၂၀၁၁ ခု စက္တင္ဘာလ ၃၀ ေန႕တြင္ သမတေဟာင္းဦးtသိန္းစိန္က
ျမစ္ဆံုေရကာတာကို ယာယီဆိုင္:ငံ့လိုက္ေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္မွာေက်ညာခဲ့ပါတယ္၊

ယင္းေၾကာင့္ တ႐ုပ္သတင္းစာ China Daily က စီပီအိုင္CPI အၾကီးအကဲ Lu Qizhou နဲ႕ေတြ႕ဆုံစကားေျပာျပီး၊
၂၀၁၁ ခုေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ ေန႕ထုတ္ China Daily မွာ၎ ေတြ႕ဆုံပြဲက အေမးနဲ႕အေျဖေတြကို
အမ်ားသိရွိနိင္ေအာင္ေဖာ္ျပခဲ့တယ္၊

အဆိုပါ အေမးအေျဖအနက္မွျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းမွေပၚေပါက္ျဖစ္ထြန္းလာမဲ့
စီးပြါးေရးအက်ိဳးအျမတ္ခြဲတမ္းေတြကိုေရြးႏုတ္ျပီးတင္ျပပါမယ္၊

ျမန္မာအစိုးရ က ၅၄ ဘီလွ်ံ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ( ၆၀. ၇ %) ခြဲေဝရရွိမယ္ဆိုလို႕ စီပီအိုင္ဥကၠဌ Lu Qizhou ကေျပာပါတယ္၊

၎ေျပာျပခ်က္ကို ေပၚလြင္ ေအာင္ ဇယားေတြကိုတဖန္ ျပဳစုျပီး ရွင္းလင္းခ်က္ေတြနဲ႕ ကိုးကားတဲ့စာေစာင္ေတြကိုပါ
ယွဥ္တြဲေဖာ္ညႊန္းလိုက္ပါတယ္၊

 

(ေကာ္မရွင္လူၾကီးေတြကစာခ်ဳပ္ၾကည့္ခြင့္ရလို႕ဇယားေတြကို လိုအပ္သလို စီစစ္ျပီးေဝဖန္ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း)

 


China Daily Online News

http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-10/03/content_13835493.htm
ေမး။ အခ်ိဳ႕သတင္းစာမွာေဖာ္ျပသလို ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းဟာ တ႐ုပ္ႏိုင္ငံကိုသာလွ်င္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ
ျဖစ္ထြန္းေစတယ္ လို႕ေထာက္ျပထားတယ္၊ ခင္ဗ်ားကဘယ္လိုမွတ္ခ်က္ေပးမလဲ?

Q : Some reports pointed out that the project will only bring economic benefits for China . What ‘ s your comment on that ?


A : This viewpoint is extremely wrong . People who hold such a wrong viewpoint either don ‘ t understand the situation or have ulterior motives .


ေျဖ။ဒီလိုထင္ျမင္ယူဆတာက လြန္စြာမွ မွားယြင္းေနပါတယ္၊အေျခအေနမွန္ကိုမသိ နားမလည္လို႕ ဘဲျဖစ္ႏိုင္တယ္၊
ဒါမွမဟုတ္ မလိုမုန္းထား ေကာက္က်စ္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္အၾကံအစည္ရွိလို႕ဘဲျဖစ္ႏိုင္တယ္၊

 


Regarding infrastructure , it is an international practice to implement BOT mode .

အ ေဆာက္အအံုၾကီးလုပ္ေပးရာမွာကမ႓ာ့လုပ္ထုံးကBOT ဘီအိုတီ စံနစ္ကိုက်င့္သုံးေလ့ရွိပါတယ္၊

ဘီ B က Build တည္ေဆာတ္ေပး
အို O က Operate လည္ပတ္ထိန္းသိမ္း(သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပး)
တီ T က Transfer (အထစ္အေငါ့မရွိ ေခ်ာေမြ႕စြာ) လႊဲေျပာင္းေပး

According to our BOT agreement , upon completion of the upstream-Ayeyawady hydropower project , CPI will be responsible for operation for 50 years , after 50 years the project will be transferred to the Myanmar government free of charge .
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ဧရာဝတီေရကာတာစီမံကိန္းကိုေဆာက္လုပ္ျပီးရင္၊

စီပီအိုင္က ႏွစ္ ၅၀ အတြင္းမွာ လည္ပတ္ထိန္းသိမ္းဘို႕တာဝန္ယူရပါမယ္၊
ႏွစ္ ၅၀ အျပီးမွာ ဒီစီမံကိန္းၾကီးကိုျမန္မာအစိုးရကို အခမဲ့ လႊဲအပ္ရပါမယ္

 

 

…. Myanmar government will gain economic benefits of

USD54 billion via

taxation,

free electricity and

share dividends,

far more than CPI ‘ s return on investment during our operation period . In particular ,
as the design life of the project is over 100 years,

when we transfer it after 50-year operation,
(ႏွစ္၅၀) လည္ပတ္ခ်ိန္ကာလမွာ ျမန္မာအစိုးရက
အခြန္ေကာက္ယူျခင္း၊အခမဲ့ေရအား လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားရယူျခင္း၊အျမတ္ေဝစုရယူျခင္းျဖင့္၊
ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၅၄ ဘီလ်ံ တန္ဘိုးရွိ စီးပြါးေရးအက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ရယူခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္၊


အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ ၅၀ လည္ပတ္ျပီးလႊဲေျပာင္းခ်ိန္မွာ ဒီစီမံကိန္း(ကေရကာတာေတြ)ကို (ေနာက္ထပ္)
ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္း ရွိေအာင္ ဒီဇိုင္(အင္ဂ်င္နီယာပံုစံ)ကိုေရးဆြဲျပဳစုထားပါတယ္

the Myanmar government will have a fixed assets increase worth tens of billions US dollars,

(Burma will fully own the dam worth billions)
ဘီလ်ံ ေဒၚလာ တန္ ေရကာတာနဲ႕စက္မႈပစၥည္းေတြကို အခမဲ့ရအုံးမယ္။

in addition to

hundreds of billions US dollars of direct economic benefits . Of course , the premise is that US dollar is not depreciated .

 

 


ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲယူပုံ၊
ကိုးကားထားတဲ့စာေစာင္ေတြက အနီးစပ္ဆုံးျပဳစုထားတယ္၊


လြယ္ကူေအာင္ Asia Worldအပိုင္းကို စီပီအိုင္နဲ႕စုပံုေရာေႏွာထားတယ္၊

 

(စာခ်ဳပ္ၾကည့္မွ တပ္အပ္ သိႏိုင္တယ္၊ Asia World တဘီလ်ံလို႕ခန္႕မွန္းရတယ္)
ပဌမ ႏွစ္ ၅၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ စီပီအိုင္ကို တျပားတခ်ပ္မွေပးဘို႕မလိုပါ၊

ျမန္မာကဘဲ ရဘို႕ပါ၊ Asia World  က ခါတိုင္းလို အနည္းငယ္ ဆက္ရဘို႕ရွိ

 

တစ္ဘီလ်ံ $ က တစ္ဂဏန္းေနာက္မွာ “သုည ၀” ၉ လုံးရွိတယ္၊
$ ၁.၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀
တစ္ $ ကျမန္မာက်ပ္ ၁၃၀၀ ရွိလို႕တစ္ဂဏန္းေနာက္မွာ “သုည ၀” ၁၂ လုံး
က်ပ္ ၁, ၃၀၀, ၀၀၀, ၀၀၀, ၀၀၀
ရွိလို႕ က်ပ္ “ထရီလ်ံ Trillion” (တနည္း က်ပ္ သန္းေပါင္း တသန္း)(သန္းေပၚသန္းဆင့္)တယ္

 


 

 


ကာလအလိုက္ ျမန္မာရေငြ စုစုေပါင္းက ၅၄ ဘီလ်ံ $ က ေန ၂၃၄ ဘီလ်ံ $ တိုးတက္လာ
စီပီအိုင္က ၃၆ ဘီလ်ံ $ မွာရပ္တန္႕ေနျမဲပါ
MMTimes စာေစာင္တခုမွာ စီပီအိုင္က ၃၅ ဘီလ်ံ $ ဘဲရမွာလို႕ေရးထားတယ္


 

 

 

 

 


ပဌမ ႏွစ္ ၅၀ မွာ ျမန္မာက ၆၀% စီပီအိုင္က ၄၀%ခြဲယူတာ ျမန္မာကသာသာထိုထို ရွိေနပါတယ္၊
မလိုမုန္းထားနဲ႕ ဂုံးေခ်ာ မေကာင္းေျပာသူေတြရဲ့စကားကိုသြားယံုရင္ ကိုယ္ကဘဲ ဆင္းရဲတြင္းမွာ
ဂ်ိဳကပ္ေနအုန္းမွာဘဲ၊

မရွိဆင္းရဲသူကို နစ္သထက္နစ္ေအာင္ ဝါကူနဲ႕ထပ္ထိုးမဲ့သူေတြကိုသတိထား ရမွာပါ၊
စီပီအိုင္ကအဝအျပဲ မလိုင္ခဲ ၉၀ %ကိုတုတ္သြားတယ္၊ “ပိုလ္က်” သြားတယ္လို႕စြပ္စြဲသူေတြအေမွာင့္
သမားေတြလဲရွိေသး
ဒုတိယ ႏွစ္၅၀က်ေတာ့ (တနည္းႏွစ္၁၀၀ ကာလ မွာ ျမန္မာ က ၈၀ % စီပီအိုင္ က ၂၀ % ဆိုေတာ့

ႏွလုံးပီတိ ဂြမ္းဆီထိ ေပါ့ဗ်ား၊ ဘယ္ေျပာေကာင္းမလဲ?

ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ လဲေပါင္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ ျမန္မာက ၈၇ % စီပီအိုင္က ၁၃ %ျဖစ္လာေတာ့
ဟိုအဖ်က္သမား ေတြကိုအရမ္းစိတ္ဆိုးမွာမုခ်ပါ၊

ဇယား ၃ ကို ဇ ယား ၂ ယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္တယ္၊ အလႊာလိုက္သီးသန္႕ရာခိုင္ႏွုန္းမဟုတ္ပါ၊
ကာလတခု ကရေငြေပါင္းကိုျပန္တြက္ပါတယ္။


အလႊာလိုက္ဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္းအလႊာတိုင္းမွာ ျမန္မာက ၁၀၀% စီပီအိုင္က “သုည ၀” % ပါ၊
=======================

 

 


( တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ဘဲ) သြယ္ဝိႈက္နည္းနဲ႕အက်ိဳးေပး ခံစားျခင္း
ဆင့္ပြါးအက်ိဳးေပးျခင္းမ်ား


In terms of
indirect profits,
ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ေရကာတာ ကိုလည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း၊
အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ျခင္း ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္ေတြကိုေမြးထုတ္ႏိုင္မယ္
အဆင့္ျမင့္ စြမ္းအားၾကီးစက္ေတြစက္ပစၥည္းေတြ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းေတြ ကတဟုန္ထိုးခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား
တိုးတက္ႏိုင္ျခင္း

 

first of all, the construction and operation of high-grade and large-capacity power station will rapidly improve the power equipment in Myanmar and cultivate a large group of professionals in power construction, operation and management. As a result, Myanmar’s electric industry will realize leapfrog development, providing strong power ensurance for its economic and social development.
ေရေဘးျပသနာေတြကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းနိင္မယ္၊
၅ ႏွစ္မွာ တၾကိမ္ေရးၾကီးျခင္း ကေန အႏွစ္ ၂၀ မွာ တၾကိမ္ဘဲေရၾကီးျခင္းဆိုတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းကို
ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ႏိုင္ျခင္း

 

Second, when Myitsone Hydropower Station is completed, it will effectively control and reduce the flood peak, raise the anti-flooding standard in downstream area, and reduce life and property losses caused by downstream flood on people living on both banks. The anti-flood capability of Myitkina will be enhanced from once in 5 years to once in 20 years.


၇၅၀ ကီလိုမီတာ (၄၆၆ မိုင္) ရွည္လမ္းလုပ္ေဖာက္

၊မိုးဇလ၊ေျမငလ်င္ေျခေနေတြကိုအျမဲတေစလိုက္အကဲျဖတ္ေလ့လာေစာင့္ၾကပ္တဲ့ ျမစ္ျဖားစခန္းေတြေၾကာင့္လူေတြအလုပ္ရ
စီးပြါးျဖစ္

 

Third, 750km road and a large number of hydrological, meteorological and seismic observation stations will be built for upstream-Ayeyawady project accordingly. Those infrastructures will definitely create opportunities for the local area to attract business and capital and improve people’s livelihood.


ေရကာတာ တည္ေဆာက္ခ်ိန္မွာ လူေပါင္း ၄၀၀၀၀ လိုမယ္
ခုေန ၃၄၀၀ အလုပ္ လုပ္ေန

Fourth, during the construction peak, more than 40,000 workers will be needed, considerably increasing local job opportunities. At present, there are altogether 2000 Myanmar workers on the construction site of upstream-Ayeyawady project, including 1400 Myanmar workers on the Myitsone Hydropower Project site. By directly participating in the construction of upstream-Ayeyawady project or providing relevant services for construction personnel, local residents have considerably improved their own economic and living conditions….

 

 

 


အျခားက ကိုးကား စာေစာင္ေတြ

Other Sources
Myitsone Dam – Wikipedia

Burmese government would earn about $54 billion by means of tax payment, power and shares, accounting for 60 percent of the total revenue of the Irrawaddy projects during the contracted 50 years, more than CPI’s return on investment during the fifty years Chinese operation period according to the President of CPI.

——–

Mmtimes Online News

Myitsone developer releases excerpts of contract agreement

By Ye Mon | Wednesday, 22 June 2016

CPI also said that then-prime minister General Soe Win had been the one to invite them in 2006 to invest in Myanmar’s development by building the dam.

“During the negotiation process, more than 10 [Myanmar] ministries participated in the negotiations and reviews,” said the company’s statement.

It went on to say that according to the details in the contract, “During the project construction and concession operation period, the Myanmar government will obtain a direct economic benefit of US$54 billion by means of taxes, free power and share dividends, while the investor will obtain about $35 billion.”

———

http://www.globaltimes.cn/content/979575.shtml

Lighting Myanmar

…Based on the agreement, about 60.7 percent of the return on investment will go to Myanmar,

 

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF