aရာဝတီေလးကိုေတာ့ခ်မ္းသာေပးေစလိုပါတယ္ခဗ်ာ
မိခင္ ဧရာဝတီ စီးဆင္းပါေစ
မန္မာရဲ႕႕ႏွလံုးေသြးေက်ာတစ္ခ်မ္းပိတ္ဆို့သြားတယ္လို့ခံစားမိလိပ္မယ္
ျမန္ မာ ျပည္ သူ ေတြ ေသာက္ သံုး မယ့္ ေရ ကို ပိတ္ ပင္ တား ဆီး တဲ့ လူ မွန္ သ မၽွ
ျမန္ မာ ျပည္ သူ ေတြ ေရ သံုး ခြင့္ မ ရ သ လို သူ တို႔ လည္း ဒီဘဝ မွစ ၿပီး သံ သ ရာ
အ ဆံုး အ ထိ ေရ ေသာက္ သံုး ခြင့္ မ ရ တဲ့ ေရ ငတ္ သူ မ်ား ျဖစ္ ပါ ေစ
ျမန္မာရဲ႔အသက္ေသြးေျကာဘဲ

dworry10

 

ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးထာဝရရွင္သန္စီးဆင္းကူးသန္းသြားလာစိုက္ပ်ိဳးေရေသာက္သံုး
ေရေတြရရွိေနတာကိုမဖ်က္ဆီးခ်င္ႀကပါနဲ႕။
ဧရာဝတီကိုမဖ်က္ဆီးပါန့ဲ


 South Africa ကေရကာတာ အခ်ိဳ႕


ဘယ္မွာလဲ ခမ္းေျခာက္ တာ?

ေရမခမ္းပါ၊
ေရခမ္းမယ္ဆိုျပီး သူျမားက ေခ်ာက္လို႕အလကားေနရင္းထိုင္ရင္းအေတြးေခါင္ေနတာ

 လူမဲႏိုင္ငံေတြလဲ တိုးတက္လာျပိ

sajoziniswissticinosahartbeespoortsahartbeespoort2

 —————— 
Philippines ဖီလစ္ပိုင္ ေရကာတာ
  ေရမခမ္းပါ၊ ေရေတြတသြင္သြင္စီးလို႕

 

phmaris

 

——————–

  Africa Uganda ယူဂန္ဒါ က  ေရကာတာ

ဘယ္မွာလဲ ခမ္းေျခာက္ တာ?
ေရမခမ္းပါ၊ ေရေတြတသြင္သြင္စီးလို႕
 လူမဲႏိုင္ငံေတြလဲ တိုးတက္လာျပိ

 

Uganda

——————-

UK က  ေရကာတာ
  ေရမခမ္းပါ၊
သူလဲ ေရေတြတသြင္သြင္စီးလို႕

uklagganUKBurma

 UK ယူေကႏိုင္ငံ ကေရကာတာ ၂၁၂၀
  ျမန္မာက  ၂၆၇
 လုံးေရအားျဖင့္ျမန္မာရဲ့ ၇၉၄.၀၀ % ရွစ္ ဆ   
ေျမဧရိယာအားျဖင့္ျမန္မာရဲ့ ၀.၃၆ % ဘဲ (၃ခ်ိဳးတခ်ိဳး)
  
 
 ———————
 အာဖရိကတိုက္ Zimbabwe   ဇင္ဘာေဘြ က  ေရကာတာ
ဘယ္မွာလဲ ခမ္းေျခာက္ တာ?
သူလဲ  ေရမခမ္းပါ၊
သူလဲ ေရေတြတသြင္သြင္စီးလို႕
 မြဲေတတဲ့ႏိုင္ငံမွာေတာင္ ေရကာတာ လုပ္ရတယ္

 

zimkariba

စြဲျမဲတဲ့ခံယူခ်က္ဆိုလား?
 လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေရကာတာ က ေရေတြ ကို အလုံပိတ္လို႕ ေအာက္ေျခက
ေျခာက္ေသြ႕ျပီးေရခမ္းသြားမယ္ ဧရာဝတီကိုကယ္ၾကပါ လို႕ ေႂကြးေၾကာ္သူေတြက
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္တာက
ေရခမ္းမယ္ ဆိုတဲ့   ငါတို႕ရဲ့စြဲစြဲျမဲျမဲ  ခံယူခ်က္အတိုင္း လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေရကာတာ တခုခု ေရွ႕မွာ
ငါတို႕သြား ရပ္ျပ ႏိုင္ရင္ ပိုမေကာင္းဘူးလား? လူေတြပိုယံုရေအာင္ေပါ့ေလ၊
ဟဲ့ဟဲ့၊ ေျပာကာစဘဲရွိေသး၊ လူေတြဘယ္လစ္ကုန္ျပီလဲ?
————-
  ဘာသာက်မ္းကို ျပန္ ညႊန္းႏိုင္တာက
 မွန္တာေျပာသစၥာ
 မွန္တာေျပာသူက သူေတာ္ေကာင္း၊
 မုသားေျပာသူက သူယုတ္မာ

 


 

ေသာင္ရွင္းသေဘၤာ
  ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths VI
manadalaygazette.com/224008 မွာ ေသာင္တင္ တာ ကို ရွင္းေပးတဲ့ သေဘၤာ ေတြ အေၾကာင္း တင္ျပခဲ့တယ္၊
ေရကာတာ မလုပ္ဘဲနဲ႕ သူ႕ဟာသူ နဂိုရ္ကေသာင္တင္တာကိုရွင္းႏိုင္ဘို႕
တ႐ုပ္ဆီက ေသာင္ရွင္းသေဘၤာ၁၉ စီးကို ႏွုန္းသက္သာတဲ့ေခ်းေငြနဲ႕ဝယ္
ခဲ့တယ္၊
ျပသနာၾကီးမဟုက္ပါ ေျဖရွင္း ျပီးသားပါ၊ စိုးရိမ္စရာမလိုပါ၊
 ျမစ္ဆံုေရကာတာလုပ္ေပမဲ့လဲ ေရေတြကတသြင္သြင္စီးေနမွာမို႕
 ေသာင္အသစ္ေတြတင္မွာလဲမဟုတ္ပါ
ေသာင္ရွင္းသေဘၤာေတြရဲ့အကူအညီလဲလိုမွာမဟုတ္ပါ၊
အရမ္းစိုးရိမ္တတ္သူေတြကိုရည္ရြယ္ျပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္၊ ဒီလိုမ်ိဳး
ေသာင္ရွင္းသေဘၤာရွိတယ္၊ အရံ အေနနဲ႕ေျဖရွင္းလို႕ရတယ္၊အေၾကာက္
အကန္ ေျပာဘို႕မလိုပါ၊

dredg1dredg2dredg4dredg3


အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝပုံ
 USယူအက္ ေဒၚလာ သန္း ေပါင္း ၃ ေသာင္း US $ ( ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၀၀၀)ကုန္က်မဲ့  
CRHP(ဆံုစည္းရာေဒသၾကီးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းၾကီး)
မွာ ခုႏွစ္ပိုင္းရွိျပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဧရာဝတီျမစ္တေလ်ာက္မွာလုပ္ဘို႕ပါ၊၊
၎တို႕ အနက္မွ ျမစ္ဆံုေရကာတာ က တ စိတ္တပိုင္းျဖစ္တယ္၊
 Chibwe ဂ်ီေဗြေရကာတာ တခု ကသာ လည္ပတ္ေနတယ္၊
 

 

 

…….Part of the $30 billion Confluence Region Hydropower Project (CRHP), Myitsone is the largest dam in a string of seven (with only one, Chibwe, presently operational) along the Ayeyarwaddy River in Kachin State. China’s CPI Yunnan International Power Investment Company (CPIYN) has a controlling share of 80 percent of the project with Myanmar’s Ministry of Electric Power, recently merged with the Ministry of Energy, owning 15 percent; the remaining 5 percent is owned by the Myanmar Asia World Company. With a total installed capacity of 20,000 MW (Myitsone comprises 6,000 MW),

 ပိုင္ဆိုင္မႈ အစုဝင္ %
ယူနန္ စီပီအိုင္ …CPI…………………၈၀ %
ျမန္မာ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ဝန္ၾကီးဌာန ၁၅ % (အခမဲ့ရလိုက္တယ္)
ျမန္မာအာရွကမ႓ာ Asia World………… ၅ %
MegaWatt (MW) မီဂါဝတ္ စုစုေပါင္း ၂၀,၀၀၀ အနက္ ျမစ္ဆံု

က မီဂါဝတ္ ၆,၀၀၀ ထုတ္ဘို႕ ရွိျပီး၊

ျမန္မာက (ယင္း ၆,၀၀၀ မီဂါဝတ္) ရဲ့ ၁၀ % (၆၀၀ မီဂါဝတ္)ကို အခမဲ့ အျဖစ္ ရမယ္၊
က်န္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၉၀ % (၅,၄၀၀ မီဂါဝတ္) ကို တ႐ုပ္ျပည္ဆီတင္ပို႕ေရာင္းခ်မယ္

(ေရာင္းတယ္ ဆိုတာ တ႐ုပ္က လွ်ပ္စစ္အား ၉၀ %ကို ပိုက္ဆံေပးဝယ္ရတယ္၊ ျမန္မာကသာ
၁၀% အင္အားကို အခမဲ့ရလိုက္တယ္၊ ေရာင္းရေငြေပၚ ျမန္မာကအခြန္ေကာက္ျပီးေနာက္ လည္ပတ္မႈ
စရိတ္ေတြႏွုတ္ကာ အသားတင္ ထဲက ျမန္မာ၊တ႐ုပ္၊အာရွ ကမ႓ာ Asia World အသီးသီး က ထပ္ခြဲယူအုန္း
မွာ၊
၁၀ % ၉၀ % အသာလြတ္ ခြဲေဝတယ္ ဆိုတာ က စိတ္ႂကြေအာင္ စကားကို လွည့္ျဖားလုပ္ၾကံ
ျပီးေျပာတာ)
အဲဒီ အက်န္ ၉၀ % စြမ္းအား ထဲက ျမန္မာက မဝယ္လို ျငင္းပယ္မွသာ တ႐ုပ္ျပည္ကို
တင္ပို႕ေရာင္းခ်ႏိုင္တယ္၊

(ေရွ႕ေဆာင္းပါး

ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths VIII –

ကတင္ျပသလို ဒီ အခမဲ့ရမဲ့ ၆၀၀ မီဂါဝတ္ကို ရန္ကုန္မွာ
လိုအပ္ေနတဲ့၂၈၀ မီဂါဝတ္ အတြက္ျဖည့္ဆည္းကူညီႏိုင္တယ္


ဒါေတာင္ တ႐ုပ္နဲ႕ေပါင္းျပီး လုပ္တဲ့ ေရႊလီ ေရကာတာ က လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား
ေတြေၾကာင့္ ရန္ကုန္က ေတာ္ေသးရဲ့ဆိုတာ အေနာက္ဩဇာခံမီဒီရာ က ဘယ္ေျပာမလဲ?

 

shwegyin1shwegyin2
တ႐ုပ္နဲ႕ပူးေပါင္းျပီးလုပ္တဲ့ ပဲခူး ေရႊၾကင္ေရကာတာ က ၂၀၁၁ မွာျပီးစီးခဲ့တယ္၊
၎မွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၂၆၂ KW ရကာ ရန္ကုန္ အပါအဝင္သုံးရလို႕အဆိုးသက္သာ)

90 percent of the electricity from Myitsone is slated for export to neighboring China while Myanmar would accrue the remaining 10 percent “for free” – although the Sino-Myanmar joint venture in charge of the project, Upstream Ayeyawady Confluence Basin Hydropower Co. Ltd. (ACHC), stresses that the Myanmar government would have “first refusal for the rest [90%] of the electricity generated by the hydropower plant.”


 ျမန္မာ က အခမဲ့ ရမဲ့ ၁၀ % (၆၀၀ မီဂါဝတ္) ဟာ ၂၀၁၁ က ျမန္မာ
တျပည္လုံးသုံးစြဲလိုက္တဲ့ တႏွစ္လုံး ရဲ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားပါ၊
               
 အႏွစ္ ၅၀ ခြင့္ျပဳခ်ိန္မွာ ျမန္မာက ယူအက္ US$ သန္းေပါင္း ၅၄၀၀၀
ရမယ္၊ US $ ၅၄,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀၊ တိုင္းျပည္ရဲ့စီးပြါးေရးကိုတအား တြန္းအား
ေပးႏိုင္တယ္

 

 

…….Based on the current agreement, Myanmar would receive 10 percent of the power for free, equivalent to the total electricity generation in the country in 2011, and stands to gain $54 billion in revenues during the project construction and concession period, which could be used to boost the economy.

——————–

ႏွစ္ ငါးဆယ္ ျပီးရင္ ျမန္မာအစိုးရက ျမစ္ဆံုေရကာတာ ကို လုံးလုံးလ်ားလ်ားပိုင္ဆိုင္
လိမ့္မယ္၊
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက စုစုေပါင္း ဝင္ေငြရဲ့၆၀% ယူအက္US $ ၅၄ ဘီလ်ံ ရမယ္
(တ႐ုပ္ႏိုင္ငံက၄၀ % ယူအက္ US$ ၃၆ ဘီလ်ံ ရႏိုင္မယ္
Asia World က ဒီ ၄၀ % ထဲကေဝယူႏိုင္တယ္၊ေလာေလာဆယ္ မေသခ်ာ)

………After a fifty-year period, the government would totally own the project. The Burmese government would earn about $54 billion by means of tax payment, power and shares, accounting for 60 percent of the total revenue of the Irrawaddy projects during the contracted 50 years, more than CPI’s return on investment during the fifty years Chinese operation period according to the President of CPI.[

—————

ျမန္မာအစိုးရက CPI စီပီအိုင္ ထက္ ပိုရမယ္
 
——

 

….The majority of total US$3.6 billion cost was to be covered by the China Power Investment Corporation in a joint venture with the Ministry of Electric Power No.1 of Myanmar and the Asia World Company.[18] The Burmese government would get ten percent of the electricity generated and fifteen percent of the project shares for land use. In addition, the government would charge a withholding tax and an export tax on exported electricity to China.[19] After a fifty-year period, the government would totally own the project. The Burmese government would earn about $54 billion by means of tax payment, power and shares, accounting for 60 percent of the total revenue of the Irrawaddy projects during the contracted 50 years, more than CPI’s return on investment during the fifty years Chinese operation period according to the President of CPI

 


$ ရာတန္ တ ရြက္$ ၁၀၀ နဲ႕ ရာတန္ ရြက္ တရာUS $ ၁၀၀၀၀

100 $                       10,000  $

bill1

 


ရာတန္ ရြက္ တရာ US$ ၁၀,၀၀၀ အထုပ္ေတြ၊
အထုပ္ တစ္ရာ ထုပ္US $ ၁ မီလ်ံ ($ ၁၀ သိန္း)(၁,၀၀၀,၀၀၀$)

သုည “၀” ၆ လုံး

Million   $

bill2


$ ရာတန္ နဲ႕ $ မီလ်ံ အထုပ္ လုပ္ျပီး
၁၀၀ မီလ်ံ $ ရဲ့ အရြယ္ပမာဏ (၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ $)

အရြယ္အစားကိုျမင္သာေအာင္

အမ်ိဳးသမီးထိုင္ခံုSofa စိုဖာ က ၄၆.၇ မီလ်ံ $၊

အရြယ္အစားကိုျမင္သာေအာင္

100 Million $                   46.7 million  $

bill3

 

 

 


ရာတန္$ ရြက္ေတြမွ
၁ ဘီလ်ံ$ (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ $)


သုည “၀” ၉ လုံး

(သန္းတေထာင္$)

Billion  $

bill4
ႏွစ္ ၅၀ မွာ ျမန္မာက ၅၄ ဘီလ်ံ $ ရမယ္၊
ပုံပါ ၅၄ ၾကိမ္ ၅၄ ဆပါ၊
ဒုတိယံပိ ႏွစ္၅၀မွာျမန္မာက ၉၀ ဘီလ်ံ $ ရမွာ၊

တတိယံပိ ၂၅ ႏွစ္ဆိုရင္ ၄၅ ဘီလ်ံ $ ရမယ္။

ICOLD အၾကီးစား ေရကာတာအသင္းၾကီးရဲ့
စံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္းေရးစြဲ တည္ေဆာက္ ထား ရင္

ျမစ္ဆံုေရကာတာက အႏွစ္ ၁၀၀ မွ ၁၂၅ သက္တမ္းရွိမယ္လို႕သိရတယ္၊
(ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယံပိ ၅၀ ႏွစ္မွာ တ႐ုပ္ ရမဲ့ ၃၅ သို႕ ၃၆ ဘီ လ်ံ $ ကို
ျမန္မာအစိုးရကဘဲ ရလိမ့္မယ္ လို႕ခန္႕ မွန္း – အႏွစ္၅၀ ႏွုန္း၊
တတိယံပိ၂၅ ႏွစ္ဆိုရင္ တဝက္ႏွုန္းနဲ႕ ၁၈ ဘီလ်ံ $ လို႕ခန္႕မွန္း)

 

————-

ျမန္မာေငြနဲ႕ဆို ၁၀၀၀ က်ပ္ ေက်ာ္ နဲ႕ေျမႇာက္ ျပီး
Trillion တရီးလ်ံ ပံုကိုက်ပ္နဲ႕ဘဲဟန္ေဆာင္ၾကည့္ေပါ့

 


တရီး လ်ံ က်ပ္ တို႕ရဲ့ ၅၄ ဆ ရွိမွာပါ၊
————-

တရီး လ်ံ ကဘီလ်ံ တေထာင္ $ (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀$) 
သုည “၀” ၁၂လုံး

 

Trillion   $

bill5bill6

 

——————
၂၀၁၅ ခု  ဇြန္လ ၅


ျမန္မာ က လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၁၀ % (၆၀၀MW )ကိုအခမဲ့ ရျပီး က်န္ ၉၀ % (၅၄၀၀MW )
စြမ္းအား အတြက္ဦးစားဝယ္ယူခြင့္ရမယ္၊ ျမန္မာကမလိုမွသာအျခား
ႏိုင္ငံကိုတင္ပို႕ေရာင္းခ်မယ္၊

……..

6/5/15

Many are also concerned that 90 percent of the electricity will be exported to China, but Mr Wang was keen to correct this. “Myanmar will get 10pc for free, which is more than 10 billion KwH per year [from the total seven proposed Ayeyarwady hydropower projects], and then it will be able to draw down as much as it needs at a negotiated price. The remaining power will be sold to anyone who wants to buy it, whether it’s China or other countries. We must be clear that the electricity will first be used to meet nationwide domestic demand and that the first 10pc will be free,” he said.

 

 


ျမန္မာႏိုင္ငံက စုစုေပါင္း ဝင္ေငြရဲ့၆၀% ယူအက္ $ ၅၄ ဘီလ်ံ ရမယ္
တ႐ုပ္ႏိုင္ငံက ၄၀ % ယူအက္ $ ၃၅ ဘီလ်ံ ( Asia World အပါအဝင္? ၃၆ ဘီလ်ံ ဝန္းက်င္) ရမယ္

 

Myanmar government will obtain a direct economic benefit of US$54 billion by means of taxes, free power and share dividends, while the investor will obtain about $35 billion.”

 

အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝပံုနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ FaceBook  ေဖ့ဘုက္ ကကြန္မန္႕ေတြပါ

==============

 

 

ေရကာတာတည္ေဆာက္ျပီးရရွိလာမဲ႔အက်ိဳ းအျမတ္ကိုေသေသ
ခ်ာခ်ာျကည့္ျပီးျပီလား။ျမန္မာနဲ႔တရုပ္ယွဥ္ျကည္စမ္းပါ။။။။

ကိုယ့္ကိူ ကူမွာ မဟုတ္ အႀကိဳးရီွမွာမဟုတ္

မစ္ဆုံဟာ တရုတ္ပဲအက်ိုးရွိတာ ျမန္မာက ရမွာဆိုးက်ိုးခ်ည္းပဲ
သိတင္းစာေတြျပန္ရွာၾကည့္ ကိုယ့္နိုင္ငံကရမွာ%နဲနဲပဲရမွာ
ဧရာဝတီနဲ႔ သဘာပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မွာလည္း %မ်ားပါလိမ့္မယ္
တရုတ္ေကာင္းစားဖို ့ဘဲရွိတယ္
တရုတ္အတြက္သာအျမတ္ထြက္မွာ

ဒီျမစ္စံုတကယ္တည္ေဆာကျပီလဲ လက္ရွိျမန္မာလူမ်ိ ဳးေတြရရွိအက် ဳိးကနဲနဲ
ေနာင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြက်အရင္တိုင္းတာလို့မရေအာင္
(စိုး) က်ိဳးေတြခံစားရရင္ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ?

မျစ္ဆံုကရမဲ့လ်ွပ္စစ္ကိုနိုင္ငံေတာ္ကမည္မ်ွရမည္ကိုတရားဝင္သိလိုပါသည္

တရုတ္က 80 % အစိုးရက 15 % ဦးပိုင္က 5 % ။ ကဲ …
ဘယ္သူပို ခ်မ္းသာမလဲ။
·
ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္းနႈန္းရမွာလဲ ေျဖပါဦး

…… အခု ျမစ္ဆုံမွာ ျမန္မာ ဘယ္ေလာက္ တ႐ုတ္ ဘယ္ေလာက္ ရမွာလဲ။
အက်ဳိးအျမတ္ ခြဲေဝပုံ မွ်တရဲ႕လား။ စဥ္းစားစရာေတြ အမ်ားႀကီးပါ၊

ဝင္ေငြကျပည္သူျပည္သားခံစားရရင္ေတာ္ပါရဲ ့ခရိုနီလက္ထဲေရာက္လို ႔ခ်မ္းသာတဲ ့
ခရိုနီရဲ ့အဖိနပ္ခံျဖစ္ေနရင္ဒါဟာမတရားဘူးေလ
လုပ္ျဖစ္ရင္တ႐ုပ္ကေတာ့အႀကီးအက်ယ္
အက်ိဳးအျမတ္ရမွာအေသအခ်ာဘဲဗ်

80%ေပးမွာလား

်ေမခေမလိခဆိုတဲ့ျမစ္ဆံုႀကီးကိုအားကိုးေနၾကတဲ့
တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကိုၾကည္႕မွာလား
တဖက္ႏိူင္ငံရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကိုၾကည္႕မွာလား ?

ေရာင္းစားထားတာေတြအမ်ားၾကီးျမန္မာနိင္ငံကဆင္းရဲတြင္းကမတက္ပါခ်မ္းသား
သြားတာကစစ္ဗိုလ္္ခ်ဳပ္လူတစ္စု

ေကာင္းမယ္ထင္သေလာက္ေကာင္က်ိဳးရက်ပါေစ
ေကာင္းက်ိဳးခံစားခြင့္ရက်ပါေစ
နားမလည္တဲ့သူေတြပိုဒကၡမေ၇ာက္ေအာင္မင္းတို႔ခ်မ္းသာေရးတြက္မေရပါနဲ႔လား

ရဲရြာေရအားလ်ွပ္စစ္ထုတ္တယ္
အနီးဆံုးေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႔႕မွာေတာင္
လ်ွပ္စစ္အျပည့္ဝမရဘူး…
သူ တို ့ပေထြးတရဳပ္ေတြကကိျးဆယ္ရာနွဳန္းယူမွာကိုတိုင္းျပည္
လ်ွပ္စစ္ဖူလုံမယ္လို ့အသံေကာကင္းဟစ္ေနေသးတယ္

……. ေရးေရး အကိ်ဳး အျမတ္ ခဲၶေဝမႉက ငါတို႕ ျပည္သူေတၶအတၶက္က
မယားငယ္ လစာ ေလာက္ေတာင္ မရတ။

တနပ္စာေကာင္းစားဖို႔မၾကည့့္ပါနဲ႔တဘဝစာေကာင္းစားဖုိ႔
လုပ္ၾကပါလုိ႔အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်

ျမန္မာ ၉၅% တ႐ုပ္ ၅%လုပ္ခ်င္လုပ္ေလ

ျမစ္ဆံုေရအားလ်ွပ္စစ္တည္ေဆာက္ျပီးလ်ွင္ တရုတ္က
၈၀ ၉၀ ရာခိုင္နွဳန္းသူ႔နိုင္ငံကိုပို႔မည္ဆိုတာကေရာမွန္ပါသလား

============

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF